מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

 

 

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.


  תימני  "מרכזי" ירחיב  יונה

כרם אברהם    "נודע ביהודה" ירחיב 
    "אוהל יוסף" ישע  ישעי
  תימני  "הרמב"ם" ישעי  ישעי
  תימני  "צור יורם" ישעי  ישעי
  תימני  "שלום שרעבי" ישעי  ישעי
  תימני  "תפארת ישראל" ישעי 
  ספרדי  "מרכזי" כוכב השחר  בית אל
  מעורב  "בית אל" כוכב יאיר  שדרות הארץ
  מעורב  "מרכזי" כוכב יאיר  מועדון ותיקים
  ספרדי  "ספרדי" כוכב יאיר  כורזים ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" כורזים  כלנית ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כלנית  ד.נ. עמה"י 15105
  אשכנזי  "מרכזי" כנרת (מושבה)  ד.נ. עמה"י 15118
  אשכנזי  "מרכזי" כנרת (קבוצה)  כסלון
  מרוקאי  "נוה תהילה" כסלון  כפר אוריה
  ספרדי  "אפרים חזון" כפר אוריה  ד.נ.ג.ע 12150
  אשכנזי  "כפר בלום" כפר בלום  ד.נ. ג.ע. 12150
  אשכנזי  "כפר בלום" כפר בלום  כפר דרום
  אשכנזי  "כפר דרום" כפר דרום  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "בי"ס הרא"ה" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "בית חזון" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  ספרדי  "בן יקיר" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  מעורב  "בני עקיבא" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "ישיבת בני עקיבא" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  מעורב  "מרכזי" כפר הרא"ה 
  ספרדי  "כפר הרי"ף" כפר הרי"ף  כפר ויתקין
  אשכנזי  "מרכזי" כפר ויתקין  כפר חנניה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כפר חנניה  עולי הגרדום
  ספרדי  "אהבת ישראל" כפר יונה  שכ' אלונים
  ספרדי  "אלונים" כפר יונה  קרן היסוד
  ספרדי  "בית אל" כפר יונה  הדואר המרכזי
  אשכנזי  "המרכזי ע"ש גרהרדט" כפר יונה  אלפסי
  ספרדי  "יוסף בלולו" כפר יונה  ישורון
  ספרדי  "ישורון" כפר יונה  הרב קוק
  אשכנזי  "ישמח ישראל" כפר יונה  יהודה הלוי
  ספרדי  "נווה אליהו" כפר יונה  הנרקיס
  ספרדי  "נחל חיים" כפר יונה  שכ' ניצנים
  ספרדי  "ניצנים" כפר יונה  הנרקיס
  ספרדי  "פני מאיר" כפר יונה  הרצל
  ספרדי  "קהילות יעקב" כפר יונה  אח"י אילת
  תימני  "שבי ציון" כפר יונה  גיבורי ישראל
  ספרדי  "שערי רחמים" כפר יונה 
  אשכנזי  "יחזקאל" כפר יחזקאל  כפר מונש
  אשכנזי  "מרכזי" כפר מונש  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" כפר מימון  שכונת יוספטל
    "אהבת שלום" כפר סבא  דניאלי 3
  ספרדי  "אהבת שלום" כפר סבא  מקלט שאול המלך
  ספרדי  "אהל אברהם" כפר סבא 
    "אוהל אברהם" כפר סבא  יבנה 14
  תימני  "אוהל יעקב" כפר סבא  הנביאים 25
  ספרדי  "אוהל יעקב" כפר סבא  הכרמל 71/ב
  ספרדי  "אוהל יעקב ולאה" כפר סבא  רמז 26
  תימני  "אוהל מועד" כפר סבא  יציאת אירופה
  ספרדי  "אוהל מועד" כפר סבא  ויצמן 122
  ספרדי  "אוהל משה" כפר סבא  כנפי נשרים
    "אוהל משה" כפר סבא  הנביאים 7
  ספרדי  "אוהל רחל" כפר סבא  הדר 2
  אשכנזי  "אלטשולר עזרא" כפר סבא  ש' המלך פ' מצדה
  ספרדי  "אלי כהן" כפר סבא  ויצמן פ' אלי כהן
    "אלי כהן" כפר סבא  פרישמן אלמילך
  ספרדי  "אליעזר המרכזי האשכנזי" כפר סבא  רח' תל-חי
  ספרדי  "אמנה" כפר סבא  דוד המלך
  ספרדי  "אעירה שחר" כפר סבא  רח' הרצל 46
  אשכנזי  "ביהכ"נ המרכזי" כפר סבא  שילר
  תימני  "בית יוסף" כפר סבא  מזרחי ד'
  תימני  "בית אל" כפר סבא  ש' מזרחי ה'
  תימני  "בית אל" כפר סבא  רמז 26
  תימני  "בית אל" כפר סבא  ישעיהו שכונת קפלן
    "בית אל" כפר סבא  בית בכפר הדרים
    "בית בכפר הדרים" כפר סבא  מור הגיטאות 9
    "בית הלל" כפר סבא  דניאל
  תימני  "בית יוסף" כפר סבא  שיפרוט 20
    "בית יעקב" כפר סבא  בורוכוב
  תימני  "בית יעקב ע'" כפר סבא  התותחינם 6א'
  ספרדי  "בית עזרא" כפר סבא  פרוג 6
  תימני  "ביתיוסף" כפר סבא  קפלנסקי
  תימני  "בני עקיבא עליה" כפר סבא  אהבת שלום
  ספרדי  "גלנטה" כפר סבא  ויצמן 122
  ספרדי  "החסידים" כפר סבא  התחיה 11
  ספרדי  "הספרדי המרכזי" כפר סבא  ויצמן
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" כפר סבא  שבזי 26
  תימני  "הצעירים המנין החדש" כפר סבא  רמז 28
  אשכנזי  "הר אריאל" כפר סבא  רח' תל חי 70
  ספרדי  "הראל" כפר סבא  רינגלבלום 1
  תימני  "השלום" כפר סבא  תורה ועבודה 4
  ספרדי  "זכור לאברהם" כפר סבא  יבנה 9
  תימני  "זכרון ענוים" כפר סבא  חצרות אדר א'
  ספרדי  "זכרון קדושים" כפר סבא  יוספטל
  ספרדי  "זכרם לעד-קד'צהל" כפר סבא  ויצמן 105
  אשכנזי  "חב"ד" כפר סבא  פינס 8
  אשכנזי  "חב"ד ליובאוויטש" כפר סבא  גורדון פ' הפרדס
  ספרדי  "יהודה אוהב ציון" כפר סבא  ש' עליה
  תימני  "ישורות" כפר סבא  שאול המלך
  ספרדי  "ישראל" כפר סבא  מגדלי ים התיכון
    "מגדילי ים התיכון" כפר סבא  שכון ותיקים
  ספרדי  "מגן יחזקאל" כפר סבא  כצנלסון 7
  ספרדי  "מנוחת שלום" כפר סבא  הכרמל /בר אילן
  אשכנזי  "מנין בני עקיבא" כפר סבא  רינגלבלום
  תימני  "מקור חיים" כפר סבא  שילר 10
  תימני  "מרום ציון" כפר סבא  טירת צבי 18
  תימני  "משכן ישראל" כפר סבא  הכרמל פי תל חי
  ספרדי  "משכנות יעקב" כפר סבא  הרב גולד 9
  תימני  "נוה שלום" כפר סבא  הסנהדרין 6
  תימני  "נחלת אחים" כפר סבא  בורוכוב 3
  תימני  "נחלת אחים" כפר סבא  כנרת
  אשכנזי  "נצח ישראל" כפר סבא  מזרחי ד' פינס 8
  ספרדי  "נר קדושים" כפר סבא  קפלנסקי 40
  תימני  "סוכת שלום" כפר סבא  בית בכפר
  ספרדי  "ע"ש בלושטיין" כפר סבא  מרכז דוד
  ספרדי  "ע"ש הצדיקים" כפר סבא  רח' הכרמל 72
  אשכנזי  "ע"ש מינץ בנימין" כפר סבא  אוסטשינסקי 12
  ספרדי  "ע"ש קוניבסקי ז"ל" כפר סבא  שלום אם
  ספרדי  "עובד בן ציון" כפר סבא  אמוראים
  תימני  "עזרת אחים" כפר סבא  מרב הקסמים 8
  תימני  "עזרת אחים" כפר סבא  חצרות אדדר ב'
  ספרדי  "עזרת אחים ו'" כפר סבא  אלחריזי
  תימני  "עץ חיים" כפר סבא  שמחה אסף
  תימני  "עץ חיים" כפר סבא  שמחה אסף
  תימני  "עץ חיים מזרחי ב" כפר סבא  שבזי 7
  ספרדי  "עץ חיים שבזי" כפר סבא  החי"ש 4
    "קהילת הוד והדר" כפר סבא  הפלמ"ח 10
  אשכנזי  "קומובר" כפר סבא  התמר
  ספרדי  "קיובץ גלויות" כפר סבא  רביר יהונתן
  ספרדי  "רביר יהונתן" כפר סבא  קפלנסקי 33
  תימני  "רמב"ם" כפר סבא  גבעת אשכול
  ספרדי  "שבי ציון" כפר סבא  ויצמן 111
  ספרדי  "שבת אחים" כפר סבא  שבזי 1
  תימני  "שבת אחים" כפר סבא  ויצמן 89
  ספרדי  "שובה ישראל" כפר סבא  כצנלסון 3
  תימני  "שועת עמלים" כפר סבא  שיכון מזרחי א
  ספרדי  "שיכון מזרחי א'" כפר סבא  יהוד המכבי
  ספרדי  "שער הרחמים" כפר סבא  אבן עזרא 15
  תימני  "שערי צדק" כפר סבא  המייסדים 3
  ספרדי  "ששת הימים" כפר סבא  מזרחי ד'פינס 8
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  יונה הנביא
    "תפארת ישראל" כפר סבא  אלחריזי 15
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  רמז
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  מזרחי ה' יבנה 8
  ספרדי  "תפילה לדוד" כפר סבא  בר אילן 20
  תימני  "תפילה משה" כפר סבא  דרך אפק 2
  אשכנזי  "מרכזי" כפר סירקין  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" כפר עציון  כפר פינס 37920
  אשכנזי  "אולפנא" כפר פינס  כפר פינס 37920
  אשכנזי  "בית מדרבית מדרש לתורה ולתפילה" כפר פינס  גן השומרון
  אשכנזי  "גן השומרון" כפר פינס  תלמי אליעזר 38812
  אשכנזי  "היכל דניאל" כפר פינס  דנ. מנשה
  מעורב  "כפר גליקסון" כפר פינס  שער מנשה ד.נ. חפר 38814
  ספרדי  "כפר עבודה" כפר פינס  ד.נ. מנשה 37855
  אשכנזי  "מי עמי" כפר פינס  שער מנשה ד.נ. 38814
  ספרדי  "מרכז רפואי" כפר פינס  עין עירון 37910
  אשכנזי  "עין עירון" כפר פינס  רגבים ד.נ. מנשה 37820
  ספרדי  "רבכים" כפר פינס  שדה יצחק ד.נ. חפר 38840
  ספרדי  "שדה יצחק" כפר פינס  ד.נ. חפר 38830
  תימני  "תפארת משה" כפר פינס  כפר רופין מקוד 10850
  מעורב  "כפר רופין" כפר רופין  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "כפר שמאי 1" כפר שמאי  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "כפר שמאי 2" כפר שמאי  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  תימני  "מרכזי" כפר שמאי  דרך הבנים 34
  מעורב  "היכל הבנים" כפר שמריהו  ת.ד. 90
  ספרדי  "בית אל" כפר תבור  ת.ד. 79
  אשכנזי  "הגדול" כפר תבור  ד.נ. אפרים
  תימני  "אהל שם" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
  אשכנזי  "חב"ד" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
    "קיבוץ גלויות א'" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
    "קיבוץ גלויות ב'" כפר תפוח 
  ספרדי  "מרכזי" כרכום  כרם בן זמרה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כרם בן זמרה  כרם בן זמרה ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי אשכ'" כרם בן זמרה  ד.נ. אבטח 79855
  אשכנזי  "מרכזי" כרם יבנה (ישיבה)  כרם מהר"ל
  אשכנזי  "מרכזי" כרם מהר"ל  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" כרמי צור  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות מזרח" כרמי צור 
שכונה שכונה חדשה  אשכנזי  "צור שלום" כרמי צור  נתיב הלוטוס 2
  תימני - שאמי  "משכן שלום" כרמיאל  כרמל 90404
  אשכנזי  "מרכזי" כרמל  לבנים ד.נ. מרום הגליל
  מעורב  "מרכזי" לבנים 
  מעורב  "להבים" להבים  ככר הפלמ"ח לוד
  מרוקאי  "אביר יעקב" לוד  שד' הירושלים 14
  מרוקאי  "אוהב ורודף שלום" לוד  הדקל 4 קרית בתי כנסת
  אשכנזי  "אוהל אברהם" לוד  בר אילן 9
  אשכנזי  "אוהל יהודה" לוד  שכון חב"ד
  גרוזיני  "אוהל יוסף יצחק" לוד  שכון חב"ד
  מרוקאי  "אוהל יצחק" לוד  גן שרת ת.ד. 486
  מרוקאי  "אוהל משה" לוד  נוה זית
  מרוקאי  "אור החיים" לוד  גן שרת
  ספרדי  "אלגריבה" לוד  איינשטיין 151
  מרוקאי  "אלי כהן" לוד  סולמון
  ספרדי  "אליהו הנביא" לוד  כצנלסון 27
  מרוקאי  "אשכול הכופר" לוד  חללי מינכן 4
  מרוקאי  "בבא סאלי (תפארת ישראל)" לוד  שלמה המלך 632
  הודי  "בי'כ ע"ש שי בלקר" לוד  אלפעל 3
  מרוקאי  "בית אהרון" לוד  שרת
  מרוקאי  "בית אל נחלת לוי" לוד  דיזרעלי
  ספרדי  "בית אל עולי לוב" לוד  בר אילן1
  ספרדי  "בית אליהו" לוד  שכון חב"ד 8
  אשכנזי  "בית אריה" לוד  זבוטינסקי 5
  ספרדי  "בית ברוך" לוד  אלי כהן 22
  גרוזיני  "בית דוד" לוד  דיזרעלי מקלט616
  מרוקאי  "בית יעקב" לוד  הרימון 1
  מרוקאי  "בית ישועה" לוד  ברנר 9
  ספרדי  "בית ישראל" לוד  בן אליעזר 24
  מרוקאי  "בית מושיע לישראל" לוד  הרצל 6
  אשכנזי  "בית צבי" לוד  גבעת הזיתים
  הודי  "בית תפילה" לוד  לוד הצעירה
  גרוזיני  "בנה ביתך" לוד  ת.ד.432
  מרוקאי  "בני שושן (בבניה)" לוד  גבעת הזיתים
  מרוקאי  "גאולה" לוד  רמ"ט 7
  מרוקאי  "דוד בן ברוך" לוד  שכונת רכבת
  ספרדי  "דת משה וישראל" לוד  גני אביב
  ספרדי  "היכל יהונתן" לוד  גני אביב
  אשכנזי  "היכל יהונתן רוסיה" לוד  הנריטה סולד 10
  מרוקאי  "היכל יעקב" לוד  שרת 110
  מרוקאי  "הרי"ף" לוד  פלומינק
  מרוקאי  "הרמ"א" לוד  גלעד לוד
  מרוקאי  "חזון יהודה" לוד  שלמה המלך 31
  ספרדי  "חזון עובדיה" לוד  איינשטיין
  ספרדי  "חי טייב" לוד  אברהם מזרחי
  ספרדי  "חיים טייב" לוד  מרזוק 4
  מרוקאי  "חסדי משה" לוד  חיים שיפרא
  מרוקאי  "יפה נוף" לוד  הגלעד 15
  ספרדי  "ישועה בקרוב" לוד  החלוץ 6
  גרוזיני  "ישועת ה'" לוד  שלמה המלך 127
  מרוקאי  "ישורון" לוד  דיזרעלי
  ספרדי  "כולל חוט של חסד" לוד  קרית בתי כנסת
  מרוקאי  "כולל ציון במשפט תפדה" לוד  גן שרת
    "מגן אברהם" לוד  אלי כהן
  אשכנזי  "מגן דוד" לוד  ממשלתי
  מרוקאי  "מצמיח ישועה" לוד  הרצל 6
  אשכנזי  "מרכזי" לוד  המתנתבים 64
  הודי  "מרכזי עולי הודו" לוד  ברק 10
  מרוקאי  "משכנות ישראל" לוד  אלפעל לוד
  אשכנזי  "ניסן" לוד  גני יער
  מרוקאי  "עוד יוסף חי" לוד  שכונת אקדמאים
  אשכנזי  "עולה רוסיה" לוד  דיזרעלי מקלט 642
  בוכרי  "עולי בוכרה" לוד  בן אליעזר
  מרוקאי  "קהילת ישראל" לוד  מקלט 616
  ספרדי  "קוקזים" לוד  ת.ד. 671
  ספרדי  "ר' יעקב סלמה" לוד  הוסטל 38
  אשכנזי  "שארית ישראל" לוד  לוד הצעירה
  מרוקאי  "שבת אחים" לוד  רמת אשכול 73
  בוכרי  "שומר ישראל" לוד  חללי מינכן 11/93
  ספרדי  "שיבת ציון" לוד  ככר הפלמ"ח 7
  מרוקאי  "שמעון בר יוחאי" לוד  רמז 14
  מרוקאי  "שער בת רבים" לוד  חשמונאים
  גרוזיני  "שער השמים" לוד  שכונת שרת
  הודי  "שערי שלום" לוד  שכון חב"ד 10/12
  מרוקאי  "תפארת יצחק" לוד  נוה זית 3
    "תפארת ציון" לוד  נאות יצחק
  מרוקאי  "תפילה למשה" לוד  לוזית
  מרוקאי  "בית כנסת מרכזי" לוזית  ליאון
  ספרדי  "ליאון" לי-און 
    "לימן" לימן  מרכז כפרי נהורה
לכיש  ספרדי  "אריה הקדוש" לכיש  מושב לכיש
לכיש  אשכנזי  "לכיש" לכיש  מרכז כפרי נהורה
לכיש  ספרדי  "נהורה" לכיש  לפידות
  ספרדי  "מרכזי" לפידות  מאיר שפיה
  מעורב  "מרכזי" מאיר שפיה  מבואות ביתר
  ספרדי  "אוהל השישה" מבוא ביתר  ד.נ. צ. השומרון
    "מרכזי" מבוא דותן  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מבוא חמה" מבוא חמה  מבקיעים
  אשכנזי  "מרכזי" מבקיעים  הרקפת
    "אוהל יחיאל" מבשרת ציון  מבצע נחשון 19
    "אחדות ישראל" מבשרת ציון  זהבית 3
    "אלי כהן" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "אריאל" מבשרת ציון  הפלמ"ח 121
    "בני יוסף" מבשרת ציון  נצח ישראל
    "בת ציון" מבשרת ציון  בי"ס הדרור
ד'    "הדרור" מבשרת ציון  הברוש 43
  אשכנזי  "חב"ד" מבשרת ציון  הפלמ"ח 143
    "ישורון" מבשרת ציון  חצב 6
    "ישמח משה" מבשרת ציון  אילנות 4
    "כתר ציון" מבשרת ציון  השלום 93
    "מבשר שלום" מבשרת ציון  הגפן
מעוז ציון    "מגן דוד" מבשרת ציון  יוסף חיים 9
  ספרדי  "ספרדי מרכז קליטה" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "עזרא הסופר" מבשרת ציון  השושנה 19
    "קול אליהו" מבשרת ציון  האורן 44
    "קול מבשר" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "שערי זכות" מבשרת ציון  הפלמ"ח
    "תפילה למשה" מבשרת ציון  מגדים
  ספרדי  "מרכזי" מגדים  מושבה מזרח
  מעורב  "יסוד מגדל" מגדל  שכון
  תימני  "מזכרת שלום" מגדל  שכון
  ספרדי  "שמח זבולון" מגדל  זבולון
    "אבן דנן" מגדל העמק  יפה נוף ק. הסמוכה 585
    "אהל יוסף" מגדל העמק  הרב בוסקילה
    "אהל יצחק" מגדל העמק  קרית מגדל אור
    "אוהל רות" מגדל העמק  ניצנים
    "אור דוד" מגדל העמק  חטיבת גולני
    "אור החיים" מגדל העמק  העצמאות 394
    "אור הכוכב" מגדל העמק  נוף העמק
    "אור העמק" מגדל העמק  הנשיאים
    "אור מאיר" מגדל העמק  החורש
    "אליהו הנביא" מגדל העמק  העצמאות
    "זוהר התורה" מגדל העמק  העצמאות
  אשכנזי  "חב"ד" מגדל העמק  חטיבת גולני 18 פינת רסקו
    "יד הרב" מגדל העמק  זבולון
    "יד לאחים" מגדל העמק  קדש
    "יוצאי אירופה" מגדל העמק 
יערת העמק    "יערת העמק" מגדל העמק  דובדבן - מצפה העמק
    "מאור החיים" מגדל העמק  פנינת העמק
    "נחלת הבנים" מגדל העמק  בגד עור
    "נחלת מרדכי" מגדל העמק  העצמאות
    "נר הצפון" מגדל העמק  סטרומה
    "עולי בבל" מגדל העמק  תימורים
  ספרדי  "עולי קווקז" מגדל העמק  נוף העמק
    "צעירי נוף העמק" מגדל העמק  ניצנים
    "קרית נחליאל" מגדל העמק  הבשן
    "ר' דוד בוסידון" מגדל העמק  קדש
    "ר' דוד ומשה" מגדל העמק  זבולון
    "ר' יוסף בן עילי" מגדל העמק  העצמאות
    "ר' יוסף מלכה" מגדל העמק  הנשיאים
    "ר' יצחק בן ואליד" מגדל העמק  מירון
    "רמב"ם" מגדל העמק  עצמון
    "רשב"י" מגדל העמק  זבולון
    "שערי צדק" מגדל העמק  העצמאות
    "תורה וחיים" מגדל העמק  מול המתנ"סון
    "תורת אבות" מגדל העמק  הגפן
    "תורת חיים" מגדל העמק  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" מגדל עוז 
  ספרדי  "מגן שאול" מגן שאול  כפר מגשימים
  מעורב  "מרכזי" מגשימים 
  אשכנזי  "מולדת" מולדת  מוצא עלית
  ספרדי  "בית כנסת עתיק מוצא" מוצא עילית  מורג
  ספרדי  "מורג" מורג  אליהו
  מרוקאי  "אביר יעקב" מזכרת בתיה  אליהו
  אתיופי  "אתיופים" מזכרת בתיה  רוטשילד
  אשכנזי  "הגדול" מזכרת בתיה  אליהו
  אשכנזי  "חב"ד" מזכרת בתיה  אליהו
  תימני  "שיבת ציון" מזכרת בתיה  אליהו
  טריפולי  "תפארת ישראל" מזכרת בתיה  מחסיה
  מרוקאי  "עץ החיים" מחסיה  הראשונים 20 ת.ד. 2
  אשכנזי  "המרכזי" מטולה  מטע
  מרוקאי  "מגדל דוד" מטע 
  ספרדי  "מיטב" מיטב  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מיצר" מיצר  מירב מקוד 19148
  אשכנזי  "קב' מירב" מירב  מירון ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי" מירון  ת.ד. 153
  ספרדי  "אור שלום" מיתר  ת.ד. 153
  אשכנזי  "אשכנזי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "בית הרשיטק" מיתר  ת.ד. 153
  תימני  "המערבי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "המרכזי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "הצפוני" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "שלב ב' (דרכי נועם)" מיתר  מכמורת
  ספרדי  "ביה"ס מבואות ים מכמורת" מכמורת 
  ספרדי  "מלאה" מלאה  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" מלילות  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" מלילות  מושב מנוחה ד.נ. שדה גת
לכיש  ספרדי  "אוהל יעקב" מנוחה  מנות
  ספרדי  "מרכזי" מנות 
עמידר  ספרדי  "אוהל חיים" מנחמיה  המיסדים
  אשכנזי  "ישמח משה" מנחמיה  ד.נ. עמה"י 15140
  אשכנזי  "מרכזי" מסדה  מסילת ציון
    "מגן ציון" מסילת ציון  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" מעגלים  ד.נ. עמה"י 15160
  אשכנזי  "מרכזי" מעגן  מעון 90410
  אשכנזי  "מרכזי" מעון  מעונה
  אשכנזי  "מעונה 2" מעונה  מעונה
  ספרדי  "מרכזי" מעונה 
    "אבני החושן" מעלה אדומים  הדקל 1
  מרוקאי  "אהבת ישראל" מעלה אדומים  מתנ"ס מעלה אדומים
  אשכנזי  "אוהל רחל מתנ"ס" מעלה אדומים 
    "אור התורה" מעלה אדומים 
    "אור זרוע" מעלה אדומים  הנחלים 770
  אשכנזי  "בית חב"ד" מעלה אדומים 
    "ברכת כהן" מעלה אדומים  הנחלים 92
  מרוקאי  "המרכזי" מעלה אדומים  קול התור 4
  מרוקאי  "חסדי חנניה" מעלה אדומים 
    "חסדי חנניה כיכר" מעלה אדומים 
    "יצחקי" מעלה אדומים  מצפה נבו
    "ישיבת הסדר" מעלה אדומים 
    "ישמח משה" מעלה אדומים 
    "מוסר אביך" מעלה אדומים  רח' החליל
  אשכנזי  "מחניים עולים" מעלה אדומים 
    "מעלה נבו" מעלה אדומים 
  אשכנזי  "מצפה מגדים אשכנז" מעלה אדומים 
    "מצפה נבו" מעלה אדומים 
    "נוסח אחיד" מעלה אדומים  רח' מדבר יהודה
  תימני  "נחלת אבות" מעלה אדומים 
    "נחלת יהודה קרלי" מעלה אדומים 
    "עלי עשור ועלי נבל" מעלה אדומים 
    "עמותת ישי" מעלה אדומים  צמח השדה - מתנ"ס
  כורדי  "צעירי כורדיסטאן" מעלה אדומים  המצדים 63
  מרוקאי  "שבת אחים" מעלה אדומים 
    "שיח השדה" מעלה אדומים  מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין
  מעורב  "יפה" מעלה אפרים  מעלה גלבוע מקוד 19145
  אשכנזי  "קב' מעלה גלבוע" מעלה גלבוע  איבי הנחל
מעלה עמוס ב'  אשכנזי  "איבי הנחל" מעלה עמוס  מרכז הישוב
  אשכנזי  "זכרון מאיר" מעלה עמוס  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" מעלה עמוס  ד.נ. לב השומרון 44852
    "מרכזי - תפארת רב" מעלה שומרון  ד.נ. לב השומרון 44852
  ספרדי  "ספרדי" מעלה שומרון 
  ספרדי  "אהל אברהם" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אהל יוסף" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אלי כהן" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אליהו הנביא" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אליהו ומיכאל" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "בית חב"ד" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בית יצחק" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בן איש חי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בן צבי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בר יוחאי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "המרכזי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "חיד"א" מעלות-תרשיחא 
  תוניסאי  "טוניסאים" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יגל יעקב" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יד פרץ" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יהלו"ם" מעלות-תרשיחא 
  תימני  "מורשת אבות" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "משכן ישראל" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "נתיב מאיר" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "עטרת אליהו" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "רמב"ם" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "מפלסים" מפלסים 
    "מצובה" מצובה  עין זיק
ספיר  תימני  "אוהל שלום" מצפה רמון  נחל גרופית 24
  ספרדי  "אור החיים" מצפה רמון  נחל רעף
  מעורב  "אחוות ישראל" מצפה רמון  נחל גרופית 24
  אשכנזי  "בית אל" מצפה רמון  נחל ציחור 19
  ספרדי  "היכל שלמה" מצפה רמון  מרגליות ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" מרגליות  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מרום גולן" מרום גולן  משמר הירדן ד.נ. ג.ע 11390
  ספרדי  "מרכזי" משמר הירדן 
  תימני  "אור צדק" משען 
    "בית יוסף" משען 
  ספרדי  "בית ישראל צעירים" משען 
  תימני  "מרכזי" משען 
  תימני  "נחלת יוסף" משען  הדס 1
  ספרדי  "מרכזי" מתן  ד"נ ים המלח מיקוד 86905
    "מרכזי" נאות הכיכר 
  ספרדי  "אביר יעקב" נהריה 
  ספרדי  "אברהם אבינו" נהריה 
  ספרדי  "אהבת שלום" נהריה 
  ספרדי  "אוהל חיים" נהריה 
  ספרדי  "אוצר התורה" נהריה 
  מעורב  "אור אליהו" נהריה 
  אשכנזי  "אור חדש" נהריה 
  ספרדי  "אלי כהן" נהריה 
  ספרדי  "אמת" נהריה 
  אשכנזי  "בית חב"ד" נהריה 
  מעורב  "בית חולים" נהריה 
  אשכנזי  "בית ישראל" נהריה 
  ספרדי  "בית מאיר" נהריה 
  מעורב  "בני עקיבא" נהריה 
  ספרדי  "גואל ישראל" נהריה 
  אשכנזי  "הגדול אושיסקין" נהריה 
  אשכנזי  "חברת תהילים" נהריה 
  ספרדי  "טמזרת" נהריה 
  ספרדי  "יגל יעקב" נהריה 
  תימני  "יד לאחים" נהריה 
  ספרדי  "יצחק אבינו" נהריה 
  ספרדי  "ישורון" נהריה 
  ספרדי  "מים חיים" נהריה 
  ספרדי  "מקור חיים" נהריה 
  אשכנזי  "מרכזי היכל אהרון" נהריה 
  ספרדי  "מרכזי ספרדי" נהריה 
  מעורב  "עין שרה" נהריה 
  תימני  "עץ החיים" נהריה 
  אשכנזי  "פועלי צדק" נהריה 
  אשכנזי  "צפון עמידר" נהריה 
  פרסי  "קודש" נהריה 
  ספרדי  "ר' חיים פינטו" נהריה 
  אשכנזי  "רסקו גאלה" נהריה 
  ספרדי  "רשב"י" נהריה 
  תימני  "שאול המלך" נהריה 
  ספרדי  "שארית הפליטה" נהריה 
  אשכנזי  "שומרי שבת" נהריה 
  ספרדי  "שערי צדק" נהריה 
  תימני  "שערי ציון" נהריה 
  ספרדי  "תפארת ישראל" נהריה 
  ספרדי  "תפילה לדוד" נהריה  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "נוב" נוב  מושב נוגה
לכיש  ספרדי  "נוגה" נוגה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "נוה אטיב" נווה אטי"ב  נווה אילן
  אשכנזי  "מרכזי" נווה אילן  נווה איתן מיקוד 10840
  אשכנזי  "נווה איתן" נווה איתן  מרכז הישוב
  אשכנזי  "חב"ד" נווה דניאל  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" נווה דניאל  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות המזרח" נווה דניאל  נווה דקלים
  ספרדי  "מקדש מעט" נווה דקלים  נווה דקלים
  אשכנזי  "מרכזי" נווה דקלים  נווה דקלים
  ספרדי  "נווה רחמים" נווה דקלים  נווה דקלים
  תימני  "נווה שלום" נווה דקלים  מושב נווה ימין
  ספרדי  "ע"ש בנימין הצדיק" נווה ימין  מושב נווה ימין
  ספרדי  "צעירי נווה ימין" נווה ימין  נווה ירק
  אשכנזי  "מרכזי" נווה ירק  ד.נ. לב שומרון
    "מרכזי" נופים  כפר אלדד 90916
  אשכנזי  "כפר אלדד" נוקדים  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" נוקדים  נחושה
  תימני  "עץ חיים" נחושה 
  תימני  "בית כנסת תימני" נחלה 
  תימני  "מעיין השלום" נחלה 
  תימני  "שלום שבז"י" נחלה  נחם
  תימני  "מקור חיים" נחם  נחם
  תימני  "תפארת ישראל" נחם  נטועה
  ספרדי  "מרכזי" נטועה  נטף
  אשכנזי  "בית כנסת נתף" נטף  ניסנית
  ספרדי  "ניסנית 1" ניסנית  ניסנית
  ספרדי  "ניסנית 2" ניסנית 
  מעורב  "מרכזי" ניצן  יוסי בן יועזר 46
גונן ו'    "נווה אבא" ניצני עוז 
  מעורב  "מרכזי" ניצנים  ד.נ. אבטח 79245
  אשכנזי  "מרכזי" ניר גלים  מושב ניר חן
לכיש  ספרדי  "ניר ח"ן" ניר חן 
  ספרדי  "ניר יפה" ניר יפה 
  אשכנזי  "מרכזי" ניר ישראל  ניר עציון
  אשכנזי  "מרכזי" ניר עציון  נס הרים
  פרסי  "אוהבי שלום" נס הרים  נס הרים
  ספרדי  "אריאל" נס הרים  התחיה
  ספרדי  "אגודת ישרים" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  ספרדי  "אגודת תפארת ציון" נס ציונה  גולומב 21
  ספרדי  "אהל יעקב" נס ציונה  שכ' רמת בן צבי
  ספרדי  "אהל יצחק" נס ציונה  נורדאו 20
  תימני  "אוהבי תורה" נס ציונה  ניל"י
  ספרדי  "אור החיים" נס ציונה  זורבבל
  ספרדי  "אלי כהן הי"ד" נס ציונה  נחשון 7
  ספרדי  "אנשי יושר" נס ציונה  שאול המלך 34
  ספרדי  "אשכול" נס ציונה  נחשון 7
  תימני  "בן פורת יוסף" נס ציונה  ויצמן (ת. מרכזית)
  ספרדי  "גאולת ישראל" נס ציונה  מרגולין
  ספרדי  "דוד המלך" נס ציונה  תל אביב 17
  אשכנזי  "הגדול" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  תימני  "המרכזי" נס ציונה  גאולה 13
  ספרדי  "חסידים" נס ציונה  נחמיה 10
  תימני  "ישורון" נס ציונה  שכ' לב המושבה
  ספרדי  "לב המושבה" נס ציונה  מכבי 6
  אשכנזי  "לנוער" נס ציונה  גולדי דמשק
  ספרדי  "משכן ישראל" נס ציונה  הבנים 90
  תימני  "נווה צדק" נס ציונה  גאולה 23
  תימני  "נר יעקב" נס ציונה  הנרקיס 4
  תימני  "סוכת שלמה" נס ציונה  נחשון 7
  ספרדי  "עזרא הסופר" נס ציונה  מאיר הרמן
  תימני  "עזרת אחים" נס ציונה  בן גוריון 51
  אשכנזי  "פרוגרסיבים" נס ציונה  סמטת רמב"ם
  אשכנזי  "ר' דוד בן ברוך" נס ציונה  צה"ל 46
  תימני  "רמב"ם" נס ציונה  נגבה 2
  תימני  "שבזי" נס ציונה  העצמאות32
  תימני  "שבזי" נס ציונה  גולי דמשק 8
  ספרדי  "שבת אחים" נס ציונה  שד' אפרים
  אשכנזי  "שכונת ניצן" נס ציונה  ההדרים 8
  תימני  "שערי צדק" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  תימני  "שערי צדק" נס ציונה  לוחמי הגטאות 27
  תימני  "תפארת הבנים" נס ציונה  נעורים
  ספרדי  "ביה"ס נעורים" נעורים  נצר חזני
  ספרדי  "נצר חזני" נצר חזני  נצרים
  ספרדי  "נצרים" נצרים  קישון (מקלט)
  ספרדי  "אוהל לאה" נצרת עילית  מעלה יצחק
  אשכנזי  "אוהלי יוסף-יצחק" נצרת עילית  רימון 631/1
  ספרדי  "אור החיים" נצרת עילית  שושנים ת.ד. 680
  ספרדי  "אור חדש" נצרת עילית  צבעוני (מקלט)
  ספרדי  "אחדות ישראל" נצרת עילית  הגבעה 308/12
  אשכנזי  "אלי כהן" נצרת עילית  כרמל
  ספרדי  "אליהו הנביא" נצרת עילית  הסייפן
  ספרדי  "בית אל" נצרת עילית  ביה"ס כסולות
  אשכנזי  "בית מנחם" נצרת עילית  עליה 12
  ספרדי  "ברית-שלום" נצרת עילית  גולן 118/2
  אשכנזי  "גבורי ישראל" נצרת עילית  רימון 1/21
  אשכנזי  "גבורי ישראל ג'" נצרת עילית  הגבעה
  אשכנזי  "המרכזי הגדול" נצרת עילית  גולן
  ספרדי  "המרכזי הספרדי" נצרת עילית  גולן 123/9
  ספרדי  "הרב טולדנו" נצרת עילית  הגולן 101/1
  ספרדי  "הרב מולינה" נצרת עילית  גולן 113/12
  ספרדי  "הרמב"ם" נצרת עילית 
שלום  אשכנזי  "חב"ד" נצרת עילית  הר יונה
  אשכנזי  "חב"ד הר יונה" נצרת עילית  יודפת 82/3
  ספרדי  "חברה למשניות" נצרת עילית  הר יונה (מקלט)
  ספרדי  "יונה הנביא" נצרת עילית  ארבל 10/2
  אשכנזי  "לוי אשכול" נצרת עילית  השושנים 218/1
  ספרדי  "מאור ישראל" נצרת עילית  הגפן 9/46
  ספרדי  "נווה שלם" נצרת עילית  חצב
שלום  גרוזיני  "עולי גרוזיה" נצרת עילית  בלוק 717 (מקלט)
  ספרדי  "עץ החיים" נצרת עילית 
אשכול  אשכנזי  "עצמאות ושלום ע"ש יצחק רבין" נצרת עילית  יודפת 439/5
  ספרדי  "צדקת יוסף" נצרת עילית  חרוד 735
  אשכנזי  "קיבוץ גלויות" נצרת עילית  גולן 124/25
  ספרדי  "ר' חנניה הכהן" נצרת עילית  גולן 101/49
  ספרדי  "ר' יעקב אבוחצירא" נצרת עילית  כלנית 12
  ספרדי  "רמח"ל" נצרת עילית  סיתוונית 14
  ספרדי  "שבט אחים" נצרת עילית  ארבל 12
  ספרדי  "שלומי אמונים" נצרת עילית  תבור 422/4
  ספרדי  "שלמה בר בריירו" נצרת עילית  שלום 817/1
  ספרדי  "שערי רחמים" נצרת עילית  הגפן 29
ספיר  ספרדי  "תפארת ישראל" נצרת עילית  הפועל 21
    "אהל יצחק" נשר  הפועל 5
    "אהל קדושים" נשר  קרן היסוד
    "אור החיים" נשר  האלון 9
    "אור יצחק" נשר  אורן
    "אורן הכרמל" נשר  דבורה
    "אלי כהן" נשר  גבעת נשר
    "גבעת נשר" נשר  עמוס
    "גבעת עמוס" נשר  ישורון
    "דוד המלך" נשר  דרך השלום
    "הגדול נשר" נשר  הפועל 83
    "היכל שלמה" נשר  הפועל 54
    "הרשב"י" נשר  הטכניון 7
    "השלום בן דור" נשר  הגיבורים
    "יד לאחים" נשר  המתמיד 51
    "מרכזי בן דור" נשר  המגינים
    "משה וישראל" נשר  הנוריות
    "רמות יצחק" נשר  משעול התלול 70
    "שערי תפילה" נשר  הפועל 86
    "תפילה לדוד" נשר  המתמיד
    "תפילת ישרים" נשר  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90676
    "מרכזי" נתיב הגדוד 
  ספרדי  "מרכזי" נתיב העשרה 
  אשכנזי  "נתיב השיירה" נתיב השיירה  ירושלים 41
    "אבוחצירא" נתיבות  מקלט 42
    "אבות הקדושים" נתיבות  חי הכהן 20
    "אהבת חיים" נתיבות  מקלט 16 הרצוג
    "אהבת חינם" נתיבות  מלכי ישראל
    "אהבת יעקב" נתיבות  השר שפירא
    "אהבת יצחק" נתיבות 
משה"ב    "אהבת ישראל" נתיבות  הורד מקלט 60
    "אהבת מרדכי" נתיבות  שבטי ישראל
    "אהבת שלום" נתיבות  מלכי ישראל
    "אהל יעקב" נתיבות  דרך הרימון קרואן 2
    "אהל יעקב" נתיבות  גבעת שפירא
    "אהל משה" נתיבות  יוסף סמילו
    "אהלי שם" נתיבות  שלום בונייך
    "אוהל דניאל וחיה" נתיבות  מלכי ישראל 15
    "אוצר יעקב ובית דודג" נתיבות  נטעים 67
    "אור הרמ"א" נתיבות  רמב"ם
    "אור התורה" נתיבות  רמב"ם
    "אורח חיים" נתיבות  חי הכהן מקלט 11
    "אם הבנים" נתיבות  שלום בונייך
  אשכנזי  "אשכנזי" נתיבות  חזון איש
    "בבא סאלי" נתיבות  ירושלים
    "בית אברהם" נתיבות  אלפסי
  אשכנזי  "בית חב"ד" נתיבות  רמב"ם
    "בית יעקב" נתיבות  שלום בונייך
    "בית יצחק" נתיבות  חזון איש
    "בית ישראל" נתיבות  גני רותם קרואן
    "בני אברהם" נתיבות  אבוחצירא
  מעורב  "בני עקיבא" נתיבות  נווה נוי ב'
    "האבות הקדושים" נתיבות  בריטיש גוטג' מקלט
    "היכל אסתר" נתיבות  חזון איש
    "היכל דוד" נתיבות  ציון בבא סאלי
    "היכל דוד" נתיבות  חזני
    "הקהילה" נתיבות  נווה נוי מקלט 232
    "ושבו בנים לגבולם" נתיבות  הרב קוק מקלט 17
    "זארה דכלאניה" נתיבות  אבוחצירא
    "זרע יעקב" נתיבות  חזון איש
  אשכנזי  "יד הגיבורים לעולי רוסיה" נתיבות  ברית כהונה מקלט 5
    "יד המבי"א" נתיבות  ילדי אוסלו
    "יד רמ"א" נתיבות  משה"ב א 111
    "כל ישראל" נתיבות  ויצן מקלט 61
    "לאבנר עמר" נתיבות  בר אילן 14 מקלט
    "לב דוד" נתיבות  שלום בונייך
  תימני  "מהריץ תימנים" נתיבות  שבטי ישראל
    "מקור חיים" נתיבות  משה"ב ב'
    "מרכז תודעה יהודית" נתיבות  גבעת שפירא מקלט
    "משכן שלמה" נתיבות  משה"ב א'
    "משכן שמואל" נתיבות  בנה ביתך 148
    "משכן ששון" נתיבות  נטעים מקלט 66
    "נטעי ישראל" נתיבות  הפלמ"ח 22
    "נתיבות החיים והשלום" נתיבות  משה"ב ב'
    "סגולה חיים ושלום" נתיבות  גבעת שפירא
    "עדיאל" נתיבות  הורד
  אתיופי  "עולי אתיופיה" נתיבות  מקלט 55 שד' הרצל
  ספרדי  "עולי קווקז" נתיבות  אבוחצירא 18
    "צדקת יושר" נתיבות  נווה נוי מקלט
    "ר' חיים פינטו" נתיבות  עוזיאל
    "ר' משה הכהן" נתיבות  ירושלים 54
    "ראש יוסף ודוד" נתיבות  בר אילן
    "שומרי שבת" נתיבות  הרמב"ם
    "שכנתי בתוכם" נתיבות  חזני
    "שלום בוניך" נתיבות  ירושלים 63
    "שמו אברהם" נתיבות  אבוחצירא מקלט 26
    "שמע ישראל" נתיבות  בר אילן 15
    "שערי משה" נתיבות  בבא סאלי 1349
    "שערי רחמים" נתיבות  אלפסי
    "תפילה למשה" נתיבות  גליקסון 4,
שכון סלע  ספרדי  "אבות ובנים" נתניה  ז'בוטינסקי 45 42277
  אשכנזי  "אגודת אחים" נתניה  אהרונוביץ 60
ותיקים  תימני  "אגודת אחים יוצאי תימן" נתניה  לילינבלום 3 42412
  אשכנזי  "אגודת בית כנסת "בית ראובן"" נתניה  מאירוביץ 7 42310
  אשכנזי  "אגודת ישראל" נתניה  הנביאים 10 42429
  ספרדי  "אגודת שלום" נתניה  גרינבוים 43 - למשלוח דואר
  ספרדי  "אהבה ושלום" נתניה  רח' משמר הירדן
נווה איתמר  אשכנזי  "אהבת ציון" נתניה  טשרניחובסקי 12, בי"ס דוד
  אשכנזי  "אהבת ציון" נתניה  שד' עין התכלת 11, ת"ד 11698
  ספרדי  "אהבת שלום" נתניה  נוה שלום 18
  תימני  "אהל אברהם" נתניה  השושנה 13 42226
  תימני  "אהל אליהו" נתניה  ראשון לציון 32 42275
  אשכנזי  "אהל יעקב" נתניה  נילי 59 42382
  תימני  "אהל יצחק" נתניה  חתם סופר 2 42522
  ספרדי  "אהל משה - ספרדים" נתניה  חתם סופר 2 42522
  תימני  "אהל משה - תימנים" נתניה  זלמן שניאור 8 42490
  ספרדי  "אהל משה ואברהם" נתניה  ת.ד. 5018 - דברי חיים 4 42448
  אשכנזי  "אהל נחמיה - מוסדות קרית צאנז" נתניה  שטרית 12 קרית נורדאו 42316
  ספרדי  "אהל עמרם" נתניה  הזית 1 42215
  אשכנזי  "אהל שלמה" נתניה  רח' נילי 38 42382
  ספרדי  "אוהל שם "נר שרה"" נתניה  שד' שמשון 15 גן ברכה, 42236
  ספרדי  "אור החיים" נתניה  שכון סלע - יוספטל
  ספרדי  "אור התורה והתשובה" נתניה  זנגביל 1 42297
  ספרדי  "אור התורה והתשובה - ישיבה" נתניה  רח' הרב טולדנו
עמליה ותיקים  ספרדי  "אור חדש" נתניה  מחנה יעקב 10/2 42336
  ספרדי  "אור ליעקב (אליהו הנביא)" נתניה  שמואל הנציב 30,
  ספרדי  "אור תורה" נתניה  ש"י עגנון
קרית נורדאו  אתיופי  "אחים חברים בני אתיופיה - ביתא ישראל" נתניה  ארלוזורוב 8 , 42363
ותיקים  תימני  "אחים עמרני" נתניה  רח' קפלן 31
ותיקים  ספרדי  "אלי כהן" נתניה  אריה לוין 78 42432
  ספרדי  "אלי כהן - נורדאו" נתניה  הכלנית 14, 42225
עין התכלת  ספרדי  "אליהו הנביא" נתניה  עזרא 3
דורה  ספרדי  "אליהו הנביא" נתניה  רח' נורדאו - בי"ס יגאל אלון
  ספרדי  "אליהו הנביא - קרית נורדאו" נתניה  ליאון רייך 2 42446
  ספרדי  "אם הבנים" נתניה  רח' לסקוב 13 42656
רמת פולג  ספרדי  "אם כל חיל" נתניה  אברהם שפירא 12 42317
  אשכנזי  "אמרי חיים דז'יקוב (אהל נפתלי)" נתניה  קריניצי 6
אזורים  ספרדי  "אסירי ציון - עולי בוכרה" נתניה  שד' ניצה -
  אשכנזי  "ארבע עונות" נתניה  עזרא 8
דורה  תימני  "אשל אברהם" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "בוכרים - עולי בוכרה" נתניה  עזרא 29 42427
דורה  ספרדי  "בושאיוף" נתניה  בוסל 29 42360
ותיקים  ספרדי  "בחורי ציון" נתניה  ת.ד. 5018 -
  אשכנזי  "בי"ח לניאדו" נתניה  רח' סיני 1 42426
דורה  אשכנזי  "בי"ס שפירא" נתניה  רח' השומר
עמליה ותיקים  אשכנזי  "ביכנ"ס קהילתי חזני" נתניה  קריניצי 5
אזורים -נאות שקד  ספרדי  "בית אל - אזורים" נתניה  ישעיהו 7 42330
  ספרדי  "בית אל - דורה" נתניה  ד"ר מרק אברהם 1 ותיקים
  ספרדי  "בית אל - ותיקים" נתניה  נוה שלום 37 , 42229
  תימני  "בית אל - נוה שלום" נתניה  הדר 8
עין התכלת  תימני  "בית אל - עין התכלת אל-ג'ריבה" נתניה  התנועה הציונית 23
פרדס הגדוד  ספרדי  "בית אל - פרדס הגדוד" נתניה  שיכון רסקו,
שושנת העמקים  ספרדי  "בית אל - רסקו" נתניה  יוחנן הסנדלר 14 - גן ברכה 42473
  ספרדי  "בית אל- יד חביב" נתניה  לבונטין 19 42318
  אשכנזי  "בית אליהו" נתניה  בובליק 26
ותיקים  ספרדי  "בית דוד" נתניה  שלונסקי 46
קרית נורדאו  ספרדי  "בית דוד" נתניה  רח' הרב גד מכלוף 3
נאות גנים  ספרדי  "בית הכנסת הגדול ע"ש לוין" נתניה  שד' בנימין 12,
  ספרדי  "בית הרב "משה ורחמים הכהנים"" נתניה  רבי עקיבא 18
קרית צאנז  ספרדי  "בית יהודה" נתניה  שמואל 7 42428
דורה  ספרדי  "בית יואל" נתניה  שטמפר 7 42402
  ספרדי  "בית יוסף" נתניה  יחזקאל 17
דורה  ספרדי  "בית יוסף" נתניה  אלכסנדר זייד 18 42364
ותיקים  תימני  "בית יוסף" נתניה  החלוצים 2 פינת שד' בנימין 42414
  ספרדי  "בית ינוקא" נתניה 
  ספרדי  "בית יעקב - בית אליהו" נתניה  רח' פ"ת 42461
  ספרדי  "בית לנדמן" נתניה  משה שפירא 40 42240
שכון מזרחי  אשכנזי  "בית מאיר " נתניה  מועדון קהילתי - רח' נורדאו 16
קרית נורדאו  אשכנזי  "בית מנחם חב"ד " נתניה  שלמה המלך 41 42267
  אשכנזי  "בית עמי" נתניה  רח' הרב ריינס 42426
  אשכנזי  "בנ"ע מרכז" נתניה  שמואל הנציב 34 42285
  אשכנזי  "בני ציון" נתניה  רח' עולי הגרדום 10 42398
  אשכנזי  "בר אילן" נתניה  שי עגנון 26 42347
קרית נורדאו  ספרדי  "ברכת אברהם חי" נתניה  נוה שלום 25, 42229
  תימני  "גאולה" נתניה  עזרא 5
דורה  ספרדי  "גבורי סיני" נתניה  ויצמן - 42250
  אשכנזי  "גיל הזהב" נתניה  חתם סופר 1 42522
רמת חן  תימני  "גינת אגוז" נתניה  הרב טולדנו
עמליה ותיקים  ספרדי  "דברי דוד" נתניה  גליקסון 15 -
  ספרדי  "דקר" נתניה  הצנחנים 4,
  ספרדי  "דרכי נועם" נתניה  רד"ק 1 42321
  ספרדי  "היכל המלך דוד" נתניה  אנילביץ 15 42389
רמת אפרים  תימני  "היכל יעקב" נתניה  אחד העם 9
  אשכנזי  "היכל מנחם" נתניה  טשרניחובסקי 9 42307
  אשכנזי  "היכל משה" נתניה  סמילנסקי 38
  ספרדי  "היכל רבי מאיר " נתניה  ברנר - פינת ההסתדרות 42441
  ספרדי  "היכל רפאל" נתניה  נוה שלום 38 42229
  תימני  "היכל שלמה" נתניה  שד' בנימין 10 42313
  תימני  "היכל שלמה" נתניה  ירמיהו 5
  ספרדי  "היכל שלמה" נתניה  נורדאו 50
  ספרדי  "המסורתי - נורדאו" נתניה  רח' רותם , ת"ד 6235
  ספרדי  "העמותה ליהדות האירוסים " נתניה  שכטרמן 42379
אזור תעשייה ישן  ספרדי  "ובחרת בחיים" נתניה  דב הוז 8 42475
  ספרדי  "ויעתר יצחק ע"ש רשב"י" נתניה  ר' שמעון בר יוחאי 17 42244
  ספרדי  "זגייר דרנא" נתניה  זלמן שניאור 269/1
קרית נורדאו  ספרדי  "זכור לאברהם ויעקב" נתניה  החלוצים 15 42414
  ספרדי  "זכור לדוד" נתניה  לילינבלום 18 42412
  ספרדי  "זכור ליוסף" נתניה  יהודה הלוי 58 42480
  אשכנזי  "זכרון שמואל" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "זרחה השמש ליעקב" נתניה  סמילנסקי 13 42431
  אשכנזי  "חב"ד" נתניה  בי"ס רש"י
קרית נורדאו  אשכנזי  "חובבי ציון" נתניה  פתח תקוה 87 42461
בן ציון  ספרדי  "חסד ואמת" נתניה  כצנלסון 42464
קרית נורדאו  ספרדי  "חסד ואמת" נתניה  רח' קריניצי
אזורים  ספרדי  "חסד ואמת - עולי אירן" נתניה  שטמפר 5 42402
  אשכנזי  "חסידי גור" נתניה  ויצמן 27 42250 (חזר)
  אשכנזי  "חסידי רדז'ין" נתניה  הנוטע 6 42300
  אשכנזי  "חתם סופר (נחלת חיים)" נתניה  ויצמן 19
  אשכנזי  "יד אהרן" נתניה  אחד העם 11 42410
  ספרדי  "יד לגבורים" נתניה  בי"ס יהונתן - שד' איתמר בן אבי 31 42308
  תימני  "יהודה הלוי" נתניה  אהרונוביץ 60 42353
ותיקים  ספרדי  "יהודה לביא" נתניה  נחמיה 26, דורה
דורה  ספרדי  "ישורון " נתניה  שמואל הנציב 34 42281
  אשכנזי  "ישורון" נתניה  בן אליעזר 40, 42317
  ספרדי  "ישיבת -" נתניה  שח"ל 8 42362
ותיקים  ספרדי  "ישיבת אדאדי" נתניה  גד מכנס 18 42279
  ספרדי  "ישיבת אור התורה והתשובה במלון רזידנס" נתניה  רח' עזרא 26 רמת ידין
רמת ידין  תימני  "ישיבת בית הרש"ש" נתניה  ת.ד. 140 42101
  אשכנזי  "ישיבת בנ"ע" נתניה  עולי הגרדום 27 42398
  אשכנזי  "ישיבת בריסק" נתניה  רח' החפץ חיים - סוף רח' לוי אשכול
אזורים  ספרדי  "ישיבת הרי"ף" נתניה  שטרית 8 42346
  ספרדי  "ישיבת מאור ישראל" נתניה  סטרומה 13, 42386
  ספרדי  "ישיבת מאיר יעקב" נתניה  ירמיהו 15/5 42332
דורה  ספרדי  "ישיבת נר האר"י הקדוש" נתניה  דוד רזניק 7 קרית ישיבת ראדין
אזורים  אשכנזי  "ישיבת ראדין" נתניה  יוספטל 42394
סלע  ספרדי  "ישמח ישראל" נתניה  שוהם 24 42295
  אשכנזי  "ישמח משה" נתניה  הר הבית 10 42610
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" נתניה  שלמה המלך 39
  אשכנזי  "ישראל הצעיר - צפון" נתניה  רח' הנורית -
  אשכנזי  "ישראל הצעיר - רמת פולג" נתניה  סעדיה גאון 10
קרית צאנז  אשכנזי  "כ"ק האדמו"ר מצאנז" נתניה  ישעיהו 27 42330
דורה  ספרדי  "לג'ירבה (מגן אברהם)" נתניה  נחמיה 20 42426
  ספרדי  "מאיר " נתניה  אלקלעי 7 42238
עמידר  תימני  "מגדל עוז" נתניה  עמידר - רח' אלקלעי 7 42238
  ספרדי  "מגן אברהם" נתניה  שלמה שרעבי 12 / א' 42326
  תימני  "מגן דוד " נתניה  רח' מורדי הגיטאות 15,
  אשכנזי  "מורדי ולוחמי הגטאות" נתניה  שכון טוברוק 42329
אזור תעשייה ב'  תימני  "מוריה" נתניה  בי"ס ישורון - ההסתדרות 15 42541
  תימני  "מורשת אבות" נתניה  ליאון רייך 42446
  ספרדי  "מישכן דוד" נתניה  שד' שמשון 11 42236
  ספרדי  "מנחת שלום" נתניה  מאירוביץ 7 42310
  אשכנזי  "מנין בני הישיבות" נתניה  רח' לילנבלום 18, ת"ד 260
  ספרדי  "מנין חניכי הישיבות" נתניה  זמנית - בבי"ס חזני
  תימני  "מעיין גנים " נתניה  הקבלנים - 42339
דורה  ספרדי  "מצמיח ישועה" נתניה  אריה לוין 75 42342
קרית נורדאו  ספרדי  "מקדש אלעזר" נתניה  אברהם שפירא 12,
  אשכנזי  "מקדש מרדכי" נתניה  בי"ס תחכמוני - יהודה הלוי 35 42480
  ספרדי  "מקור בנימין" נתניה  פתח תקוה 111 42323
  תימני  "מקור חיים" נתניה  שרעבי 15 שכ' בן ציון 42346
  ספרדי  "מרדכי" נתניה  רח' ירושלים 3
  אשכנזי  "מרכז ממ"ש " נתניה  מקדונלד 7 42262
  אשכנזי  "מרכז קהילתי ע"ש גולדשטיין" נתניה  רח' עזרא 13
רמת ידין  תימני  "מרכז תורני ע"ש" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "מרן בית יוסף - עמותת היד החזקה" נתניה  ת"ד 3220
משה"ב קרית רבין  אשכנזי  "מתנ"ס קרית רבין" נתניה  שד' ויצמן 4
  ספרדי  "נווה אביבים" נתניה  פתח תקוה 100 42323
  ספרדי  "נחלי אלון" נתניה  קפלן 27
ותיקים  תימני  "נצח בנים" נתניה  פתח תקוה 23 42461
  אשכנזי  "נצח ישראל" נתניה  אברהם שפירא 12, 42317
  אשכנזי  "נצח מרדכי" נתניה  יחזקאל 5 דורה
דורה  ספרדי  "נר המערב" נתניה  רד"ק 1
עמידר  ספרדי  "נר לציון - ע"ש רבי ציון לוזון זצ"ל" נתניה  אבן עזרא 4, 42326
  ספרדי  "נר רחמים" נתניה  אבן גבירול 9-11 42326
בן ציון  תימני  "סגולה" נתניה  פתח תקוה 106 42323
  תימני  "סוכת שלום" נתניה  יפתח 35 גן ברכה
  תימני  "סוכת שלום" נתניה  הרימון 42217
עין התכלת  ספרדי  "סוכת שלמה" נתניה  שח"ל 5
ותיקים  אתיופי  "סימן טוב-" נתניה  שפרניצק 22 42396
ותיקים  ספרדי  "סניף אור התורה והתשובה" נתניה  חתם סופר 2
רמת חן  תימני  "ספרדי - "אהל משה"" נתניה  ככר העצמאות 11 42271
  ספרדי  "ע"ש הרב הכולל סידי פרג' חלימי" נתניה  הפורצים 21,
  ספרדי  "ע"ש הרב יוסף חיים לעולי עירק" נתניה  ויצמן 19, 42250
  אשכנזי  "עובדיה" נתניה  רחבת מכלוף מריאנו -
  ספרדי  "עולי אלג'יר - הרב שלום ג'דג'" נתניה  רח' קפלן 31
ותיקים  ספרדי  "עולי בבל הנצחון" נתניה  רח' קריניצי
אזורים  אשכנזי  "עולי קרפטים" נתניה  פתח תקוה 98,
  תימני  "עזרת אחים" נתניה  שד' הציונות 29
פרדס הגדוד  ספרדי  "עלית שבטים" נתניה  רח' הגר"א 4
  ספרדי  "עמותת נפש החיים" נתניה  פינסקר
פינת לילנבלום  אשכנזי  "עמותת רסטו לב" נתניה  ככר העצמאות 14
  ספרדי  "עמית - עמותה למורשת יהדות תוניסיה" נתניה  אבן עזרא 4
בן ציון  תימני  "עץ חיים" נתניה  שרה מלכין 24 42353
ותיקים  ספרדי  "עץ חיים" נתניה  שטרית 42346
קרית נורדאו  תימני  "עץ חיים" נתניה  בובליק 7 42356
ותיקים  ספרדי  "עת רצון" נתניה  ספיר 2 42482
  אשכנזי  "פא"י" נתניה  גולמב 24 - פינת שרת
  אשכנזי  "פועלי צדק" נתניה  סמילנסקי 5 42431
  אשכנזי  "פורת יוסף" נתניה  הרצל 24 פינת סמילנסקי
  ספרדי  "פחד יצחק" נתניה  הרימון 22, 42217
  תימני  "צור ישראל" נתניה  הרב קוק 60/62 42261
  אשכנזי  "צעירי ציון" נתניה  רוטנברג 14 42348
  אשכנזי  "קבוץ גלויות" נתניה  שד' שמשון 2
  אשכנזי  "קבוץ גלויות" נתניה  משה שפירא 40 42240
  אשכנזי  "קדושי השואה "עציון"" נתניה  קרן היסוד 18
קרית נורדאו  ספרדי  "ר' דוד בן ברוך" נתניה  שמואל דיין 19 42360
ותיקים  ספרדי  "ר' שמעון בר יוחאי" נתניה  יבנה 6 42237
דורה  ספרדי  "רבי שמעון בר יוחאי" נתניה  הרצל 12,
  ספרדי  "ריב"ש ורשב"ץ" נתניה  בי"ס תחכמוני
  אשכנזי  "רינת ציון" נתניה  שד' שמשון 42236
עמידר  תימני  "שבזי" נתניה  שמואל 1 42428
דורה  ספרדי  "שבטי ישראל" נתניה  אבן עזרא 30 42326
  תימני  "שבי ציון" נתניה  אוסישקין 2
  ספרדי  "שבת אחים" נתניה  נורדאו 56 42347
קרית נורדאו  ספרדי  "שבת אחים" נתניה  שרה מלכין 26
ותיקים  תימני  "שבת אחים" נתניה  קריניצי 8
אזורים  אשכנזי  "שבת אחים - גרוזינים" נתניה  סמטת הרב ורנר -
  אשכנזי  "שונה הלכות - ביהכ"נ הגדול" נתניה  אהרונוביץ 51 42353
ותיקים  תימני  "שיבת ציון - תפילת כל לפה" נתניה  ראשל"צ 30 42274
  אשכנזי  "שם לשמעון" נתניה  החרוב 3, 42219
  תימני   "שער דוד המלך" נתניה  עובדיה 14
ותיקים  ספרדי  "שער המזרח" נתניה  קבוץ גלויות 76,
  ספרדי  "שער ציון" נתניה  כצנלסון 20/10, 42464
  ספרדי  "שערי ברכה" נתניה  אצל אפרים נגט
  אתיופי  "שערי ירושלים לעולי אתיופיה" נתניה  בארי 66 42259
  ספרדי  "שערי צדק" נתניה  דב הוז 34
עמידר  תימני  "שערי צדק" נתניה  ארלוזורוב - ותיקים
ותיקים  ספרדי  "שערי צדק" נתניה  הרב קוק 73 42260
  ספרדי  "שערי ציון" נתניה  רח' יאיר 17 פינת אבו שדיד 42307
  ספרדי  "שערי רחמים" נתניה  צ'רלסון 20/11 42367
ותיקים  תימני  "שערי שלום" נתניה  הלפרין 4
ותיקים  תימני  "תורה ושלום" נתניה  בי"ס שורשים - שלמה בן יוסף 8
  תימני  "תפארת בחורים" נתניה  נחמיה 12
דורה  תימני  "תפארת ישראל" נתניה  שוהם 27 42295
  ספרדי  "תפארת ישראל - עזרת אחים" נתניה  אחד העם 11 42410
  ספרדי  "תפארת עובדיה (חזון)" נתניה  אחד העם 14, 42410
  תימני  "תפארת שלום" נתניה  בי"ס מוריה - ת"ד 5060
  תימני  "תפילת אבות" נתניה  הזית 1 42215
  תימני  "תפילת ישרים" נתניה  הדרום 12
  אשכנזי  "תפארת יצחק" סביון 
  ספרדי  "סגולה" סגולה  סוסיה 90401
  אשכנזי  "מרכזי" סוסיה  סנסנה
  אשכנזי  "מרכזי" סנסנה  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" סעד  ד"נ ערבה תיכונה מיקוד 86825
    "מרכזי" ספיר  ספסופה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" ספסופה  עבדון
  ספרדי  "מרכזי" עבדון  עגור
  ספרדי  "בית כנסת מרכזי" עגור  עגור
  ספרדי  "טל-אל" עגור  הדס 2/א
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" עומר  בדקל (אזור חדש)
  ספרדי  "נתיב השלום" עומר  גן ילדים רח' ליבנה
  ספרדי  "שבטי ישראל" עומר  מעבר בין רח' עדעד-חצב
  ספרדי  "שערי צדק" עומר  עופר
  ספרדי  "מרכזי" עופר  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "דוד ושלמה" עוצם  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "תיקון אברהם" עוצם  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "תפארת ישראל" עוצם  מושב עזריקם
  ספרדי  "אם הבנים" עזריקם  מושב עזריקם
  תוניסאי  "יוצאי טוניס" עזריקם  עין איילה
  אשכנזי  "מרכזי" עין איילה  ד.נ. עין גב 14940
  ספרדי  "מרכזי" עין גב  ד"נ ים המלח מיקוד 86980
    "מרכזי" עין גדי  עין הנצי"ב מקוד 10805
  אשכנזי  "קב' עין הנציב" עין הנצי"ב  עין יעקב
  ספרדי  "מרכזי" עין יעקב  הנדיב 37
    "אביר יעקב" עכו  ז'בוטינסקי 6
    "אברהם אבינו רבי דוד ומה" עכו  רח' רמח"ל
    "אהבה ואחוה" עכו  גבעת התמרים
    "אהבת ישראל" עכו  גולומב 35
    "אהל ה'" עכו  וולפסון
    "אהל יצחק" עכו  קיבוץ גלןיות 25 שיכון 3
    "אור החיים ליוצאי תורכיה" עכו  ת.ד. 2180
    "אור יוסף" עכו  קפלן 13
    "אור תורה" עכו  אברהם בן שושן
    "אליהו הנביא" עכו 
    "בי"ח מזרע" עכו  ששת הימים
    "בית אבות" עכו  בילו 5
    "בית אל" עכו  דרך הארבעה 41 ת.ד. 5264
    "בית חב"ד" עכו  רח' העליה 2
    "בית יעקב" עכו  יאנוש קורצ'ק
    "בית יעקב יסודי התורה" עכו  רח' הס
    "ברוך מרדכי" עכו  קדושי קהיר
    "ברית שלום" עכו  האילן 13
    "היכל חנה" עכו  ז'בוטינסקי
    "המרכזי האשכנזי" עכו  משה שרת
    "המרכזי הספרדי" עכו  גיבורי סיני
    "הרמב"ם" עכו  בי"ס הרצוג משה שרת 5
    "הרצוג" עכו  ירושלים 8
    "חברת שירי" עכו  הרצוג
    "חיים וחסד" עכו  דוד נוי 44
    "יגל יעקב" עכו  יד לבנים
    "יד לבנים" עכו  דוד נוי
    "יהונתן בן עוזיאל" עכו  בי"ס אמי"ת קנדי
    "ימין מקרבת" עכו  משה שרת 14
    "ישיבת עכו" עכו  ויצמן 31
    "מגן אברהם" עכו  עציון 12
    "מחזיקי הדת" עכו  בורוכוב 18
    "מטה אהרון" עכו 
    "מנורת המאור" עכו  בורלא 41 שיכון עמידר 41
    "מרדכי הצדיק" עכו  הבוסתן 1
    "נחלת יעקב" עכו  דרך הארבעה 34
    "נעים זמירות" עכו  בי"ס בית יעקב
    "נץ החמה" עכו  (כולל של הרב סבח)
    "עבודת ישראל" עכו  רבי שלום לופס
    "עבודת ישראל" עכו  האורן 26
  גרוזיני  "עולי גרוזיה" עכו  בן גוריון 246/1
    "עולי הגרדום" עכו  הרצוג 8
    "עץ חיים" עכו  דוד נוי 19
    "פארת צבי" עכו  אנילביץ 43
    "צירלסון" עכו  יאנוש קורצ'אק
    "רבי חיים פינטו" עכו  הנדיב 1
    "רבי יהודה הלוי" עכו  אברהם בן שושן 52
  ספרדי  "רמב"ם יוצאי תוניסיה" עכו  יהודה הלוי
    "רשב"י" עכו  מעברת מזרע
    "רשב"י" עכו  רסקו (שיכון 2)
    "שארית הפליטה" עכו  רמב"ם 16 ת.ד. 1513
    "שבז"י" עכו  לוחמי הגטאות 33
    "שלום וצדקה" עכו  יהודה הלוי 17 בי"ס רמב"ם
    "שמעון לוזון" עכו  אולם מופת
    "שער צדק" עכו  מפרץ שלמה 6
    "שערי שמיים" עכו  גבורי סיני
    "תפילה לדוד" עכו  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" עלומים  ד.נ. מודיעין
    "מרכזי אחווה ורעות" עלי זהב  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 1" עלמה  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 2" עלמה  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 3" עלמה  עמוקה ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי" עמוקה  עמינדב
  תימני  "אוהל מועד" עמינדב  עמיקם
  ספרדי  "עמיקם" עמיקם 
יהלום    "אברהם אבינו" עמנואל  חצר בית הספר
    "אור זורח" עמנואל  מקלט ביה"ס
  מרוקאי  "בית ישראל" עמנואל  ברקת
  ספרדי  "ברקת- ספרדי" עמנואל  ככר רמב"ם
  ספרדי  "הספרדי הגדול" עמנואל  ככר רמב"ם
    "חניכי הישיבות" עמנואל  הגר"א
  אשכנזי  "חסידי גור" עמנואל  הגר"א
  אשכנזי  "חסידי חב"ד" עמנואל  ברקת
  אשכנזי  "חסידי חוסט" עמנואל  בית ישראל 21
  אשכנזי  "חסידי מרכזי" עמנואל  ככר רמב"ם
  אשכנזי  "חסידי סלונים" עמנואל  בית ספר חב"ד
  תימני  "משכן חיים" עמנואל  מ. מסחרי
  תימני  "עץ חיים" עמנואל  ברקת
  תימני  "פעולת צדיק" עמנואל  מ. מסחרי
  תימני  "שתילי זיתים" עמנואל  הגר"א
    "תפארת השומרון" עמנואל 
  תימני  "הדר ישראל" עמקה 
  תימני  "ישורון" עמקה 
  תימני  "רמב"ם" עמקה 
  תימני  "תפארת ישראל" עמקה  ד.נ. לב צפון השומרון
    "מרכזי היכל יונה" ענב  ד.נ. לב צפון השומרון
  ספרדי  "ספרדי" ענב  ד.נ. לב צפון השומרון
  תימני  "תימני" ענב  נוף יזרעאל
גבעת המורה  ספרדי  "אהבת ישראל" עפולה  בציר
  אשכנזי  "אהל יוסף" עפולה  אבן גבירול 371/6
גבעת המורה  ספרדי  "אהל יעקב" עפולה 
בוכרים  ספרדי  "אהל ציון" עפולה  המשך שכ' יער
גבעת המורה  אשכנזי  "אהל שלמה" עפולה  שרת
  ספרדי  "אהל שרה" עפולה  אורנים
  ספרדי  "אהל תורה- צעירים" עפולה  ביה"ס אהל מאיר עפר
  אשכנזי  "אוהל מאיר נ"א" עפולה 
עפולה עילית  ספרדי  "אוהלו" עפולה  גבעת המורה 236
גבעת המורה  ספרדי  "אור חיים" עפולה  הרב עוזיאל 178
עפולה עילית  אשכנזי  "אור יצחק" עפולה 
גאולים  תימני  "אחוות אחים" עפולה 
גאולים  תימני  "אחות עם עוזרי" עפולה  ורדה 1
  ספרדי  "אל המעיין" עפולה  רסקו 8
עפולה עילית  ספרדי  "אליהו הנביא" עפולה 
עובדים  ספרדי  "אליהו הנביא" עפולה  ביה"ס מעלות נסים
עפולה עילית  ספרדי  "ארגמן לצעירים" עפולה  מקלט שכונתי
עפולה הצעירה  אתיופי  "בית אברהם "אהל מועד"" עפולה  אבן גבירול
גבעת המורה  ספרדי  "בית אל" עפולה  וולפסון 41/3
  ספרדי  "בית אל" עפולה  ע"י ביה"ס מוריה
גבעת המורה  ספרדי  "בית אליהו" עפולה 
גאולים  ספרדי  "בית יעקב" עפולה  נתן אלבז 201 במקלט
גבעת המורה  ספרדי  "בית יעקב" עפולה  הסוכנות היהודית 24
  תימני  "בית ישראל" עפולה  הבנים
  ספרדי  "בית מאיר" עפולה  ביאליק
עפולה עילית  ספרדי  "בית קודש" עפולה  יהושוע
  אשכנזי  "בית שלום הגדול" עפולה  יצחק שדה
עפולה עילית  אשכנזי  "בני ירושלים" עפולה  שד' ארלוזרוב 31
  אשכנזי  "בעלי מלאכה חב"ד" עפולה  גורדון 15
עפולה עילית  תימני  "גאולי ד'" עפולה  הרוגי מלכות
גבעת המורה  אתיופי  "גור אריה יהודה" עפולה  וולפסון
  אשכנזי  "דנני" עפולה  הולנד 3
  ספרדי  "דרכי מאיר" עפולה  מנחם
  ספרדי  "היכל אברהם" עפולה  גבעת המורה 212
גבעת המורה  ספרדי  "היכל החמישה" עפולה  ביה"ס עזריאל
  ספרדי  "היכל שלמה ע"ש ש.ש" עפולה  יצחק שדה
עפולה עילית  מעורב  "הכשרת ילדי ישראל" עפולה  אבן גבירול 127
גבעת המורה  ספרדי  "הרמב"ם" עפולה  יצחק שדה 63/1
עפולה עילית  ספרדי  "זוהר שלמה" עפולה  יצחק שדה 86
עפולה עילית  תימני  "חברת אחים" עפולה  תיכון דתי יהודה
  תימני  "יחד שבטי ישראל" עפולה  ברנר 167
עפולה עילית  פרסי  "ישורון הפרסים" עפולה 
  ספרדי  "ישיבה תורנית" עפולה  הרצל
עפולה עילית  ספרדי  "ישראל לאומי" עפולה  פינקס
עפולה עילית  ספרדי  "מגן דוד" עפולה  מרכז עפולה עילית
עפולה עילית  אשכנזי  "נצח ישראל" עפולה 
גאולים  תימני  "סוכת שלום" עפולה  בית אבות משל"ב
גבעת המורה  ספרדי  "ע"ש אלי דרור" עפולה  הצנחנים 208
עפולה עילית  ספרדי  "עטרת יצחק" עפולה  הורד 14
עפולה הצעירה  ספרדי  "עפולה הצעירה" עפולה  יצחק שדה 586
עפולה עילית  ספרדי  "עץ חיים" עפולה  שפינוזה 87/ב'
גבעת המורה  ספרדי  "קדושי בבל" עפולה  הנרייטה סאלד
גבעת המורה  ספרדי  "ר' דוד בן ברוך הכהן" עפולה  טרומפלדור 6
עפולה עילית  ספרדי  "ר' דוד ומשה הכהן" עפולה  הרוגי מלכות 401/11
גבעת המורה  ספרדי  "רשב"י עץ חיים" עפולה  יצחק שדה 2/4
עפולה עילית  ספרדי  "שאר ישוב" עפולה  ע"י שכון נחשון
גבעת המורה  ספרדי  "שבת אחים" עפולה  ביה"ח העמק
  ספרדי  "שערי אורה" עפולה  יצחק שדה 58/ב
עפולה עילית  תימני  "שערי אחווה" עפולה  בורוכוב 7
עפולה עילית  תימני  "שערי צדק" עפולה  מנחם 29
  בוכרי  "שרבט" עפולה  אולם המועצה הדתית
  ספרדי  "תהלה לדוד" עפולה  ירושלים
  ספרדי  "תפארת ישראל" עפולה  כצנלסון
עפולה עילית  תימני  "תפארת ישראל" עפולה  מוסד אמונה
  ספרדי  "תפארת ישראל" עפולה  קוממיות 14
גבעת המורה  ספרדי  "תפארת שרון" עפולה  ד.נ. אפרים 44816
  אשכנזי  "אשכנזי" עץ אפרים  ד.נ. אפרים 44816
  ספרדי  "ספרדי" עץ אפרים  שמעון 35
  ספרדי  "אהבת ישראל" ערד  תור 1
  אשכנזי  "אוהל לוי יצחק" ערד  מרכזון כוכב חלמיש
  ספרדי  "אמרי שאול" ערד  חן 19
  אשכנזי  "אשכנזי מרכזי" ערד  הדס
  אשכנזי  "בית ישראל" ערד  שמעון 42
  ספרדי  "בית רחמים" ערד  צופית 11
  ספרדי  "בית-אל" ערד  הפלמ"ח 68
  אשכנזי  "האולפנא" ערד  אחוה 15
  אשכנזי  "השחר" ערד  יאשיהו
  אשכנזי  "ווג'ס" ערד  בן יאיר 19/2
  אשכנזי  "חב"ד" ערד  אתרוג 20
  אשכנזי  "טללים" ערד  חן 60
  אשכנזי  "יו"ט ליפמן" ערד  חרוב 7
  אשכנזי  "כולל גור" ערד  בן יאיר 17
  ספרדי  "ספרדי מרכזי" ערד  חן
  אשכנזי  "פאר ישראל" ערד 
ראשונים  ספרדי  "רבי מאיר" ערד  צבעוני
  ספרדי  "רותם" ערד  הפלמ"ח
  ספרדי  "רשב"י" ערד 
ראשונים  תימני  "שבז"י" ערד  חרוב 10/א
  אתיופי  "שבת אחים" ערד  יובל 40
  ספרדי  "שובה ישראל" ערד  חן 40/17
  אשכנזי  "תפארת ישראל" ערד  הכלנית 1 מיקוד 30300
  ספרדי  "אהבת שלום" עתלית  ההרדוף 1
  ספרדי  "דוד המלך" עתלית  ההרדוף 1
  אשכנזי  "המרכזי אשכנזי" עתלית  המחתרות 2
  ספרדי  "זכור לאברהם" עתלית  אמת המים 1
  ספרדי  "ע"ש קקון" עתלית  המחתרות 3
  ספרדי  "תוניסאים" עתלית  הזית 208
  ספרדי  "תפארת ישראל" עתלית  המחתרות 1 עתלית
  אשכנזי  "תפארת מתתיהו" עתלית  עתניאל 90407
  ספרדי  "הספרדי" עתניאל  עתניאל 90407
  אשכנזי  "מרכזי" עתניאל  פאת שדה
    "פאת שדה" פאת שדה  ד.נ. מודיעין 71940
    "בית כנסת ישן (מדרש)" פדואל  ד.נ. מודיעין 71940
  אשכנזי  "מרכזי" פדואל  ד.נ. מודיעין 71940
  ספרדי  "ספרדי" פדואל 
  ספרדי  "מעשה ידיו" פוריה- ווה עו 
  תימני  "הדסה" פוריה- כפר עבו 
  ספרדי  "מרכזי" פוריה- נווה עו 
  ספרדי  "עץ החיים" פוריה- נווה עו 
  ספרדי  "בית אברהם" פוריה עילית 
    "מרכזי" פטיש  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90682
    "מרכזי" פצאל  פקיעין חדשה
  ספרדי  "מרכזי" פקיעין חדשה  השנדג 9
רמז 156  ספרדי  "אבן החיים" פרדס-חנה כרכור  משכנות פ"ח
  תימני  "אהבת ישראל" פרדס-חנה כרכור  נווה מרחב (מקלט) פ"ח
  ספרדי  "אהבת שלום" פרדס-חנה כרכור  ממשלתי
  תימני  "אהל שלמה" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "אוהבי תורתך" פרדס-חנה כרכור  הגאון
עמידר  ספרדי  "אור החיים" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "אור ישראל" פרדס-חנה כרכור  דרך למרחב
  ספרדי  "אור ישרים" פרדס-חנה כרכור  קן היסוד כרכור
  תימני  "אור ציון" פרדס-חנה כרכור  הצפירה
נווה אשר  פרסי  "אור תורה" פרדס-חנה כרכור  דרך הבנים כרכור
  אשכנזי  "אחוזה (ביה"כ הגדול)" פרדס-חנה כרכור  הנץ
  פרסי  "אלי כהן" פרדס-חנה כרכור  מוריה
  ספרדי  "בימ"ד קול יהודה" פרדס-חנה כרכור  נילי(משכנות)
  פרסי  "בית יעקב (נצח ישראל)" פרדס-חנה כרכור  נווה אפרים
  תימני  "האר"י" פרדס-חנה כרכור  דרך הבנים
  אשכנזי  "הגדול" פרדס-חנה כרכור 
  ספרדי  "היכל עמרם" פרדס-חנה כרכור  תל שלום
  אשכנזי  "היכל שלום" פרדס-חנה כרכור  ר' עקיבא
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" פרדס-חנה כרכור  שכון שב"ל
  ספרדי  "זכור לאברהם" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "חברת אחים" פרדס-חנה כרכור  עמל
  אשכנזי  "חברת משניות" פרדס-חנה כרכור  גאולה
  ספרדי  "חסד לאברהם" פרדס-חנה כרכור  מרכז קליטה
  ספרדי  "ישועות יעקב" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "משכן אהל מועד" פרדס-חנה כרכור  מוסד נווה מיכאל
  אשכנזי  "נווה מיכאל (מנין תל צבי)" פרדס-חנה כרכור  שכון עובדים
  תימני  "נצח ישראל" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "נצח ישראל" פרדס-חנה כרכור  בחצר בי"ס ישורון
  ספרדי  "נר שמרי" פרדס-חנה כרכור  נווה אפרים
  תימני  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  גאולה
  ספרדי  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  מצדה
נווה מרחב  אשכנזי  "פועלי צדק" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "צעירי ישראל" פרדס-חנה כרכור  הנחל
  ספרדי  "ר' חיים בן עטר" פרדס-חנה כרכור  הנץ
רמז  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" פרדס-חנה כרכור  נווה עובד
  ספרדי  "ר' שמעון בר יוחאי" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "רשב"י" פרדס-חנה כרכור  אולם ספורט
  ספרדי  "שבת אחים" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  אשכנזי  "שומרי אמונים" פרדס-חנה כרכור  הצפירה
  ספרדי  "שומרי שבת" פרדס-חנה כרכור  ממשלתי
  תימני  "שערי ציון" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "שערי רחמים" פרדס-חנה כרכור  דרך למרחב (מרכזון)
  אשכנזי  "שערי שמים" פרדס-חנה כרכור  המעלה (בנין מועת הפועלים)
  אתיופי  "ששון לבי" פרדס-חנה כרכור  שכון עובדים
  פרסי  "תפארת ישראל" פרדס-חנה כרכור  הרימון
  מעורב  "אור-יה" פרדסיה  שלום שבזי 15
  תימני  "מגן אברהם" פרדסיה  שלום שבזי 2
  תימני  "נר לישראל" פרדסיה  יונה פישר 20
  תימני  "שערי ציון" פרדסיה  שלום שבזי 21
  תימני  "תורת משה" פרדסיה  פרוד ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי" פרוד 
  ספרדי  "פרזון" פרזון  הירקונים 16
  אשכנזי  "אברהם שמואל" פתח תקווה  איכילוב
  אשכנזי  "אגו"י-צעירים" פתח תקווה  גוש עציון 9
  תימני  "אגודת אחים" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  הודי  "אגודת בני ישראל" פתח תקווה  הושע 12
  תימני  "אגודת חברים" פתח תקווה  רח' הרצל 87
  אשכנזי  "אגודת ישראל" פתח תקווה  יוסף קארו 20
  ספרדי  "אגודת עזרה" פתח תקווה  דרך ירושלים
  ספרדי  "אדרת אליהו" פתח תקווה  קיש 50
  ספרדי  "אהבת ציון" פתח תקווה  שאול המלך 80/16
  ספרדי  "אהבת שלום" פתח תקווה  הדר גנים
  אשכנזי  "אהבת תורה" פתח תקווה  נצח בנות
    "אהל דוד" פתח תקווה  בר כוכבא 9
  ספרדי  "אהל חיים" פתח תקווה  הרצוג
  ספרדי  "אהל יצחק" פתח תקווה  שכונת בלינסון יחיעם
  ספרדי  "אהל יצחק" פתח תקווה  קרית מטלון
  ספרדי  "אהל משה" פתח תקווה  חכם יוסף חיים
  ספרדי  "אהל ציון" פתח תקווה  וינצקי 7
  תימני  "אהל שלום" פתח תקווה  יעבץ 7
  ספרדי  "אהל ששון" פתח תקווה  יונה גרין 22
  ספרדי  "אהלו של רבי מאיר בעל הנס" פתח תקווה  יהודה הנשיא 20
  ספרדי  "אוצרות חיים" פתח תקווה  טולדנו 14
  פרסי  "אור החיים" פתח תקווה  רוטשילד 85
  אשכנזי  "אור ישראל" פתח תקווה  ברנר 2
  תימני  "אור ישראל" פתח תקווה  סלמון 24
  אשכנזי  "אור ישראל -קט'" פתח תקווה  סלנט 8
  אשכנזי  "אור ישרים" פתח תקווה  תורה ועבודה 11
  תימני  "אור ישרים" פתח תקווה  ת.ד 308 ק.פ.קהילת פראג 14
  ספרדי  "אור מציון" פתח תקווה  ביאליק 18
  ספרדי  "אור תורה" פתח תקווה  ארלוזרוב 39
  אשכנזי  "אורים" פתח תקווה  אחוה 102
  ספרדי  "אחוד הספרדים" פתח תקווה  ליברכט 8
  תימני  "אחווח אחים" פתח תקווה  אוסישקין 8
  אשכנזי  "אחים ורעים" פתח תקווה  המלכים 11
  פרסי  "אחים ורעים" פתח תקווה  ולפסון 4
  ספרדי  "אלי כהן" פתח תקווה  בי"ס ממ"ד -עמי' מורשה
  פרסי  "אליהו הנביא" פתח תקווה  בית יעקב דובנוב 8
  ספרדי  "אמרי יוסף" פתח תקווה  אורלוב 4
  ספרדי  "ארוחת חיים" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
  אשכנזי  "אשכנזי" פתח תקווה  בי"ח בלינסון
  אשכנזי  "בי"ח בלינסון" פתח תקווה  חובבי ציון 35
  אשכנזי  "ביהכנ"ס בית יעקב" פתח תקווה  מימון
  ספרדי  "בית יעקב" פתח תקווה  קרן קיימת
  אשכנזי  "בית אבות" פתח תקווה  ארנשטיין ק.ח
  ספרדי  "בית אבות אברהם ריקני" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  ספרדי  "בית אברהם הספרדי המרכזי" פתח תקווה  רוטשילד 108
  אשכנזי  "בית אהרון" פתח תקווה  שפירנצק 12
  ספרדי  "בית אל" פתח תקווה  קהילת פראג 2
  תימני  "בית אל י. תימן" פתח תקווה  אורלנסקי 34
  תימני  "בית אל מחנה" פתח תקווה  טבריה 26
  ספרדי  "בית אל מרוקנית" פתח תקווה  הארי הקדוש
  תימני  "בית אל נ. ישראל" פתח תקווה  אסתר המלכה 7
  ספרדי  "בית אל קרית. י" פתח תקווה  אהבת ציון
  תימני  "בית אל שעריה" פתח תקווה  ברנדה 45
  אשכנזי  "בית בלומה" פתח תקווה  וולפסון
  אשכנזי  "בית דחסידים" פתח תקווה  הרב עוזיאל 20
  אשכנזי  "בית חנה" פתח תקווה  עמוס 1
  תימני  "בית יוסף" פתח תקווה  רוטשילד 35
  בוכרי  "בית יוסף" פתח תקווה  הירקונים 16
  ספרדי  "בית יוסף" פתח תקווה  חובב ציון 37
  אשכנזי  "בית יעקב" פתח תקווה  הנביאים 69
  תימני  "בית יעקב" פתח תקווה  הרצל 7
  אשכנזי  "בית יעקב לומז'" פתח תקווה  סוקולוב 4
  ספרדי  "בית ישראל" פתח תקווה  שכונת עקיבא
  אשכנזי  "בית ישראל" פתח תקווה  חובבי ציון 37
  אשכנזי  "בית ישראל" פתח תקווה  בי" סמעלות חיים אונטרמן 14
  ספרדי  "בית לחם יהודה" פתח תקווה  מילר 15
  אשכנזי  "בית מאיר" פתח תקווה  החמישה 2
  תימני  "בית רבקה" פתח תקווה  אמסטרדם 13
  אשכנזי  "במעלה טכנולוגי" פתח תקווה  רוטשילד 85
  אשכנזי  "בני הישיבות" פתח תקווה  סיגלית
  ספרדי  "ברית שלום" פתח תקווה  הרב רלוי 39
  אשכנזי  "דביר יעקב" פתח תקווה  סלאח שלום 70
  ספרדי  "דביר קדשך" פתח תקווה  ההגנה 21
  אשכנזי  "דברי חיים" פתח תקווה  היסמין 5
  אשכנזי  "דברי חיים" פתח תקווה  צאלח שלום 173
  ספרדי  "דוד ומשה" פתח תקווה  נורדאו 21
  תימני  "דוד ושלמה" פתח תקווה  קופל ויסקר 3
  אשכנזי  "דרוק פסח" פתח תקווה  עמינח 7
  אשכנזי  "דרכי נועם" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
  אשכנזי  "דרכי נועם" פתח תקווה  הסיבים
  מעורב  "האדיראן" פתח תקווה  בי"ב מורשה
    "הדר גנים המרכז" פתח תקווה  בגין פינת רובינא
  אשכנזי  "החושן" פתח תקווה  פרנקפורטר 20
  אשכנזי  "היכל דוד" פתח תקווה  הרב גולד 8
  אשכנזי  "היכל יונה" פתח תקווה  טרומפלדור 37
  אשכנזי  "היכל מאיר" פתח תקווה  הראשונים 2
  אשכנזי  "היכל משה" פתח תקווה  עזרא ונחמיה 29
  ספרדי  "הכהנים" פתח תקווה 
  ספרדי  "הספרדי" פתח תקווה  שטמפפר 41
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" פתח תקווה  הר ציון 16
  פרסי  "הר ציון" פתח תקווה  ק.גלויות 17
  מעורב  "הראל" פתח תקווה  אונטרמן 14
  אשכנזי  "הרב עמי עולמי הי"ד" פתח תקווה  שפיק עדש 2
  פרסי  "השלום" פתח תקווה  קק"ל 7
  אשכנזי  "השרון בי"ח" פתח תקווה  השופטים 16
  ספרדי  "זכור לאברהם" פתח תקווה  חפץ חיים 6
  אשכנזי  "זכר חיים" פתח תקווה  חובבי ציון 35
  אשכנזי  "זכרון ברוך" פתח תקווה  גוטמן 24
  אשכנזי  "חב"ד צמח צדק" פתח תקווה  איכילוב 21
  אשכנזי  "חוג חתם סופר" פתח תקווה  מנחם בגין 83
  אשכנזי  "חושן א'" פתח תקווה  מנחם בגין 85
  אשכנזי  "חושן ב'" פתח תקווה  ארלוזורוב 3
    "חח"ס" פתח תקווה  וינצקי 9
  ספרדי  "חי טייב" פתח תקווה  חפץ חיים 17
    "חיבת ישראל" פתח תקווה  ר' עקיבא 7
    "חן הצפון" פתח תקווה  רוטשילד 164
  אשכנזי  "חניכי הישיבות" פתח תקווה  רמז 54/5
  אשכנזי  "חסד ואמת" פתח תקווה  מונטפיורי 48
  אשכנזי  "חסיד רדזין" פתח תקווה  מונטיפיורי 16
  אשכנזי  "חסידי גור" פתח תקווה  ביאליק 36
  אשכנזי  "חפץ חיים" פתח תקווה  החמישה 9
  אשכנזי  "טרופ י. וסוניה" פתח תקווה  ת.ד. 2083
  אשכנזי  "י. הצעיר כפ"ג" פתח תקווה  זליג בס 17 ביס
  אשכנזי  "יבנה בי"ס כפ"ג" פתח תקווה  עוזיאל 10
    "יד דניאל" פתח תקווה  מיכה 11
  תימני  "יד הרמב"ם" פתח תקווה  הדר גנים
  פרסי  "יד מרדכי" פתח תקווה  אשכנזי 3 (מקלט)
  ספרדי  "יהודי הררי" פתח תקווה  רוטשילד 88
  אשכנזי  "יעל בית חב"ד" פתח תקווה  כנסת ישראל 74
    "ישועת צדיקים" פתח תקווה  חפץ חיים 15
  אשכנזי  "ישורון" פתח תקווה  טבריה
  ספרדי  "ישורון (עמישב)" פתח תקווה  זליג בס 14
  אשכנזי  "ישורון/כפ"ג" פתח תקווה  המלכים 22
  תימני  "ישמח משה" פתח תקווה  קדיש לוז
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" פתח תקווה  פלדמן 6
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" פתח תקווה  רבי עקיבא 8
    "כולל חבני משה" פתח תקווה  איכלוב 3
  אשכנזי  "כולל חפץ חיים" פתח תקווה 
  אשכנזי  "כולל לומדיה" פתח תקווה  קיבוץ 17
    "כולל נתיבות התלמוד" פתח תקווה  חפץ חיים 15
    "כולל רצון יהודה" פתח תקווה 
    "כולל שערי שמואל" פתח תקווה  מונטיפיורי 8
  אשכנזי  "כולל תורת א"י" פתח תקווה  חובבי ציון 19
  ספרדי  "כיצד ינהג" פתח תקווה  פינס 10
    "כל ישראל" פתח תקווה  מינץ 41
  אשכנזי  "כנסת ישראל" פתח תקווה 
  אשכנזי  "כפר גנים" פתח תקווה  העצמאות 2
  אשכנזי  "כפר גנים ב'" פתח תקווה  כפר מעש ד.נ. פת
  ספרדי  "כפר מעש-מזרח" פתח תקווה  השלשה 48
  אשכנזי  "כפר מעש-מערב" פתח תקווה  דרך אפק 2
  אשכנזי  "כפר סירקין" פתח תקווה  קיש 50
  ספרדי  "לוב" פתח תקווה  בן יהודה 11
  אשכנזי  "לוריא" פתח תקווה  אז"ר 12
  תימני  "מגדל עוז" פתח תקווה  ריינס 45
  תימני  "מגן אברהם" פתח תקווה  מחנה יוהדה 4
  תימני  "מגן דוד הכללי" פתח תקווה  הנשיאים 30
  אשכנזי  "מונקץ מוסדות" פתח תקווה  הרצוג 16
  מעורב  "מוסד עלי אמית" פתח תקווה  שטמפפר 41
    "מועדוני גמלאים" פתח תקווה  יודוקובסקי
  אשכנזי  "מוריה" פתח תקווה  בי"ס מורשה
  אשכנזי  "מורשה-הדר גנים" פתח תקווה  מחנה יהודה
  תימני  "מחנה יהודה" פתח תקווה  יחבוב 9
  בוכרי  "מטה יהודה" פתח תקווה  ברנדה 45
    "מנין בוגרי בני עקיבא" פתח תקווה  ת"ת דרך ישרים
  ספרדי  "מנין בני תורה" פתח תקווה  החכם יוסף חיים
  ספרדי  "מנין ותיקין" פתח תקווה  בי"ס נועם
  אשכנזי  "מנין צעירים" פתח תקווה  אונטרמן 16
  אשכנזי  "מעלות קדושים" פתח תקווה  הפלמ"ח 22
  אשכנזי  "מצודת ציון" פתח תקווה  אחד העם 35
  ספרדי  "מקדש משה" פתח תקווה  פרנקפורטר 11
  אשכנזי  "מקור חיים" פתח תקווה  הנביאים
  תימני  "מרום ציון" פתח תקווה  החמישה 21
  פרסי  "משכן אליהו" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  תימני  "משכן בית אל" פתח תקווה  בי"ס "שובו"
  תימני  "משכן גנים" פתח תקווה  בי"ס שיפר
  ספרדי  "משכן דוד" פתח תקווה  הארי הקדוש 21
  תימני  "משכן החמישה" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  ספרדי  "משכן יונה" פתח תקווה  איכלוב 20
  אשכנזי  "משכן יוסף פא"י" פתח תקווה  קליקשטיין 8
  אשכנזי  "משכן ישראל" פתח תקווה  מוסטבוי
  אשכנזי  "משכן שלום" פתח תקווה  המלכים 5
  תימני  "משכן שלום" פתח תקווה  השופטים 18
  ספרדי  "משכנות יעקב" פתח תקווה  ננגיד 4
  תימני  "משכנות ישרים" פתח תקווה 
  תימני  "משמערת שלום" פתח תקווה  קהילת שיקאגו 1
    "מתנ"ס עמישב" פתח תקווה  חצר ביה"ס פלדמן 8
  אשכנזי  "נאות דוד" פתח תקווה  החמישה
  ספרדי  "נאות מרגלית" פתח תקווה  כנסת ישראל 24
  תימני  "נוה חיים" פתח תקווה  קפלן 45
  ספרדי  "נוה עוז אליהו הנביא" פתח תקווה  הרצל 87
  תימני  "נוה קודשך" פתח תקווה  נוה רעים
  אשכנזי  "נוה רעים" פתח תקווה  סנדרוב 9
  ספרדי  "נועם" פתח תקווה  מנחת שלמה 8
  אשכנזי  "נחלי יוסף" פתח תקווה  אריה בן אליעזר
  אשכנזי  "נחלי משה" פתח תקווה  הארי הקדוש
  תימני  "נחלת אל" פתח תקווה  ריינס 14
  אשכנזי  "נחלת דוד" פתח תקווה  חובבי ציון 3
  אשכנזי  "נחלת ישראל" פתח תקווה  מונטפיורי 46
  אשכנזי  "נחלת ראובן" פתח תקווה  הס 11
  אשכנזי  "נעום אלימלך" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
    "נצח ישראל" פתח תקווה  וולף
  ספרדי  "נצח שלמה" פתח תקווה  נחלת צבי 20
    "נתיבי עם" פתח תקווה  צריפים פינים
  תימני  "סוכת שלום" פתח תקווה  קלישר 13
  תימני  "סוכת שלום" פתח תקווה  אסתר המלכה
  ספרדי  "ע"ש רשב"י" פתח תקווה  קלישר 39
  תימני  "עדות לישראל" פתח תקווה  ברוידא 5
  ספרדי  "עולי בבל" פתח תקווה  זמנהוף
  הודי  "עולי הודו" פתח תקווה  טבריה (מקלט)
  הודי  "עולי הודו" פתח תקווה  גולדנהירש 17
  אשכנזי  "עולי רומניא" פתח תקווה  עין גנים 23
  אשכנזי  "עין גנים" פתח תקווה  שעריה
  תימני  "עין יעקב" פתח תקווה  רמח"ל 7
  אשכנזי  "עלומים" פתח תקווה  רמז 52
  תימני  "ענף החיים" פתח תקווה 
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  מימון
  ספרדי  "עץ חיים" פתח תקווה  פרומקין 3
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  יונה 54
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  רח' רמז
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  הושע 24
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה 
  אשכנזי  "עץ חיים -רומינה" פתח תקווה  שבט יששכר 12
  פרסי  "עץ חיים-ע.אירן" פתח תקווה  עובדיה
  תימני  "עשהאל" פתח תקווה  רביד עקיבא 7
  תימני  "פאר הרש"ש" פתח תקווה  קרול 20
  ספרדי  "פאר משה" פתח תקווה  טרומפלדור 71
  ספרדי  "פורת יוסף" פתח תקווה  פינס 8
  ספרדי  "פינס" פתח תקווה  הדר גנים
    "פנינת גנים" פתח תקווה 
    "פנינת גנים" פתח תקווה  איכילוב 3
  אשכנזי  "צא"י" פתח תקווה  החמישה
  תימני  "צהלת חן" פתח תקווה 
  תימני  "צמח דוד" פתח תקווה  איכילוב 20
  אשכנזי  "צעירי פא"י" פתח תקווה  הרצל 87
  תימני  "צעירי תימן" פתח תקווה  קרית הרב סלמון
  תימני  "צרור המור" פתח תקווה  אורלוב 4
  ספרדי  "קבוץ גלויות" פתח תקווה  דגל ראובן 54
  ספרדי  "קהילת יעקב" פתח תקווה  מוסטבוי 11
  אשכנזי  "קהל עדת יעקב" פתח תקווה  אורלוב 4
  אשכנזי  "קרית משה" פתח תקווה  רוטשילד 53
  פרסי  "ר' מאיר בעל הנס" פתח תקווה  אידלמן 6
  אשכנזי  "רינת אשר השטיבל" פתח תקווה  ריינס 13
  אשכנזי  "רמב"ם כ. אברהם" פתח תקווה  אורלנסקי 34
  תימני  "רני ושמחי" פתח תקווה  שאול המלך 11
  אשכנזי  "שארית ישראל" פתח תקווה  קונסוטוריון שלום אש 18
  ספרדי  "שבת אחים" פתח תקווה  קרימינצקי 8
  אשכנזי  "שבת אחים" פתח תקווה  אהבת ציון
  ספרדי  "שבת אחים" פתח תקווה  חובבי ציון 42
  אשכנזי  "שונה הלכות" פתח תקווה  שרעבי מועדד
  תימני  "שועת ישראל" פתח תקווה  הארי הקדוש 5
  תימני  "שועת עניים" פתח תקווה  שכונת עקיבא מימון 6
  תימני  "שיבת ציון" פתח תקווה  יהלום 28
  אשכנזי  "שירת חיים/כפ"ג" פתח תקווה  עזרא ונחמיה 60
  תימני  "שלום שבזי" פתח תקווה  מעפילים 3
  תימני  "שעיר תפילה" פתח תקווה  החמישה 23
  תימני  "שערי צדק" פתח תקווה  קפלן חוה חקלאי
  תימני  "שערי ציון" פתח תקווה  כנסת ישראל 65
  תימני  "שערי ציון" פתח תקווה  אחוה
  פרסי  "שערי רחמים" פתח תקווה  השומר 27
  תימני  "שערי שלוה" פתח תקווה  החמישה 21
  תימני  "שערי תורה" פתח תקווה  הושע 21
  תימני  "שעריה" פתח תקווה  רמז 35
  מעורב  "שרש חיים" פתח תקווה  ר' יהודה הנשיא
  תימני  "שתלי זיתים" פתח תקווה  בי"ס מורשה
  תימני  "תהילה לאל" פתח תקווה 
  אשכנזי  "תורה ומלאכה" פתח תקווה  תורה ועבודה 10
  אשכנזי  "תורה ועבודה" פתח תקווה  קיש פינת החמישה
  תימני  "תפארת בחורים" פתח תקווה  לוחמי הגיטו 19
  אשכנזי  "תפארת בנימין" פתח תקווה  מחנה יהודה 7
  תימני  "תפארת ישראל" פתח תקווה  צלאח שלום 19
  מעורב  "תפארת ישראל" פתח תקווה  שפיק עד"ש
  תימני  "תפארת מרדכי" פתח תקווה  מנחם רצון
  אשכנזי  "תפארת צבי" פתח תקווה  מונטיפיורי 10
  אשכנזי  "תפארת צבי" פתח תקווה 
  פרסי  "תפארת ציון" פתח תקווה  יונה 56 שעריה
  תימני  "תפארת שלום" פתח תקווה  קיש 44
  תימני  "תפארת שעירה" פתח תקווה 
  תימני  "תפילה לדוד" פתח תקווה  חגי 2
  תימני  "תשועת ישראל" פתח תקווה  צופים
    "מרכזי" צופים 
  ספרדי  "ספרדי" צופים 
  תימני  "תימני" צופים  צור הדסה
  ספרדי  "בית כנסת קהילתי" צור הדסה  צור נתן מיקוד 45836
  אשכנזי  "מרכזי" צור נתן  צוריאל
  ספרדי  "מרכזי" צוריאל  פינת דולב
לב השרון  ספרדי  "אחדות ישראל" צורן  פינת הדולב
לב השרון  תימני  "שיבת ציון" צורן  צלפון
  תימני  "אוהל מועד" צלפון  צלפון
  מרוקאי  "היכל דוד" צלפון  צלפון
  תימני  "יד לאחים" צלפון  צפרירים
  ספרדי  "שערי רחמים" צפרירים 
  ספרדי  "אבוהב" צפת 
  מרוקאי  "אבוחצירא" צפת 
  ספרדי  "אבריטש" צפת 
  ספרדי  "אגודת אחים" צפת 
  מרוקאי  "אור החיים" צפת 
  ספרדי  "איביקור" צפת 
  ספרדי  "אלשיך" צפת 
  מרוקאי  "אשכול" צפת 
  ספרדי  "בי"ס בית חנה" צפת 
  ספרדי  "בי"ס חב"ד" צפת 
  ספרדי  "בי"ס תיכון דתי" צפת 
  ספרדי  "ביר"ב" צפת 
  מרוקאי  "בית אלוקים" צפת 
  ספרדי  "בית גשר" צפת 
  מרוקאי  "בית חולים" צפת 
  ספרדי  "בית יוסף" צפת 
  אשכנזי  "בית לוי יצחק" צפת 
  אשכנזי  "בית מדרש גבוה להוראה" צפת 
  אשכנזי  "בית מדרש האר"י" צפת 
  אשכנזי  "בית מנחם" צפת 
  ספרדי  "בלום" צפת 
  ספרדי  "במתנ"ס בלום" צפת 
  ספרדי  "בני עקיבא" צפת 
  אשכנזי  "האדמו"ר מלעלוב" צפת 
  אשכנזי  "האר"י" צפת 
  ספרדי  "הארי הספרדי" צפת 
  אשכנזי  "היכל ברוך" צפת 
  מרוקאי  "היכל דוד" צפת 
  אשכנזי  "היכל לוי יצחק" צפת 
  אשכנזי  "הפליטה" צפת 
  ספרדי  "ויזניץ טוניס" צפת 
  ספרדי  "זבולון" צפת 
  אשכנזי  "זלמנוביץ" צפת 
  אשכנזי  "חב"ד" צפת 
  אשכנזי  "חב"ד עיר העתיקה" צפת 
  ספרדי  "חברת זוהר" צפת 
  ספרדי  "חומני עלוש" צפת 
  מרוקאי  "חוני המעגל" צפת  זלמן שזר
  תוניסאי  "חי טייב" צפת 
  ספרדי  "חללי צה"ל" צפת 
  מרוקאי  "יפה נוף" צפת 
  ספרדי  "ישיבת אור יקר" צפת 
  ספרדי  "כנסת הגליל ע"ש רון פרתוק" צפת 
  אשכנזי  "לכל היהודים" צפת 
  מרוקאי  "מזוג גלויות" צפת 
  מרוקאי  "מנחם בגין" צפת 
  אשכנזי  "מרכזי כנען" צפת 
  אשכנזי  "נדבורנא" צפת 
  מרוקאי  "נוף כנת" צפת 
  ספרדי  "נעם בסאריה" צפת 
  ספרדי  "סאסי כהן" צפת 
  ספרדי  "עליה" צפת 
  אשכנזי  "צ'דנוביל" צפת 
  אשכנזי  "צורטקוב" צפת 
  אשכנזי  "צעירי חב"ד" צפת 
  מרוקאי  "צעירים האר"י" צפת 
  מרוקאי  "צפון אפריקה" צפת 
  אשכנזי  "קאסוב" צפת 
  ספרדי  "קבלה" צפת 
  אשכנזי  "קהל חסדים" צפת 
  אשכנזי  "קרית מאור חיים" צפת 
  אשכנזי  "קרלין" צפת 
  מרוקאי  "ר' דוד בן ברוך" צפת 
  מרוקאי  "ר' דוד ומשה" צפת 
  ספרדי  "ר' יוסי בנאה" צפת 
  מרוקאי  "ר' מאיר בעל נס" צפת 
  מרוקאי  "רמת מנחם" צפת 
  ספרדי  "רמת רזים" צפת 
  מרוקאי  "רשב"י" צפת 
  ספרדי  "שארית יוסף" צפת 
  ספרדי  "שבט אחים" צפת 
  מרוקאי  "שבעת הבנים" צפת 
  מרוקאי  "שבת אחים" צפת 
  מרוקאי  "שושנת יעקב" צפת 
  מרוקאי  "שכ' אביקור" צפת 
  מרוקאי  "שם ועבר" צפת 
  פרסי  "שערי צדק" צפת 
  פרסי  "שערי ציון" צפת 
  ספרדי  "שערי רחמים" צפת 
  מעורב  "תורת משה אמת" צפת 
  מעורב  "תפילה למשה" צפת 
  אשכנזי  "תפילה למשה - ללוב" צפת  צרופה
  ספרדי  "מרכזי" צרופה  צרעה
  אשכנזי  "בית כנסת צרעה" צרעה  ד.נ. אבטח 79233
  אשכנזי  "מרכזי" קבוצת יבנה 
  אשכנזי  "ברויאר" קדומים 
גבעת שלם  ספרדי  "הספרדי" קדומים 
  אשכנזי  "הר חמד" קדומים 
  אשכנזי  "כרמי קדם" קדומים 
  אשכנזי  "מצפה ישי" קדומים 
  אשכנזי  "מצפה קדומים" קדומים 
קדומים דרום  אשכנזי  "מרכזי-קדומים דרום (משכן מאיר)" קדומים 
קדומים דרום  תימני  "משכן ישראל" קדומים 
גבעת שלם  תימני  "משכן שלם" קדומים 
גבעת שלם  אשכנזי  "נחמת רחל" קדומים 
קדומים דרום  ספרדי  "ספרדי" קדומים 
צופנת  ספרדי  "קדומים צפון" קדומים 
צופנת  אשכנזי  "קדומים צפון" קדומים 
שכומה ג' קדומים דרום  אשכנזי  "שטיבל" קדומים  גורדון 1
  פרסי  "אבותינו עולי פרס" קדימה  ויתקין 40
  מרוקאי  "אהבת שלום" קדימה  הרצוג 65
    "אהל יצחק רענן" קדימה  מימון 65
  ספרדי  "אוצר התורה - בית יוסף" קדימה  הרצוג 60
  אשכנזי  "בית דוד" קדימה  שפירא
  פרסי  "בית יעקב" קדימה  שבזי 75
  אשכנזי  "בית שמעון" קדימה  הרב אברהם אביקסיס
  ספרדי  "בני עקיבא" קדימה  מ"ג 48
  מרוקאי  "זכור לאברהם" קדימה  הרב אברהם אביקסיס
  אשכנזי  "חב"ד-הארי" קדימה  הרב אברהם אביקסיס
    "יפאר ענוים" קדימה  מ"ג
  ספרדי  "כלפו טייב" קדימה  שבז"י 72
  תימני  "סוכת רחמים" קדימה  שבז"י 1
  מעורב  "קרני קדם" קדימה  ההסתדרות
  ספרדי  "ר' יוסף חיים" קדימה  שבז"י 70
  תימני  "שבז"י" קדימה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "קדמת צבי" קדמת צבי  קדר 9061
  ספרדי  "מרכזי" קדר 
  אשכנזי  "קדרון" קדרון  קטיף
  ספרדי  "קטיף" קטיף  קיסריה
  אשכנזי  "מרכזי" קיסריה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "קלע אלון" קלע  דברת
  אשכנזי  "חב"ד" קצרין  חמת
  ספרדי  "מאיר ישראל" קצרין  גמלא
  ספרדי  "מרכזי ספרדי" קצרין  אנפה
  אשכנזי  "קול ברמה" קצרין  חבקוק
  תימני  "שבת אחים" קצרין  קפלן 33
  אשכנזי  "אהבת אחים" קרית אונו  ביאליק 4
  אשכנזי  "אהבת שלום" קרית אונו  ירושלים 31
  ספרדי  "אהל מועד" קרית אונו  התמר (מקלט 7)
  ספרדי  "אור החיים" קרית אונו  הרוגי מלכות בבל (מקלט)
  אשכנזי  "אור מנחם - חב"ד" קרית אונו  הרצל 34
  ספרדי  "אור ציון" קרית אונו  לוס אנג'לס 13
  ספרדי  "אליהו הנביא" קרית אונו  חנה סנש 7
  תימני  "אמונה ודעת" קרית אונו  ירמיהו 7
  ספרדי  "ג'ריבה" קרית אונו  הגפן 14
  אשכנזי  "הגדול-קיראון" קרית אונו  וינגייט 22
  אשכנזי  "המרכזי" קרית אונו  הס 15
  אשכנזי  "חזון ישעיהו" קרית אונו  לוס אנג'לס 28
  תימני  "יד הרמב"ם" קרית אונו  רח' המחתרת
  ספרדי  "מערת עדולם" קרית אונו  ירמיהו 4
  פרסי  "משכן אליהו" קרית אונו  פנקס 11
  אשכנזי  "נחלת נשלסק" קרית אונו  ישעיהו 2
  ספרדי  "עדת ישורון" קרית אונו  ירמיהו 4
  ספרדי  "עץ החיים" קרית אונו  שלמה המלך 32
  אשכנזי  "צעירי ישראל" קרית אונו  קק"ל 15
  תימני  "שבז"י" קרית אונו  שיבת ציון 6
  תימני  "שיבת ציון" קרית אונו  פנקס 38
  אשכנזי  "שילה" קרית אונו  הגפן 16
  ספרדי  "שערי צדק" קרית אונו  קפלן 37
  ספרדי  "שערי שמים" קרית אונו  שיבת ציון 1
  תימני  "שרעבי" קרית אונו  ירמיהו
  ספרדי  "תפארת האר"י" קרית אונו  ירושלים 31
  תימני  "תפארת ישראל" קרית אונו 
  ספרדי  "אבות ובנים" קרית ארבע 
  מרוקאי  "אברהם אבינו" קרית ארבע 
  מרוקאי  "אהל יעקב" קרית ארבע 
  מרוקאי  "אור חברון" קרית ארבע 
  מרוקאי  "אור טוביה ואל" קרית ארבע 
  ספרדי  "אחוזת אברהם אבינו" קרית ארבע 
  אשכנזי  "אלון יוסף" קרית ארבע 
  אשכנזי  "חב"ד" קרית ארבע 
  אשכנזי  "חסדי אבות" קרית ארבע 
  מרוקאי  "ימין אבות" קרית ארבע 
  מעורב  "ישיבה תיכונית" קרית ארבע 
  מעורב  "ישיבת ניר קרית" קרית ארבע 
  מעורב  "ישיבת שבי חברון" קרית ארבע 
  תימני  "כינור דוד" קרית ארבע 
  אשכנזי  "כללי קרית ארבע" קרית ארבע  רמת ממרא
  מעורב  "כללי רמת ממרא" קרית ארבע 
  מרוקאי  "מגן אבות" קרית ארבע 
  תימני  "שלום ורעות" קרית ארבע  עמידר א'
    "אהבת אחים" קרית אתא  ירושלים 20
    "אהבת ציון" קרית אתא  עוזיאל 31
    "אהל חנה - כולל" קרית אתא  זבולון 17
    "אהל משה" קרית אתא  ירושלים
    "אהל פנחס פוא"י" קרית אתא  הרצוג 1
    "אהלי יהודה ויצחק" קרית אתא  כצנלסון בנין נעמ"ת
    "אהלי יעקב" קרית אתא  קיבוץ גלויות
    "אוהל רבקה" קרית אתא  המייסדים 12
    "אור המערב" קרית אתא  בית לחם 3
    "אור תורה" קרית אתא  זבולון 14
    "אל המעיין" קרית אתא  פלמ"ח
    "אלי כהן" קרית אתא  סירקין 7
ש. חסכון    "אליהו הנביא" קרית אתא  שיבת ציון 29
    "אליהו הנביא" קרית אתא  אהרון בן יוסף 6
    "אליהו הנביא בולגרים" קרית אתא  סוקולוב 57/א'
  ספרדי  "אליהו הנביא עולי אשור" קרית אתא  אסף שמחוני 31
    "אליהו התשבי" קרית אתא  פרישמן 5 ת.ד. 5289
  ספרדי  "בגדדי משה חי בן רחמים" קרית אתא  הוגו מולר 40
    "בית אל" קרית אתא  מעל זיל וזול
    "בית וגן" קרית אתא  קרית שטנד 4
    "בית יעקב" קרית אתא  הצנחנים 38
    "בית יצחק" קרית אתא  המייסדים 20
    "בית מדרש יוסף חכמה" קרית אתא  יוספטל
    "בני ישראל" קרית אתא  פלמ"ח
    "בני פלח" קרית אתא  י.ל. פרץ
    "האדמו"ר מנדבורנא" קרית אתא  עוזיאל 31
  אשכנזי  "האשכנזי" קרית אתא  ירושלים
  אשכנזי  "הגדול אשכנזי" קרית אתא  הבכורים 7
    "היכל אבא בר פישל" קרית אתא  אלשייך
    "היכל שלום" קרית אתא  יהודה הלוי 7
    "היכל שלמה" קרית אתא  שלום עליכם
    "המרכזי" קרית אתא  קבוץ גלויות 8
  אשכנזי  "המרכזי אשכנזי" קרית אתא  בר אילן 8
  אשכנזי  "המרכזי אשכנזי" קרית אתא  עוזיאל 13
    "המרכזי בשכונים" קרית אתא  אברהם טביב 26
    "זגורי ע"ש ר' אמסלם" קרית אתא  הרב מיימון 4 א'
    "זכות אברהם" קרית אתא  אביגדור עשת 55
    "זכרון קדושים" קרית אתא  חנקין 20
  אשכנזי  "חב"ד" קרית אתא  כצנלסון 9
  אשכנזי  "חסידי גור" קרית אתא  שבזי 9
    "חפץ חיים" קרית אתא  חנקין
    "יבנה (בי"ס)" קרית אתא  קסוץ גלויות 4
    "יד נסים" קרית אתא  ש. יבניאלי
    "יהודה בן בתירא" קרית אתא  יוספטל
    "יחזקאל הנביא" קרית אתא  ז'בוטינסקי 705
    "יצחק בן צבי" קרית אתא  אסף שמחוני 33
    "ישורון" קרית אתא  הס 23
    "ישמח משה" קרית אתא  המייסדים 13
    "ית"ד - חניכי ישיבות" קרית אתא  א. טביב ת.ד. 241
    "מאור ישראל (אח"י אילת)" קרית אתא  בן עמי 30
    "מגן שלום" קרית אתא  זבולון 14
    "מדרשה ביכנ"ס" קרית אתא  פינסקר
    "מזרחי - צעירים" קרית אתא  המייסדים (בביה"ס ת"ת)
    "מחזיקי דת (מקום תפילה)" קרית אתא  המייסדים ת.ד. 12
    "מעלטת הגבורים" קרית אתא  אלי כהן
    "מקור חיים" קרית אתא  יוסף קארו
    "משכנות ישראל" קרית אתא  חנה סנש
    "נצח ישראל" קרית אתא  מעלה החרמון
    "סוכת שלום" קרית אתא  הרב שבזי 20
  תימני  "סוכת שלום (תימנים)" קרית אתא  בן עמי 17
    "עדות ביעקב" קרית אתא  נוף הכרמל 13
    "עטרת צבי "צנובר"" קרית אתא  יוספטל
    "עמנואל דוידשוילי" קרית אתא  המייסדים 17
    "עץ חיים" קרית אתא  רמב"ם
    "עץ חיים" קרית אתא  העצמאות 100
    "פיסדנה" קרית אתא  נורדוי 3
    "צעירים - מרכז קהילתי" קרית אתא  אסף שמחוני
    "ר' יוחנן בן זכאי" קרית אתא  הרב מימון 1
    "ר' מאיר בעל הנס" קרית אתא  יוסף קארו 31
    "רמב"ם" קרית אתא  וייצמן 41
    "רמב"ם" קרית אתא  ז'בוטינסקי
    "רשב"י" קרית אתא  י.ל. פרץ 18
    "רשב"י (כביש ביאליק)" קרית אתא  מרזוק 42
    "שבז"י" קרית אתא  פינקר 57
    "שבטי ישראל" קרית אתא  הוגו מולר 40
    "שבת אחים" קרית אתא  פינסקר 18
    "שובו בנים" קרית אתא  שיבת ציון
    "שיבת ציון" קרית אתא  יצחק שדה
    "שלום שמלשוילי ז"ל" קרית אתא  בר-כוכבא
    "שערי ד'" קרית אתא  עוזיאל 7
    "שערי ציון" קרית אתא  שיבת ציון 31
    "שערי ציון" קרית אתא  קרית נחום
    "שערי תפילה" קרית אתא  פינסקר 18
    "שפירא ע"ש ר' משעי שפירא" קרית אתא  הוגו מולר 40
    "תפארת יעקב" קרית אתא  הוגו מולר 40
    "תפארת ישראל" קרית אתא  חרמון 1
  ספרדי  "אביר יעקב" קרית ביאליק  הנרייטה סאלד
  אשכנזי  "אגודת ביהכ"נ המרכזי" קרית ביאליק  העצמאות 27
  ספרדי  "אהבה ואחווה" קרית ביאליק  חיים
  ספרדי  "אהבת שלום" קרית ביאליק  הפרטיזנים 7
  ספרדי  "אור החיים" קרית ביאליק  העצמאות 26
  ספרדי  "בית עמנואל" קרית ביאליק  בן גוריון 32
  אשכנזי  "הדרת קודש" קרית ביאליק  כנרת 8
  אשכנזי  "מזוג גלויות" קרית ביאליק  השקדים ביה"ס הבונים
  מעורב  "מנין הצעירים" קרית ביאליק  סיגליות גוש חלב
  אשכנזי  "מרכזי אשכנזי" קרית ביאליק  סמ. אשר
  אשכנזי  "מרכזי אשכנזי" קרית ביאליק  מרכז צבר
  ספרדי  "נחלת אבות" קרית ביאליק  סמ. אשר
  ספרדי  "עץ חיים" קרית ביאליק  סמ. אשר
  ספרדי  "קלי יעקב עיני" קרית ביאליק  מרטין בובר 7
  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" קרית ביאליק  העצמאות 13
  ספרדי  "ר' עקיבא" קרית ביאליק  העלייה 1
  ספרדי  "שבת אחים" קרית ביאליק  בורלא 9
  גרוזיני  "שערי ציון גרוזיני" קרית ביאליק  ש"י עגנון 3
  אשכנזי  "תולדות ישראל אסירי ציון" קרית ביאליק  העצמאות 27
  ספרדי  "תלמוד תורה" קרית ביאליק  פרת 24
    "אדרת אליהו" קרית גת  יחזקאל 4
    "אהבת ישראל" קרית גת  הקוממיות 14
    "אהל יצחק" קרית גת  אדוריים 62
    "אהל ישראל" קרית גת  אלישע 16
    "אהלי יעקב" קרית גת  שבטי ישראל 1155
    "אהרון הכהן" קרית גת  מגדים 2
    "אור החיים" קרית גת  העצמאות 145
    "אם הבנים" קרית גת  התמרים 12
    "אמת ושלום" קרית גת  מבוא תש"ח 12
    "בית יוסף" קרית גת  זבולון 2
    "בית יעקב" קרית גת  ישעיהו 7
    "בני עקיבא" קרית גת  הר סיני 6
    "ברית שלום" קרית גת  הארז 31
    "דוד בן ברוך" קרית גת  המרגלית 60
    "דוד הלוי" קרית גת  הקוממיות 3
    "דוד המלך" קרית גת  יהודה 47
    "האר"י ותיקין" קרית גת  אליהו הנביא 3
  אשכנזי  "הגדול (אשכנז)" קרית גת  יעל 11
    "היכל גבריאל" קרית גת  יהודה 43
    "היכל ישראל" קרית גת  הורד 14
    "הכהנים" קרית גת  גן ציזק
    "המרכזי השושן" קרית גת  שד' גת 107
  ספרדי  "הרמב"ם (מצרים)" קרית גת  העצמאות 72
  ספרדי  "הרמב"ם (ספרדי)" קרית גת  שמעון 4
    "הרשב"י" קרית גת  ירמיהו 3
  אשכנזי  "חב"ד" קרית גת  מרכזיה פדגוגית
    "חיים הכהן" קרית גת  החלוץ 149
    "חיים פינטו" קרית גת  פרת
    "חניכי הישיבות" קרית גת  ש. ישראל 19
    "חנניה הכהן" קרית גת  שניר 6/1
    "חסידי גור" קרית גת  ענתות 5
    "חסידי סלונים" קרית גת  האיריס 2
    "יד שלמה" קרית גת  יד שמעון
    "יוסף חיים" קרית גת  היסמין 73
  ספרדי  "יוצאי טוניס" קרית גת  האיריס 45
    "יעקב אבוחצירא" קרית גת 
    "לבוש מלכות" קרית גת  אלישע 14
    "למען שמו באהבה" קרית גת  הר סיני 6
    "מגן אברהם" קרית גת  רחבת איבצן
    "מנחם ציון" קרית גת  משעול הסייפן 7
    "מרדכי ואסתר" קרית גת  עצמאות 66 ת.ד. 9
    "משואה לנוער" קרית גת  שד' גת 37
    "משכן משה" קרית גת  השושן 87
    "נווה עזרא" קרית גת  תכון גרוס
  אתיופי  "עדה האתיופית" קרית גת  הפעמונית 25
  ספרדי  "עובדיה יוסף" קרית גת  נפתלי 6
    "עולי הגרדום" קרית גת  הורד 34
    "עמרם בן דיואן" קרית גת  שמואל הנביא
    "עקדת יצחק" קרית גת  המרגלית 82
    "צבי ישראל" קרית גת  הפרדס 58
    "קדושי ישראל" קרית גת  ג. הירדן 33/19
    "קהל חסידים" קרית גת  היסמין 91
    "ר' מאיר בעל הנס" קרית גת  השושן 9
    "רפאל אנקוא" קרית גת  מיכה 10
    "ש. יובל ישראל" קרית גת  הפרדס 34
    "שבת אחים" קרית גת  השושן 59
    "שומרי שבת" קרית גת  יהודה 43
    "שירת אבנר" קרית גת  ש. הנביא 8
    "שלום שבז"י" קרית גת  השושן 81
  הודי  "שער השמים" קרית גת  שמואל הנביא 9
  הודי  "שערי רחמים" קרית גת  אליהו הנביא 5
    "תומכי תמימים" קרית גת  רחבת ימין
    "תורת מנחם" קרית גת  העצמאות
    "תורת רחמים חיים" קרית גת  ע. בן קנז 4
    "תפארת ישראל" קרית גת  ראובן
    "תפילה לדוד" קרית גת  אלישע 3
    "תפילה למשה" קרית גת  האיריס 26
    "תפילה לעני" קרית גת 
  אשכנזי  "אהבת שלום" קרית טבעון 
  אשכנזי  "אוהל יעקב" קרית טבעון 
  אשכנזי  "אור תורה" קרית טבעון 
  ספרדי  "אליהו הנביא" קרית טבעון 
  אשכנזי  "אליהו הנביא" קרית טבעון 
  אשכנזי  "בית יעקב" קרית טבעון 
  אשכנזי  "בית שערים" קרית טבעון 
  אשכנזי  "היכל משה" קרית טבעון 
  אשכנזי  "הלל" קרית טבעון 
  ספרדי  "יהודה הנשיא" קרית טבעון 
  אשכנזי  "ישועת ישראל" קרית טבעון 
  ספרדי  "מגן דוד" קרית טבעון 
  אשכנזי  "קדושי השואה" קרית טבעון 
  ספרדי  "שערי צדק" קרית טבעון 
  ספרדי  "תלמוד תורה" קרית טבעון  גורדון 11
  תימני  "אגודת נצח" קרית ים  סטרומה 11
  תימני  "אהל משה" קרית ים 
  ספרדי  "אור תורה" קרית ים  שיכון אג"ש
  ספרדי  "אלגריבה" קרית ים  פינסקר
  ספרדי  "אליהו הנביא" קרית ים  להצן (ע"י המקוה)
  ספרדי  "אשרי המאמין" קרית ים  שפרינצק (מקלט)
  אתיופי  "אתיופים" קרית ים  רמב"ם 20
  אשכנזי  "ביקור חולים" קרית ים  ערמונים 21
    "בית אל סביוני ים" קרית ים  יהודה הלוי 12
  ספרדי  "בעל שם טוב" קרית ים  כצנלסון
  ספרדי  "הודים בית אל" קרית ים  פנחס ספיר
  ספרדי  "היכל יעקב" קרית ים  ביאליק 17
  אשכנזי  "המרכזי - א" קרית ים  להמן פינת נפתלי
  ספרדי  "חסד לאברהם" קרית ים  מרכז קליטה (גרוזינים)
  ספרדי  "מגן אברהם" קרית ים  אשר 1

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב