מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

בעזרת השם יתברך

 

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

JEWISH COMMUNITY OF AMHERST

RODPHEY SHOLOM CONGREGATION

CONGREGATION SONS OF ZION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

PIONEER VALLEY RENEWAL COMMUNITY

SONS OF ZION CONGREGATION

CONGREGATION BETH ISRAEL

CONGREGATION B'NAI JACOB

SINAI TEMPLE

CONGREGATION KODIMOH

KESSER ISRAEL SYNAGOGUE

TEMPLE BETH EL

WESTERN NEW ENGLAND HAVURAH

KNESSET ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE ANSHE AMUNIM

HEVREH OF SOUTHERN BERKSHIRE

AHAVATH SHALOM CONGREGATION

BETH ISRAEL

TEMPLE ISRAEL

ISRAEL TEMPLE

CONGREGATION AGUDAT ACHIM

SHAAREI ZEDECH CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

SHAARAI TORAH SONS OF ABRAHAM

BETH JUDAH CONGREGATION

CONGREGATION BETH ISRAEL

TEMPLE SINAI

BETH AM TEMPLE

TEMPLE BETH SHOLOM

BETH TORAH TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

YOUNG ISRAEL OF NATICK

CONGREGATION BETH EL

CONGREGATION B'NAI TORAH

BETH EL CONGREGATION OF SUDBUR

TEMPLE SHIR TIKVA

CONGREGATION BETH ISRAEL

TEMPLE EMANUEL

SHALOM CONGREGATION OF CHELMSFORD

TEMPLE EMANU-EL

ANSHE SHALOM CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

BETH EL TEMPLE

MONTEFIORE ORTHODOX SYNAGOGUE

CONGREGATION SHALOM

TEMPLE EMMANUEL

TEMPLE SHIR TIKVAH

CHEVRA TEHILLIM CONGREGATION

AHABAT SHOLOM CONGREGATION

ANSHE SFARD CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE BNAI ABRAHAM

TEMPLE AHAVAT ACHIM

TEMPLE SINAI

TEMPLE EMANU-EL

TEMPLE SINAI

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

TEMPLE NER TAMID

TEMPLE BETH SHALOM

TEMPLE SHALOM

BETH DAVID TEMPLE OF THE SOUTH SHORE

TEMPLE BETH ABRAHAM

TEMPLE ETZ CHAIM

SHA'ARAY SHALOM CONGREGATION

BETH SHALOM TEMPLE

TEMPLE SHAARE TEFILAH

SHARON CHAVURAH SOCIETY

YOUNG ISRAEL OF SHARON

ISRAEL TEMPLE

ETZ CHAIM CONGREGATION

AHAVATH TORAH CONGREGATION

OHELEI TORAH CONGREGATION

BNAI JACOB  CONGREGATION

BOSTON SYNAGOGUE

CONGREGATION KADIMAH TORAS MOSHE

BNAI MOSHE TEMPLE

BETH CHOMESH SYNAGOGUE

BETH DAVID CONGREGATION

KOLLEL

CHAI-ODOM SYNAGOGUE

ADAS HADRATH ISRAEL TEMPLE

HUMANISTIC JUDAISM CONGREGATION

EITZ CHAYIM CONGREGATION

BETH SHALOM TEMPLE

HAVURAHT SHALOM

BNAI BRITH TEMPLE

BETH ISRAEL OF MALDEN CONGREGATION

EZRATH ISRAEL TEMPLE

TEMPLE TIFERETH ISRAEL

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

AGUDATH SHOLOM CONGREGATION

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

EMMANUEL TEMPLE

BNAI ISRAEL TEMPLE

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

TIFERETH ABRAHAM CONGREGATION

TIFERETH ISRAEL TEMPLE

TEMPLE SHALOM

BETH EL TEMPLE

BETH ISRAEL SYNAGOGUE

ADAS SHALOM CONGREGATION

BETH SHALOM TEMPLE

TEMPLE BNAI SHALOM

TEMPLE SHALOM

TEMPLE ISRAEL

ISRAEL TEMPLE

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

TEMPLE BETH EMUNAH

ISRAEL OF BROCKTON TEMPLE

BETH JACOB CONGREGATION

KEHILLATH JACOB

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE BETH AM

VASSAR TEMPLE

TEMPLE ISAIAH

TEMPLE EMUNAH

BETH PINCHAS CONGREGATION

TEMPLE OHABEI SHALOM

BETH ZION TEMPLE

CONGREGATION KEHILLIATH ISRAEL

TEMPLE SINAI

YOUNG ISRAEL OF BROOKLINE

TEMPLE BETH ISRAEL

NISHMAT CHAYIM

ADAMS STREET SYNAGOGUE

BNAI JACOB SYNAGOGUE - ZVHIL MEZBUZ

BOSTON CONGR FOR HUMANISTIC JU

SHAAREI TEFILLAH CONGREGATION

EMANUEL TEMPLE

TEMPLE BETH AVODAH

BETH EL ATERETH ISRAEL

AGUDAS ACHIM ANSHEI SFARD OF NEWTON

DORSHEI TZEDEK CONGREGATION

TEMPLE SHALOM OF NEWTON

TEMPLE REYIM

BROOKLINE HAVURAH MINYAN

TEMPLE EMETH

CONGREGATION MISHKAN TEFILA

BETH EL TEMPLE CENTER

PROGRESSIVE CHAVURAH

TEMPLE BETH ELOHIM

WELLESLEY COLLEGE

TEMPLE ALIYAH

TEMPLE BETH SHALOM

UAHC-NORTHEAST COUNCIL

BETH SHALOM TEMPLE

FALMOUTH JEWISH CONGREGATION

SHIRAT HAYAM SONG OF THE SEA CONGR

CONGREGATION BETH ISRAEL OF ONSET

MARTHA'S VINEYARD SYNAGOGUE

THE CAPE COD SYNAGOGUE

ANSHEI CHESED CONGREGATION

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

ADAS ISRAEL

TEMPLE BETH EL

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

HABONIM TEMPLE

UNITED BROTHERS SYNAGOGUE

JESHUAT ISRAEL - TOURO SYNAGOGUE

OHAWE SHALOM-YOUNG ISRAEL

OHAWE SHOLOM

SONS OF JACOB CONGREGATION

BETH DAVID TEMPLE

AM DAVID TEMPLE

SHARAH ZEDEK CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

TEMPLE TORAT YISRAEL

CONGREGATION BETH SHOLOM-SONS OF ZION

EMANUEL TEMPLE

TEMPLE BETH-EL

TEMPLE EMANU-EL

SHAARE ZEDEK - SONS OF ABRAHAM

SONS OF JACOB CONG/BNEI YAKOV

SINAI TEMPLE

CONGREGATION BETENU

ETZ HAYIM SYNAGOGUE

BETENU CONGREGATION

TEMPLE BETH ABRAHAM

BETH ABRAHAM TEMPLE

TEMPLE ADATH YESHURUN

ISRAEL TEMPLE

ISRAEL TEMPLE

B'NAI ISRAEL TEMPLE

TEMPLE B'NAI ISRAEL

TEMPLE BETH JACOB

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

DARTMOUTH HILLEL

TEMPLE ISRAEL

DURHAM COMMUNITY SYNAGOGUE

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

SHAAREY TPHILOH CONGREGATION

CONGREGATION BET HA'AM

TEMPLE SHALOM

BETH ABRAHAM CONGREGATION

CONGREGATION BETH ISRAEL

BETH ABRAHAM CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

BETH ISRAEL CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

ISRAEL CONGREGATION

SHER HAARIM

OHAVI ZEDEK SYNAGOGUE

TEMPLE SINAI

RUTLAND JEWISH CENTER

BETH EL SYNAGOGUE, INC.

BETH HILLEL SYNAGOGUE

CONGREGATION TIKVOH CHADOSHOH

BETH ISRAEL

KENESSETH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION KOL HAVERIM

BETH SHALOM TEMPLE

TEPHERETH ISRAEL

TEMPLE B'NAI ISRAEL

TEMPLE DAVID

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

FARMINGTON VALLEY JEWISH CONGREGATION

BETH HILLEL TEMPLE

BETH HILLEL TEMPLE

CONGREGATION BETH AHM

KEHILAT CHAVERIM CONGREGATION

BETH TORAH TEMPLE

CONGREGATION B'NAI SHOLOM

TEMPLE SINAI

BETH EL  CONGREGATION

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

BETH TEFILAH TEMPLE

EMANUEL SYNAGOGUE

YOUNG ISRAEL OF WEST HARTFORD

BETH EL TEMPLE

UNITED SYNAGOGUES OF GREATER HARTFORD

ADOS ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH TEFILAH

BETH DAVID SYNAGOGUE

AHAVATH CHESED

CONGREGATION BETH ISRAEL

JEWISH CONGREGATION OF LEBANON

B'NAI SHALOM SYNAGOGUE

CONGREGATION BETH EL

CONGREGATION BROTHERS OF JOSEPH

BETH JACOB SYN.

TEMPLE EMANU-EL

TEMPLE BETH DAVID

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

BETH TIKVAH TEMPLE

TEMPLE B'NAI ABRAHAM

SOUTHINGTON JEWISH CONGREGATION

WESLEYAN UNIVERSITY HAVURAH SCHOOL

ADATH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

CONGREGATION OR SHALOM

BETH EL SYNAGOGUE

BETH ISRAEL SYNAGOGUE

BETH ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL

YESHIVA OF NEW HAVEN

BIKUR CHOLIM SHEVET ACHIM

BETH HAMEDROSH HAGODOL B'NAI ISRAEL

CONGREGATION BETH EL-KESER ISRAEL

SINAI CONGREGATION

TEMPLE BETH SHOLOM

CONGREGATION MISHKAN ISRAEL

CONGREGATION B'NAI JACOB

CONGREGATION RODEPH SHOLOM

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

ADAT YISRAEL CONGREGATION

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

CONREGATION B'NAI TORAH

BAIS SHLOMO AHARON NUSACH

BETH SHOLOM TEMPLE

BETH EL SYNAGOGUE

B'NAI SHALOM CONGREGATION

SHOLOM TEMPLE

BETH EL SYNAGOGUE

UNITED JEWISH CENTER

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

CONGR FOR HUMANISTIC JUDAISM

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

SHAARE TORAH CONGREGATION

CENTER FOR CHRISTIAN-JEWISH UN

B'NAI CHAIM TEMPLE

GREENWICH REFORM SYNANOGUE

TEMPLE SHOLOM

TEMPLE SHALOM

SHALOM TEMPLE

CONGREGATION BETH EL

BETH ISRAEL OF WESTPORT/NORWALK

TEMPLE SHEARITH ISRAEL

TEMPLE ISRAEL

BAIT CHAVERIM SYNAGOGUE

THE CONSERVATIVE SYNAGOGUE

B'NAI CHAIM TEMPLE

AGUDATH SHOLOM CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

DEEVRAY TORAH CHAVURAT

TEMPLE SINAI INC.

YOUNG ISRAEL OF STAMFORD

AGUDATH SHOLOM

TEMPLE BETH AM

UPTOWN SYNAGOGUE

TEMPLE EMANU-EL

OHAV ZEDEK CONGREGATION

TEMPLE NER TAMID

AGUDATH ISRAEL OF WEST ESSEX

TEMPLE SHOLOM

ISRAEL TEMPLE

BETH SHOLOM REFORM TEMPLE

TEMPLE BETH-EL MEKOR CHAYIM

JCC OF FORT LEE

YOUNG ISRAEL OF FORT LEE

SEPHARDIC CONGREGATION FT LEE

UNITED SYNAGOGUE OF HOBOKEN

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

ANSHE CHESED CONGREGATION

SYNAGOGUE OF THE SUBURBAN TORAH CENTER

TEMPLE BETH SHALOM

TEMPLE EMANU-EL

BNAI ABRAHAM TEMPLE

ETZ CHAIM CONGREGATION

SYNAGOGUE OF THE SUBURBAN TORAH CENTER

MOUNT SINAI CONGREGATION

AHAVATH ZION CONGREGATION

BETH EPHRAIM/BNAI ZION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

CONGREGATION SHOMREI EMUNAH

BNAI KESHET MONTCLAIR SYNAGOGUE

BETH AHM CONGREGATION OF WEST

PINE BROOK JEWISH CENTER

TEMPLE BETH EL

BETH EL OF NORTHERN BERGEN

BETH ABRAHAM TEMPLE

OHR TORAH CONGREGATION

B'NAI SHALOM

YOUNG ISRAEL OF THE ORANGES

CONGREGATION BETH ISRAEL

AHAWAS ACHIM BNAI JACOB

CONGREGATION SHAYA AHAVAT TORAH

CHEVRA THILIM CONGREGATION

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

EMANUEL TEMPLE

YOUNG ISRAEL

ADAS ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE HAR SHALOM

SHOLOM TEMPLE

TEMPLE BETH O'R/BETH TORAH

OHEV SHALOM TEMPLE

BETH EL TEMPLE

CONGREGATION BETH ISRAEL

ISRAEL TEMPLE

UNITED ORTHODOX SYNAGOGUE

CONGREGATION B'NAI JESHURUN

OHEB SHALOM CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

TEMPLE SHAREY TEFILO-ISRAEL

ISRAEL OF SPRINGFIELD CONGREGATION

TEMPLE BETH AHM

TEMPLE SHA-AREY SHALOM

BETH SHALOM CONGREGATION

TEMPLE EMANU-EL

SHAARE ZEDEK SYNAGOGUE

ADATH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION AHAVAS SHOLOM

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

B'NAI ISRAEL TEMPLE

ELMORA HEBREW CENTER SYNAGOGUE

SINAI TORAH CHAIM

CONGREGATION OHEL YOSEF YITZCHOK-BRIS AVROHOM

ADATH ISRAEL

THE JEWISH EDUCATIONAL CENTER

BETH EL TEMPLE

AGUDATH SHOLOM CONGREGATION

TEMPLE BETH-EL

CONGREGATION B'NAI JACOB

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

MT. SINAI CONGREGATION

JEWISH CONGREGATION OF KINNELON

FAIR LAWN JEWISH CENTER

TEMPLE AVODA

AHAVAT ACHIM CONGREGATION

SHOMREI TORAH CONGREGATION

BRIS AVROHOM

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH SHOLOM

BARNERT TEMPLE

SHALOM TEMPLE

BETH HAVERIM

BETH SHALOM

TEMPLE ISRAEL

GLEN ROCK JEWISH CENTER

SHOMREI TORAH

TEMPLE BETH TIKVAH

BETH RISHON TEMPLE

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

COMMUNITY SYNAGOGUE

TEMPLE EMANUEL OF NORTH JERSEY

BETH EL TEMPLE

TEMPLE BETH ELOHIM

SONS OF ISRAEL

CONGREGATION ADAS EMUNO

RECONSTRUCTIONIST TEMPLE BETH

TEMPLE EMANU-EL

BETH ISRAEL OF NORTHERN VALLEY

BETH ABRAHAM CONGREGATION

BETH ABRAHAM CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

EMANU-EL TEMPLE

AHAVATH TORAH CONGREGATION

SHOMREI EMUNAH CONGREGATION

BETH TIKVAH

CONGREGATION K'HAL ADATH JESHURUN

JCC OF PARAMUS

CONGREGATION BETH TEFILLAH

TEMPLE BETH SHOLOM OF PASCACK VALLEY

TEMPLE SHOLOM

TEMPLE EMETH

CONGREGATION BETH SHOLOM

RINAT YISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH AM

CONGREGATION KETER TORAH

BNAI YESHURUN CONGREGATION

KANFEI SHAHAR CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF TEANECK

BETH AARON CONGREGATION

TEMPLE SINAI OF BERGEN COUNTY

BETH OR TEMPLE

TEMPLE EMANUEL OF THE PASCACK VALLEY

BETH SHALOM CONGREGATION

TEMPLE BETH TORAH

MAGEN DAVID OF WEST DEAL CONGREGATION

SONS OF ISRAEL

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

SYNAGOGUE OF DEAL

OHEL YAACOB CONGREGATION

MONMOUTH REFORM TEMPLE

TEMPLE BETH SHALOM OF W MONMOUTH COUNTY

BETH SHALOM TEMPLE

JEWISH LEARNING CENTER COMMUNITY SYNAGOGUE

UNION HILL CONGREGATION

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

AHAVAT ACHIM CONGREGATION

BETH MIRIAM

CONGREGATION BROTHERS OF ISRAEL

BROTHERS OF ISRAEL CONGREGATIO

OHEV SHALOM-MARLBORO JC

RODEF TORAH TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF ABERDEEN

TEMPLE SHALOM

TEMPLE BETH AHM

SYNAGOGUE OF OAKHURST

TEMPLE BETH EL OF THE SHORE AREA

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

WHITE MEADOW TEMPLE

MORRIS COUNTY COMMUNITY FOR HU

TEMPLE SHALOM

JEWISH COMMUNITY CENTER

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

BETH TORAH CONGREGATION

ADATH SHALOM SYNAGOGUE

MORRISTOWN JEWISH CENTER

CONGREGATION LEVI YITZCHAK

TEMPLE B'NAI OR

AHAVATH YISRAEL

B'NAI OR TEMPLE

HEBREW CONGREGATION OF MT FREEDOM

CONGREGATION BETH EL

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL

TEMPLE EMANUEL

TEMPLE BETH SHOLOM

CONGREGATION M'KOR SHALOM

B'NAI ISRAEL TEMPLE

BETH EL CONGREGATION

CONGREGATION BETH TIKVAH

ADATH EMANU-EL

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE SINAI

TEMPLE BETH SHALOM

CONGREGATION BETH ISRAEL

YOUNG ISRAEL OF MARGATE

BETH ABRAHAM CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

SONS OF JACOB CONGREGATION

CHELSEA HEBREW CONGREGATION

RODEF SHOLOM CONGREGATION

COMM. SYN. BETH KEHILLAH

BETH EL SYNAGOGUE

EMETH SHALOM REFORM CONGREGATI

CONGREGATION BETH JUDAH

SHALOM HOUSE

JEWISH COMMUNITY CENTER OF BELLE MEAD

BETH EL SYNAGOGUE

TORAS EMES CONGREGATION

PRINCETON JEWISH CENTER

CONGREGATION BETH CHAIM

CONGREGATION BROTHERS OF ISRAEL

AHAVATH ISRAEL CONGREGATION

ANSHE EMES CONGREGATION

HAR SINAI HEBREW CONGREGATION

WORKERS OF TRUTH CONGREGATION

ADATH ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF LAWRENCEVILLE

CONGREGATION AHAVAT SHALOM

CHOZEH CONGREGATION OF LUBLIN

TEMPLE BETH AM

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH OR

BETH SHALOM TEMPLE

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

KNESSETH ISRAEL CONGREGATION

SHOLOM TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF EAST BRUNSWICK

EAST BRUNSWICK JEWISH CENTER

B'NAI SHALOM TEMPLE

POILE ZEDEK CONGREGATION

OHR TORAH CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

TEMPLE EMANU-EL

REFORM TEMPLE OF HUNTERDON COUNTY

FLEMINGTON JEWISH COMMUNITY

CONGREGATION ETZ CHAIM

NEVE SHALOM

TEMPLE BETH-EL

BETH OHR CONGREGATION

OHAV SHALOM TEMPLE

CONGREGATION BETH MORDECAI

SHAAREY TEFILOH CONGREGATION

BETH EL OF SOMERSET

ANSHE EMETH CONGREGATION

ANSHE EMETH MEMORIAL TEMPLE

CONGREGATION B'NAI TIKVAH

AGUDATH ISRAEL

HIGHLAND PARK CONSERVATIVE TEMPLE & CENTER

AHAVAS ACHIM CONGREGATION

ETZ AHAIM

OHAV EMETH CONGREGATION

JEWISH FUND FOR JUSTICE

BETH ISRAEL CONGREGATION

SONS OF MOSES-YENSHEVE SYNAGOGUE

DOWNTOWN TALMUD TORAH

MESIVTA TIFERETH JERUSALEM

BNAI JACOB ANSHE BERZAN

UNITED HEBREW COMMUNITY OF NEW YORK

SHARIS ADATH ISRAEL

MIZRACHI CONGREGATION

EAST SIDE TORAH CENTER

BETH HAMEDROSH CONGREGATION

BIALYSTOKER SYNAGOGUE

CHSAM SOFER CONGREGATION

FIRST ROUMANIAN AMERICAN SYNAGOGUE

CONSERVATIVE SYN. OF 5TH AVENUE

EAST END TEMPLE

BROTHERHOOD SYNAGOGUE

COMMUNITY SYNAGOGUE MAX D. RAISKIN CTR.

VILLAGE TEMPLE

TOWN & VILLAGE SYN.

ZICHRON MOSHE CONGREGATION

AGUDAT ISRAEL OF AMERICA

CHINUCH ATZMAI

HISTADRUTH TALMIDEI PONEVEZ

ISRAELI COMMUNITY OF MIZRACHI

EMUNATH ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF FIFTH AVENUE

SHAARE ZION

CIVIC CENTER SYNAGOGUE

DARECH AMUNO CONG./JCC

BETH SIMCHAT TORAH CONGREGATION

METROPOLITAN SYNAGOGUE

TALMUD TORAH CONGREGATION

ADERETH EL CONGREGATION

JEWISH ENRICHMENT CENTER

MILINERY CENTER SYNAGOGUE

GARMENT CENTER CONGREGATION

CONGR EMANU-EL OF THE CITY OF NEW YORK

TEMPLE ISRAEL OF THE CITY OF NEW YORK

PARK EAST SYNAGOGUE

LISKER CONGREGATION

LISKER CONGREGATION

TEMPLE SHAARAY TEFILA

TEMPLE SHAARAY TEFILA

BNAI YEHUDA-YORKVILLE SYNAGOGUE

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

YORKVILLE SYNAGOGUE

FIFTH AVENUE SYNAGOGUE

SEPHARDIC SYNAGOGUE ON FIFTH AVENUE

CENTRAL SYNAGOGUE

SUTTON PLACE SYN.

EAST 55TH STREET CONSERVATIVE SYNAGOGUE

WEXNER HERITAGE FOUNDATION

WEST SIDE INSTITUTIONAL SYNAGO

WEST END SYNAGOGUE

LINCOLN SQUARE SYNAGOGUE

STEPHEN WISE FREE SYNAGOGUE

CONGREGATION HABONIM

SHEARITH ISRAEL CONGREGATION

JEWISH CENTER

THE JEWISH CENTER

SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF

YOUNG ISRAEL OF THE WEST SIDE

OHAV SHOLOM CONGREGATION

HECHAL MOSHE CONGREGATION

AHAVATH CHESED CONGREGATION

BNAI ISRAEL CHAIM CONGREGATION

RODEPH SHOLOM CONGREGATION

OHAB ZEDEK CONGREGATION

CONGREGATION SHAARE ZEDEK

ANSHE CHESED CONGREGATION

CONGREGATION BETH CHAVZIRUTH

RAMATH ORATH CONGREGATION

OLD BROADWAY SYNAGOGUE

UNIVERSAL JUDAISM TEMPLE

KEHILATH JESHURUN

BETH AM

HEBREW TABERNACLE OF WASHINGTON HEIGHTS

SAMUEL JOSEF VCHAYAHY CONGREGA

BETH HAMEDRASH HAGADAL

NODAH BI YEHUDAH CONGREGATION

WASHINGTON HEIGHTS CONGREGATIO

WASHINGTON HEIGHTS CONGREGATION

KHAL ADATH JESHURUN CONGR

MACHZIKI TORAH CONGREGATION

INWOOD HEBREW CONGREGATION

RADIO CITY SYNAGOGUE

CONG EZRATH ISRAEL-ACTORS TEMPLE

WALL STREET SYNAGOGUE

MOUNT SINAI JEWISH CENTER

OHAV SHOLOM CONGREGATION

CONGREGATION OR ZAURA

ORACH CHAIM CONGREGATION

PARK AVENUE SYN

TEMPLE ISRAEL

B'NAI SHOLOM CONGREGATION

OHEL ABRAHAM CONGREGATION

AHAVATH ISRAEL CONGREGATION

AGUDATH ACHIM ANSHEI CHESED

AGUDATH ACHIM ANSHE CHESED

AUR TORAH SEPHARDIC MINYAN

BETH YEHUDA

CONGREGATION BNAI JESHURUN

TIFERETH CHAIM CONGREGATION

AVIV HADASH CONGREGATION

AGUDAS ISRAEL-BAIS ELIEZER

YOUNG ISRAEL OF STATEN ISLAND

BETH SHLOIME OF STATEN ISLAND

AGUDAS SHOMREI HADAS

HOPE OF ISRAEL CONGREGATION

CONCOURSE-NORTH BRONX JEWISH COMMUNITY

EAST CONCOURSE HEBREW CENTER

MERKAZ HARAV CONGREGATION

MOUNT HOREB CONGREGATION

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE

TEMPLE EMANUEL OF PARKCHESTER

TABERNACLE OF ETERNAL LIFE

YOUNG ISRAEL PELHAM PARKWAY

OHEL MOSHE ANSHEI SFARD CONGREGATION

KINGSBRIDGE CENTER OF ISRAEL

RIVERDALE SOCIETY FOR HUMANISTIC JUDAISM

HEBREW INSTITUTE OF RIVERDALE

RIVERDALE JEWISH CENTER

VAN CORTLANDT JEWISH CENTER

KINGSBRIDGE HEIGHTS JEWISH CENTER

OHEL TORAH SYNAGOGUE

BETH EL OF CITY ISLAND

KHAL ADATH YESHURUN

BRONX PARK EAST CHOTINER

CONGREGATION SONS OF ISRAEL OF THE BRONX

JEWISH CENTER OF WILLIAMSBRIDGE

BETH ABRAHAM-SYNAGOGUE

JUDEA TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF ASTOR GARDENS

TEMPLE JUDEA REFORM SYNAGOGUE

LOMDAI TORAH CONGREGATION

RIVERDALE TEMPLE

CONS. SYN. ADATH ISRAEL RIVERDALE

CASTLE HILL JEWISH COMMUNITY

SEPHARDIC SHARE RAHAMIN

TORAS CHAIM CONGREGATION

CO-OP CITY JEWISH CENTER- SYNAGOGUE

TEMPLE BETH-EL OF CO-OP CITY

CONGREGATION B'NAI YISRAEL

B'NAI YISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH ELOHIM

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION SONS OF ISRAEL

TEMPLE BETH EL OF NORTHERN WESTCHESTER

CROTON JEWISH CENTER

GREENBURGH HEBREW CENTRE

BETH EMETH SYNAGOGUE

LARCHMONT TEMPLE

TEMPLE BETH SHALOM

SHAAREI TIKVA SYNAGOGUE

SARAH NEUMAN NURSING HOME

WESTCHESTER JEWISH CENTER

MT. KISCO HEBREW CONGREGATION

BET TORAH SYN

TEMPLE SHAARAY TEFILA

BETH MEDRASH CONGREGATION

BROTHERS OF ISRAEL CONGREGATION

FLEETWOOD SYNAGOGUE

SINAI FREE SYNAGOGUE

FIRST HEBREW CONGREGATION OF PEEKSKILL

PLEASANTVILLE COMMUNITY SYNAGOGUE

CONGREGATION KNESES TIFERETH ISRAEL

COMMUNITY SYNAGOGUE OF RYE

COMMUNITY SYNAGOGUE

EMANU-EL CONGREGATION OF WESTCHESTER

CHAVURAT TIKVAH - RYE

YOUNG ISRAEL OF SCARSDALE

M'VAKSHE DEREKH

SCARSDALE SYNAGOGUE-TREMONT TEMPLE

WESTCHESTER REFORM TEMPLE

SHAAREI TIKVAH

JEWISH FAMILY CONGREGATION

TEMPLE BETH ABRAHAM

BETH AM TEMPLE

YORKTOWN JEWISH CENTER

HEBREW INSTITUTE OF WHITE PLAINS

TEMPLE ISRAEL CENTER

YOUNG ISRAEL OF WHITE PLAINS

CONGREGATION KOL AMI

BET AM SHALOM SYNAGOGUE

WOODLANDS COMMUNITY TEMPLE

GREYSTONE JEWISH CENTER

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE EMANU-EL

TEMPLE BETH SHALOM

NORTHEAST JEWISH CENTER

MIDCHESTER JEWISH CENTER

PELHAM JEWISH CENTER

TEMPLE ISRAEL OF NEW ROCHELLE

BETH EL SYNAGOGUE CENTER

ANSHE SHOLOM CONGREGATION

BNAI YISROEL CONGREGATION

MONTEBELLO JEWISH CENTER

REFORM TEMPLE OF SUFFERN - SHIR SHALOM

BAIS TORAH CONGREGATION

BAIS TORAH CONGREGATION

BAIS TORAH CONGREATION

SONS OF JACOB CONGREGATION

TEMPLE SINAI

MIKVA OF YETEV CONGREGATION

AHAVAS TORAH CONGREGATION

TEMPLE BETH-EL

BETH EL TEMPLE

TOLDOTH YAKOV CONGREGATION

KHAL TORATH CHAIM CONGREGATION

BAIS YEHUDAH CONGREGATION

BETH MIKROH CONGREGATION

TIFERETH EFRAIM CONGREGATION

WESSLEY HALL SYNAGOGUE

OHAIV YISROEL CONGREGATION

NACHLAS AVROHOM CONGREGATION

GRUNWALD CONGREGATION

CHEDER OHEL ISRAEL

YOUNG ISRAEL OF MONSEY & WESLEY HILLS

BAIS HALEVI-TIFERETH AVROHOM

BETH SHOLOM

COMMUNITY SYNAGOGUE OF MONSEY

TEMPLE BETH SHOLOM

NANUET HEBREW CENTER

NEW CITY JEWISH CENTER

CONGREGATION SONS OF ISRAEL

TEMPLE BETH TORAH

ORANGETOWN JEWISH CENTER

GEMILUTH CHESED CONGREGATION

BETH AM TEMPLE

ROSH MESIVTA ZEAV HATORAH

AHAVATH YISROEL OF WESLEY HILLS

YOUNG ISRAEL OF SPRING VALLEY

JCC OF SPRING VALLEY

TEMPLE BETH EL

OHAIV YISROEL /BLUEBERRY HILL CONGREGATION

BIRCHOS YOSEF D'NIKOSBURG CONG

BIRCHOS YOSEF-NIKOLSBURG

KEHILLAT NEW HEMPSTEAD

ZEMACH DAVID CONGREGATION

KEHILAS PROZDOR - NUSACH SFARD

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

SHAAREY TFILOH CONGREGATION

TEMPLE B'NAI ISRAEL

ELMONT JEWISH CENTER

SHOLOM TEMPLE

LAKE SUCCESS JEWISH CENTER

TIFERETH ISRAEL TEMPLE

NORTH SHORE SEPHARDIC SYAGOGUE

SHAARE ZION

YOUNG ISRAEL OF GREAT NECK

TEMPLE ISAIAH OF GREAT NECK

SHIRA CHADASHA

TEMPLE ISRAEL

GREAT NECK SYNAGOGUE

TEMPLE BETH EL

EMANUEL TEMPLE

UNITED MASHADI JEWISH

YAVNEH AT COLUMBIA

RECONSTRUCTIONIST SYNAGOGUE OF

TEMPLE JUDEA OF MANHASSET

YOUNG ISRAEL OF NEW HYDE PARK

TEMPLE EMANUEL

CHEVRAT TEFILLAH

COMMUNITY SYNAGOGUE

THE COMMUNITY SYNAGOGUE

PORT JEWISH CENTER

CHEVRAT TEFILLAH

ASTORIA CENTER OF ISRAEL

BETH JACOB CONGREGATION

SONS OF ISRAEL OF LONG ISLAND CITY

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

ADATH ISRAEL CENTER

ADATH ISRAEL CENTER

B'NAI AVRAHAM OF BROOKLYN HEIGHTS

BROOKLYN HEIGHTS SYNAGOGUE

YOUNG ISRAEL OF NORTH RIVERDALE-YONKERS

CONGREGATION MOUNT SINAI

AHAVAS MOISCHE CONGREGATION

ADATH ISRAEL CONGREGATION

JOSEPH CHAIM CONGREGATION

BETH HAMEDROSH CONGREGATION

CHAMDATH CONGREGATION

KEHILAS BNAI ISRAEL

AVRAHAM UTZVI HIRSH CONGREGATION

MACHON BAIS YAAKOV

DAYAN CHEVRAH HATZOLAH

TORAH TEMIMAH CONGREGATION

BAIS YAAKOV DCHASSIDEI GUR

MAGEN DAVID CONGREGATION

BETH AARON V'ISRAEL CONGREGATION

BETH AARON CONGREGATION

OHEL ABRAHAM MISHKAN JOSEPH

KAHAL YESODE CONGREGATION

BEIT HAMIDRASH HAGADOL

YAGDIL TORAH CONGREGATION

TELSHE ALUMNI BAIS HAMEDRASH

SONS OF JUDAH

BNAI ISAAC CONGREGATION

MINYAN MIR CONGREGATION

BERCHER KEHILLAN CONGREGATION

MACHZIKE TORAH

AGUDATH ISRAEL CONGREGATION

B'NAI SHOLOM CONGREGATION

HOUSE OF JACOB CONGREGATION

B'NAI JACOB CONGREGATION

TALMUD TORAH TOLDOIS

BETH SHALOM HEBREW CONGREGATION, INC

ELIEZER CONGREGATION

TABERNACLE BETH EL

ADAS YESHURUN OF FLATBUSH

BAIS AVROHOM OF FLATBUSH

SHAARE TEFILA CONGREGATION

KAHAL SAREGEN CONGREGATION

KOL ISRAEL CONGREGATION

BAIS EPHRAIM CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF AVE K

AGUDATH ISRAEL MIDWOOD

B'NAI JACOB OF FLATBUSH

BETH HAMEDROSH HAGADOL

KHAL SHAARE TZION CONGREGATION

KEHILATH CONGREGATION

BETH ELIYOHO CONGREGATION

NEZACH ISRAEL CONGREGATION

SHEIRIS ISRAEL CONGREGATION

ATERETH ELIEZER BICSAD

MINCHATH CONGREGATION

ATZEI CHAIM CONGREGATION

YETEV LEV CONGREGATION

LANZUT CONGREGATION

KEHAL RAATZFERT CONGREGATION

TIFERETH ISRAEL  CONGREGATION OF BRISK

CONGREGATION AHAVAS SHULEM NADVERNA

BELZ CONGREGATION

KAHAL BETH CONGREGATION

BETH MEDRASH CONGREGATION

SEFARD ANSHEI CONGREGATION

KOLEL TIFERETH MENACHIM

BIKUR CHOLIM CONGREGATION

BAYONER KLOYS CONGREGATION

ADAS YEREIM CONGREGATION

BETH JACOB CONGREGATION

AHAVAS SHULEM NADVERNA CONGREGATION

YETEV LEV CONGREGATION

KHAL YAKOV HILLEL D'BETLAN CONGREGATION

ARUGATH HABOSEM CONGREGATION

ZEMETH DAVID CONGREGATION

BETH YEHUDA CONGREGATION

BAIS HAYOTZER CONGREGATION

BETH AHARON CONGREGATION

KNESETH ISRAEL CONGREGATION

CHOVEVEI TORAH CONGREGATION

CHASEDEI  BELZ CONGREGATION

B'NAI AVROHOM OF FLATBUSH

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH AHAVATH SHOLOM

TEFERETH TZVI CONGREGATION

HAYM SALOMON COMMUNITY

JEWISH COMMUNITY HOUSE OF BENSONHURST

CONGREGATION BETH ELOHIM

B'NAI JACOB CONGREGATION OF PARK SLOPE

BETH ELOHIM CONGREGATION

PARK SLOPE JEWISH CENTER

HAVURAT-SHALOM

BETH MEDRASH HAGADOL OF BORO PARK

SHOMREI HADATH CONGREGATION

BETH GERSHON CONGREGATION

KOLLEL DERECH CHAIM

YOUNG ISRAEL OF KENSINGTON

BETH MEDRASH GOVOHA

AGUDATH SHOLOM OF FLATBUSH

KOL YEHUDA CONGREGATION

BETH HAMEDRASH SYNAGOGUE

BIKUR CHOLIM CONGREGATION

TALMUD TORAH CONGREGATION

CHEVRA GEMILAS CHASADI CONGREGATION

KEREN ORAH CONGREGATION

BAIS ISAAC ZVI

MESIFTA HEICHAL HAKODESH

BETH HAMEDRASH DIVREI CHAIM D'

TZEMACH TZADIK

SHOMREI SHABOS CONGREGATION

AGUDATH CHASIDEI CONGREGATION

BETH EL OF BORO PARK

CHEVRA BETH AARON-CHERNOBYLER

BAIS HAMEDRASH CONGREGATION

ADAS YERIM OF BORO PARK

YETEV LEV CONGREGATION

MIKVAH ISRAEL CONGREGATION

MOSDOS CHASIDEI SQUARE

MACHNE TORAH

MINCHAS ELUZER CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

CHAVER BAIS DIN TZEDEK

K'HAL VALBROZ KRAKOW CONGREGATION

ZVI LEZADIK CONGREGATION

TOLDOS CONGREGATION

CHAVER BADATZ ZIDITSHOIV

KAHAL MICHAS CHINCH CONGREGATION

OHR ELAZAR SAMBORER TORAH CENTER

HEICHOL HABROCHO-D'KEMARNE CONGREGATION

BORO PARK PROGRESSIVE SYNAGOGUE

OHR TORAH CONGREGATION

KAHAL NETZACH ISRAEL-BOSTONER REBBE

MIKVEH ISRAEL CONGREGATION

B'NE MOSHE CONGREGATION

KOLEL BNEI YAAKOV

BETH EL CONGREGATION

BE'ER MOSHE CONGREGATION

ADATH JACOB CONGREGATION

AVREICHEM D'GUR CONGREGATION

ROSH MESIVTA KAHAL UNGVAR

KHAL AVRECHI TORAH VODAATH CONGREGATION

KEHAL YERAIM CONGREGATION

CHASADEI RADOMSKY CONGREGATION

CHEVRA B'NAI CONGREGATION

OHEL SHALOM CONGREGATION

ANSHEI SFARD OF BORO PARK

YETEV LEV CONGREGATION

AGUDATH ISRAEL OF BORO PARK

KHAL ADAS YISROEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL - BETH EL OF BOROUGH PARK

KHAL CHASIDIM CONGREGATION

AITZ CHAIM CONGREGATION

EMANUEL TEMPLE OF BORO PARK

MOSVOS D'BOBOV

CHASIDEI BELZ CONGREGATION

GIVTH SHAUL

TALMUD TORAH TIFERES BUNIM

SHOMREI EMUNAH OF BORO PARK

SHOMREI EMUNAH OF BORO PARK

OHOLEY SHEM CONGREGATION

BIKUR CHOLIM OF BORO PARK

BETH SAMUEL CONGREGATION

TORAS CHAIM YISROEL CONGREGATION

KOLLEL TOLDOS YAKOV YOSEF D'CHASIDEI SQUARE

KHAL ZALOZITS CONGREGATION

BETH ISRAEL OF BORO PARK

BETH JACOB CONGREGATION

MENACHEM ZION-YOTZE RUSSIA CONGREGATION

BAIS DEFUS TOVA

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

B'NAI ISRAEL OF LINDEN HEIGHTS

BNAI ISRAEL OF LINDEN HEIGHTS

AGUDATH ACHIM

NAI ADATH KOL CONGREGATION

MENORAH SYNAGOGUE

AHAVATH ISRAEL CONGREGATION

B'NAI YOSEF CONGREGATION

KEHILAT NETIVOT ISRAEL CONGREGATION

BETH EL OF BENSONHURST

SHAARE TEFILAH CONGREGATION

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

TORAH UMESORAH

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

MIRRER CONGREGATION

BAIS YISROEL OF RUGBY

AHI EZER CONGREGATION

AHI EZER CONGREGATION

SHAARE ZION CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

BETH EL OF FLATBUSH CONGREGATION

AHI-EZER CONGREGATION

SEPHARDIC INSTITUTE SYNAGOGUE

BEACH HAVEN JEWISH CENTER

BNEI YITZCHAK

ATERET TORAH CONGREGATION

TEMPLE BETH ABRAHAM

SHAREI ZEDEK CONGREGATION

MORIAH SYNAGOGUE

KNESSETH ISRAEL OF SEAGATE

YEREIN CONGREGATION OF SEA GATE

HOUSE OF ISRAEL

YESHIVA OF CROWN HEIGHTS

MIZRACHI CONGREGATION

CHAVER BETH DIN CROWN HEIGHTS

BETH DAVID OF CROWN HEIGHTS

AHADATH ISRAEL CONGREGATION

CHEVRA AHAVATH CONGREGATION

TEMPLE BETH EMETH V'OHR

PROSPECT PARK YESHIVA

ETZ CHAIM OF FLATBUSH

BAIS AVRAHAM CONGREGATION

MOSHE SHMUEL OF FLATBUSH

MINYAN SEFARD OF BORO PARK

BETH EL-JC OF FLATBUSH

BETH AARON SYNAGOGUE

NAROLER BETH HAMEDRASH

KINGSWAY JEWISH CENTER

MADISON JEWISH CENTER

BETH TORAH OF SHEEPSHEAD BAY

YOUNG ISRAEL OF FLATBUSH

BETH TORAH CONGREGATION

CHAIM ALBERT SYNAGOGUE

SHEVES ACHIM CONGREGATION

YAVNEH MINYAN OF FLATBUSH

AGUDATH YISROEL OF FLATBUSH

TALMUD TORAH OF FLATBUSH

CONGREGATION TALMUD TORAH OF FLATBUSH

PROGRESSIVE SHAARI ZEDEK

YAVNEH MINYAN OF FLATBUSH

YESHURIN CONGREGATION

WALTON AVENUE SYNAGOGUE

AHAVATH SHALOM CONGREGATION

GR'UL CONGREGATION

CHEVRA SHAAS CONGREGATION

SHAARI ISRAEL OF EAST FLATBUSH

EAST MIDWOOD JEWISH CENTER

SARATOGA JEWISH CENTER

BETH AARON OF FLATBUSH

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF MIDWOOD

YOUNG ISRAEL OF AVE J

KEHILAS MORESHES YAAKOV

TOMCHAI TORAH CONGREGATION

CONGREGATION HEICHAL HATORAH

CONGREGATION PRI EITZ CHAIM

AVENUE N JEWISH CENTER

DAMESEK ELIEZER BETH TORAH

AGUDATH ISRAEL OF AMERICA

FLATBUSH MINYAN

OHEL MOSHE CHEVRA THILIM LU

BAITH ISRAEL ANSHEI EMES

TEMPLE SHOLOM OF FLATBUSH

HILLEL TEMPLE OF FLATLANDS

BNAI ISRAEL OF MIDWOOD CONGREGATION

FLATBUSH PARK JEWISH CENTER

BETH EL MANHATTAN BEACH

MACHNE ISRAEL CONGREGATION

ISRAEL CONGREGATION OF KINGSBAY

YOUNG ISRAEL OF SHEEPSHEAD BAY

BETH SHALOM OF KINGS BAY

YOUNG ISRAEL OF KINGS BAY

BETH HAMEDRASH MOGEN

SEPHARDIC TEMPLE TORAH ISRAEL

MANHATTAN BEACH JEWISH CENTER

CHEVRA TORAH ANSHER CHESED

AHAVAT ACHIM ANSHE SFARD

TALMUD TORAH OHEV SHALOM

SEAVIEW JEWISH CENTER

EMANUEL TEMPLE OF CARNARSIE

SHAARE EMETH TEMPLE

BETH ISRAEL CONGREGATION OF EAST FLATBUSH

ATERES YISROEL CONGREGATION & YESHIVA

BETH TIKVAH KNESSETH ISRAEL CONGREGATION

SEPHARDIC JEWISH CENTER OF CANARSIE

BETH ABRAHAM CONGREGATION

UNION TEMPLE OF BROOKLYN

KOL ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION KOL ISRAEL

BNAI ISRAEL CONGREGATION

THE FLATBUSH MINYAN

BNEI ABRAHAM CONGREGATION

TEMPLE GATES OF PRAYER

FREE SYNAGOGUE OF FLUSHING

WHITESTONE HEBREW CENTER

BETH SHALOM TEMPLE

MARATHON JEWISH COMM CTR

LITTLE NECK JEWISH CENTER

HOLLIS HILLS JEWISH CENTER

JC OF BAYSIDE HILLS

YOUNG ISRAEL OF HILLCREST

TORAH CENTER OF HILLCREST

UTOPIA JEWISH CENTER

ISRAEL CENTER OF CONSERVATIVE JUDAISM

HILLCREST JEWISH CENTER

JEWISH CENTER OF TORATH EMETH

OHEL YITSCHOK OF KEW GARDENS

YOUNG ISRAEL OF QUEENS VALLEY

SEPHARDIC CONGREGATION

ETZ CHAIM CONGREGATION

AHAVAT YISRAEL CONGREGATION

MIKVE ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF KEW GARDENS HILLS

QUEENSBORO HILL JEWISH CENTER

SHAAREI ZEDEK CONGREGATION

THE JEWISH CENTER OF KEW GARDENS HILLS

BNAI ABRAHAM CONGREGATION

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

JACKSON HEIGHTS-ELMHURST KEHILLA

YOUNG ISRAEL OF JACKSON HEIGHTS

YOUNG ISRAEL OF JACKSON HEIGHTS

BAIS ZEKAYNIM CONGREGATION

ATERES ZVI CONGREGATION

YISMACH MOSHE CONGREGATION

BETH JACOB CONGREGATION

OHR YISROEL CONGREGATION

REGO PARK JEWISH CENTER

JEWISH COMMUNITY CENTER OF QUE

SEPHARDIC JEWISH CONGREGATION

FOREST HILLS JEWISH CENTER

HAVURAT YISRAEL CONGREGATION

HAVURAT YISRAEL SYNAGOGUE

SHAARE SHAMAYIM SEPHARDIC SYNAGOGUE

SHAARE SHAMAYIM SEPHARDIC SYNA

CONGREGATION OF GEORGIAN JEWS

QUEENS JEWISH CENTER/TALMUD TORAH

MACHANE CHODOSH CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF FOREST HILLS

REFORM TEMPLE OF FOREST HILLS

AHAVATH SHOLOM CONGREGATION

AHAVATH SHOLOM CONGREGATION

CHOFETZ CHAIM CONGREGATION

JEWISH COMMUNITY CENTER OF QUEENS

WOODSIDE JEWISH CENTER

JC OF FOREST HILLS WEST

SONS OF ISRAEL/AHAVATH ACHIM

AGUDAS ISRAEL OF RIDGEWOOD CONGREGATION

FOREST PARK JEWISH CENTER

ROCKWOOD PARK JEWISH CENTER

HOWARD BEACH JUDEA CENTER

ADAS YEREIN CONGREGATION

KEW GARDENS ADATH JESHURUN SYNAGOGUE

TIFERETH MOSHE CONGREGATION

SHAARE TOVA CONGREGATION

OZONE PARK JEWISH CENTER

KHAL NACHLAS AVOS - EJC

BETH ISRAEL CONGREGATION

TALMUD TORAH CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL OF JAMAICA

YOUNG ISRAEL OF JAMAICA ESTATES

YOUNG ISRAEL OF HOLLISWOOD

YOUNG ISRAEL OF HOLLISWOOD

INTERNATIONAL SYNAGOGUE

QUEENS SOCIETY FOR HUMANISTIC

CONSERVATIVE SYNAGOGUE

ANSHEI SHALOM CONGREGATION

BAIS YITZCHOK CONGREGATION

BAIS YITZCHOK CONGREGATION

BETH SHALOM CONGREGATION

JEWISH CENTER OF ATLANTIC BEACH

SOUTH BALDWIN JEWISH CENTER

BALDWIN JEWISH CENTER

AGUDAS ISRAEL CONGREGATION

KEHILLAS BAIS YEHUDAH TZVI

SEPHARDIC CONGREGATION-5 TOWNS

SEPHARDIC TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF LAWRENCE-CEDARHURST

TEMPLE BETH EL

ETZ CHAIM/HEWLETT E. ROCKAWAY JC

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

GARDEN CITY JEWISH CENTER

TIFERETH ISRAEL

NORTH COUNTRY REFORM TEMPLE-NER TAMID

BETH ISRAEL CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF WEST HEMPSTEAD

JCC OF WEST HEMPSTEAD

EMANUEL TEMPLE OF EAST MEADOW

EAST MEADOW JEWISH CENTER

YOUNG ISRAEL OF HEWLETT

TORAS CHAIM CONGREGATION

BETH EMETH

SINAI TEMPLE OF LONG ISLAND

TEMPLE ISRAEL

BAIS AVROHOM CONGREGATION

EAST NASSAU HEBREW CONGREGATION

SHAARAY TEFILA CONGREGATION

BETH SHOLOM CONGREGATION

SH'OR YOSHUV RABBINICAL COLLEGE

LIDO BEACH SYNAGOGUE

YOUNG ISRAEL OF LONG BEACH

BACHUREI CHEMED CONGREGATION

ISRAEL TEMPLE

LONG ISLAND HAVURAH

TEMPLE EMANU-EL OF LONG BEACH

BETH EL OF LONG BEACH

ZION TEMPLE

CONGREGATION BETH SHOLOM

TEMPLE EMANU-EL OF LYNBROOK

BETH DAVID CONGREGATION

MALVERNE JEWISH CENTER

YOUNG ISRAEL OF MERRICK

YESHIVA TORAH MITZION

OHAV SHOLOM CONREGAION

MERRICK JEWISH CENTRE

TEMPLE BETH AM

ISRAEL TEMPLE OF SOUTH MERRICK

TEMPLE BETH AM

MERRICK JEWISH CENTER

OLD WESTBURY HEBREW CONGREGATI

TEMPLE B'NAI SHOLOM

CENTRAL SYNAGOGUE OF NASSAU COUNTY

YOUNG ISRAEL OF OCEANSIDE

OCEANSIDE JEWISH CENTER

AVODAH TEMPLE

SHAAR HASHAMAYIM CONGREGATION

DARCHAI NOAM

DARCHEI NOAM CONGREGATION

ROSLYN ORTHODOX SYNAGOGUE

TEMPLE BETH SHOLOM

SINAI TEMPLE OF ROSLYN

TREE OF LIFE CONGREGATION

TEMPLE HILLEL-SOUTHSIDE JC

OHR TORAH CONG.

BETH SHOLOM CONG

YOUNG ISRAEL OF NORTH WOODMERE

YOUNG ISRAEL OF NORTH WOODMERE

BEIS HAKNESSES OF NORTH WOODMERE

TEMPLE BETH TORAH

SHOLOM TEMPLE

COMMUNITY REFORM TEMPLE

CONGREGATION SONS OF ISRAEL

AISH KODESH

BAIS TEFILAH OF WOODMERE

YOUNG ISRAEL OF WOODMERE

DARCHAY NOAM BAYSWATER JC

YOUNG ISRAEL OF WAVECREST AND BAYSWATER

SHAARE ZEDEK CONGREGATION

KNESETH ISRAEL CONGREGATION

BAIS MEDRASH ATERES YISROEL

KEHILAS JAKOB CONGREGATION

DERECH EMUNOH CONGREGATION

OHAV ZEDEK CONGREGATION

OHAV ZEDEK CONGREGATION

WEST END TEMPLE-SINAI CONGREGATION

TEMPLE BETH EL OF ROCKAWAY PARK

BETH SHOLOM

SINAI REFORM TEMPLE

BETH EL OF BELLMORE

YOUNG ISRAEL OF NORTH BELLMORE

BELLMORE JEWISH CENTER

EAST BAY REFORM TEMPLE

BETHPAGE JEWISH COMMUNITY

KEHILLATH SHALOM CONGREGATION

TEMPLE BETH DAVID

YOUNG ISRAEL OF COMMACK/ETZ CHAIM

COMMACK JEWISH CENTER

TEMPLE BETH SHALOM OF CORM

EAST NORTHPORT JEWISH CENTER

YOUNG ISRAEL OF EAST NORTHPORT

BETH EMANUEL FELLOWSHIP

HUNTINGTON JEWISH CENTER

YOUNG ISRAEL OF HUNTINGTON

BETH EL OF HUNTINGTON

DIX HILLS JEWISH CENTER

SOUTH HUNTINGTON JEWISH CENTER

TEMPLE BETH TORAH

OR ELOHIM TEMPLE

JERICHO JEWISH CENTER

LINDENHURST HEBREW CONGREGATIO

SINAI TEMPLE OF MASSAPEQUA

TEMPLE JUDEA

CONGREGATION BETH EL

JUDEA TEMPLE OF MASSAPEQUA

B'NAI ISRAEL REFORM TEMPLE

OYSTER BAY JEWISH CENTER

YOUNG ISRAEL OF PATCHGOGUE

BETH EL OF PATCHOGUE

KEHILLAT CHOVEVEI TZION

NORTH SHORE JEWISH CENTER

SHALOM TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF MASSAPEQUA

TEMPLE BETH SHOLOM

BETH CHAI TEMPLE OF HAUPPAUGE

TEMPLE ISAIAH

STONY BROOK HEBREW CONGREGATION

EAST NASSAU HEBREW CONGREGATION

MIDWAY JEWISH CENTER

NORTHSHORE SYNAGOGUE

SUBURBAN TEMPLE

WANTAGH JEWISH CENTER

WOODBURY JEWISH CENTER

SHAAREI ZEDEK CONGREGATION

TEMPLE CHAVERIM

YOUNG ISRAEL OF PLAINVIEW

RINAT YISRAEL OF PLAINVIEW

MANETTO HILL JEWISH CENTER

PLAINVIEW JEWISH CENTER

TEMPLE BETH ELOHIM

MASTIC BEACH HEBREW CENTER

ADATH ISRAEL TEMPLE

THE HAMPTON SYNAGOGUE

CONGREGATION SONS OF ISRAEL

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH SHALOM

CONGREGATION KNESSETH ISRAEL

CONGREGATION BERITH SHOLOM

TEMPLE BETH EL

BETH TEPHILAH SYNAGOGUE

BETH TEPHILAH SYNAGOGUE

CONGREGATION BETH EMETH

CONGREGATION OHAV SHALOM

BETH ABRAHAM JACOB CONGREGATION

B'NAI SHOLOM REFORM CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

OHAV SHOLOM CONGREGATION

CONGREGATION AGUDAT ACHIM

CONGREGATION BETH ISRAEL

CONGREGATION GATES OF HEAVEN

AHAVATH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

ANSHEI TZEDEK CONGREGATION

EZRATH ISRAEL CONGREGATION

ANSHE EMETH CONGREGATION

AGUDAS ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH JACOB

KEHILLAT AHAVAT ACHIM

VASSAR TEMPLE

TEMPLE BETH EL

SCHOMRE ISRAEL CONGREGATION

LANDFIELD AVENUE SYNAGOGUE

TIFERETH ISRAEL

SHOLOM TEMPLE

BETH SINAI CONGREGATION

GRANDVIEW PALACE SYNAGOGUE

AHAVATH ISRAEL

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

SHOLOM TEMPLE

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION SHAARAY TEFILA

BETH EL TEMPLE

ORTHODOX CONGREGATION

SINAI TEMPLE

BEIS MASHE CONGREGATION

SHAARA T'FILLE JCC

TEMPLE BETH ISRAEL

BETH EL TEMPLE

LAKE PLACID SYNAGOGUE

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

BRITH SHOLOM TEMPLE

NER TAMID CONGREGATION

TEMPLE SOCIETY OF CONCORD

SEPHARDIC CONGREGATION

BETH EL TEMPLE

YOUNG ISRAEL-SHAAREI TORAH

TEMPLE ADATH YESHURUN

TEMPLE BETH JOSEPH

EMANUEL TEMPLE

ADAS ISRAEL SYNAGOGUE

ZVI JACOB CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

TEMPLE EMANU-EL

DEGEL ISRAEL SYNAGOGUE

ANSHE ZOPHEN SYNAGOGUE

CONGREGATION ANSHEI ZOPHEN

BETH EL CONGREGATION

BETH EL TEMPLE

BETH EL TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

BETH DAVID SYNAGOGUE

TEMPLE CONCORD

EMANU-EL TEMPLE

BETH EL TEMPLE

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION HAVURAH

ACHAI TMIMIN/SARANAC SYNAGOGUE

BRITH HADOSHAH CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF GREATER BUFFALO

BNAI SHALOM CONGREGATION

TEMPLE BETH AM

BETH ABRAHAM CONGREGATION

SINAI RECONSTRUCTIONIST TEMPLE

CONGREGATION SHAAREY ZEDEK

TEMPLE BETH ZION

BETH EL TEMPLE

TEMPLE BETH ISRAEL

CONGREGATION ETZ CHAIM

TEMPLE BETH EL

TEMPLE BETH AM

BETH HAMEDRESH BETH ISRAEL TEMPLE

TEMPLE BETH EL

EMMANUEL TEMPLE

TEMPLE EMANU-EL OF IRONDEQUOIT

LIGHT OF ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH DAVID

BETH HAKNESES HACHODOSH CONGR

TEMPLE B'RITH KODESH

BETH HASKALAH

BETH SHOLOM CONGREGATION

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE SINAI

TEMPLE HESED ABRAHAM

HESED ABRAHAM TEMPLE

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

YOUNG ISRAEL OF CORNELL

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION SHOMRAY HADATH

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

BETH SAMUEL JEWISH CENTER

ADAT SHALOM

OHAV SHOLOM CONGREGATION

BETH AM TEMPLE

TEMPLE OHAV SHALOM

GEMILAS CHESED CONGREGATION

TEMPLE B'NAI ISRAEL

TREE OF LIFE SEPHARDIC CONGREGATION

TEMPLE DAVID

RODEF SHALOM CONGREGATION

NEW LIGHT CONGREGATION

SHAARE TORAH CONGREGATION

B'NAI EMUNOH CONGREGATION

TEMPLE SINAI

TORATH CHAIM CONGREGATION

KESSER TORAH

YOUNG ISRAEL OF PITTSBURGH

TREE OF LIFE CONGREGATION

BETH SHALOM CONGREGATION

POALE ZEDECK CONGREGATION

B'NAI ZION CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

PARKWAY JEWISH CENTER

EMANUEL TEMPLE OF SOUTH HILLS

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION EMANU-EL ISRAEL

BETH ISRAEL CONGREGATION

SONS OF ISRAEL

BETH SHOLOM CONGREGATION

B'NAI ABRAHAM CONGREGATION

TEMPLE BETH ISRAEL

TREE OF LIFE

TEMPLE ANSHE HESED

BRITH SHOLOM CONGREGATION

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

BETH ISRAEL TEMPLE

BETH EL TEMPLE

CONGREGATION BRIT SHALOM

CONGREGATION BETH ISRAEL

OHEV SHOLOM SYNAGOGUE

BETH SHALOM TEMPLE

CHISUK EMUNA CONGREGATION

TEMPLE OHEV SHOLOM

KESHER ISRAEL CONGREGATION

BETH EL TEMPLE

HANOVER HEBREW CONGREGATION

OHEV SHOLOM SYNAGOGUE

TEMPLE BETH ISRAEL

BETH EMMANUEL CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION SHAARAI SHOMAYIM

DEGEL ISRAEL CONGREGATION

BETH HA SHOLOM

BETH YEHUDA SYNAGOGUE

BETH YEHUDA SYNAGOGUE

BETH EL CONGREGATION

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

OHEB ZEDECK SYN. CENTER

BRITH SHOLOM

AGUDATH ACHIM BETH AVRAHAM

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

TEMPLE COVENANT OF PEACE

BNAI ABRAHAM

AM HASKALAH CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION KENESETH ISRAEL

AM HASKALAH

SONS OF ISRAEL CONGREGATION

BRITH SHOLOM

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

AGUDAS ISRAEL

BETH ISRAEL CONGREGATION

ISRAEL TEMPLE OF LEHIGHTON

CONGREGATION BETH ISRAEL

TEMPLE HESED

BETH SHALOM CONGREGATION

OHEV ZEDEK CONGREGATION

MACHZIKEI HADAS/YI OF SCRANTON

ISRAEL TEMPLE

OHAV ZEDEK CONGREGATION

OHAV ZEDEK CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE B'NAI B'RITH

TEMPLE JUDEA OF BUCKS COUNTY

KEHILAT HANAHAR

SHIR AMI BUCKS CO JEWISH CONGR

OHEV SHALOM OF BUCKS COUNTY

TIFERES BNAI ISRAEL

OLD YORK ROAD TEMPLE BETH AM

LOWER MERION SYNAGOGUE

YOUNG ISRAEL

YOUNG ISRAEL

SHOLOM TEMPLE OF BROOMALL

CONGREGATION BETH EL-NER TAMID

MELROSE BNAI ISRAEL EMANU-EL

KEHILLAS BNAI SHALOM

TIFERETH ISRAEL OF LOWER BUCKS COUNTY

TEMPLE SINAI

RABBI BERNARD S. FRANK

YOUNG ISRAEL OF ELKINS PARK

CONGREGATION ADATH JESHURUN

BETH SHOLOM CONGREGATION

REFORM CONGREGATION KENESETH ISRAEL

OR HADASH

BETH DAVID REFORM CONGREGATION

BETH TIKVAH B'NAI JESHURUN

KOL AMI CONGREGATION

BETH CHAIM CONGREGATION

TEMPLE SHALOM

BETH ISRAEL

ADATH ISRAEL

KNESSETH HASEFER

EDUCATIONAL SYNAGOGUE

KOL EMET CONGREGATION

BROTHERS OF ISRAEL CONG

BETH EL CONGREGATION

BETH AM ISRAEL

HAR ZION TEMPLE

TEMPLE ISRAEL OF UPPER DARBY

ISRAEL TEMPLE OF UPPER DARBY

SUBURBAN JCC BNAI AARON

CONGREGATION OHEV SHALOM

TEMPLE BETH HILLEL-BETH EL

MAIN LINE REFORM TEMPLE BETH ELOHIM

UAHC

TEMPLE BETH ZION-BETH ISRAEL

SOCIETY HILL SYNAGOGUE

MIKVEH ISRAEL CONGREGATION

ANSHEI  VILNA CONGREGATION

CONGREGATION BETH AHAVAH

BNAI JACOB DIRSHU TOV CONGREGATION

AHAVAS TORAH

AITZ CHAIM SYNAGOGUE CENTER

ADATH ZION CONGREGATION

AITZ CHAIM SYNAGOGUE CENTER

BETH MIDRASH CONGREGATION

TEMPLE BETH TORAH

BETH AMI TEMPLE

SHAARE SHAMAYIM CONGREGATION

MISHKAN SHALOM SYNAGOGUE

B'NAI OR

GERMANTOWN JEWISH CENTRE

RODEPH SHALOM CONGREGATION

MISHKAN SHALOM

BRITH SHOLOM HOUSE

RAIM AHUVIM CONGREGATION

MENORAH TEMPLE

B'NAI ABRAHAM

SHAREI ELI CONGREGATION

B'NAI ISRAEL OHEV ZEDEK CONGREGATION

BETH EMETH-BNAI YITZHOK

BETH HAMEDROSH CONGREGATION

CONGR BETH T'FILLAH OF OVERBROOK PK

NER ZEDEK-EZRATH ISRAEL-BETH UZIEL

BNAI ISRAEL OHEV ZEDEK

CONGREGATION OR SHALOM

KESHER ISRAEL

TEMPLE BRITH ACHIM

BRITH ACHIM TEMPLE

TIFERET BET ISRAEL

OR AMI

MERCY & TRUTH

KESHER ZION SYNAGOGUE

CONGREGATION OHEB SHOLOM

TEMPLE BETH EL

BETH SHALOM

CONGREGATION BETH EMETH

ADAS KODESCH SHEL EMETH

BETH CHAIM REFORM CONGREGATION

BETH SHALOM CONGREGATION

KESHER ISRAEL SYNAGOGUE

TEMPLE MICAH

ADAS ISRAEL CONGREGATION

OHEV SHOLOM TALMUD TORAH CONGREGATION

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE SINAI

WASHINGTON HEBREW CONGREGATION

UAHC MID ATLANTIC COUNCIL

BETH EMETH

NORTHERN VIRGINIA HEBREW CONGR

OSEH SHALOM CONGREGATION

NEVEY SHALOM

NEVEY SHALOM

TEMPLE SOLEL

CONGREGATION SHAARE TIKVAH

TEMPLE ISAIAH

MISHKAN TORAH CONGREGATION

MISHPACHAH CONGREGATION

BETH TORAH SYNAGOGUE

CONGR BETH EL OF MONTGOMERY CTY

SHALOM TEMPLE

TEMPLE SHALOM

OHR KODESH CONGREGATION

AM HATORAH CONGREGATION

BETH CHAI

BETHESDA JEWISH CONGREGATION

ADAT SHALOM

OHEV SHOLOM TALMUD TORAH

B'NAI SHALOM OF OLNEY

TEMPLE BETH AMI

TIKVAH ISRAEL

KOL SHALOM

MAGEN DAVID SEPHARDIC CONGREGATION

B'NAI ISRAEL

EZRAS ISRAEL OF ROCKVILLE

BNAI TZEDEK

CONGREGATION HAR SHALOM

YOUNG ISRAEL EZRAS ISRAEL OF POTOMAC

BETH SHOLOM CONGREGATION & TALMUD TORAH

CONGREGATION OR CHADASH

KEHILAT SHALOM

TEMPLE EMANUEL

SOUTHEAST HEBREW CONGREGATION

SOUTHEAST HEBREW CONGREGATION

SHAARE TEFILA

YOUNG ISRAEL OF WHITE OAK

YOUNG ISRAEL SHOMREI EMUNAH

KEMP MILL SYNAGOGUE

SILVER SPRING JEWISH CENTER

CONGREGATION HAR TZEON

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

AHAVAS TORAH

TEMPLE BETH SHALOM

BETH SHALOM CONGREGATION

BET AVIV

HARFORD JEWISH CENTER

HAR SINAI CONGREGATION - BALTIMORE

BETH ISRAEL CONGREGATION

WINANDS ROAD SYNAGOGUE

ADAT CHAIM CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL OF BALTIMORE

BETH SHALOM OF CARROLL COUNTY

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

ADATH YESHURUN MOGEN ABRAHAM

BETH TFILOH CONGREGATION

DARCHEI CONGREGATION

TEMPLE OHEB SHALOM

BALTIMORE HEBREW CONGREGATION

TORAS CHAIM

CHIZUK AMUNO CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

ADATH YESHURUN/MAGEN ABRAHAM

SHEARITH ISRAEL CONGREGATION

CHEVREI TZEDEK CONGREGATION

BOLTON STREET SYNAGOGUE

NER TAMID GREENSPRING VALLEY SYNAGOGUE

SHOMREI EMUNAH CONGREGATION

ACHIM

BEIT TIKVAH

OHEL YAKOV CONGREGATION

BETH ISAAC ADATH ISRAEL

BETH JACOB CONGREGATION

CONGREGATION TIFERES YISROEL

BETH ABRAHAM CONGREGATION

HAR SINAI CONGREGATION

BNAI JACOB SHAAREI ZION CONGREGATION

AHAVASYISROEL ZEMACH ZEDEK CONGREGATION

SYNAGOGUE CENTER

SHAAREI TFILOH CONGREGATION

BETH AM SYNAGOGUE

CONGREGATION KOL AMI

KNESETH ISRAEL CONGREGATION

B'ER CHAYIM CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ABRAHAM

BETH ISRAEL CONGREGATION

BAT YAM TEMPLE

OLAM TIKVAH

FAIRFAX KEHILAH

TEMPLE B'NAI SHALOM

TEMPLE RODEF SHALOM

CONGREGATION ADAT REYIM

ETZ HAYIM

AGUDAS ACHIM

BETH EL HEBREW CONGREGATION

BETH SHOLOM TEMPLE

BETH SHOLOM TEMPLE

BETH EL CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

EITZ CHAYIM MINYAN, UVA HILLEL

CONGREGATION BETH AHABAH

TEMPLE BETH EL

YOUNG ISRAEL OF RICHMOND-KOL EMES

KNESSETH BETH ISRAEL

OR ATID CONGREGATION

CONGREGATION OR AMI

BETH EL TEMPLE

TEMPLE EMANUEL

CONGREGATION BETH CHAVERIM

BETH SHALOM WOODS

KEHILLAT BET HAMIDRASH

TEMPLE ISRAEL

OHEF SHOLOM TEMPLE

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE SINAI

ADATH JESHURUN CONGREGATION

B'NAI ISRAEL SYNAGOGUE

RODEF SHOLOM TEMPLE

GOMELY CHESED SYNAGOGUE

TEMPLE SINAI

BRIT SHALOM CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

BETH ISRAEL

BETH-EL TEMPLE

OHEV ZION SYNAGOGUE

HOUSE OF ISRAEL TEMPLE

AGUDATH SHOLOM SYNAGOGUE

TEMPLE BETH SHOLOM

BETH SHOLOM TEMPLE

AHAVATH SHALOM CONGREGATION

CONGREGATION AHAVATH SHOLOM

B'NAI JACOB CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

BETH EL TEMPLE

TEMPLE SHALOM

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

TREE OF LIFE CONGREGATION

CONGREGATION EMANUEL

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

BETH DAVID

CHAPEL HILL KEHILLAH

CHAPEL HILL KEHILLA

BETH SHALOM - CARY

BETH OR TEMPLE

BETH MEYER SYNAGOGUE

SHA'AREI ISRAEL CONGREGATION

BETH EL

NO CAROLINA COMM FOR HUMANISTIC JUDAISM

JUDEA REFORM CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

BAYT SHALOM CONGREGATION

TEMPLE EMANUEL

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE BETH EL

TEMPLE OF ISRAEL

B'NAI ISRAEL SYNAGOGUE

ISRAEL, TEMPLE OF

ISRAEL TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE B'NAI SHOLEM

BOONE JEWISH COMMUNITY

EMANUEL CONGREGATION

AGUDAS ISRAEL SYNAGOGUE

CONGREGATION BETH HA TEPHILA

BETH ISRAEL SYN.

SINAI CONGREGATION

SYN. BETH SHALOM

TREE OF LIFE CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

KAHAL KADOSH BETH ELOHIM

BRITH SHOLOM BETH ISRAEL CONGREGATION

SYNAGOGUE EMANU-EL

BETH ISRAEL CONGREGATION

BETH OR TEMPLE

EMANUEL TEMPLE

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE OF ISRAEL

B'NAI ISRAEL TEMPLE

BETH ISRAEL SYNAGOGUE

TEMPLE SOCIETY OF CONCORD

BETH YAM CONGREGATION

CONGREGATION BETH YAM

CONGREGATION GESHER L'TORAH

HAVURAH LEV SHALEM

TEMPLE KOL EMETH

CONGREGATION ETZ CHAIM

CONGREGATION BAIS CHAYEINU

TEMPLE KEHILLAT CHAIM

TEMPLE BETH TIKVAH

BETH DAVID TEMPLE

TEMPLE SHIR SHALOM

RODEPH SHOLOM CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION SHEARITH ISRAEL

BETH MEDRASH HAGADOL ANSHE CONGREGATION

TEMPLE HEBREW BENEVOLENT CONGR

HEM SHECH

TEMPLE SINAI

AHAVATH ACHIM CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI TORAH

BETH JACOB CONGREGATION

BETH JACOB CONGREGATION

NER HAMIZRACH

YOUNG ISRAEL OF TOCO HILLS

ATLANTA JEWISH COMMUNITY

CONGREGATION ARIEL

RODEPH SHOLOM CONGREGATION

BETH TEFILLAH CONGREGATION

ANSHEI CHESED

KOL CHAIM

TEMPLE EMANU-EL

CONGREGATION BETH SHALOM

CHILDREN OF ISRAEL CONGREGATIO

BETH EL TEMPLE

ADAS YESHURUN SYN.

CONGREGATION CHILDREN OF ISRAEL

CONGREGATION SHA'AREY ISRAEL

TEMPLE BETH ISRAEL

MICKVE ISRAEL

BNAI BRITH JACOB CONGREGATION

CONGREGATION AGUDATH ACHIM

BETH TEFILLOH TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

SHEARITH ISRAEL SYNAGOGUE

BET YAM TEMPLE

BETH EL THE BEACH

FIRST SONS OF ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

BETH SHALOM AT PALM COAST

TEMPLE BETH SHALOM

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION AHAVATH CHESED

ETZ CHAIM SYNAGOGUE

JACKSONVILLE JEWISH CENTER

BETH SHALOM CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

SHOMREI TORAH OF TALLAHASSEE

TEMPLE BETH EL

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

TEMPLE SHIR SHALOM

SHIR SHALOM REFORM TEMPLE

BET CHAIM CONGREGATION

ISRAEL TEMPLE OF DELAND

SHALOM TEMPLE OF DELTONA

SHALOM ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH AM

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION OHEV SHALOM

LIBERAL JUDAISM CONGREGATION

SOUTHWEST ORLANDO JEWISH CONGREGATION

BETH EL CONGREGATION

TEMPLE BETH SHOLOM

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION B'NAI EMET

BNAI EMIT CONGREGATION

BETH SHALOM TEMPLE

YOUNG ISRAEL OF GREATER MIAMI

TEMPLE BETH EL

SINAI TEMPLE OF HOLLYWOOD

TEMPLE SOLEL

BETH AHM ISRAEL

CENTURY PINES JEWISH CENTER

HATIKVAH TEMPLE

B'NAI ISRAEL

TEMPLE SHOLOM

CONGR BETH SHALOM OF COCONUT CRK

TEMPLE BETH AM

BETH HILLEL CONGREGATION

CONGREGATION KOL TIKVAH

BET CHAVERIM CONGREGATION

CORAL SPRINGS JEWISH CENTER

TEMPLE BETH ORR

ZION TEMPLE ISRAELITE CENTER

BETH DAVID CONGREGATION

SHUL OF DOWNTOWN

TEMPLE ISRAEL OF GREATER MIAMI

BEIS HAMIDRASH

KNESETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH SHMUEL

TEMPLE EMANU-EL

BETH JACOB CONGREGATION

ADAS DEJ CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

OHR CHAIM CONGREGATION

MIAMI BEACH COMMUNITY KOLLEL

TEMPLE BETH SHOLOM

YOUNG ISRAEL OF MIAMI BEACH

YEHESKEL SHRAGA CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

CUBAN SEPHARDIC HEBREW

SHUL OF STILLWATER DRIVE

AHAVAS ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE MENORAH

HARAMBAM

BNAI ISRAEL CONGREGATION

BNAI ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE JUDEA

MOGEN DAVID CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF BAL HARBOUR

TEMPLE ZION ISRAELITE CENTER

BETH AM TEMPLE

BET SHIRA CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF KENDALL

HAVURAH OF SOUTH FLORIDA

BNAI ZION TEMPLE

TORAH VE'EMUNAH CONGREGATION

KAHAL CHASSIDIM OF NORTH MIAMI BEACH

SHAARAY TEFILAH CONGREGATION

SAMU-EL OR OLOM TEMPLE

BETH OR

CONGREGATION BET BREIRA

BIKKUR CHOLIM

TEMPLE SINAI OF NORTH DADE

BETH TORAH ADATH YESHURUN CONGREGATION

AVENTURA TURNBERRY JC BETH JACOB

RABBI HASKELL M. BERNAT

BETH MOSHE TEMPLE

BETH TOV TEMPLE

TEMPLE SAMU-EL OR OLOM

CONGREGATION ETZ CHAIM - FT LAUDERDALE

HEBREW CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF HOLLYWOOD

B'NAI SEPHARDIM SHAARE SHALOM

OHEL BNAI RAPHAE TEMPLE

ARON KODESH TEMPLE

TEMPLE BETH ISRAEL

MIGDAL DAVID CONGREGATION

TEMPLE KOL AMI

RAMAT SHALOM

BNAI AVIV

TEMPLE DOR DORIM

BETH EMET TEMPLE

TEMPLE BAT YAM EAST FORT LAUDERDALE

BETH TORAH TEMPLE TEMARAC JC

BNAI JACOB TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE BETH EL

JUDEA TEMPLE

KNESES TIFERETH CONGREGATION

GOLDEN LAKES TEMPLE

BETH ZION TEMPLE

TEMPLE BETH TORAH

EITZ CHAIM CONGREGATION

TEMPLE JUDEA

CONGREGATION ANSHEI SHOLOM

TEMPLE BETH DAVID

BOCA RATON SYNAGOGUE WEST

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

L'DOR VADOR CONGREGATION

BETH EL TEMPLE

BETH AMI CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

B'NAI TORAH CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF BOCA RATON

BOCA RATON SYNAGOGUE

TEMPLE BETH SHALOM

CONGREGATION BETH TIKVAH

BETH TIKVAH CONGREGATION

TORAH OHR

TEMPLE BETH KODESH

TORAH TEMPLE OF W BOYNTON BEAC

TEMPLE SHAAREI SHALOM

TEMPLE BETH ISRAEL

TEMPLE B'NAI SHALOM

TEMPLE SINAI

ANSHEI EMUNAH

ANSHEI EMUNA

TEMPLE ANSHEI SHALOM

BETH EL TEMPLE

TEMPLE BETH AM

TEMPLE BETH TIKVAH

EMANU-EL OF PALM BEACH TEMPLE

TEMPLE EMANU-EL OF PALM BEACH

TEMPLE EMETH

CONGREGATION BETH SHALOM

BAIS MENACHEM YOUNG ISRAEL OF

SCHAARAI ZEDEK CONGREGATION

CONGREGATION BETH AM

CONGREGATION KOL AMI

CONGREGATION RODEPH SHOLOM

YOUNG ISRAEL

TEMPLE BETH EL

BETH SHALOM CONGREGATION

MENORAH MANOR

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

B'NAI ISRAEL

CONGREGATION BETH SHALOM

TEMPLE B'NAI ISRAEL

TEMPLE EMANUEL

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE JUDEA

BAT YAM TEMPLE

TEMPLE BETH EL

EMANUEL EL TEMPLE

TEMPLE SHALOM OF CHARLOTTE COUNTY

BETH SHALOM TEMPLE

MA'AYAN CONSERVATIVE SYNAGOGUE

TEMPLE SHALOM

MARCO ISLAND, JEWISH CONGREGAT

BETH AM TEMPLE

TEMPLE BETH ISRAEL

TEMPLE SINAI

TEMPLE EMANU-EL

TEMPLE BETH SHOLOM

SARASOTA MANATEE JEWISH COMMUNITY

TEMPLE BETH SHALOM

TEMPLE BETH DAVID JEWISH CENTER

JEWISH COMMUNITY CENTER OF WEST PASCO

TEMPLE AHAVAT SHALOM

YOUNG ISRAEL OF CLEARWATER

TEMPLE BETH EL ISRAEL

TEMPLE BEIT HA YAM

TEMPLE EMANU-EL

TEMPLE BETH-EL

KNESSETH ISRAEL CONGREGATION

OR HADASH

B'NAI ISRAEL TEMPLE

ETZ CHAYIM CONSERVATIVE

HUNTSVILLE CONS. SYN ETZ CHAYIM

TEMPLE B'NAI SHOLOM

TEMPLE BETH ISRAEL

BETH ISRAEL

TEMPLE BETH OR

AGUDATH ISRAEL-ETZ AHAYEM

EMANU-EL TEMPLE

SPRING HILL AVENUE TEMPLE

AHAVAS CHESED

CONGREGATION MICAH

SHERITH ISRAEL CONGREGATION

WEST END SYN.

TEMPLE CONGR OHABAI SHOLOM

MIZPAH CONGREGATION

BNAI ZION SYNAGOGUE

BETH SHOLOM CONGREGATION

ANSHEI SPHARD BETH EL EMETH CO

B'NAI SHOLOM CONGREGATION

JEWISH CONGREGATION

BETH EL TEMPLE

ADAS ISRAEL CONGREGATION

ANSHEI SPHARD-BETH EL EMETH

TEMPLE ISRAEL

BARON HIRSCH CONGREGATION

BARON HIRSCH CONGREGATION

YOUNG ISRAEL OF MEMPHIS

BETH SHOLOM SYN.

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

HEBREW UNION TEMPLE

ADATH ISRAEL CONGREGATION

AHAVATH RAYIM CONGREGATION

TEMPLE BETH EL

CONGR BETH ISRAEL - GREENWOOD

ANSHE CHESED CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH ISRAEL

B'NAI ISRAEL TEMPLE

CONGR B'NAI ISRAEL - COLUMBUS

CONGREGATION ADATH JESHURUN

KENESETH ISRAEL CONGREGATION

ANSHEI SFARD CONGREGATION

TEMPLE SHALOM

THE TEMPLE

TEMPLE ADATH ISRAEL

OHAVAY ZION SYN.

LEXINGTON HAVURA

TEMPLE ADATH ISRAEL

TEMPLE BETH SHALOM

CONGREGATION BETH TIKVAH

TIFERETH ISRAEL

BETH JACOB CONGREGATION

TORAT EMET

AHAVAS SHOLOM CONGREGATION

CONGREGATION AHAVAS SHOLOM

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE CONGR SHOMER EMUNIM

TEMPLE B'NAI ISRAEL

CONGREGATION ETZ CHAYIM

BETH ABRAHAM CONGREGATION

BETH ABRAHAM CONGREGATION

TEMPLE BETH-ISRAEL

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

BNAI ABRAHAM TEMPLE

TEMPLE B'NAI ABRAHAM

TEMPLE AM SHALOM

BETH ISRAEL THE WEST TEMPLE

KHAL YEREIM CONGREGATION

SHOMRE SHABOTH CONGREGATION

ZEMACH ZEDEK CONGREGATION

TAYLOR ROAD SYNAGOGUE / OHEB ZEDEK

FAIRMOUNT TEMPLE

SINAI SYNAGOGUE

RINAT ISRAEL CONGREGATION

SINAI CONGREGATION

PARK SYN.

BETH HAMIDROSH HAGADOL CONGREG

WARRENSVILLE CENTER SYNAGOGUE

TEMPLE EMANU EL

ZICHRON CHAIM CONGREGATION

SUBURBAN TEMPLE - KOL AMI

ANSHE CHESED FAIRMOUNT TEMPLE

GREEN ROAD SYNAGOGUE

THE TEMPLE-TIFERETH ISRAEL

CONGREGATION SHAAREY TIKVAH

ISRAEL TEMPLE

B'NAI JESHURUN CONGREGATION

BETHAYNU CONGREGATION

TEMPLE BETH SHALOM

TEMPLE ISRAEL

BETH EL CONGREGATION

REVERE ROAD SYNAGOGUE

REVERE ROAD SYN

BETH ISRAEL TEMPLE CENTER

CONGREGATION RODEF SHOLOM

CHILDREN OF ISRAEL CONGREGATIO

TEMPLE EL EMETH

OHEV TZEDEK-SHAAREI TORAH

KNESSETH ISRAEL TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

SHAARAY TORAH SYN.

AGUDAS ACHIM CONGREGATION

OHEV SHALOM TEMPLE

EMANUEL JACOB CONGREGATION

EMANUEL JACOB CONGREGATION

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH SHOLOM

DOWNTOWN SYNAGOGUE

PLUM STREET TEMPLE

VALLEY TEMPLE

NORTH AVONDALE SYNAGOGUE

NORTHERN HILL SYN; CONG BNAI ABRAHAM

TEMPLE SHOLOM

ADATH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI TZEDEK

ISAAC M WISE TEMPLE / K.K.B'NA

ROCKDALE TEMPLE KK BENE ISRAEL

KNESETH ISRAEL CONGREGATION

KEHILAS B'NAI ISRAEL

NEW HOPE CONGREGATION

GOLF MANOR SYNAGOGUE

ROSELAWN SYNAGOGUE

NORTHERN HILLS SYN.

CONGREGATION OHAV SHALOM

ANSHE EMETH CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

BETH ABRAHAM SYN.

YOUNG ISRAEL OF DAYTON

BETH JACOB SYNAGOGUE

TEMPLE BETH OR

TEMPLE SHOLOM

CONGREGATION B'NAI ABRAHAM

BETH ISRAEL SHAARE TEMPLE

DEPAUW UNIVERSITY

CONGREGATION SHAAREY TEFILLA

BETH-EL ZEDECK

ETZ CHAIM SEPHARDIC CONGREGATION

INDIANAPOLIS HEBREW CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI TORAH

ETZ CHAIM SEPHARDIC CONGREGATI

TEMPLE BETH-EL

BETH ISRAEL

BETH ISRAEL

SINAI TEMPLE

B'NAI JUDAH CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

ISRAEL TEMPLE

TEMPLE BETH EL

HEBREW ORTHODOX CONGREGATION

SINAI SYNAGOGUE

CONGREGATION ACHDUTH VESHOLOM

CONGREGATION BNAI JACOB

B'NAI ISRAEL TEMPLE

SINAI TEMPLE

SHA'AREI SHALOM

TEMPLE BETH EL

BETH BORUK TEMPLE

BETH BORUK TEMPLE

BETH EL

BETH SHALOM CONGREGATION

TEMPLE ADATH BNAI ISRAEL

UNITED HEBREW CONGREGATION

SONS OF ABRAHAM  CONGREGATION

SONS OF ABRAHAM CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION SHAAREY ZEDEK

YOUNG ISRAEL OF SOUTHFIELD

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

BETH TEFILO CONGREGATION

SHOMREY EMUNAH CONGREGATION

TCHIYAH CONGREGATION

CONGREGATION SHIR TIKVAH

ANN ARBOR ORTHODOX MINYAN

BETH ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE BETH EMETH

BETH ISAAC SYNAGOGUE

BEIT KODESH CONGREGATION

BETH ISAAC SYNAGOGUE

TECHIYAH CONGREGATION

RECONSTRUCTIONIST CONGREGATION OF DETROIT

DOWNTOWN SYNAGOGUE

RABBI NICOLAS L. BEHRMANN

MISHKAN ISRAEL CONGREGATION

HUNTINGTON WOODS MINYAN

SHAAREY SHOMAIM CONGREGATION

TEMPLE EMANU-EL

CONGREGATION BETH SHALOM

YOUNG ISRAEL OF OAK PARK

MACHON L'TORAH

B'NAI ZION CONGREGATION

BNAI ISRAEL BETH YEHUDAH

BNAI ISRAEL BETH YEHUDAH

TEMPLE BETH EL

CONGREGATION BETH AHM

OHEL MOED OF SHOMREY EMUNAH

SHUL

CONGREGATION B'NAI MOSHE

TEMPLE SHIR SHALOM

TEMPLE KOL AMI

ISRAEL TEMPLE

BIRMINGHAM TEMPLE

ADAT SHALOM SYN.

TEMPLE BETH EL

BETH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION BETH EL

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION SHAAREY ZEDEK

SHAAREY ZEDEK CONGREGATION

KEHILLAT ISRAEL CONGREGATION

B'NAI ISRAEL TEMPLE

MOSES, CONGREGATION OF

TEMPLE BETH EL

TEMPLE B'NAI SHALOM

FIRST HEBREW CONGREGATION

TEMPLE BETH ISRAEL

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

EMANUEL TEMPLE

CONGREGATION AHAVAS ISRAEL

BETH EL CONGREGATION

BETH-EL TEMPLE

TEMPLE BETH EL - ALPENA

AMES JEWISH CONGREGATION

TEMPLE B'NAI JESHURUN

TIFERETH ISRAEL

BETH EL JACOB SYNAGOGUE

SONS OF JACOB

CONGREGATION BETH SHALOM

BETH SHALOM MORDECHAI

AGUDAS AHIM CONGREGATION

TEMPLE JUDAH

BNAI JACOB

B'NAI JACOB

TEMPLE ISRAEL

TEMPLE EMANUEL

BETH EL CONGREGATION

ANSHAI LEBOWITZ CONGREGATION

BETH EL NER TAMID SYNAGOGUE

BNEI ZEDEK CONGREGRATION

BETH HILLEL TEMPLE

ANSHE SFARD KEHILLAT TORAH

BETH ISRAEL

LAKE PARK SYNAGOGUE

CONGREGATION BETH JEHUDAH

CONGREGATION EMANU-EL B'NE JESHURUN

CONGREGATION SHALOM

SINAI TEMPLE

MENORAH TEMPLE

BETH ISRAEL SINAI CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ABRAHAM

SHAAREI SHAMAYIM

BETH ISRAEL CENTER

TEMPLE BETH EL

MONTEFIORI & SONS OF JACOB

CNESSES ISRAEL CONGREGATION

MT SINAI CONGREGATION

CONGREGATION SONS OF ABRAHAM

BETH EL TEMPLE

B'NAI ISRAEL TEMPLE

MOSES MONTEFIORE SYNAGOGUE

MOUNT ZION HEBREW CONGREGATION

ADATH ISRAEL SYNAGOGUE

TEMPLE OF AARON

BETH JACOB CONGREGATION

BETH JACOB CONGREGATION

SHAARE SHALOM

SHAARE SHALOM

ADATH JESHURUN CONGREGATION

BET SHALOM CONGREGATION

BET SHALOM

TEMPLE ISRAEL

MAYIM RABIM CONGREGATION

B'NAI EMET SYN.

BAIS YISROEL

KENESSETH ISRAEL CONGREGATION

UNITED SYNAGOGUE OF AMERICA

BETH EL SYNAGOGUE

SHIR TIKVAH

SHAREI CHESED CONGREGATION

SHAREI CHESED CONG.

ADAS ISRAEL CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

B'NAI ISRAEL SYNAGOGUE

CONGREGATION B'NAI ISAAC

SYNAGOGUE OF THE HILLS

BETH EL TEMPLE

TEMPLE BETH EL

B'NAI ISRAEL SYNAGOGUE

BETH AARON CONGREGATION

B'NAI BIG SKY

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

BETH SHALOM

BETH SHALOM

FLATHEAD VALLEY JEWISH COMMUNITY

TEMPLE SHIR SHALOM

MCHENRY COUNTY JEWISH CONGREGATION

BNAI TIKVAH

MORIAH CONGREGATION

CONGREGATION BETH OR

MAINE TOWNSHIP JEWISH CONGREGATION

NORTH SHORE CONGREGATION ISRAEL

SHAAREI ATID CONGREGATION

B'NAI JEHOSHUA BETH ELOHIM

CONGREGATION OR TIKVAH

NORTH SUBURBAN SYN. BETH EL

LAKESIDE CONGR FOR REFORM JUDAISM

CONGREGATION SOLEL

CENTRAL AVENUE SYNAGOGUE - CHA

CONGREGATION AM ECHOD

CHAI TEMPLE

CHAI TEMPLE

NORTHWEST SUBURBAN JEWISH CONGR

CONGREGATION OR SHALOM

NORTHBROOK CONGREGATION EZERETH BOHMEN

BETH SHALOM

YOUNG ISRAEL OF NORTHBROOK

BETH EL OF CHICAGO

MIDWEST REGION UNITED SYNAGOGUE

TEMPLE BETH ISRAEL

YOUNG ISRAEL OF SKOKIE

OR TORAH CONGREGATION

PERSIAN (IRAN) HEBREW CONGREGATION

SKOKIE CENTRAL TRADITIONAL

KESSER MAARIV CONGREGATION

CONGREGATION BENE SHALOM

EZRA HABONIM

SKOKIE VALLEY AGUDATH JACOB SY

BNAI EMUNAH

YOUNG ISRAEL OF WEST ROGERS PA

KOL EMETH

KEHILLAT SHALOM

CONGREGATION BETH AM

BAY SHUL-BAIS AHAVAS YISROEL

B'NAI SHOLOM CONGREGATION

BETH HILLEL

AM YISRAEL CONSERVATIVE CONGREGATION

JEREMIAH TEMPLE

BETH SHALOM OF NORTHERN ILLINOIS

CONGREGATION KNESETH ISRAEL

CONGREGATION ETZ CHAIM

B'NAI ISRAEL CONGREGATION

AM CHAI CONGREGATION

BETH TIKVAH CONGREGATION

BETH EMET THE FREE SYNAGOGUE

SEPHARDIC CONGREGATION

SEPHARDIC CONG/PORTUGUESE ISRAELITE

MIKDOSH EL HAGRO

OAK PARK TEMPLE

WEST SUBURBAN TEMPLE HAR ZION

B'NAI YEHUDA BETH SHOLOM

JOLIET JEWISH CONGREGATION

CHAVERIM CONGREGATION

TEMPLE ANSHE SHOLOM BETH TORAH

CONGREGATION AM ECHAD

B'NAI ISRAEL TEMPLE

BETH SHALOM CONGREGATION

CHICAGO LOOP SYNAGOGUE

MAKOM SHALOM CONGREGATION

LAKE SHORE DRIVE SYNAGOGUE

CHICAGO SINAI CONGREGATION

KOL AMI CONGREGATION

ANSHE EMET SYNAGOGUE

K A M  ISAIAH ISRAEL

RODFEI ZEDEK

MIKRO KODESH CONGREGATION

LEV SOMEACH CONGREGATION

BNAI ZION

AGUDAS ACHIM NORTH SHORE SYNAGOGUE

KINS CONGREGATION

TEMPLE MENORAH

CONG. SHA'AREI TZEDEK

POALIE ZEDECK CONGREGATION

SHEERIT HAPLEITAH

ADAS YESHURUN CONGREGATION

NCSY TEEN MINYAN

BAIS MEDRASH OF LINCOLNWOOD

ANSHE MOTELE CONGREGATION

BETH ITZCHOK OF WEST ROGERS PARK

BETH ITZCHOK CONGREGATION

EZRAS ISRAEL MECHITZA MINYON

TEMPLE SHOLOM OF CHICAGO

ANSHE SHOLOM B'NAI ISRAEL CONGREGATION

NER TAMID CONGREGATION

F.R.E.E.

WARSAW BICKUR CHOLIM CONGREGATION

BAIS TEFILA

A G BETH ISRAEL CONGREGATION

ADAS B'NAI CONGREGATION

KEHILATH JACOB BETH SAMUEL

BETH SHALOM AHAVAS ACHIM

B'NAI ZION CONGREGATION

MISHNA UGMORO CONGREGATION

LEV SOMEACH CONGREGATION

TIFERETH MOSHE CONGREGATION

BNEI RUVEN CONGREGATION

AGUDAS ACHIM NORTH SHORE SYNAG

CONGREGATION OR CHADASH

BETH SHOLOM CONGREGATION

BAIS MEDRASH OF LINCOLNWOOD

LA'OR

YEHUDA MOSHE CONGREGATION

LINCOLNWOOD JEWISH CONGREGATION

B'NAI ISRAEL TEMPLE

TEMPLE SHOLOM

BETH EL TEMPLE

OHAVE SHOLOM

TRI-CITY JEWISH CENTER

SHOLOM TEMPLE

CONGREGATION ANSHAI EMETH

MOSES MONTEFIORE CONGREGATION

MAIN LANE REFORM TEMPLE

ALEXSANDER SAGALOWITZ HEBREW CENTER

SINAI TEMPLE

CONGREGATION ISRAEL

ISRAEL CONGREGATION

MATTOON JEWISH COMMUNITY CTR

ISRAEL TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

AGUDAS ACHIM/TEMPLE BETH ISRAEL

TEMPLE B'NAI ABRAHAM

TEMPLE B'RITH SHOLOM

ISRAEL TEMPLE

SOLOMON TEMPLE

TEMPLE SOLOMON

CAMP SABRA/CENTRAL REFORM CONGREGATION

CONGREGATION KOL AM

CONGREGATION KOL AM

TPHERIS ISRAEL CHEVRA KADISHA CONGREGATION

RECONSTRUCTIONIST MINYAN OF ST LOUIS

CENTRAL REFORM CONGREGATION

BRITH SHOLOM KNESETH ISRAEL

AGUDAS ISRAEL CONGREGATION

BETH HAMEDROSH HAGODOL CONGREGATION

BAIS ABRAHAM CONGREGATION

SHA'AREI CHESED SHUL

BETH HAGALOD CONGREGATION

YOUNG ISRAEL SYNAGOGUE

SHAARE ZEDEK SYNAGOGUE

B'NAI EL CONGREGATION

NUSACH HARI-B'NAI ZION CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

SHAARE EMETH

TEMPLE EMANUEL

TRADITIONAL SYNAGOGUE

UNITED HEBREW CONGREGATION

B'NAI AMOONA CONGREGATION

NEVE SHALOM

UNITED ORTHODOX JEWISH COMM OF

THE NEW REFORM TEMPLE

CONGREGATION BETH SHALOM

B'NAI SHOLOM TEMPLE

UNITED HEBREW CONGREGATION

UNITED HEBREW CONGREGATION

BETH-EL TEMPLE

 TEMPLE BETH EL

BETH SHALOM OF MO

CONGREGATION BETH SHALOM

ISRAEL TEMPLE

LAWRENCE JEWISH COMMUNITY CENT

OHEV SHOLOM

TEMPLE CONGR B'NAI JEHUDAH

CONGREGATION BETH TORAH

KEHILATH ISRAEL CONGREGATION

BETH ISRAEL ABRAHAM & VOLINER

TEMPLE BETH SHOLOM

HEBREW CONGREGATION

TEMPLE ISRAEL

BETH ISRAEL SYNAGOGUE

BETH EL SYNAGOGUE

B'NAI JESHURUN CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI JESHURUN

TIFERETH ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

BETH SHALOM SYNAGOGUE

B'NAI ZION CONGREGATION

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

B'NAI ISRAEL TRADITIONAL SYN.

BNAI ISRAEL TRADITIONAL

GEMILUTH CHASSODIM CONGREGATIO

ANSHE EMETH TEMPLE

MEIR CHAYIM TEMPLE

CONGREGATION HOUSE OF ISRAEL

AGUDATH ACHIM CONGREGATION

CONGREGATION B'NAI ISRAEL

CAMP GAN ISRAEL

TEMPLE B'NAI ISRAEL

EMANUEL SYN.

EMETH TEMPLE

TEMPLE ISRAEL

CONGREGATION B'NAI EMUNAH

BETH AHABA TEMPLE

TEMPLE EMANUEL

ADAT CHAVERIM

CONGREGATION KOL AMI

BETH TORAH

ANSHAI TORAH

EMANU-EL TEMPLE

CONGREGATION SHEARITH ISRAEL

TIFERET ISRAEL CONGREGATION

CONGREGATION SHAARE TEFILLA

OHR HATORAH

TEMPLE SHALOM

MT. SINAI CONGREGATION

AHAVATH ACHIM

CONGREGATION BETH EL

CONGREGATION BETH SHALOM

CONGREGATION SHEARETH ISRAEL

CONGREGATION AHAVATH SHOLOM

BETH-EL CONGREGATION

HOUSE OF JACOB SYNAGOGUE

TEMPLE RODEF SHOLOM

CONGREGATION AGUDATH JACOB

EMANU EL CONGREGATION

CONGREGATION OR AMI

BETH AM CONGREGATION

HOUSTON CONGR FOR REFORM JUDAISM

 

 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב