מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

 

 

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

שכון ד    "ממעמקים" ראש העין  זלמן שזר
שכון ד    "מנצורה" ראש העין 
    "מצפה אפק" ראש העין  יהודה הלוי 33
שכון ב    "מרום ציון" ראש העין  הנביאים 25
שכון ב    "משאת בנימין" ראש העין  מהריק"א 5
שכון ד    "משיבת משכן משה" ראש העין  צהל 36
שכון א    "משכן אחים" ראש העין  רש"י 48
שכון ו    "משכן שמעון" ראש העין  הירקון
שכון ד    "משכן שמעון" ראש העין  הבנים פינת החלוץ
שכון ו  תימני  "משכנות אחים" ראש העין 
נוה אפק    "נוה אפק" ראש העין  חזון איש
שכון ד    "נוה אפריון" ראש העין  צהל 84
שכון א    "נוה קודש" ראש העין  יבניאלי 32
שכון ד    "נוה שלום" ראש העין  יהודה הלוי 39
שכון ה    "נחלת אחים" ראש העין  זכריה 11
שכון ד    "נחלת יוסף" ראש העין  שלמה מועדה 6
שכון ג    "נחלת יוסף" ראש העין  הנביאים 10
שכון ב    "נחלת ישורון" ראש העין  הירקון 52
שכון ד    "נצח ישראל" ראש העין  צהל 77
שכון א    "נצח ישראל" ראש העין  צהל 51
שכון א    "נתן אברהם" ראש העין  סנהדרין 5
שכון ה    "סוכת שלום" ראש העין  צהל 58
שכון א    "סוכת שלום" ראש העין  יהושע בן נון 46
שכון א    "סוכת שלום" ראש העין  מלכי ישראל 37
שכון ב    "סוכת שלום שרעבי" ראש העין  שבטי ישראל 16
שכון ג    "סוכת שלמה" ראש העין  רמב"ם 89
שכון ד    "ע"ש אמנון בן יחיא" ראש העין  שילה 16
שכון ה    "ע"ש החיל ששון ארגש" ראש העין  קוממיות 112
שכון ה    "ע"ש מורי סלימן" ראש העין  גלוסקא 69
שכון ד    "עטרת ישראל" ראש העין  ויצמן 7
שכון ד    "עמותת אהבת אחים" ראש העין  שילו 2
שכון ו    "עץ חיים" ראש העין  שבזי 121
שכון ג    "עץ חיים" ראש העין  שבזי 52
שכון ג    "עץ חיים" ראש העין  גלוסקא 9
שכון ד    "פעמי משה" ראש העין  יהודה הלוי 126
שכון ו    "פרחי יחיא" ראש העין  המלך דוד 8
שכון ב    "רמב"ם" ראש העין  62
שכון א    "שארית הפליטה" ראש העין  דקר 7
שכון ג    "שבת אחים" ראש העין  שבזי 3
שכון ד    "שבת אחים" ראש העין  צ"הל 18
שכון ד    "שומר אמונים" ראש העין  אבן גבירול 35
שכון ד    "שועת עניים" ראש העין  אפק 48
שכון ג    "שי מרכז תורני" ראש העין  המלך דוד 12
שכון ב    "שיבת ציון" ראש העין  אפק 31
שכון ג    "שיבת ציון אפריון" ראש העין  זלמן שזר 8
שכון ד    "שם ועבר" ראש העין  אבן גבירול 27
שכון ד    "שער הרחמים" ראש העין  צהל 51
שכון א    "שער השמים" ראש העין  המלך דוד 11
שכון ב    "שערי צדק" ראש העין  רש"י 154
שכון ו    "שערי צדק" ראש העין  הנביאים 30
שכון ב    "שערי צדק" ראש העין  הרצל 8
שכון ג    "שערי רחמים" ראש העין  שבזי 108
שכון ג    "שערי רחמים" ראש העין  החמשה 4
שכון ב    "תפארת בחורים" ראש העין  שילה
שכון ו    "תפארת יוסף/שבזי" ראש העין  דקר 1
שכון ג    "תפארת ישראל" ראש העין  סעדיה גאון
שכון ד    "תפארת ישראל" ראש העין  ספיר 11
שכון ג    "תפארת ישראל" ראש העין  ג'ון קנדי72
שכון ב    "תפארת ישראל" ראש העין  יבניאלי 42
שכון ד    "תפארת ישראל" ראש העין  104
שכון א    "תפארת שלום" ראש העין  זלמן שזר
שכון ד    "תפארת שלום" ראש העין  ג'ון קנדי 66
שכון ב    "תפארת שלום" ראש העין  יהודה הלוי 59
שכון ה    "תפארת שלום" ראש העין  רש"י 119
שכון ה    "תפארת שלום" ראש העין  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" ראש צורים 
  ספרדי  "אברהם אבינו" ראשון לציון 
  תימני  "אגודת אחים" ראשון לציון 
  תימני  "אהבת ציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "אהבת תורה" ראשון לציון 
  ספרדי  "אהל אברהם" ראשון לציון 
  תימני  "אהל אברהם ורחל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "אהל יעקב" ראשון לציון 
  ספרדי  "אהל יצחק" ראשון לציון 
  תימני  "אוהל יששכר" ראשון לציון 
  תימני  "אוהל רחל" ראשון לציון 
  ספרדי  "אור החיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "אור החיים -2" ראשון לציון 
  פרסי  "אור המזרח" ראשון לציון 
  ספרדי  "אור זרוע רמ"א" ראשון לציון 
  תימני  "אור חש" ראשון לציון 
  תימני  "אור מציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "אורח חיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "אחדות" ראשון לציון 
  אשכנזי  "אחדות ישראל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "אחדות ראשונים" ראשון לציון 
  אשכנזי  "אחוד שיבת ציון" ראשון לציון 
  תימני  "אחוות אחים" ראשון לציון 
  תימני  "אחוות אחים-2" ראשון לציון 
  ספרדי  "אליהו הנביא" ראשון לציון 
  ספרדי  "אם הבנים" ראשון לציון 
  תימני  "אמוני ישורון" ראשון לציון 
  ספרדי  "ארץ חמדה" ראשון לציון 
  ספרדי  "באבא סאלי" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית אל" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית אל 2" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית אליהו" ראשון לציון 
  תימני  "בית הלוי" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית יוסף" ראשון לציון 
  תימני  "בית יעקב" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית יעקב" ראשון לציון 
  אשכנזי  "בית יצחק פעלי" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית ישראל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "בית מרדכי" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית ניסים" ראשון לציון 
  ספרדי  "בית שלמה" ראשון לציון 
  ספרדי  "בלב אחד" ראשון לציון 
  ספרדי  "בר יוחאי" ראשון לציון 
  תימני  "גאולי תימן" ראשון לציון 
  תימני  "גאולת ישראל" ראשון לציון 
  תימני  "גבורות ישראל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "גבורי מ. ישראל" ראשון לציון 
  ספרדי  "דגל יעקב" ראשון לציון 
  ספרדי  "הבאר נוה ציון" ראשון לציון 
  אשכנזי  "הגאון מוילנא" ראשון לציון 
  אשכנזי  "הגדול" ראשון לציון 
  תימני  "היכל הברכה" ראשון לציון 
  ספרדי  "היכל ניסים" ראשון לציון 
  ספרדי  "הכותל המערבי" ראשון לציון 
  ספרדי  "המרכזי" ראשון לציון 
  אשכנזי  "המרכזי" ראשון לציון 
  אשכנזי  "המרכזי נח"י" ראשון לציון 
  ספרדי  "הפועל המזרחי" ראשון לציון 
  אשכנזי  "הפועלים" ראשון לציון 
  ספרדי  "הר המוריה" ראשון לציון 
  אשכנזי  "הראלבע"ט" ראשון לציון 
  תימני  "הרמר"ם עץ יוסף" ראשון לציון 
  ספרדי  "הרשב"י" ראשון לציון 
  ספרדי  "זכור לאברהם" ראשון לציון 
  ספרדי  "זכרון הדרים" ראשון לציון 
  תימני  "זכרון עולם" ראשון לציון 
  ספרדי  "חב"ד" ראשון לציון 
  אשכנזי  "חב"ד" ראשון לציון 
  ספרדי  "י"ב שבט ישראל" ראשון לציון 
  תימני  "יגיע כפיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "יד אליהו" ראשון לציון 
    "יד דוד" ראשון לציון 
  ספרדי  "יוסף חיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "יוצאי קוצ'ין" ראשון לציון 
  ספרדי  "יחיאל" ראשון לציון 
  ספרדי  "ישורון" ראשון לציון 
  ספרדי  "ישראל" ראשון לציון 
  ספרדי  "כל ישראל חברים" ראשון לציון 
  פרסי  "כתר תורה" ראשון לציון 
  ספרדי  "מאיר בעל הנס" ראשון לציון 
  ספרדי  "מאיר בעל הנס 2" ראשון לציון 
  תימני  "מבשרת ירושלים" ראשון לציון 
  ספרדי  "מבשרת ציון" ראשון לציון 
  תימני  "מגדל עוז" ראשון לציון 
  תימני  "מגדל עוז נחמיה" ראשון לציון 
  ספרדי  "מגן אברהם" ראשון לציון 
  ספרדי  "מגן דוד" ראשון לציון 
  אשכנזי  "מועוז ציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "מורשת כהנים" ראשון לציון 
  תימני  "מנוחה ונחלה" ראשון לציון 
  תימני  "מנין ראשון" ראשון לציון 
  ספרדי  "מעוז שלום" ראשון לציון 
  ספרדי  "מעלות שלמה" ראשון לציון 
  אשכנזי  "מצאנו מים" ראשון לציון 
  תימני  "מקדש מעט" ראשון לציון 
  ספרדי  "מקור חיים" ראשון לציון 
  תימני  "מרום ציון" ראשון לציון 
  אשכנזי  "מרכז חב"ד" ראשון לציון 
  תימני  "מרכז עץ חיים" ראשון לציון 
  תימני  "משכן בצלאל" ראשון לציון 
  ספרדי  "משכן דוד" ראשון לציון 
  ספרדי  "משכן יעקב" ראשון לציון 
  תימני  "משכן צדוק" ראשון לציון 
  ספרדי  "נאות אשלים" ראשון לציון 
  ספרדי  "נאות שקמה" ראשון לציון 
  ספרדי  "נוה דקלים" ראשון לציון 
  אשכנזי  "נוה זאב" ראשון לציון 
  תימני  "נוה ציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "נווה ים" ראשון לציון 
  ספרדי  "נוסח האר"י" ראשון לציון 
  תימני  "נחלת יצחק" ראשון לציון 
  ספרדי  "נחשולי ים" ראשון לציון 
  ספרדי  "נצח ישראל" ראשון לציון 
  תימני  "סוכת דוד" ראשון לציון 
  תימני  "סוכת שלום" ראשון לציון 
  תימני  "סוכת שלום רמ"א" ראשון לציון 
  ספרדי  "ספרדי ירושלמי" ראשון לציון 
  ספרדי  "ע"ש חיי טייב" ראשון לציון 
  ספרדי  "ע"ש ר'בן לולו" ראשון לציון 
  ספרדי  "עולי בבל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "עולי רוקובירה" ראשון לציון 
  אשכנזי  "עזרת ישרים" ראשון לציון 
  ספרדי  "עץ חיים" ראשון לציון 
  תימני  "עץ חיים" ראשון לציון 
  תימני  "עץ חיים גורדון" ראשון לציון 
  תימני  "עץ חיים הראל" ראשון לציון 
  ספרדי  "עץ חיים רמ"א" ראשון לציון 
  אשכנזי  "פריימן" ראשון לציון 
  תימני  "צעירי ישראל" ראשון לציון 
  אשכנזי  "קבוץ גליות" ראשון לציון 
  ספרדי  "קול יעקב" ראשון לציון 
  אשכנזי  "קרית קאליב" ראשון לציון 
  ספרדי  "קרן אור" ראשון לציון 
  ספרדי  "רוחנית האיתיופית" ראשון לציון 
  אשכנזי  "שארית הפליטה" ראשון לציון 
  תימני  "שבזי מרכז" ראשון לציון 
  ספרדי  "שבת אחים" ראשון לציון 
  תימני  "שבת אחים" ראשון לציון 
  ספרדי  "שבת אחים רמ"א" ראשון לציון 
  ספרדי  "שומרי תורה" ראשון לציון 
  פרסי  "שושן הבירה" ראשון לציון 
  תימני  "שירת ציון" ראשון לציון 
  תימני  "שלום ורעות" ראשון לציון 
  תימני  "שלום שבזי" ראשון לציון 
  תימני  "שלום שבזי מזרחי" ראשון לציון 
  ספרדי  "שלום שבזי רמ"א" ראשון לציון 
  אשכנזי  "שער אפרים" ראשון לציון 
  תימני  "שערי גאולה" ראשון לציון 
  ספרדי  "שערי ירושלים" ראשון לציון 
  תימני  "שערי ישועה" ראשון לציון 
  תימני  "שערי צדק" ראשון לציון 
  תימני  "שערי ציון" ראשון לציון 
  תימני  "שערי ציון 2" ראשון לציון 
  תימני  "שערי רחמים" ראשון לציון 
  תימני  "שערי שמיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "תולדות יצחק" ראשון לציון 
  תימני  "תורה מציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "תורת חיים" ראשון לציון 
  ספרדי  "תפארת בקר" ראשון לציון 
  תימני  "תפארת ישראל" ראשון לציון 
  ספרדי  "תפארת ציון" ראשון לציון 
  ספרדי  "תפילה למשה 2" ראשון לציון  ד.נ. לב השומרון 4439
    "מרכזי" רבבה  ד.נ. לב השומרון 4439
  ספרדי  "ספרדי" רבבה  רוויה מיקוד 10920
  מרוקאי  "רוויה" רוויה  ד"נ מזרח בנימין
    "מרכזי" רועי  רחוב מיקוד 10915
  ספרדי  "רחוב (כורדי)" רחוב  רחוב מיקוד 10915
  מרוקאי  "רחוב (מרוקאי)" רחוב  הגליל 18
חבצלת  ספרדי  "אבות ובנים" רחובות 
מנוחה ונחלה  תימני  "אגוד בני תורה" רחובות 
כפר גבירול  תימני  "אגודת אחים" רחובות  נוה יהודה
דרך יבנה 32  ספרדי  "אהבה ואחוה" רחובות 
נוה יהודה    "אהבה ואחוה" רחובות  מנוחה ונחלה
פא"י  אשכנזי  "אהבת ישראל" רחובות  דולינסקי
אושיות  אשכנזי  "אהל בלהה" רחובות  ההגנה עמידר
שכ' מזרחי  ספרדי  "אהל דבורה" רחובות 
מרכז העיר    "אהל חיים" רחובות 
סלע  ספרדי  "אהל יוסף" רחובות  נאג'רה
    "אהל יוסף" רחובות  יום הכפורים 19
קרית משה  תימני  "אהל יעקב" רחובות 
כפר גבירול    "אהל יצחק" רחובות  הלחי 43
דני'ה  ספרדי  "אהל יצחק" רחובות 
שעריים    "אהל משה" רחובות  שעריים מזר
אולפנא צביה  תימני  "אהל משה" רחובות  דובנבוים 6
מרמורק  תימני  "אהל משה" רחובות  מנשה קפרא
  תימני  "אהל רחל" רחובות 
שעריים    "אהל רחל" רחובות 
צפון העיר  אשכנזי  "אהל שי" רחובות 
פא"י    "אהל שמחה" רחובות 
מרכז העיר    "אהל שרה הגדול" רחובות 
מרכז העיר    "אהלי תורה" רחובות  אחד העם 24
כפר גבירול  ספרדי  "אוהל תורה" רחובות 
אושיות  ספרדי  "אור החיים" רחובות  צריף 64
כפר גבירול  ספרדי  "אור השלום" רחובות  שוהם 2
מזרחי  ספרדי  "אור לגיל" רחובות 
מרמורק  אשכנזי  "אורה ושמחה" רחובות 
אושיות  ספרדי  "אורח החיים" רחובות  כנרת
מרמרוק  תימני  "אחדות ישראל" רחובות  אברבנל 30
  ספרדי  "אחים עוקשי" רחובות 
מנוחה ונחלה 3  תימני  "איגוד בני תורה" רחובות  סירני תיכון
דניה  ספרדי  "אמי"ת תיכון" רחובות  בנימין
מרכז העיר  ספרדי  "אשל אברהם" רחובות  דוד כוכבי
  אשכנזי  "ביה"ס סיני" רחובות  נוה עמית
צפון העיר  אשכנזי  "בית אבות" רחובות  שעריים
מנשה קפרא  תימני  "בית אברהם" רחובות  שכ' מילר
נוה יהודה  ספרדי  "בית אברהם" רחובות  מנשה קפרא
שעריים  תימני  "בית אברהם פגי" רחובות  שבזי
שעריים  תימני  "בית אהרון" רחובות  לדינסקי 16
אושיות    "בית אל" רחובות  אושיות
אושיות  ספרדי  "בית אל" רחובות  מרגולין
מזרחי  תימני  "בית אל" רחובות  הרצל
שעריים  ספרדי  "בית אליהו" רחובות  שעריים
הרצל  ספרדי  "בית אליהו" רחובות 
בר אילן    "בית אלימלך" רחובות  בר אילן
מזרחי  ספרדי  "בית אלימלך" רחובות 
צפון העיר    "בית אליעזר" רחובות  גוש עציון
קרית דוד  ספרדי  "בית אריאל" רחובות  הרב משולם 16
שעריים  תימני  "בית דוד" רחובות 
כפר גבירול    "בית דוד" רחובות 
קרית דוד  ספרדי  "בית היימפלד" רחובות 
  ספרדי  "בית זלצר 22" רחובות  שקולניק א/1
מרכז העיר  אשכנזי  "בית חת"ם" רחובות  אברבנל
שעריים  תימני  "בית יוסף" רחובות  אברבנל
שעריים  תימני  "בית יעקב" רחובות 
קרית משה  ספרדי  "בית שלמה" רחובות 
דני'ה    "בית שלמה" רחובות  התחיה 1
דני'ה  ספרדי  "בית שלמה אלפסי" רחובות  הרצל 17
מרכז העיר  ספרדי  "בית שפירא" רחובות  נורדאו
פא"י  תימני  "בני תורה" רחובות 
פא"י    "בני תורה תימן" רחובות  נורדאו 8
מרכז העיר  תימני  "בנין עולם" רחובות  בר אילן
מזרחי  אשכנזי  "בר אילן" רחובות  נורית 2
קרית ההגנה  ספרדי  "ברכת יוסף" רחובות 
קרית דוד  ספרדי  "בשדמה" רחובות  דרך יבנה התאנה
נוה יהודה  ספרדי  "גבורת ישראל" רחובות  בוסל 2
קרית משה  ספרדי  "דוד בן ישי" רחובות  הרב משוךם 12
שעריים  תימני  "האחים משולם" רחובות  הפלמ"ח
מזרחי  ספרדי  "האר"י זיע"א" רחובות  קרית דוד
קרית דוד  ספרדי  "החיד"א-זיע"א" רחובות  ירושלים 1
  ספרדי  "היובל" רחובות  לוסטיג 6
אפרים  אשכנזי  "היכל יהודה" רחובות  עזרא
פא"י  ספרדי  "היכל משה" רחובות  חזית הדרום
מרמורק  תימני  "המבשר" רחובות  יום הכיפורים
קרית משה  אשכנזי  "המרכזי לאשכנזי" רחובות 
חבצלת  ספרדי  "הספרדי חבצלת" רחובות  מנשה קפרא 40
שעריים  תימני  "הרב מדאר" רחובות  גוש עציון
מזרחי  ספרדי  "הרי"ף" רחובות  חיש
מזרחי  תימני  "הרמב"ם" רחובות  סעדיה גאון
שעריים  תימני  "זכור ושמור" רחובות  דב הוז במקל
אושיות  ספרדי  "זכות אבות" רחובות 
שעריים  תימני  "זכריה" רחובות  חב"ד
דניה  אשכנזי  "חב"ד מרכזי" רחובות 
קרית משה  ספרדי  "חב"ד שכ' סלע" רחובות  גןלדברג 6
מרכז העיר  ספרדי  "חזון יחזקאל" רחובות  ש.בן ציון
נוה יהודה  ספרדי  "חטיבה דתית" רחובות 
פאי"י  אשכנזי  "חסידי גור" רחובות  הרצל
מרכז העיר  אשכנזי  "יד לאחים" רחובות  שוסייב
  תימני  "יד לשבים" רחובות  יהודה הלוי 30
  תימני  "יד לשבים" רחובות 
כפר גבירול  תימני  "ימין עליון" רחובות  טשרניחובסקי
שעריים  תימני  "ישועת ישראל" רחובות  אבן עזרא 23/א
שעריים  תימני  "ישורון" רחובות  הרא"ז
צפון העיר  ספרדי  "ישיבת הדרום" רחובות 
הסלע  ספרדי  "לב אבות" רחובות  יעקובזון
פא"י  אשכנזי  "לומדי תורה" רחובות  יהונתן 25
  תימני  "מגדל עוז" רחובות  דוד ישראל
מרמורק  תימני  "מגן אברהם" רחובות  יעקב מדהלה
שעריים  תימני  "מגן אברהם" רחובות  פרישמן
הסלע  תימני  "מגן אברהם" רחובות  אברבנל
שעריים  ספרדי  "מגן אברהם" רחובות  טשרניחובסקי
שעריים  תימני  "מגן אברהם" רחובות  הרב דוד ישראל
מרמורק  תימני  "מגן דוד" רחובות 
שעריים    "מדרש שלמה" רחובות  סעדי'ה גאון
שעריים  תימני  "מדרש שלמה" רחובות  הגר"א ישיבת הדר
צפון העיר  ספרדי  "מורשת יעקב" רחובות  רח' משה
מילצ'ן  ספרדי  "מילצ'ן" רחובות  נורדאו 8
מרכז העיר  תימני  "מסורת אבות" רחובות  הר מאדר
אושיות  ספרדי  "מעלות הדר בי"ס" רחובות  ביה"ס בית יעקב
דני'ה  ספרדי  "מעלות יוסף" רחובות  מנוחה ונחלה
צפון העיר  ספרדי  "מרכז אברהם" רחובות  הסתדרות 2
  תימני  "מרכז קליטה" רחובות  חיים מורי 6
אפרים  תימני  "משכן דוד" רחובות  משכן שילה
שעריים  תימני  "משכן שילה" רחובות  יום הכפורים
קרית משה  תימני  "נוה שלום" רחובות  אורבך
אפרים  אשכנזי  "נחלת אבות" רחובות  הרצל תקותינו
שעריים  תימני  "נצח ישראל" רחובות  אברהם שמחי
מרמורק  תימני  "סוכת דוד" רחובות  משה ברזילי
מרמורק  אשכנזי  "סוכת שלום" רחובות  בנימין 4
מרכז העיר  ספרדי  "עולי בוכרה" רחובות  מנשה קפרא/4
מרכז היער  ספרדי  "עולי בוכרה" רחובות 
מרכז העיר  בוכרה קוקז  "עולי בוכרה קוקז" רחובות 
קרית משה  הודי  "עולי הודו" רחובות  קרית משה
קרית משה  ספרדי  "עולי לוב" רחובות 
אושיות  פרסי  "עולי פרס" רחובות  בתי'ה מקוב 18
מרכז העיר  ספרדי  "עולי צפון אפריקה" רחובות 
כפר גבירול  אשכנזי  "עולים חדשים" רחובות 
שעריים    "עוקשי זכרי ז"ל" רחובות  עזרא
פא"י  ספרדי  "עזרא הסופר" רחובות 
מרמורק  תימני  "עזרת אחים" רחובות  השומרים
מזרחי  תימני  "עזרת אחים" רחובות  הרואה
פא"י  אשכנזי  "עטרת מנחם" רחובות  גולדברג 2
מרכז העיר  ספרדי  "עטרת צבי" רחובות 
מרמורק  תימני  "ענף יוסף" רחובות 
שלום קיסר  ספרדי  "עץ יוסף" רחובות  משה מזרחי
מזרחי  ספרדי  "עץ הדעת" רחובות  אפרים זקס
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות  יעקב מדהלה 8
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות  רמב"ם 78
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות 
מזרחי  תימני  "עץ חיים" רחובות  דונדיקוב 23
מרכז העיר  תימני  "פא"י" רחובות 
מרכז העיר  תימני  "צעירי תימן" רחובות 
קרית משה  תימני  "צעירי תימן" רחובות 
שעריים    "קול יהודא" רחובות  שעריים
קפרא  תימני  "קול יהודה" רחובות 
קרית משה  ספרדי  "רשב"י" רחובות 
קרית משה  ספרדי  "רשב"י אלפסי" רחובות  ככר שבזי
מרמרוק  תימני  "שבזי" רחובות 
אפרים  תימני  "שבזי" רחובות 
נג'ארה  תימני  "שבזי" רחובות  יהונתן 57
כפר גבירול  תימני  "שבט יהודה" רחובות  קפרא מנשה
שעריים  תימני  "שבט יהודה" רחובות 
שעריים    "שבת אחים" רחובות  גבירול
כפר גבירול  תימני  "שבת אחים" רחובות  נג'ארה 41
נג'ארה  תימני  "שומרי אמונים" רחובות  הרצל 141
מרכז העיר  אשכנזי  "שונה הלכות" רחובות  גוש עציון
מזרחי  ספרדי  "שטפנשטר קלויז" רחובות  פריגוזין
אפריים  תימני  "שיבת ציון" רחובות  ההגנה 33
מזרחי  אשכנזי  "שערי אליעזר" רחובות 
אושיות  תימני  "שערי בנימין" רחובות  התחי'ה
דני'ה  ספרדי  "שערי עוזיאל" רחובות  יצחק משקה
סלע  ספרדי  "שערי צדק" רחובות  רמבם
שעריים  תימני  "שערי ציון" רחובות 
קרית משה  פרסי  "שערי רחמים" רחובות  הרואה
פא"י  אשכנזי  "ת"ת הבאר" רחובות  הסתדרות
אושיות  אשכנזי  "תורת חיים" רחובות  נורדאו
פא"י  אשכנזי  "תלמוד תורה" רחובות  אפרים זקס
הסלע  תימני  "תפארת אחים" רחובות  מרגולין
מזרחי  תימני  "תפארת בחורים" רחובות  יצחק משקה
הסלע  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  כפר גבירול
כפר גבירול  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  קרית משה
שעריים  ספרדי  "תפארת ישראל" רחובות  יהודה הלוי 2
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  רבי עקיבא
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  מרגולין
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות 
קרית משה    "תפארת ישראל" רחובות  הרא"ז
צפון העיר  אשכנזי  "תפארת משה" רחובות  זאב וידר 2
הסלע  אשכנזי  "תפארת שמואל" רחובות  דוד קינד
הסלע  תימני  "תפאת אחים" רחובות  ארלוזרוב
שעריים  תימני  "תפילת השחר" רחובות 
  ספרדי  "רם און" רם-און  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "רמות" רמות  רמות נפתלי ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" רמות נפתלי  אשכול מקלט 76
  פרסי  "אברהם אבינו" רמלה  גיורא מקלט 394
  מרוקאי  "אהבת ישראל" רמלה  ביאליק 28
  מרוקאי  "אהלה שרה" רמלה  וילנא
  מרוקאי  "אוהב שלום רודף שלום" רמלה  אברהם הלל
  ספרדי  "אוהל יוסף" רמלה  בן צבי 20
  בוכרי  "אוהל אברהם חיים" רמלה  בלינסון 12
  ספרדי  "אוהל אהרון" רמלה  גבורי ישראל 11
  מרוקאי  "אוהל יצחק" רמלה  נחמיה 5
  ספרדי  "אוהל משה" רמלה  רמב"ם 2
  ספרדי  "אור היהדות" רמלה  ההגנה 20
  מרוקאי  "אחדות ישראל" רמלה  ז'בוטינסקי 15
  ספרדי  "אלגריבה" רמלה  מרדכי היהודי 13
  ספרדי  "אלקטר" רמלה  עליה 15
  ספרדי  "אשל אברהם" רמלה  דוד רזיאל 20
  בוכרי  "אשלום" רמלה  צה"ל פינת קרן היסוד
  ספרדי  "בית אל" רמלה  אפריאט
  אשכנזי  "בית גדי" רמלה  ביאליק 3
  מרוקאי  "בית יוסף" רמלה  מרים הנביאה 7
  ספרדי  "בית יוסף מערבי" רמלה  הרצל 12
  אשכנזי  "בית ישראל" רמלה  הרצל 48
  ספרדי  "גאולה" רמלה  חגי 81
  תימני  "גאולי תימן" רמלה  ביה"ס רעות
  ספרדי  "גני דן" רמלה  הרמב"ם
  אשכנזי  "דברי חיים" רמלה  הרב ריינס 10
  ספרדי  "האר"י הקדוש" רמלה  בן גוריון 12
  ספרדי  "הוסטל דיור 55" רמלה  הרב פרנקל
  אשכנזי  "המרכז" רמלה  יונה הנביא 2
  מרוקאי  "הנצחון" רמלה  השריון 4
  ספרדי  "השלום" רמלה  מבצע קדש 6
  ספרדי  "זכור לאברהם" רמלה  ר"ח 2
  ספרדי  "זכרון לחללי צה"ל" רמלה  בר אילן 37
  מרוקאי  "זרע יצחק" רמלה  חניתה 7
  ספרדי  "חסד ואמת" רמלה  דוד רזיאל 28
  מרוקאי  "יד הרמ"א" רמלה  בן גוריון 77
  בוכרי  "יוסף הצדיק" רמלה  ר"ז 7
  אשכנזי  "כנסת ישראל" רמלה  ההסתדרות 10
  הודי  "מגן שלום" רמלה  א.ס.לוי 28
  פרסי  "מרדכי הצדיק" רמלה  קרית מנחם
  בוכרי  "משכן אבנר" רמלה  אחד העם 5
  תימני  "משכן שילה" רמלה  דני מס 4
  מרוקאי  "נחלת יצחק" רמלה  אג"ש
  ספרדי  "נר יהודה" רמלה  שכ' משכנות
  תימני  "סוכת שלום" רמלה  אבא אחימאיר 20
  בוכרי  "ספרדים ק. מנחם" רמלה  אשכול שפירא 245
  מרוקאי  "עבודת הלוי" רמלה  ז'בוטנסקי 3
  ספרדי  "עץ חיים" רמלה  בורוכוב 22
  תימני  "עץ חיים" רמלה  אשכול 27
  גרוזיני  "עץ חיים" רמלה  רמב"ם 1
  אשכנזי  "קדושי השואה" רמלה  גיורה עמיחי 12
  אשכנזי  "קדושי סטרומה" רמלה  סמילנסקי 10
  ספרדי  "קהילות יעקב" רמלה 
  תימני  "קרן ישראל" רמלה  נחמיה 9
  מרוקאי  "ר' דוד אלאשקר" רמלה  סעדיה גאון 13
  ספרדי  "ר' חי טייב לא מת" רמלה  שכונת ויצמן
  מרוקאי  "ר' עמרם בן דיואן" רמלה  קריתי 429
  מרוקאי  "רבי דוד משה" רמלה  גיורא 365
  מרוקאי  "רמב"ה" רמלה  גיורא עמיחי 2
  מרוקאי  "רשב"י" רמלה  ויצמן בן צבי 35
  מרוקאי  "רשב"י" רמלה  האילנות
  ספרדי  "רשב"ם" רמלה  מוצקין 1
  אשכנזי  "שארית הפליטה" רמלה  ויצמן מקלט
  ספרדי  "שארית יצחק" רמלה  משה רבנו
  תימני  "שבת אחים" רמלה  שרת פ. קריתי
  פרסי  "שושן הבירה" רמלה  בית ציונה בן צבי
  אתיופי  "שיבת ציון" רמלה  שלמה בן יוסף
  אתיופי  "שערי צדק" רמלה  אמיל זולא 32
  ספרדי  "שערי שלום" רמלה  קריתי 44
  בוכרי  "ששון ושמחה" רמלה  סימטת תוחלת 310
  מרוקאי  "תהילה לדוד" רמלה  השומר 21
  ספרדי  "תלמוד תורה" רמלה  צה"ל קרן היסוד
  פרסי  "תפארת מאיר" רמלה  ויצמן מול העיריה
  ספרדי  "תפארת מנחם" רמלה  יהושע בן-נון
  תימני  "תפארת ציון" רמלה  החבלנים 10
    "אגודת אחים רמב"ם" רמת גן  אלימלך 7
    "אגודת אלימלך" רמת גן  אריה בן איעזר 9
    "אגודת הספרדים" רמת גן  קלאוזנר 5
    "אדמו"ר ממאנסטריץ" רמת גן  מלכי צדק 5
    "אהבה ואחווה" רמת גן  באר אורה 15
    "אהבת אחים" רמת גן  אחד העם 10
    "אהל גבריאל" רמת גן  המלך יוסף 19
    "אהל יוסף" רמת גן  אהוד 10
    "אהל יעקב" רמת גן  עזריאל 28
    "אהל מועד" רמת גן  אלרואי 13
    "אהל מרים- היכל החמישה" רמת גן  תלפיות 19
    "אהל רחל" רמת גן  הבילויים 46
    "אהל שמעון" רמת גן  האם 14 נווה יהושעו
    "אור ישרים" רמת גן  הרא"ה פינת חד נס
  תימני  "אחווה (בלאדי)" רמת גן  הרא"ה 251
  תימני  "אחווה (שאמי)" רמת גן  הדר (בחצר בי"ס הגבעה)
    "אחווה ורעות" רמת גן  ראש פינה 9
  מרוקאי  "אליהו הנביא (מרוקו)" רמת גן  המחתרת 18
    "אריאל" רמת גן  גולומב 6
    "בי"ס תיכון ד'" רמת גן  שד' הילד 10
    "בית אבות" רמת גן  המלך יוסף 21
    "בית אל - גאולה" רמת גן  בי"ס הרא"ה
    "בית יוסף אור שרגא" רמת גן  תל חי 62
    "בית יעקב - תפארת ישראל" רמת גן  גבעת גאולה
    "בית יעקב גבעת גאולה" רמת גן  בן גוריון 129
    "בית יצחק ספוזניקוב" רמת גן  שילה 18
    "בית ראם" רמת גן  קריניצי 4
    "בני ציון" רמת גן  ביאליק 37
    "בצלאל כץ" רמת גן  צריפים נווה יהושוע
    "ברית אחים" רמת גן  עזריאל 4
  ספרדי  "גאולי ישראל לעולי בבל" רמת גן  הבילויים 15
    "דובב עוז" רמת גן  ביאליק 18
  אשכנזי  "דעת מנחם (חב"ד)" רמת גן  הרצל 47 ת.ד. 2028
    "הגדול רמת גן" רמת גן  ירושלים 38
    "הגדול רמת יצחק" רמת גן  עוזיאל 49
    "הדר משה" רמת גן  נווה יהושוע
    "הדר קודש" רמת גן  המחתרת 6
    "היכל שלמה" רמת גן  אצל 39
  אשכנזי  "המרכזי לאשכנזים" רמת גן  הנגיד 3
  ספרדי  "המרכזי לספרדים" רמת גן  שד' נחמה
    "התחיה" רמת גן  תרצה 15
    "ובחרת בחיים (מרום נוה)" רמת גן  חביבה רייק 9
    "זוהר הרקיע" רמת גן  אחד העם 57
    "זכרון קדושים" רמת גן  חביבה רייק 9
    "זכרון קדושים" רמת גן  עוזיאל 5
  אשכנזי  "חב"ד (היכל מרדכי)" רמת גן  הגלגל 42
    "חזון למועד" רמת גן  אצל 36
    "חמד בחורים" רמת גן  נגבה 16
    "יד הגבורים" רמת גן  שלם 8/3
    "יוצאי ליפקאני" רמת גן  מנחם יצחק 3
    "יחזקאל" רמת גן  אלוף דוד 142
    "ימין משה" רמת גן  אלוף דוד 187
    "ישורון" רמת גן  המשורר י. כהן 27
    "ישראל הצעיר ק. קרינצקי" רמת גן  ד"ר כהן 13
    "ישרים" רמת גן  השר משה
    "כדורי מועלם" רמת גן  אחד העם 59
    "לוית חן" רמת גן  האם 14
    "מורשת משה - מנין צעירים" רמת גן  הרא"ה 103
    "מילנר - יד לאחים" רמת גן  השר משה 32
    "מנחת חובב (הפועל המזרחי)" רמת גן  הגלגל 44
    "מנין לצעירים (בי"ס הלל)" רמת גן  סוקולוב 18
    "מקור חיים" רמת גן  ברודצקי 8
    "משכנות ישראל" רמת גן  ברודצקי 2
    "משכנות ישראל-מנין צעיר" רמת גן  הגלגל 42
    "נאוה תהילה" רמת גן  ארנון - נוהי יהושוע
    "נוה יהושוע" רמת גן  החבלנים 11
    "נווה שלום הכהן" רמת גן  ההלכה 9
  אשכנזי  "נוסח אשכנז" רמת גן  המחתרת 9
    "נצח ישראל" רמת גן  קפלן 6
    "נצח ישראל (בי"ס עמישב)" רמת גן  נחלת גנים
סביון    "סביון" רמת גן  האש"ל 1
  אשכנזי  "סוכת שלום (חב"ד)" רמת גן  לאן 27
    "סיני" רמת גן  שד' נחמה
    "עובדיה מברטנורו" רמת גן  נחלת יוסף
    "עולי יוון (בי"ס אורה)" רמת גן  אחד העם סלמה ג'
    "עולי פרס" רמת גן  ז'בוטינסקי 123
    "עץ חיים" רמת גן  המחתרת 16
    "עץ חיים" רמת גן  מלכי צדק 9
    "ציון עולי בבל" רמת גן  הגלגל 42/א
    "רב ברכות" רמת גן  באר אורה 15
    "רינת ישרים" רמת גן  רמת חן 5 ת.ד. 836
    "רמת חן" רמת גן  שד' העם הצרפתי 34
    "שארית ישראל" רמת גן  אחד העם 43
    "שבז"י" רמת גן  המחתרת 9
    "שבז"י צעירים" רמת גן  בן גוריון 243
  אשכנזי  "שבטי ישראל - אשכנזים" רמת גן  בן גוריון 243
  תימני  "שבטי ישראל - עדנים" רמת גן  בן גוריון 243
  תימני  "שבטי ישראל - תימנים" רמת גן  פומפדיתא 3
  ספרדי  "שבטי עולי טריפולי" רמת גן  אחד העם 2
    "שבת אחים" רמת גן  העמל 28 ת.ד. 9917
    "שבת אחים (תפארת יעקב)" רמת גן  הראב"ע 5
  אשכנזי  "שכון מזרחי (אשכנז)" רמת גן  הראב"ע 2
  ספרדי  "שכון מזרחי (ספרדי)" רמת גן  יד שלום 27
    "שלום שבז"י - תל יהודה" רמת גן  השורה 11
    "שער האריות יבנה" רמת גן  ברקאי 20
    "שערי יצחק" רמת גן  ישורון 15
    "שערי צדק ע"ש הרב סעדיה חוזה" רמת גן  בן אליעזר 37/א
    "שערי ציון" רמת גן  הרכסים 55
    "ששון שמואל" רמת גן  נקדימון 4
    "תהילות ישראל שכון חר" רמת גן  גדעון
    "תל גנים" רמת גן  אבישי 3
    "תלמוד תורה" רמת גן  ז'בוטינסקי 68
    "תפארת בחורים" רמת גן  ביאליק 69
    "תפארת בחורים - ביאליק" רמת גן  גבעת גאולה 133
    "תפארת ישראל - ג. גאולה" רמת גן  ההגנה 34
    "תפארת ישראל - עמידר" רמת גן  עזריאל 28
    "תפארת שמעון" רמת גן  תחכמוני 3
    "אהבת ציון ותורה" רמת השרון  המלכים 82
    "אהל יצחק-שרה" רמת השרון  יצחק שדה 28
    "אהל מנשה" רמת השרון  שבי ציון 57
    "אהל שלום" רמת השרון  הרב קוק 45
    "אוהל יעקב" רמת השרון  המלכים 80
    "אוהל יצחק" רמת השרון  יצחק שדה 38
    "אוהל תורה" רמת השרון  אלחריזי 7
    "בית אל" רמת השרון  הרב קוק 26
    "בית יוסף תפארת בחורים" רמת השרון  בית גוברין 3
    "בר יוחאי" רמת השרון  רבינו תם 4
    "גאולת ישראל" רמת השרון  הרב קוק 39
    "גאולת עולם" רמת השרון  בי"ס עוזיאל קרית צעירים
    "זכרון קדושים" רמת השרון  נהרדעא 26
    "חיי עולם" רמת השרון  נהרדעא 26
    "כולל תרחם ציון" רמת השרון  תחכמוני 1
    "מורשת אבות" רמת השרון  בי"ס גולן רח' הבנים
    "מניין ישראל" רמת השרון  בי"ס אלי כהן מורשה
    "משכן שלום" רמת השרון  נהרדעא 24
    "נצח ישראל" רמת השרון  ריינס 5
    "נר מצווה" רמת השרון  סמטת הבעש"ט
מורשה    "סגולה" רמת השרון  רבנו תם 4 ב'
    "סוכת שאול" רמת השרון  גאולים 5
    "עונג שבת" רמת השרון  סמטת הדסים 1
    "עץ חיים" רמת השרון  יצחק אלחנן
    "קדושי ליטא" רמת השרון  המרי
פקר    "קדושי נובסליץ" רמת השרון  הרב קוק 25
    "ר' מאיר בעל הנס" רמת השרון  סמטת הבעש"ט
    "שבז"י" רמת השרון  סמטת הרקפת
    "שבי ציון" רמת השרון  סמטת הדסים 2
    "שבת אחים" רמת השרון  סמטת תרבות
    "שבת אחים - נוה רסקו" רמת השרון  ריינס 9
    "שנת נצחון" רמת השרון  אלחריזי 3
    "שער שמיים" רמת השרון  הרצוג 11
    "שערי ציון" רמת השרון  נהרדעא 24
    "תפארת ציון" רמת השרון  המרגניות
  ספרדי  "אביר יעקב" רמת ישי  ליד הדואר
  אשכנזי  "הגדול" רמת ישי  היסמין
  תימני  "מגן אברהם" רמת ישי  הארז
  פרסי  "מגן דוד" רמת ישי  סמטת הלילך
  מרוקאי  "רשב"י" רמת ישי  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "רמת מגשימים" רמת מגשימים  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "רמת מגשימים" רמת מגשימים 
  אשכנזי  "רמת צבי" רמת צבי  רמת רזיאל
  ספרדי  "משכן שמואל" רמת רזיאל  קרית שרת
  ספרדי  "אהבה ואחוה" רעננה  הפלמ"ח 50
  ספרדי  "אהבת ציון" רעננה  רמח"ל 10
  אשכנזי  "אהל מועד" רעננה  רסקו
  אשכנזי  "אהל שלום" רעננה  מגדל
  תימני  "אור ציון" רעננה  קרית שרת
  ספרדי  "אורח חיים" רעננה  ההסתדרות
  תימני  "אחים" רעננה  רבוצקי 55
  ספרדי  "אל עולם" רעננה  ששת הימים
  אשכנזי  "אריאל" רעננה  קרית שרת
  תימני  "בילו" רעננה  בן זכאי 1
  תימני  "בית אהרון" רעננה  בית פישר קלאוזנר
  ספרדי  "בית אל" רעננה  הרצל 8
  ספרדי  "בית ארי" רעננה  רמח"ל 10
  תימני  "בית יעקב" רעננה  אחוזה 101
  אשכנזי  "בית כנסת הגדול" רעננה  בנין מועצת הפועלים
  אשכנזי  "בנין מועצת הפועלים" רעננה  התחיה 41
  ספרדי  "בר יוחאי" רעננה  אבן כבירול 20
  ספרדי  "ברכת יצחק" רעננה  מוצקין
  אשכנזי  "גן עליה" רעננה  רסקו
  ספרדי  "החלת אחים" רעננה  א. קצין
  ספרדי  "היכל בנימין" רעננה  הר סיני 11
  אשכנזי  "היכל הברכה" רעננה  רמח"ל
  ספרדי  "היכל ציון" רעננה  ששת הימים
  אשכנזי  "המנין החדש" רעננה  כפר בתיה
  ספרדי  "המנין הקהילתי" רעננה  ברנדס 18
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" רעננה  הנגב 16
  אשכנזי  "חב"ד" רעננה  חפץ חיים
  אשכנזי  "יבנה" רעננה  הפלמ"ח
  תימני  "ימין משה" רעננה  ברנדס
  ספרדי  "ישורון" רעננה  בית הנוער אחוזה פינת השחר
  אשכנזי  "כנור דוד" רעננה  כפר בתיה
  אשכנזי  "כפר בתיה" רעננה  שבזי 28 א'
  תימני  "לאה ורחל" רעננה  שבזי 28 א'
  אשכנזי  "לכו נרנה" רעננה  קרית שרת
  תימני  "מגדל צדק" רעננה  כצנלסון
  ספרדי  "מגן דוד" רעננה  אחוזה 184
  אשכנזי  "מוריה" רעננה  שברץ 10
  תימני  "מורשת אבות" רעננה  קרית שרת
  ספרדי  "מעין השמחה והשלום" רעננה  שברץ
  ספרדי  "מעין השמחה והשלום" רעננה  רסקו
  תימני  "מקור חיים" רעננה  אוסטרובסקי
  אשכנזי  "מרכז קליטה" רעננה  רסקו
  תימני  "נצח ישראל" רעננה  אברבנל 7
  אשכנזי  "עדת בני ישראל" רעננה  קרית שרת
  אשכנזי  "עדת ישראל" רעננה  ביאליק
  תימני  "עדת ישראל" רעננה  מגדל
  ספרדי  "עולי בבל" רעננה  מגדל
  ספרדי  "עולי לוב" רעננה  שמואל הנגיד 45
  ספרדי  "עץ חיים" רעננה  עציון
  ספרדי  "עציון" רעננה  ארלוזרוב 18
  אשכנזי  "פא"י" רעננה  ברנד 11
  אשכנזי  "צור ישראל" רעננה  הרצל 90
  אשכנזי  "צימרמן" רעננה  דגניה
  אשכנזי  "קרית אליהו" רעננה  ביל"ו 25
  אשכנזי  "רעות משכן אורי" רעננה 
עובדים  תימני  "שבזי" רעננה  קרית שרת
  ספרדי  "שבת אחים" רעננה  הר סיני
  אשכנזי  "שבתי ישראל" רעננה  נאות שדה
  תימני  "שער הרחמים" רעננה  קרית שרת
  תימני  "תפארת הבחורים" רעננה  רפחים
  ספרדי  "רפחים" רפיח ים  ד.נ. צ. השומרון 44858
    "ברכת התורה" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
    "מרכזי" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
  ספרדי  "ספרדי" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
  תימני  "עדת ישראל" שבי שומרון  שדה אליהו מקוד 10810
  אשכנזי  "קב' שדה אליהו" שדה אליהו  שדה אליעזר ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" שדה אליעזר  מושב שדה דוד
לכיש  ספרדי  "שדה דוד" שדה דוד  מושב שדה משה
לכיש  אשכנזי  "שדה משה" שדה משה  שדות ים
  מעורב  "מרכזי" שדות ים  שדות מיכה
  מרוקאי  "שומרי שבת" שדות מיכה  מושב שדי חמד
  ספרדי  "מרכזי" שדי חמד  שדי תרומות 10835
  ספרדי  "שדי תרומות" שדי תרומות  ד"נ עמק בית שאן מיקוד 10932
    "מרכזי" שדמות מחולה 
  מרוקאי  "אהבת שמעון" שדרות 
  מרוקאי  "אוהל יצחק" שדרות 
  מרוקאי  "אורח חיים" שדרות 
  אתיופי  "אתיופים" שדרות 
  בוכרי  "בוכרים" שדרות 
  מרוקאי  "בית אל" שדרות 
  מרוקאי  "בן איש חי" שדרות 
  מרוקאי  "בן צבי" שדרות 
  מרוקאי  "ברית יעקב" שדרות 
  מרוקאי  "גדולת מרדכי" שדרות 
  מרוקאי  "דקר" שדרות 
  ספרדי  "המערבי" שדרות 
  מרוקאי  "הנביאים" שדרות 
  מרוקאי  "השלום" שדרות 
  מרוקאי  "זכרון יצחק" שדרות 
  פרסי  "חללי צה"ל" שדרות 
  תימני  "יוסף ואחיו" שדרות 
  ספרדי  "יקותיאל אדם" שדרות 
  ספרדי  "ישורון" שדרות 
  מרוקאי  "ישמח משה" שדרות 
  מרוקאי  "מגן אברהם" שדרות 
  מרוקאי  "מורשת" שדרות 
  בוכרי  "משה רבינו" שדרות 
  מרוקאי  "משכן שלום" שדרות 
  מרוקאי  "רשב"י" שדרות 
  אשכנזי  "שארית ישראל" שדרות 
  תימני  "שלום שבז"י" שדרות 
  מרוקאי  "שמואל הנביא" שדרות 
  מרוקאי  "שערי אברהם" שדרות 
  מרוקאי  "תורה וחיים" שדרות  שואבה
  ספרדי  "בית כנסת מרכזי" שואבה  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "יחיד" שובה  רח' תמר
שכונה ה'  מעורב  "מי ל-ה' אלי" שוהם  שומרה
  ספרדי  "מרכזי" שומרה  ד.נ. הנגב
  מרוקאי  "יחיד" שוקדה  שורוש
  ספרדי  "בית כנסת ישורון" שורש  שושנת העמקים
  ספרדי  "מרכזי" שושנת העמקים (ר)  שזור ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" שזור  מושב שחר
לכיש  ספרדי  "שחר" שחר  מושב שחר
לכיש  ספרדי  "שחר צעירים" שחר  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "יחיד" שיבולים  שלוחות מקוד 10910
  אשכנזי  "קב' שלוחות" שלוחות  שלומית
  ספרדי  "אביר יעקב" שלומי  נתן אלבז
  ספרדי  "אוהל יעקב" שלומי  נתן אלבז
  ספרדי  "אוהל מועד" שלומי  נתן אלבז
  אשכנזי  "אשכנזי-עולים" שלומי  בן גוריון
דרומית  מעורב  "דרומי" שלומי  הרב חזן
  ספרדי  "היכל דוד" שלומי  ז'בוטינסקי
  ספרדי  "היכל השלום" שלומי  כפר שלומי
  ספרדי  "מרכזי ישן" שלומי  הרב מימון
  מעורב  "צעירים" שלומי  הרב חזן
  ספרדי  "רבי דוד ומשה" שלומי  הרב עוזיאל
  ספרדי  "שערי שלום" שלומי  הרב חזן
  ספרדי  "תפילה לדוד" שלומי  שמעה 90406
  ספרדי  "מרכזי" שמעה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "שעל" שעל  ד.נ. אפריים 44810
    "גבעת דוד" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
    "מרכזי" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
    "נחלת אבות" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
  ספרדי  "ספרדי" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
  תימני  "שערי תפילה" שערי תקווה  שפר ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" שפר  ד.נ. מנשה
    "מרכזי" שקד  מושב שקף ד.נ. שדה גת
לכיש  ספרדי  "שקף" שקף  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" שרשרת  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" שרשרת  שתולה
  ספרדי  "מרכזי" שתולה  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90680
    "מרכזי" תומר  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "יחיד" תושיה  תירוש
  מרוקאי  "אהבת שלום" תירוש  תירוש
  מרוקאי  "אוהל משה" תירוש 
  אשכנזי  "תל יוסף" תל יוסף  שיכון וולפסון
  מרוקאי  "בית אל" תל מונד  השקמה
  מעורב  "בני עקיבא" תל מונד  נוה שפרינצק
  ספרדי  "היכל דוד" תל מונד  מועצת פועלים
    "מבשרת ציון" תל מונד  השקמה
  ספרדי  "מגן דוד" תל מונד  התאנה
  תימני  "מעין גנים" תל מונד  מרכז תל מונד
  ספרדי  "מרכזי ע"ש הרב מרדכי זמל" תל מונד  התמר
  תימני  "עזרת אחים" תל מונד  האלון
  תימני  "עמנואל" תל מונד  התמר
  תימני  "עץ חיים" תל מונד  הדקל
  מרוקאי  "עץ חיים" תל מונד  האלון
  ספרדי  "שערי צדק" תל מונד  השקמה
  פרסי  "שערי שלום" תל מונד  מוריה
  תימני  "תהילות ישראל" תל מונד  התאנה
  תימני  "תפארת בחורים" תל מונד  מצדה
  תימני  "תפארת ישראל" תל מונד  ד.נ. עמה"י 15165
  אשכנזי  "מרכזי" תל קציר  תל תאומים מיקוד 10918
  ספרדי  "תל תאומים" תל תאומים  נחליאלי 36
כרם התימנים  תימני  "אבישי יחיא" תל-אביב יפו  בוגרשוב 63 ק"ב
צפון ת"א  ספרדי  "אבשלום" תל-אביב יפו  אצ"ל 51
התקוה  תימני  "אגודת אחים" תל-אביב יפו  חדרה 2
צפון ת"א  אשכנזי  "אגודת ישראל - בי"ס" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 5
צפון ת"א  אשכנזי  "אגודת ישראל "בית יוסף"" תל-אביב יפו  עבאס 4 ק"ב
התקוה  תימני  "אגודת ישרים" תל-אביב יפו  לח"י 97 (דרך לוד)
התקוה  ספרדי  "אגודת רשב"י" תל-אביב יפו  ורד 13
התקוה  תימני  "אגודת שבת אחים" תל-אביב יפו  תשרי 86
עזרא  תימני  "אגודת שבת אחים" תל-אביב יפו  מגן אברהם 12
יפו  ספרדי  "אהבה ואחוה" תל-אביב יפו  אלמגור 4/1
נוה שרת  ספרדי  "אהבה ואחוה" תל-אביב יפו  חובת הלבבות 28
שפירא  ספרדי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  ראול ולנברג 10
רמת החייל  ספרדי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  הכנסת הגדולה 7
מעוז אביב  אשכנזי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  קהילת ורשה
הדר-יוסף  ספרדי  "אהבת אחים - מקלט" תל-אביב יפו  הכנור 2
קרית שלום  ספרדי  "אהבת חיים" תל-אביב יפו  מחנה יוסף 32
שבזי  תימני  "אהבת חיים "התם"" תל-אביב יפו  נחמני 61
לב ת"א  ספרדי  "אהבת חסד" תל-אביב יפו  אברבנאל 54
דרום  אשכנזי  "אהבת חסד" תל-אביב יפו  טלמון 15
התקוה  תימני  "אהבת ציון" תל-אביב יפו  כ"ג מס' 23
כפר שלם  ספרדי  "אהבת ציון" תל-אביב יפו  מלצ"ט 29 , פינת העבודה
מרכז ת"א  אשכנזי  "אהבת רעים" תל-אביב יפו  תל קציר 10
גבעת נער  ספרדי  "אהל אברהם" תל-אביב יפו  אהרונוביץ 3
  אשכנזי  "אהל חיה" תל-אביב יפו  סמטת ראב"ד 8
גבעת משה א'  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  נ"ו מס' 20
כפר שלם  תימני  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 115
מרכז ת"א  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  שבתאי 30
התקוה  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  דשבסקי 3
קרית שלום  בוכרי  "אהל יוסף ועמנואל" תל-אביב יפו  ששת הימים 17 ,
נוה אליעזר  ספרדי  "אהל יעקב" תל-אביב יפו  יחיעם 27
התקוה  תימני  "אהל יעקב" תל-אביב יפו  נמירובר 10-12
מעונות ישגב    "אהל יצחק" תל-אביב יפו  פינת נמירובר 12
מעון ישגב  אשכנזי  "אהל יצחק" תל-אביב יפו  סמטת בן-יהודה 159/161
צפון ת"א  ספרדי  "אהל ישראל" תל-אביב יפו  המשלטים 12
ק. שלום  אשכנזי  "אהל לאה" תל-אביב יפו  אדירים 5
נוה שרת  ספרדי  "אהל מאיר" תל-אביב יפו  שד"ל 5 ת.ד. 2779
יבנה  ספרדי  "אהל מועד" תל-אביב יפו  בנימין מטודילה 10
דן  אשכנזי  "אהל משה" תל-אביב יפו  גבעת הרצל 135
גבעת הרצל  ספרדי  "אהל משה" תל-אביב יפו  תיבונים 3 פינת חכמי ישראל 65
קרית שלום  ספרדי  "אהל שלום" תל-אביב יפו  רש"י 63
לב ת"א  ספרדי  "אהל שמואל" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 82
שפירא  אשכנזי  "אהל שרה" תל-אביב יפו  וילון 34
התקוה  תימני  "אהל תמר" תל-אביב יפו  פליטי הספר 6 פינת יסמין
יפו  תימני  "אור החיים" תל-אביב יפו  דרך הטייסים 39
טייסים  תימני  "אור החיים" תל-אביב יפו  הצדק 8 יפו
יפו    "אור החיים" תל-אביב יפו  חנוך 21
התקוה  תימני  "אור המזרח" תל-אביב יפו  ז'בוטינסקי 79
צפון ת"א  אשכנזי  "אור הצפון" תל-אביב יפו  לבונטין 16
נוה שאנן  אשכנזי  "אור חדש" תל-אביב יפו  רפאל רייס 12
קרית שלום  ספרדי  "אור חזקיה" תל-אביב יפו  מכבש 9
התקוה  ספרדי  "אור חי" תל-אביב יפו  קבוץ גלויות 99
דרום  ספרדי  "אור יעקב" תל-אביב יפו  המשלטים 12
ק. שלום  תימני  "אור ישועה" תל-אביב יפו  טולוז 16
יפו  אשכנזי  "אור ישראל" תל-אביב יפו  ו' גבעת עמל ב'
  תימני  "אור ישראל" תל-אביב יפו  דבורה נביאה 81
  אשכנזי  "אור משה" תל-אביב יפו  בית פלט 39
יפו  ספרדי  "אור סעדיה" תל-אביב יפו  תשרי61
עזרא  ספרדי  "אור עולם" תל-אביב יפו  תמוז 24
עזרא ב'  ספרדי  "אור ציון" תל-אביב יפו  אצ"ל 13
התקוה  תימני  "אור שלום" תל-אביב יפו  אלישיב 22
הכרמל  ספרדי  "אור תורה" תל-אביב יפו  שד' בעל שם טוב 4 יפו
יפו  ספרדי  "אורח לחיים" תל-אביב יפו 
    "אור-משה-תורת משה" תל-אביב יפו  גרינברג 7
    "אזורי חן" תל-אביב יפו  שתולים 18
התקוה  ספרדי  "אחדות לעולי תורכיה" תל-אביב יפו  בן יהודה 86 ת.ד. 29086
צפון ת"א  אשכנזי  "אחוד שיבת ציון" תל-אביב יפו  ל' מס' 20
כפר שלם  תימני  "אחוה" תל-אביב יפו  לפידות 25
התקוה  בוכרי  "אחים - הבוכרים" תל-אביב יפו  הקליר 26
צפון ת"א  אשכנזי  "אחיעזר" תל-אביב יפו  עמק איילון 14
מזרח  אשכנזי  "איילון" תל-אביב יפו  נ"ד
ידידיה א'  תימני  "אל בית -אל" תל-אביב יפו  גרוסמן 14 יפו
נוה עופר  ספרדי  "אלי כהן" תל-אביב יפו  לוינסקי 44
דרום  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  התקוה 63
התקווה  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 54
הדר יוסף  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  שתולים 62
עזרא ב'  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  אבן גבירול 117
צפון ת"א  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  יקותיאל 44/א
התקוה  תימני  "אלמקלחי" תל-אביב יפו  רוני 22
התקוה  ספרדי  "אמת וחסד" תל-אביב יפו  חיש 16
  אשכנזי  "אפקה" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 47
לב ת"א  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  י"ג מס' 9
כפר-שלם  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  ד' מס' 49
גבעת עמל ב'  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 64
  אשכנזי  "באר מים חיים" תל-אביב יפו  הפלמ"ח 40
יד אליהו  אשכנזי  "באר מים חיים" תל-אביב יפו  ויצמן 6
    "בי"ח איכילוב" תל-אביב יפו  בכר 18
תל חיים  ספרדי  "בי"ס עציון" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 124
לב ת"א  אשכנזי  "בילו" תל-אביב יפו  מרגולין 5
יד אליהו    "בין אהרון בית אבות" תל-אביב יפו  דרך השלום 98
    "בית אבות" תל-אביב יפו  ברודצקי 68
רמת אביב    "בית אבות - משען" תל-אביב יפו  נס הרים 8
ק. שלום  ספרדי  "בית אברהם" תל-אביב יפו  שד' בן-גוריון 71
  אשכנזי  "בית אברהם" תל-אביב יפו  מאור הגולה 34
שפירא  ספרדי  "בית אהרן" תל-אביב יפו  רבי עקיבא אייגר 23
  אשכנזי  "בית אולפנא" תל-אביב יפו  נתן 59
התקוה  ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  פרישמן 23
צפון ת"א  אשכנזי  "בית אל" תל-אביב יפו  צביה לבטקין 20
נוה אליעזר  תימני  "בית אל" תל-אביב יפו  מאור הגולה 17
  ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  השעורה 6
יפו  ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  בך עין 2 יפו
צהלון  תימני  "בית אל" תל-אביב יפו  הקונגרס 3\26
שפירא  בוכרי  "בית אל" תל-אביב יפו  יהושע בן נון 63
צפון ת"א  ספרדי  "בית אל - משהד" תל-אביב יפו  זלמן שזר 42
נוה עופר  בוכרי  "בית אל -בוכרים" תל-אביב יפו  זייד אלכסנדר 23
קרית שלום  בוכרי  "בית אליהו" תל-אביב יפו  משה דיין 66
יד אליהו    "בית גיל הזהב" תל-אביב יפו  אבן גבירול 190
צפון ת"א  אשכנזי  "בית דוד" תל-אביב יפו  בכורי ציון 39
יפו  בוכרי  "בית דוד - בוכרים" תל-אביב יפו  שבט שמעון 1
שיך מוניס  אשכנזי  "בית דוד ומרדכי" תל-אביב יפו  טריטש 16 ת.ד. 13159
רמת החייל  ספרדי  "בית המדרש בית ישראל" תל-אביב יפו  דרך בן צבי 84
תל כביר  ספרדי  "בית המעצר תל כביר" תל-אביב יפו  קלישר 5
  תימני  "בית הראל-בי"ס" תל-אביב יפו  לוחמי גליפולי 17
יד אליהו  ספרדי  "בית השוטר" תל-אביב יפו  לפידות 24
התקווה  ספרדי  "בית זילכה" תל-אביב יפו  דיזינגוף 222
צפון ת"א  אשכנזי  "בית חסידים המרכזי" תל-אביב יפו  בן יהודה 155
צפון ת"א  אשכנזי  "בית חסידים כללי" תל-אביב יפו  אחיעזר 2
התקוה  אשכנזי  "בית יהודה" תל-אביב יפו  רלב"ג 20
  ספרדי  "בית יהודה" תל-אביב יפו  דגניה 42
  תימני  "בית יוסף" תל-אביב יפו  ל"א מס' 33
כפר שלם  תימני  "בית יוסף" תל-אביב יפו  53 מס' 3
יפו  ספרדי  "בית יוסף" תל-אביב יפו  החותרים 6
  תימני  "בית יעקב" תל-אביב יפו  ורד מס' 4
התקוה  תימני  "בית יעקב" תל-אביב יפו  ראש פינה 3
  ספרדי  "בית יעקב - דמשק" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 9
צפון ת"א  אשכנזי  "בית יעקב ואהל רבקה" תל-אביב יפו  בר-אילן 4 ת.ד. 785
  אשכנזי  "בית יעקב ואהל רבקה" תל-אביב יפו  פקיעין 12\א
  אשכנזי  "בית יעקב יוסף" תל-אביב יפו  משה סנה 63 ת.ד. 69350
צהלה  אשכנזי  "בית יצחק" תל-אביב יפו  שד' הבעש"ט 4 יפו
יפו  אשכנזי  "בית ישראל" תל-אביב יפו  טריטש 16
    "בית ישראל" תל-אביב יפו  רבי יהודה החסיד 8
שבזי  אשכנזי  "בית ישראל שלוסברג" תל-אביב יפו  התקוה 73
התקוה  ספרדי  "בית לוי" תל-אביב יפו  אסירי ציון 17
ק. שלום  אשכנזי  "בית צבי" תל-אביב יפו  יונה הנביא 27 ת.ד. 893
  אשכנזי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  אחיעזר 1
התקוה  ספרדי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  שמרלינג 8 ת.ד. 35218
  ספרדי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  ורדיאל 19
התקוה  תימני  "בית שרה" תל-אביב יפו  מקור חיים 47
שפירא  ספרדי  "בית תפילה" תל-אביב יפו  באר-שבע 21
יפו  ספרדי  "בית-אל" תל-אביב יפו  מבצע קדש 38
  ספרדי  "בית-אל - בי"ס" תל-אביב יפו  יחיא קאפח 25
  תימני  "בלדי" תל-אביב יפו  צונץ 8\3
נוה עופר  בוכרי  "בן דוד-בוכרים" תל-אביב יפו  גליפולי 2
יד-אליהו  ספרדי  "בן פורת" תל-אביב יפו  מ"ט 1
כפר-שלם  ספרדי  "בן פורת יוסף הצדיק" תל-אביב יפו  עזרא 20
  תימני  "בני בנימין" תל-אביב יפו  החזיון 3 ת.ד. 12097
ק. שלום  ספרדי  "בני בנימין" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 66
פלורנטין  אשכנזי  "בני דוד" תל-אביב יפו  שד' הר ציון 50
שפירא  בוכרי  "בני יעקב וישראלוב" תל-אביב יפו  אופנהיימר 13
רמת אביב ג'  מעורב  "בני עקיבא" תל-אביב יפו  דובנוב 7
    "בני עקיבא" תל-אביב יפו  בני-דן 40
צפון ת"א    "בני עקיבא" תל-אביב יפו  קהילת ורשא 18
הדר יוסף    "בני עקיבא - מקלט" תל-אביב יפו  לובטקין 35
    "בני עקיבא - מקלט בי"ס בעש"ט" תל-אביב יפו  עמישב 33
יד-אליהו    "בני עקיבא "יד הבוגרים"" תל-אביב יפו  גרשון 23 (הנציב 15)
מונטיפיורי  אשכנזי  "בני ציון" תל-אביב יפו  שלמה המלך 45
צפון ת"א  ספרדי  "בנימין שמש" תל-אביב יפו  הנריטה סולד 8
    "בר כוכבא" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 63
צפון ת"א  אשכנזי  "בר-אילן" תל-אביב יפו  קלמן 4
התקוה  ספרדי  "ברית אחים" תל-אביב יפו  מעפילי אגוז 74
הטייסים  ספרדי  "ברית עולם בי"ס" תל-אביב יפו  יפת 242 יפו
יפו  ספרדי  "ברית שלום רשב"י" תל-אביב יפו  סולד 6
  אשכנזי  "בר-כוכבא - בי"ס" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 15 (בחצר)
  ספרדי  "גאולה" תל-אביב יפו  מרכז בעלי מלאכה 16
לב ת"א  אשכנזי  "גאולת ישראל" תל-אביב יפו  שד' הותיקים 7
קרית שלום  בוכרי  "גאולת ישראל" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 38
שפירא  בוכרי  "גבאי - בוכרים" תל-אביב יפו  המערכה 36
יד אליהו  תימני  "גבורי ישראל" תל-אביב יפו  עירית 3 יפו
יפו ג'  אשכנזי  "גבורת אליהו" תל-אביב יפו  בר-כוכבא 54
  אשכנזי  "גבורת ישראל" תל-אביב יפו  צייטלין 24
צפון ת"א  אשכנזי  "גבורת ציון" תל-אביב יפו  לה-גרדיה 76
תל חיים  מעורב  "גיל הזהב - בית אבות" תל-אביב יפו  המלך גורג
לב ת"א  ספרדי  "גן מאיר" תל-אביב יפו  כ"ב מס' 22
כפר שלם  ספרדי  "דב גרונר" תל-אביב יפו  שד' ושינגטון 23
פלורנטין  בוכרי  "דור ישרים - בוכרים" תל-אביב יפו  התקוה 72
התקוה  ספרדי  "דרבי מאיר ענני" תל-אביב יפו  הטייסים 14
טייסים  אשכנזי  "דרך השלום" תל-אביב יפו  דיזינגוף 36
מרכז  אשכנזי  "האדמו"ר ממודזיץ(תפארת שאול)" תל-אביב יפו  אוליפנט 17
  אשכנזי  "האדמו"ר מסדיגורא" תל-אביב יפו  פנקס 41
  אשכנזי  "האדמו"ר מסדיגורא" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 57
  אשכנזי  "האדמו"ר מקוידנוב" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 55 ת.ד. 29349
  אשכנזי  "האדמו"ר מקוידנוב" תל-אביב יפו  הברוש 10
  ספרדי  "האשכנזי" תל-אביב יפו  אלמגור 17
נוה שרת  אשכנזי  "האשכנזי - המרכז" תל-אביב יפו  נתן החכם 10
התקוה  אשכנזי  "הבאים ישרש" תל-אביב יפו  דיזינגוף 237
צפון ת"א  ספרדי  "הבוכרים" תל-אביב יפו  אלנבי 110
  אשכנזי  "הגדול" תל-אביב יפו  דיזינגוף 314
צפון ת"א  אשכנזי  "הגדול" תל-אביב יפו  עמק הברכה 48
נחלת יצחק  אשכנזי  "הגדול - נחלת יצחק" תל-אביב יפו  מרגולין 16 ג.ד. 9037
יד אליהו  ספרדי  "הגדול לספרדים "היכל דוד"" תל-אביב יפו  הירקון 42
צפון ת"א  אשכנזי  "הגר"א" תל-אביב יפו  זבולון 18
  ספרדי  "הדר קודש" תל-אביב יפו  383 מס' 4
יפו  ספרדי  "החדש - לעולי פרס" תל-אביב יפו  בן יהודה 155
צפון ת"א    "החסידים הכללי" תל-אביב יפו  החשמונאים 74
לב ת"א  אשכנזי  "החשמונאים" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 7
  תימני  "היכל אבי דוד" תל-אביב יפו  האפרסק 44 יפו
נוה עופר  ספרדי  "היכל אהרן" תל-אביב יפו  זלמן שזר 44 ת.ד. 64169
תל כביר  ספרדי  "היכל דוד" תל-אביב יפו  דוב ממיזריץ 7 יפו
    "היכל הכהנים" תל-אביב יפו  יהודה לוי 13 ת.ד. 467
  אשכנזי  "היכל התלמוד" תל-אביב יפו  אופנהיימר 5
נוה אביבים  ספרדי  "היכל חיים" תל-אביב יפו  אופנהייימר 5 א'
רמת אביב    "היכל חיים" תל-אביב יפו  בן סרוק 13
צפון ת"א  ספרדי  "היכל יהודה - סלוניקאים" תל-אביב יפו  סומקן 11 יפו
יפו  ספרדי  "היכל יצחק" תל-אביב יפו  ישראל מסלנט 24
  אשכנזי  "היכל יצחק" תל-אביב יפו  מאנה 12
  אשכנזי  "היכל מאיר" תל-אביב יפו  שד' החייל 8 ת.ד. 9227
  מעורב  "היכל מאיר" תל-אביב יפו  זבולון 21
פלורנטין  ספרדי  "היכל מהרי"ק" תל-אביב יפו  מסילת ישרים
שפירא  בוכרי  "היכל מיכאל" תל-אביב יפו  אברבנאל 37
  ספרדי  "היכל מנחם" תל-אביב יפו  חיים ויטל 19
פלורנטין  בוכרי  "היכל מנחם-בוכרים" תל-אביב יפו  שד' סמאטס 22
  אשכנזי  "היכל משה" תל-אביב יפו  החיננית 1 יפו
  ספרדי  "היכל עם" תל-אביב יפו  יונה הנביא 4
  אשכנזי  "היכל קרשניק" תל-אביב יפו  עמק הברכה
נחלת יצחק  ספרדי  "היכל שלמה - בי"ס" תל-אביב יפו  מבצע קדש 40 ת.ד. 13.89
הדר יוסף  ספרדי  "היכל שמואל" תל-אביב יפו  תל-חי 6
  ספרדי  "היכל שמחה" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 90 קומה ב'
  ספרדי  "היכל שרה - קומה ב'" תל-אביב יפו  שד' הציונות 20
  ספרדי  "הכהנים" תל-אביב יפו  מ"ד מס' 4
כפר שלם  ספרדי  "הכללי" תל-אביב יפו  דרך פ"ת 100
מונטיפיורי  אשכנזי  "הכללי" תל-אביב יפו  בוגרשוב 63
דיזנגוף  אשכנזי  "הכללי" תל-אביב יפו  המשביר 21
  ספרדי  "המזרח" תל-אביב יפו  סג'רה 9 יפו
חסכון  ספרדי  "המרכז לספרדים" תל-אביב יפו  אלמגור 17
נוה שרת  ספרדי  "המרכז לספרדים" תל-אביב יפו  מרגולין 10 ת.ש. 9207
יד אליהו  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  שד' ירושלים 36
יפו  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  הלבנון 5/3
רמת הטייסים  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  מאיר בר 6
ק. שלום  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  נח 20
רמת אביב  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  אופיר 22
תל-ברוך  ספרדי  "המרכזי" תל-אביב יפו  בן יהודה 126 ת.ד. 2985
צפון ת"א  אשכנזי  "המרכזי בצפון" תל-אביב יפו  דרך בן-צבי 104
קרית שלום  אשכנזי  "הנביא יחזקאל(עולים-שמעון)" תל-אביב יפו  דעואל 9
  ספרדי  "הנביא נחום האלקושי" תל-אביב יפו  אבן גבירול 195
צפון ת"א  אשכנזי  "הפועל המזרחי" תל-אביב יפו  הנלל 22
נחלת יצחק  אשכנזי  "הפועל המזרחי - ע"ש הרב דורף" תל-אביב יפו  אחד העם 108
לב ת"א  אשכנזי  "הפועל המזרחי ע"ש הרב ח.י. ליפקין" תל-אביב יפו  ראש פינה 7
  ספרדי  "הר סיני" תל-אביב יפו  המגיד 4
צפון ת"א  אשכנזי  "הרב אהרונסון" תל-אביב יפו  שלמה המלך 14
  אשכנזי  "הרב גינזבורג - בביה"ס" תל-אביב יפו  שן ארי 49
יפו  ספרדי  "הרב הרצוג" תל-אביב יפו  אבן גבירול 132
צפון ת"א  אשכנזי  "הרב מרכוס" תל-אביב יפו  רידינג 35
רמת אביב  אשכנזי  "הרב שפרן - בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  קהילת ורשא 40
  אשכנזי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  כ"ג 19
כפר שלם  תימני  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 65
רמת החייל  תימני  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  המערכה 38
יד אליהו  ספרדי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  הקשת 49
  ספרדי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  ברודצקי 21
רמת אביב  אשכנזי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  שלמה מולכו 8
  ספרדי  "הרס"ג" תל-אביב יפו  מטלון 91
  תימני  "הרש"ש" תל-אביב יפו  ניצנה 11
    "זיכרון ברוך" תל-אביב יפו  הכובשים 34
  ספרדי  "זכור לאברהם" תל-אביב יפו  הכרמל 23 פינת רבי מאיר
  תימני  "זכרון חיים" תל-אביב יפו  נתן 32
התקוה  תימני  "זכרון עולם" תל-אביב יפו  בני אפרים 204
הדר יוסף  אשכנזי  "זכרון קדושים" תל-אביב יפו  יפת 254 פינת זכרון קדושים
יפו  אשכנזי  "זכרון קדושים" תל-אביב יפו  ותיק מס' 6
התקוה  תימני  "חבצל"ת" תל-אביב יפו  סמולנסקין 2 ת.ד. 29086
  אשכנזי  "חוג הנוער הדתי" תל-אביב יפו  בר כוכבא 18 ת.ד. 23513
  אשכנזי  "חוג חתם סופר" תל-אביב יפו  קליי 7
  מעורב  "חוג לצעירים שליד מגורים" תל-אביב יפו  עמוס 2
  אשכנזי  "חזון ישעיהו" תל-אביב יפו  דגניה 43
  תימני  "חיי אברהם" תל-אביב יפו  החרמון 26
  תימני  "חיי עולם" תל-אביב יפו  כנפי נשרים 3
כרם התימנים  תימני  "חיי עולם" תל-אביב יפו  כרמיה 11
מרכז  בוכרי  "חיי שלום" תל-אביב יפו  הגלבוע 20
  ספרדי  "חיי שלום" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
  אשכנזי  "חסידי אמשינוב" תל-אביב יפו  אחד העם 63
לב ת"א  אשכנזי  "חסידי בלז" תל-אביב יפו  נחמני 58
  אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 65
  אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  הקונגרס 25 ת.ד. 651
  אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  פיירברג 17
  אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  גוש חלב 23
  אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  ק"מ 85
  אשכנזי  "חסידי גור - "קוממיות"" תל-אביב יפו  ראול ולנברג פינת דבור הנביאה
רמת החייל  אשכנזי  "חסידי גור - בית יוסף" תל-אביב יפו  מרכוס 18 ת.ד. 13169
  אשכנזי  "חסידי גור - מקלט" תל-אביב יפו  ק"מ 89
  אשכנזי  "חסידי גור - מקלט" תל-אביב יפו  שינקין 25
  אשכנזי  "חסידי גרודז'יסק" תל-אביב יפו  פיירברג 13
  אשכנזי  "חסידי ווישובה" תל-אביב יפו  נחמני 58 ת.ד. 1852
  אשכנזי  "חסידי זידיצוב" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 23
  אשכנזי  "חסידי חב"ד המרכזי" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
  אשכנזי  "חסידי סוקולוב וקוצק" תל-אביב יפו  בר כוכבא 52 ת.ד. 11839
  אשכנזי  "חסידי סטולין קרלין" תל-אביב יפו  העבודה 12
  אשכנזי  "חסידי סקרנביץ" תל-אביב יפו  בר-כוכבא 31
  אשכנזי  "חסידי רדומסק" תל-אביב יפו  ברכיה 5
  ספרדי  "חפץ חיים" תל-אביב יפו  יבנה 10
יבנה  אשכנזי  "יבנה חסידים" תל-אביב יפו  בועז 21
בית יעקב  תימני  "יד ושם" תל-אביב יפו  המערכה 7
יד-אליהו  תימני  "יד לבנים - בי"ס" תל-אביב יפו  ישכון 4
כרם התימנים  תימני  "יהודה יפת" תל-אביב יפו  בני אפרים 202
הדר יוסף  ספרדי  "יוסף הצדיק" תל-אביב יפו  יאיר שטרן 13
פלורנטין  ספרדי  "יוסף ובנימין שושנה" תל-אביב יפו  דרך לוד 5
התקוה  ספרדי  "יוסף חיים" תל-אביב יפו  הגולן 31
שנחאי וסלע  אשכנזי  "יוצאי שנחאי" תל-אביב יפו  ארנון 2
צפון ת"א  אשכנזי  "יחזקאל" תל-אביב יפו  יסוד המעלה 13
  אשכנזי  "יסוד המעלה" תל-אביב יפו  כ"ג מס' 23
כפר שלם  ספרדי  "יסוד ציון" תל-אביב יפו  גרוזנברג 21
  אשכנזי  "ירושלים" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 90
  ספרדי  "ישועת ישראל - קומה א'" תל-אביב יפו  זמנהוף 37
לב ת"א  אשכנזי  "ישורון" תל-אביב יפו  הבושם 17
לבנה  תימני  "ישורון" תל-אביב יפו  הבושם 13
לבנה  תימני  "ישורון בידני - מנצור" תל-אביב יפו  נמירובר 26
מעונות ישגב  אשכנזי  "ישיבת חידושי הרי"מ" תל-אביב יפו  ת.ד. 43120 דבורה הנביאה 81
נוה שרת    "ישיבת אור משה" תל-אביב יפו  פומפדיתא 13
לב ת"א  אשכנזי  "ישיבת הרב עמיאל" תל-אביב יפו  מבצע קדש 40
הדר יוסף  ספרדי  "ישיבת הרמב"ם בי"י" תל-אביב יפו  חזקיהו המלך 8
שפירא  בוכרי  "ישיבת הרמב"ם וב"י" תל-אביב יפו  דרך לוד 97 ת.ד. 19015
התקוה  ספרדי  "ישיבת הרשב"י" תל-אביב יפו  הקונגרס 29
  אשכנזי  "ישיבת נזר ישראל" תל-אביב יפו  דרך לוד 79 ת.ד. 19011
כפיר  ספרדי  "ישיבת ר' יוסף חיים" תל-אביב יפו  הפלמ"ח 10 ת.ד. 2866
יד אליהו  ספרדי  "ישיבת תורה והוראה" תל-אביב יפו  בן אביגדור 5
מרכז ת"א  מעורב  "ישיבת תורה ומלאכה" תל-אביב יפו  זרח 2
התקוה  ספרדי  "ישמח משה" תל-אביב יפו  אלשיך 19
כרם התימנים  תימני  "כהן שלום "הכוהנים"" תל-אביב יפו  עירית 18/א ת.ד. 8799
יפו    "כולל אברכים - קהילת יעקב" תל-אביב יפו  יבנה 10 ת.ד. 785
    "כולל תורה והוראה" תל-אביב יפו  ת. מ.ח.ק'6 חנות 6605
נוה שאנן  ספרדי  "כתר דוד" תל-אביב יפו  ב' מס' 19
כפר שלם  ספרדי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  הונה 18
  אשכנזי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  שכ' שמעון 79
ק. שלום  אשכנזי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  מבצע קדש 38
  מעורב  "לנוער - בי"ס אלשיך" תל-אביב יפו  צייטלין 24
צפון ת"א  מעורב  "לנוער - בי"ס מוריה" תל-אביב יפו  שלומציון המלכה
  מעורב  "לנוער - בי"ס מירון" תל-אביב יפו  דרך לוד 46
התקוה  מעורב  "לנוער - בי"ס עמיאל" תל-אביב יפו  בכר 18
יד אליהו  מעורב  "לנוער - בי"ס עציון" תל-אביב יפו  דף היומי
נוה שרת  מעורב  "לנוער - יסודי התורה" תל-אביב יפו  שביל האספרגוס 33
  מעורב  "לנוער - ישורון - בי"ס" תל-אביב יפו  מ' מס' 18
כפר שלם  מעורב  "לנוער - קהילת יעקב" תל-אביב יפו  רידינג 35
רמת אביב  מעורב  "לנוער בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  ל'
כפר שלם  מעורב  "לנוער בי"ס אלקלעי" תל-אביב יפו  חדרה 2
צפון ת"א  מעורב  "לנוער יסודי התורה" תל-אביב יפו  צייטלין 22
צפון ת"א  מעורב  "לנוער תיכון צייטלין" תל-אביב יפו  שד' סמאטס 22
  אשכנזי  "לצעירים" תל-אביב יפו  צונץ 11
נוה עופר  בוכרי  "לצעירים - בוכרים" תל-אביב יפו  מלצ"ט 29
  אשכנזי  "לצעירים - תלפיות" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 117
  ספרדי  "מאור הגולה" תל-אביב יפו  יגאל 43
התקוה  ספרדי  "מאור ישראל" תל-אביב יפו  ראשון לציון 13
נווה שאנן  תימני  "מגדל עוז" תל-אביב יפו  הצמומית 18
    "מגדל עוז" תל-אביב יפו  האדמומית 18
רמת ישראל  תימני  "מגדל עוש" תל-אביב יפו  קליי 7
מגורים  אשכנזי  "מגורים" תל-אביב יפו  יפת 127
יפו  ספרדי  "מגן אבות" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 63
  תימני  "מגן אברהם" תל-אביב יפו  באר שבע 3
יפו    "מגן אברהם" תל-אביב יפו  גר צדק 18 יפו
יפו  ספרדי  "מגן אברהם" תל-אביב יפו  נ"ח מס' 1
כפר שלם  ספרדי  "מגן דוד" תל-אביב יפו  חנוך 15 ת.ד. 19047
  ספרדי  "מגן דוד" תל-אביב יפו  בצרון 14/8
ביצרון  תימני  "מגן דוד" תל-אביב יפו  תרמ"ב 31
כרם התימנים  ספרדי  "מגן דוד - חנוני" תל-אביב יפו  לוינסקי 123
נוה שאנן  ספרדי  "מדרש שלמה" תל-אביב יפו  למרטין פינת שד' ירושלים 93
יפו  אשכנזי  "מוריה" תל-אביב יפו  אלנבי 89
  אשכנזי  "מושב זקנים" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
  אשכנזי  "מחנה דן" תל-אביב יפו  מחניים 74
מחניים  ספרדי  "מחניים חסד לאברהם - בי"ס" תל-אביב יפו  קרית שאול ת.ד. 1002
  ספרדי  "מטלון רחל ושרה" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 35
שפירא  בוכרי  "מיכאל שקרוב" תל-אביב יפו  אוניברסיטת ת"א
רמת אביב  מעורב  "מעונות הסטודנטים" תל-אביב יפו  מעון 27
פלורנטין  ספרדי  "מעיין מיים חיים" תל-אביב יפו  הקשת 28
קרית שלום  בוכרי  "מקדש שביעי -בית מדרש" תל-אביב יפו  הבושם 9
כפיר  ספרדי  "מקור הברכה והשלום" תל-אביב יפו  בכורי ציון 1
יפו  ספרדי  "מקור חיים" תל-אביב יפו  בי"ס רמת אביב ג (אפשטיין 83)
רמת אביב ג'  תימני  "מקור חיים - מקלט - בי"ס" תל-אביב יפו  עמישב 25
  ספרדי  "מקור חיים- ע"ש ג'ורג' אצלאן" תל-אביב יפו  דיזינגוף 312
צפון ת"א  בוכרי  "מרכזי -בוכרים" תל-אביב יפו  מרמורק 22-20
מרכז ת"א  אשכנזי  "מרמורק" תל-אביב יפו  ברודצקי 21
רמת אביב  תימני  "משכן אחים" תל-אביב יפו  גבעת משה סמטת ראב"ד 7
  ספרדי  "משכן משה לעולי אירן" תל-אביב יפו  בת ציון 9
יד אליהו  אשכנזי  "משכן שמואל" תל-אביב יפו  נגבה פינת פרזון
  אשכנזי  "נגבה" תל-אביב יפו  האקליפטוס 7
תקוה  תימני  "נהר שלום" תל-אביב יפו  סמטת הר-ציון 28
נוה שאנן  ספרדי  "נוה ירושלים" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 84
שפירא  ספרדי  "נוה ישראל" תל-אביב יפו  שד' המעפילים 10
גבעת שמשון  תימני  "נוה נתן" תל-אביב יפו  אלוף 19
שכון נוה צה"ל  ספרדי  "נוה צה"ל - ספרדים" תל-אביב יפו  אופנהיימר ת.ד. 39412
נוה אביבים  אשכנזי  "נוה קדש" תל-אביב יפו  יונדב 5
התקוה  תימני  "נוריאל זר" תל-אביב יפו  בורוכוב 34
  אשכנזי  "נחלת אבות" תל-אביב יפו  גוש עציון 46
יד אליהו  תימני  "נחלת יהודה" תל-אביב יפו  טרומפלדור 28
נחלת יצחק  אשכנזי  "נחלת יצחק" תל-אביב יפו  נ"ד 109
כפר שלם    "נחלת שרה" תל-אביב יפו  393 מס' 18
גבעת התמרים  ספרדי  "נס ישראל" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 122
  מעורב  "נעשה ונשמע" תל-אביב יפו  רבן גמליאל 10 פינת אלשיך
  תימני  "נצח" תל-אביב יפו  וילון 28
התקוה  תימני  "נצח ישראל" תל-אביב יפו  וולפסון 86 תחנה מרכזית
שפירא  ספרדי  "נצח ישראל" תל-אביב יפו  הראב"ד 42
שיבת ציון  תימני  "נר מאיר" תל-אביב יפו  יחיעם 32
התקוה  תימני  "סוכת דוד" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 73
שפירא  בוכרי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  הונא 46
התקוה  תימני  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  שמחה 56
התקוה  ספרדי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  ההלכה 2
גבעת עמל ב'  ספרדי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  אבן גבירול 122
צפון ת"א  אשכנזי  "סולם יעקב" תל-אביב יפו  היורה 3
עזרא  ספרדי  "סיני לחללי צה"ל" תל-אביב יפו  שד' גורי 26
  ספרדי  "ע"ש חללי צור - מקלט" תל-אביב יפו  קרליבך 29
  מעורב  "ע"ש עולי המסובים" תל-אביב יפו  כ"ג 27 ת.ד. 19020
  ספרדי  "ע"ש עזיז אלקאניאן" תל-אביב יפו  הרב פרנקל 80
    "ע"ש קדושי מרמורש" תל-אביב יפו  שרת 45
  אשכנזי  "עבודת ישראל" תל-אביב יפו  חסדי קרקש 7
  מעורב  "עדת הצופים - בי"ס" תל-אביב יפו  רידינג 35
  מעורב  "עדת הצופים - בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  טור מלכא 1
יד אליהו  מעורב  "עדת הצופים - נוער" תל-אביב יפו  דרך ההגנה 137
בית ברבור  מעורב  "עובדי דאר תנועה" תל-אביב יפו  מחרוזת 38 יפו ד'
גבעת התמרים  ספרדי  "עולי אזרביג'אן - שבת אחים" תל-אביב יפו  דבורה הנביאה
נוה שרת  ספרדי  "עולי אירן - בי"ס" תל-אביב יפו  רשם\פים 11
התקוה  ספרדי  "עולי אירן - בנימין חקק" תל-אביב יפו  שבט יוסף 11
שיך מוניס  ספרדי  "עולי בבל" תל-אביב יפו  צריף 418
נוה שרת  ספרדי  "עולי בבל - תפארת יוסף" תל-אביב יפו  איסרליש 12
מונטיפיורי  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  חיננית 1 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  מזל דגים 2 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  הצנחנים 26 ת.ד. 13060
נוה שרת  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 6
  ספרדי  "עולי לוב "נתן הנביא"" תל-אביב יפו  יפת 222 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב בנגזי" תל-אביב יפו  שבתי 10
  ספרדי  "עולי משהד-אירן" תל-אביב יפו  דורון 9
התקוה  ספרדי  "עולי תורכיה" תל-אביב יפו  סמולנסקין 2 ת.ד. 45247
  מעורב  "עזרא" תל-אביב יפו  שורשים 12
עזרא ב'  ספרדי  "עזרה ותושיה" תל-אביב יפו  האפרסק 44 יפו
נוה עופר  תימני  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  נ"ה מס' 12
ידידיה  ספרדי  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  הרב קוק 37
ת.ד. 4057  תימני  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  תשרי 61
עזרא  ספרדי  "עטרת ישראל" תל-אביב יפו  בלוך 24
צפון ת"א  אשכנזי  "עטרת מרדכי" תל-אביב יפו  יריחו 6
  אשכנזי  "עטרת צבי" תל-אביב יפו  מ"ח מס' 16 ת.ד. 19052
כפר שלם  ספרדי  "עלי ג'רבה" תל-אביב יפו  וושינגטון 16
  אשכנזי  "ענג חיים" תל-אביב יפו  צביה לובטקין 20
נוה אליעזר  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  נס לגויים 73
יפו  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  יאיר 6
  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  החרצית 5
רמת ישראל  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  ג' מס' 5
כפר שלם  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  קדם 110 יפו
יפו  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  בני אפרים 203
הדר יוסף  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 13
  ספרדי  "עץ חיים - קווקזים" תל-אביב יפו  טבריה 5
  תימני  "עץ חיים "משכן טוב"" תל-אביב יפו  יהונתן 17/א ת.ד. 10154
  אשכנזי  "עתירת יצחק" תל-אביב יפו  פרישמן 64 ת.ד. 11044
צפון ת"א  אשכנזי  "פועלי אגוגת ישראל" תל-אביב יפו  אבודרהים 3
ק. שלום  אשכנזי  "פועלי אגודת ישראל" תל-אביב יפו  גבורי ישראל 98
  מעורב  "פועלי אמקור" תל-אביב יפו  צ'לנוב 31
  אשכנזי  "פועלי צדק" תל-אביב יפו  ב' מס' 27
אבו כביר  ספרדי  "ציון" תל-אביב יפו  קלישר 27
  ספרדי  "ציון" תל-אביב יפו  ס"ב מס' 3
כפר שלם  תימני  "צמח דוד" תל-אביב יפו  דבורה הנביאה 85 - מקלט
  ספרדי  "צעירי אגודת ישראל ע"ש קייקוב" תל-אביב יפו  נוה דצק 27
  ספרדי  "צעירי המזרח" תל-אביב יפו  קרן חמד 9
ק. שלום  ספרדי  "קבוץ גלויות" תל-אביב יפו  סג'רה 1 פינת איסקוב 16
יפו  ספרדי  "קדושי אירופה(אהבת חיים אור אליהו)" תל-אביב יפו  אוליפנט 17(סעדיה גאון 5)
  אשכנזי  "קדושי אנטופול" תל-אביב יפו  פרץ 41
  אשכנזי  "קדושי וינגרוב" תל-אביב יפו  אפלטון 8 יפו
גבעת עליה  ספרדי  "קדושי כפר עציון" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 80
פלורנטין  אשכנזי  "קדושי מרמורש" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 14
  אשכנזי  "קדושי סטויבץ" תל-אביב יפו  אייזיק חריף 38/9
יפו  ספרדי  "קהילתי" תל-אביב יפו  מנשה בן ישראל 18
  אשכנזי  "קהל חסידים" תל-אביב יפו  מיכאל אנג'לו 31 יפו
יפו  ספרדי  "קהל ישרים" תל-אביב יפו  ג' מס' 17(אל נקווה 12)
כפר שלם  ספרדי  "קהלת יעקב(מדרשיית תהילה)" תל-אביב יפו  לילינבלום 5
  תימני  "קול יהודה" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 87
רמת החייל  ספרדי  "קוממיות" תל-אביב יפו  מודליאני 20
צפון ת"א  אשכנזי  "קוממיות" תל-אביב יפו  פלורנטין 7
פלורנטין    "קוסיוב-בוכרים" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 3 ת.ד. 24001
  אשכנזי  "קצמן - מחזיקי תורה" תל-אביב יפו  יחיעם 12
התקוה  תימני  "קרן דוד" תל-אביב יפו  למרטין 45 יפו
  ספרדי  "רב חיים טייב" תל-אביב יפו  דרור 14 יפו
יפו  ספרדי  "רבי דוד משה" תל-אביב יפו  401/1 יפו
יפו  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  סמטת מ' מס' 2 ת.ד. 1846
כפר שלם  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  ציהתלי 24 יפו
שכון צהלון  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  יורדי הסירה 6
  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  העברי 12
התקוה  ספרדי  "רבי שמעון בר-יוחאי" תל-אביב יפו  שד' ירושלים 190 יפו
יפו  ספרדי  "רבי שמעון בר-יוחאי" תל-אביב יפו  פיירברג 13
  אשכנזי  "רבי שמעון סופר" תל-אביב יפו  התקוה 34
התקוה  ספרדי  "רחל נח" תל-אביב יפו  צהלון הרופא 2 יפו
צהלון  תימני  "רחמי ציון" תל-אביב יפו  הלבנון 5
רמת הטייסים  ספרדי  "רינת ישרים היכל הנס" תל-אביב יפו  רמב"ם 3
  אשכנזי  "רמב"ן" תל-אביב יפו  סמטת בן-יהודה 158/161
צפון ת"א  אשכנזי  "רמה" תל-אביב יפו  מנדלשטם 6
  אשכנזי  "רעות" תל-אביב יפו  עירית 3 יפו
יפו  ספרדי  "רש"י" תל-אביב יפו  צונץ 11
נוה עופר  בוכרי  "רש"י - בוכרים" תל-אביב יפו  חיים ויטל 19
  ספרדי  "רשב"י" תל-אביב יפו  אלמגור 4/2
נוה שרת  תימני  "שבזי" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 62
הדר יוסף  ספרדי  "שבזי שלום" תל-אביב יפו  זרובבל 17/א
  ספרדי  "שבזי שלום" תל-אביב יפו  ג' מס' 18
כפר שלם ב'  תימני  "שבת אחים" תל-אביב יפו  פדויים 2
כרם התימנים  תימני  "שבת אחים" תל-אביב יפו  יסוד המעלה 60
נוה שאנן  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  הונא 8
התקוה  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  הרקפת 18
רמת ישראל  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  נתן 43
התקוה  תימני  "שבת תחכמוני" תל-אביב יפו  משה דיין 131
ביצרון  ספרדי  "שובה ישראל - קטיעי" תל-אביב יפו  רוסלן 5
יפו העתיקה  ספרדי  "שומרי שבת" תל-אביב יפו  מרכז מסחרי צרעה 1
נוה אליעזר  ספרדי  "שושן הבירה" תל-אביב יפו  הט"ז 8 גן שושני
רמת החייל  אשכנזי  "שושני סעדיה" תל-אביב יפו  ריש גלותא 3
יפו  ספרדי  "שיבת ציון" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 67
  אשכנזי  "שלום" תל-אביב יפו  אברם 10
התקווה  בוכרי  "שלום הגואל" תל-אביב יפו  מרכלת 16
פלורנטין  ספרדי  "שלום וצדקה" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 10
שפירא  ספרדי  "שלום יוספוב" תל-אביב יפו  ג' מס' 33
כפר שלם  ספרדי  "שלום עולי יוון" תל-אביב יפו  נחליאל 20
  ספרדי  "שלום על ישראל" תל-אביב יפו  שלוש 32
  ספרדי  "שלוש" תל-אביב יפו  המבשר 12
התקוה  ספרדי  "שמאי" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 17
פלורנטין  ספרדי  "שמחה הדר קודש" תל-אביב יפו  שלמה המלך פינת פרישמן
    "שמש" תל-אביב יפו  ד' מס' 10
כפר שלם  תימני  "שער ציון" תל-אביב יפו  ע"ג מס' 3
כפר שלם ב'  תימני  "שער שלום" תל-אביב יפו  ירמיהו 36
  אשכנזי  "שער שלום" תל-אביב יפו  חובת הלבבות 10
  ספרדי  "שער שלום" תל-אביב יפו  נילי 8
קרית שלום  ספרדי  "שערי אשר" תל-אביב יפו  ארלוזורוב 86
צפון ת"א  אשכנזי  "שערי משה" תל-אביב יפו  כנרת 7
  ספרדי  "שערי צדק" תל-אביב יפו  יחיאלי 4
  ספרדי  "שערי ציון" תל-אביב יפו  לוינסקי 121
נוה שאנן  ספרדי  "שערי ציון" תל-אביב יפו  החרמון 32
  תימני  "שערי ציון" תל-אביב יפו  רמב"ן 33
שפירא  בוכרי  "שערי רחמים" תל-אביב יפו  הפרטיזן 19
יד אליהו  תימני  "שערי רצון" תל-אביב יפו  אצ"ל 52
התקוה  ספרדי  "שערי שמים" תל-אביב יפו  שד' המעפילים 16
  ספרדי  "שערי שמים" תל-אביב יפו  ס"א 30
כפר שלם  ספרדי  "שערי תורה" תל-אביב יפו  צירלסון 10/1
צפון ת"א  ספרדי  "שערי תפילה" תל-אביב יפו  הרב קוק 16
  אשכנזי  "תורה ואמת" תל-אביב יפו  בית-אל 45
  ספרדי  "תורה וחיים - בי"ס שרת" תל-אביב יפו  התבור 8
  אשכנזי  "תורה ותפילה" תל-אביב יפו  בורלא 25
ל'  אשכנזי  "תכנית ל' ע"ש משה וואהל" תל-אביב יפו  דרךהטייסים 14
תל חיים  ספרדי  "תל חיים - מרכזי" תל-אביב יפו  חכמי אתונה א/2
  ספרדי  "תפארת" תל-אביב יפו  הבושם 16
כפיר  תימני  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  שטרן 5
  אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  משה דיין 130
ביצרון  אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  צפת 2
  אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  לבלוב 1
התקוה  ספרדי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  ב' מס' 28
כפר שלם  תימני  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 87
רמת החייל  תימני  "תפארת נצח אליהו כהן" תל-אביב יפו  הרמן כהן 9
  אשכנזי  "תפארת צבי" תל-אביב יפו  אצ"ל 29
התקוה    "תפארת ראובן" תל-אביב יפו  אהרונסון 4
  ספרדי  "תפארת רפאל" תל-אביב יפו  נתן 32
התקוה  ספרדי  "תפארת שלמה" תל-אביב יפו  תלם 90409
  ספרדי  "מרכזי" תלם  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "לגריבה" תלמים  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "עטרת חן" תלמים  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "תלמי גאולה" תלמים  מושב תלמים ד.נ. לכיש
לכיש  ספרדי  "תלמים" תלמים  תעוז
    "בית אל" תעוז  תעוז
    "בית כנסת מרכזי" תעוז  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" תקומה  תקוע 90908
  ספרדי  "אבני קודש" תקוע  תקוע 90908
  אשכנזי  "חב"ד" תקוע  תקוע 90908
  אשכנזי  "מרכזי" תקוע  תקוע 90908
  אשכנזי  "תקוע ב'" תקוע  תקוע 90908
  אשכנזי  "תקוע ד'" תקוע  תרום
  תימני  "כנסת אהרון" תרום  תרום

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב