מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

בס"ד

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 ספרדי  "מגן אברהם" קרית ים  אשר 1
  אשכנזי  "משכן דוד" קרית ים  בנה ביתך
    "משכן ישראל" קרית ים  גן סאלד
  תימני  "נווה חיים חדש" קרית ים  החשמונאים 12
  תימני  "נווה חיים ישן" קרית ים  רמב"ם 13
  תימני  "נווה חיים מעון" קרית ים  להמן 10/5
  ספרדי  "נסים נאג'י" קרית ים  הערבה 4
  אשכנזי  "עץ חיים" קרית ים  רמב"ם 12
  תימני  "רמב"ם" קרית ים  ההסתדרות
  ספרדי  "רשב"י" קרית ים  יהודה 9
  ספרדי  "רשב"י יפרח" קרית ים  השופטים
  אשכנזי  "שבי ציון" קרית ים  שכון אג"ש
  ספרדי  "שער הרחמים" קרית ים  להמן (ליד המקוה)
  אשכנזי  "שערי משה" קרית ים  ק. ים א'
  ספרדי  "תהילה לדוד" קרית ים  החשמונאים 2
  תימני  "תלמודתורה" קרית ים  גולומב 18
  אשכנזי  "תמכי צדק" קרית ים  השופטים 9
  תימני  "תפארת בית יוסף" קרית ים  הדקל 2
  ספרדי  "תפארת בנים" קרית ים  ק. ים ד'
  ספרדי  "תפארת דוד" קרית ים  להמן 14
  ספרדי  "תפארת ישראל" קרית ים  גורדון 1
    "בדרכי אבותינו" קרית יערים  הגר"א 6
    "בני הישיבות" קרית יערים  אוזניים לתורה 9
    "הקריה" קרית יערים  הרב א.מ. בלוך 60
    "חיבת שמעון" קרית יערים  בכניסה לקריה
    "חסידים" קרית יערים  הגר"א 21
    "כתר דוד" קרית יערים  מעלות קדושי טלז 4
    "מאור אליהו" קרית יערים  הגר"א 8
    "מאור חכמי המערב" קרית יערים 
נווה אברהם    "מאורות התורה" קרית יערים  גורדון 140
    "נווה ציון" קרית יערים  אזניים לתורה
    "נחלי דעת" קרית יערים  אברהם פינת אבינדב
    "נחלת צבי" קרית יערים  יצחק 14
    "קול יהודה" קרית יערים  מועדון רעים חיבת ציון
  ספרדי  "אביר יעקב" קרית מוצקין  יוסף הלוי
  ספרדי  "אהבת התורה" קרית מוצקין  החשמונאים
  אשכנזי  "אוהל יונה" קרית מוצקין  גן העצמאות
  ספרדי  "אוהל שרה" קרית מוצקין  יוספטל 25
  ספרדי  "אולפנה סגולה" קרית מוצקין  גו העצמאות
  אשכנזי  "אני מאמיו" קרית מוצקין  החשמונאים
  אשכנזי  "בי"ס מצפה" קרית מוצקין  החשמונאים
  אשכנזי  "בית אבות" קרית מוצקין  דקר 55
  ספרדי  "בית הלויים" קרית מוצקין  גן העצמאות
  ספרדי  "בית יוסף" קרית מוצקין  ציגל
  אשכנזי  "בית קשישים גלית" קרית מוצקין  קדיש לוז 55
  ספרדי  "הגאולה" קרית מוצקין  ברק
  ספרדי  "הליכוד" קרית מוצקין  נווה גנים
  ספרדי  "זמירות דוד" קרית מוצקין  גושן
  אשכנזי  "חב"ד" קרית מוצקין  כצנלסון 8
  אשכנזי  "יהודה וישראל" קרית מוצקין  ליד ביהכנ"ס המרכזי
  אשכנזי  "לנוער" קרית מוצקין  גושן 55
  אשכנזי  "מרכזי" קרית מוצקין  אח"י אילת 13
  אשכנזי  "משכן אחוה" קרית מוצקין  נווה גנים
  אשכנזי  "נווה גנים" קרית מוצקין  החשמונאים
  ספרדי  "נר יצחק" קרית מוצקין  אח"י אילת 13
  אשכנזי  "עזרא - פא"י" קרית מוצקין  גן העצמאות
  ספרדי  "ר' ישראל אבוחצירא" קרית מוצקין  גו המייסדים
  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" קרית מוצקין  גרושקביץ
  ספרדי  "רמב"ן" קרית מוצקין  החשמונאים
  ספרדי  "שבת אחים" קרית מוצקין  הרב יוסף לוי
  ספרדי  "שלטי הגבורים" קרית מוצקין  החשמונים
  ספרדי  "תפילה למשה" קרית מוצקין  קבוץ גלויות
  מרוקאי  "אבוחצירא" קרית מלאכי  הרב נסים
  מרוקאי  "אוהל שמעון" קרית מלאכי  הורדים
  מרוקאי  "אור החיים" קרית מלאכי  הנרקיסים
  מרוקאי  "אליהו הנביא" קרית מלאכי  בן גוריון
  כורדי  "אליהו ושמחה" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
  אשכנזי  "אשכנזי גדול" קרית מלאכי  השומרון
  אשכנזי  "אשכנזי קטן" קרית מלאכי  הרצל
  בוכרי  "בוכרים- הרצל" קרית מלאכי  ירושלים
  בוכרי  "בוכרים חדש" קרית מלאכי  מקלט בטיילת
  בוכרי  "בוכרים- מקלט" קרית מלאכי  חב"ד
  בוכרי  "בוכרים- מרכזי" קרית מלאכי  חב"ד צריף
  בוכרי  "בוכרים- צעירים" קרית מלאכי  חב"ד
  בוכרי  "בוכרים- קטן" קרית מלאכי  המ"ג
  מרוקאי  "בית אל" קרית מלאכי  בן גוריון
  מעורב  "בית מעלה" קרית מלאכי  חב"ד
  גרוזיני  "בית שמואל" קרית מלאכי  וייצמן
  כורדי  "גאולת ישראל" קרית מלאכי  בן גוריון
  מרוקאי  "דוד בן ברוך" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
  מרוקאי  "דוד המלך- אטיאס" קרית מלאכי  חיים פינטו
  מרוקאי  "הבעש"ט" קרית מלאכי  העמק
  מרוקאי  "החיד"א" קרית מלאכי  חב"ד
  אשכנזי  "חב"ד מרכזי" קרית מלאכי  חב"ד
  אשכנזי  "חמ"ה" קרית מלאכי  השומרון
  תימני  "ישורון" קרית מלאכי  וייצמן
  מעורב  "ישיבת אור הנגב" קרית מלאכי  בן גוריון
  פרסי  "כורש" קרית מלאכי  זבוטינסקי
  מרוקאי  "לזכר חללי צה"ל" קרית מלאכי  הגליל
  ספרדי  "מגדל עוז" קרית מלאכי  רמב"ם
  מרוקאי  "ע"ש חיים פינטו" קרית מלאכי  נרקיסים
  פרסי  "עולי אירן" קרית מלאכי  הגליל
  ספרדי  "עולי בבל" קרית מלאכי  וייצמן
  ספרדי  "עולי לוב" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
  מעורב  "עזרא הסופר" קרית מלאכי  המ"ג
  מעורב  "צעירים" קרית מלאכי  ירושלים
  מרוקאי  "ר' דוד ומשה" קרית מלאכי  השומרון
  מרוקאי  "רשב"י מימון" קרית מלאכי  רמב"ם
  מרוקאי  "רשב"י מלכה" קרית מלאכי  השומרון
  תימני  "שבז"י" קרית מלאכי  בר יהודה
  מרוקאי  "שבט יהודה" קרית מלאכי  ק. גלויות
  מרוקאי  "שובה ישראל" קרית מלאכי  ביה"ס נצח ישראל
  מרוקאי  "שומרי שבת" קרית מלאכי  וייצמן
  כורדי  "שערי צדק" קרית מלאכי  ק. גלויות
  ספרדי  "שערי שלום" קרית מלאכי  בן גוריון
  כורדי  "שערי שמים" קרית מלאכי  הרצל
  מרוקאי  "שערי שמים- הרצל" קרית מלאכי  השומרון
  מרוקאי  "תורה ועבודה" קרית מלאכי  הפועל המזרחי
  תימני  "תימנים" קרית מלאכי  תיכון דתי
  תימני  "תימנים צעיר" קרית מלאכי  חב"ד
  אשכנזי  "תלמוד תורה" קרית מלאכי  ד.נ. אפרים 44815
    "אור מציון" קרית נטפים  ד.נ. אפרים 44815
  תימני  "ריח הלבנון" קרית נטפים  הרצל 231
  תימני  "אב שמעון" קרית עקרון  נוה אשכול
  תימני  "אביר יעקב" קרית עקרון  אלי כהן 26
  תימני  "אוהל יעקב" קרית עקרון  הרב דוד 78
  מרוקאי  "אוהל יעקב" קרית עקרון  אלי כהן
  תימני  "אוהל מועד" קרית עקרון  חללי צה"ל
  תימני  "אור החיים" קרית עקרון 
שבז  תימני  "בית יוסף" קרית עקרון  שבז"י 28
  תימני  "בית יוסף" קרית עקרון  ויצמן 6
  תימני  "גלך" קרית עקרון  ויצמן 6
  תימני  "גלר" קרית עקרון  מימון 48
  תימני  "דרכי נועם" קרית עקרון  שיבת ציון 359
  תימני  "הדר יוסף" קרית עקרון  שבז"י
  תימני  "היכל שלמה" קרית עקרון  שלמה בן יוסף 30
  תימני  "חנוך" קרית עקרון  שבז"י 20
  תימני  "יוסף גמיל" קרית עקרון  מימון
  תימני  "לצעירים" קרית עקרון  חללי צה"ל
  תימני  "מגן דוד" קרית עקרון  אחד העם
  תימני  "מגן דוד" קרית עקרון  שלמה בן יוסף
  תימני  "מקדש מעט" קרית עקרון  שיבת ציון 358
  תימני  "מקור חיים" קרית עקרון  הרב דוד
  פרסי  "נוה אליהו" קרית עקרון  רבין
  תימני  "נצח ישראל" קרית עקרון  חבצלת הצעירה
  ספרדי  "עטרת מזל ושלמה" קרית עקרון  חללי צה"ל
  תימני  "עץ החיים" קרית עקרון  הרב דוד
  תימני  "פני דוד" קרית עקרון  מימון
  תימני  "צמח צדיק" קרית עקרון  הרצל 178
  תימני  "קהלת יעקב" קרית עקרון  חללי צה"ל 59
  תימני  "רזיאל" קרית עקרון  הרב דוד
  מרוקאי  "רשב"י" קרית עקרון  אלי כהן
  תימני  "שבז"י" קרית עקרון  רבין
  תימני  "שיבת ציון" קרית עקרון  חללי צה"ל 3
  תימני  "שערי ישועה" קרית עקרון  מרבד הקסמים 330
  תימני  "שערי צדק" קרית עקרון  ויצמן 60
  תימני  "שערי רצון" קרית עקרון  משה שרת 14
  תימני  "תפארת יוסף" קרית עקרון  ירושלים
  ספרדי  "תפארת יוסף" קרית עקרון  רבין
  תימני  "תפארת ישראל" קרית עקרון  ברל
  ספרדי  "אהבת ישראל" קרית שמונה  רח' אילת
  ספרדי  "אוהב שלום" קרית שמונה  דן דיין
  ספרדי  "אוהל יעקב" קרית שמונה  הרצל
  ספרדי  "אוהל שלום" קרית שמונה  שד'תל חי
  אשכנזי  "אור מנחם" קרית שמונה  רח' הרצל
  ספרדי  "אור תורה" קרית שמונה  הוורדים
  ספרדי  "אוריאל" קרית שמונה  שד' תל חי
  ספרדי  "אחוזת לוחמים" קרית שמונה  הגלעד
  ספרדי  "אלי כהן" קרית שמונה  שפרינצק
  ספרדי  "בית יעקב" קרית שמונה  רח' ביאליק
  ספרדי  "בן איש חי" קרית שמונה  רח' הרצל
  ספרדי  "ברית שלום" קרית שמונה  הנשיא
  ספרדי  "האר"י" קרית שמונה  אשכול
  ספרדי  "היכל דוד" קרית שמונה  טרומפרדור
  ספרדי  "הכנסת אורחים" קרית שמונה  הרצל
  מעורב  "המתמיד" קרית שמונה  אשכול ב'
  מעורב  "הרב בן ציון" קרית שמונה  הרב הרצוג
  אשכנזי  "הרב יצחק דרורי ז"ל" קרית שמונה  רח' הלבנון
  ספרדי  "חברת הזוהר" קרית שמונה  טרומפרדור
  ספרדי  "חברת שלום" קרית שמונה  דוד שמעוני
  ספרדי  "חלקת יואב" קרית שמונה  הרצל 39
  ספרדי  "יד לבנים" קרית שמונה  ביאליק
  ספרדי  "יוסף הצדיק" קרית שמונה  רח' הרצל
  ספרדי  "ישורן" קרית שמונה  הגליל 21
  מרוקאי  "ישיבת ההסדר" קרית שמונה  הגלעד
  ספרדי  "מגן אברהם" קרית שמונה  רח' המחתרת
  הודי  "מגן דוד" קרית שמונה  רח' הנשיא
  ספרדי  "מיזוג גלויות" קרית שמונה  רח' חנה סנש
  ספרדי  "עוד יוסף חי" קרית שמונה  הלבנון
  מרוקאי  "עוזיאל" קרית שמונה 
שכונת הוורדים  ספרדי  "עמותת הוורדים" קרית שמונה  רח' הנשיא
  ספרדי  "צדיק אליעזר" קרית שמונה  יהודה הלוי
  ספרדי  "ריה"ל" קרית שמונה  הנשיא
  אשכנזי  "רשב"י אשכנזים" קרית שמונה  ההסתדרות
  ספרדי  "רשב"י ספרדים" קרית שמונה  משש יוסף
  ספרדי  "שער השמים" קרית שמונה  שפרינצק
  ספרדי  "שערי ציון" קרית שמונה  דוד שמעוני
  הודי  "שערי רצון" קרית שמונה  שד' תל חי
  ספרדי  "שערי רצון" קרית שמונה  שד' תל חי
  ספרדי  "תקוותנו" קרית שמונה  הברוש פינת הניצנים
  תימני  "היכל אברהם" קרני שומרון  הגבורה
  אשכנזי  "היכל בנימין" קרני שומרון  מאחורי בי"ס משואה
  תימני  "היכל ישראל" קרני שומרון  השקמה 31
  אשכנזי  "היכל רפאל" קרני שומרון  נווה מנחם
  ספרדי  "המרכזי" קרני שומרון  בסוף גן הפסגה
  ספרדי  "הספרדי" קרני שומרון  סוף הגפן - גינות שומרון
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" קרני שומרון 
  מעורב  "מנין בני עקיבא" קרני שומרון  מאחורי בי"ס משואה
  אשכנזי  "משכן אלי'ה" קרני שומרון  נוף קנה
  מעורב  "נוף קנה" קרני שומרון  פארק מיכל גינות שומרון
  ספרדי  "שבטי ישראל" קרני שומרון  נווה מנחם
  תימני  "תורת אבות" קרני שומרון  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "קשת " קשת   סיני 17
שכון ו    "אביר יעקב" ראש העין  רמב"ם
שכון ד    "אגודת אחים" ראש העין  זלמן שזר 2
שכון ד    "אהבת שלום" ראש העין  יהודה הלוי 105
שכון ב    "אהל יוסף" ראש העין  אפק 4
שכון ג    "אהל מועד" ראש העין  עלית הנוער 24
שכון ב    "אהל משה" ראש העין  המלך דוד 30
שכון ב    "אהל משה" ראש העין  יהודה הלוי 93
שכון ו    "אוהל אברהם" ראש העין  מהריץ 10
שכון ד    "אוהל צדוק" ראש העין  חזון איש 8
שכון ד    "אור זרוע" ראש העין  יצחק הלוי 23
שכון א    "אחוות אחים" ראש העין  57
שכון א    "אחים ורעים" ראש העין  שבזי 112
שכון ג    "אחים ורעים" ראש העין  רמב"ם 11
שכון ד    "אלבו"ם" ראש העין  אבן גבירול 44
שכון ד    "אליעזר" ראש העין  יהודה הלוי 100
שכון ב    "בית יהודה" ראש העין  החשמונאים 9
שכון ד    "בית יוסף" ראש העין  סנהדרין 8
שכון ה    "בית יעקב" ראש העין  אפק 90
שכון ג    "בית יעקב" ראש העין  צהל 95
שכון א    "בית יעקב" ראש העין  צהל 1
שכון ד    "בית מנחם" ראש העין  חזון איש 29
שכון ד    "בית תפילה" ראש העין  גלוסקא 24
שכון ד    "בן טובים" ראש העין  חזון איש 9
שכון ד    "בעקבי הצאן" ראש העין  רמב"ם
שכון ד    "בצלאל" ראש העין  כתובות 1
גבעת הסלעים    "גבעת הסלעים" ראש העין  התבור 5
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  דרגות 10
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  דליות 1
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  אפק 25
שכון ג    "דברי קהלת" ראש העין  אבן גבירול
שכון ד    "היכל דוד" ראש העין  מלכי ישראל 44
שכון ב    "היכל נוריאל" ראש העין  צ"ל 5
שכון ד    "היכל צדוק" ראש העין  העצמאות 13
שכון ד    "היכל קדושים" ראש העין  סנהדרין 25
שכון ה    "היכל שלמה" ראש העין  זלמן 2
שכון ד    "חוג בני הישיבה" ראש העין  הרשש 115
שכון א    "חמדת ימים" ראש העין  עליזה בגין
שכון ג    "חסד אברהם" ראש העין  צהל 96
שכון א    "חסד לאברהם" ראש העין  הנביאים 40
שכון ב    "חסן מועדה" ראש העין  דוד המלך 43
שכון ב    "חפץ חיים" ראש העין  רש"י 24
שכון ה    "חפץ חיים" ראש העין  רבי עקיבא 5
שכון ד    "יד ושם" ראש העין  יהודה הלוי 150
שכון ו    "יד לחללי צה"ל" ראש העין  שבזי 46
שכון ג    "ימין משה" ראש העין  שילה 10
שכון ו    "ישורון" ראש העין  דוד המלך 25
שכון ב    "ישורון" ראש העין  אבן עזרא 17
שכון א    "ישורון" ראש העין  החשמונאים 8
שכון ד    "ישיבת אחים" ראש העין  חזון איש 56
שכון ד    "כנפי יונה" ראש העין  הרצל 17
שכון ג    "מגדל עוז" ראש העין  ממלכת שלמה 2
שכון ג    "מגן אברהם" ראש העין  סנהדרין 33
שכון ה    "מגן דוד" ראש העין  יצחק הלוי 1
שכון א    "מגן דוד" ראש העין  מלכי ישראל 1
שכון ב    "מדרש יחיאל" ראש העין 
גבעת הסלעים    "מורשת תימן" ראש העין  רמב"ם
 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב