מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

רמז 156  ספרדי  "אבן החיים" פרדס-חנה כרכור  משכנות פ"ח

בס"ד

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.


  תימני  "אהבת ישראל" פרדס-חנה כרכור  נווה מרחב (מקלט) פ"ח
  ספרדי  "אהבת שלום" פרדס-חנה כרכור  ממשלתי
  תימני  "אהל שלמה" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "אוהבי תורתך" פרדס-חנה כרכור  הגאון
עמידר  ספרדי  "אור החיים" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "אור ישראל" פרדס-חנה כרכור  דרך למרחב
  ספרדי  "אור ישרים" פרדס-חנה כרכור  קן היסוד כרכור
  תימני  "אור ציון" פרדס-חנה כרכור  הצפירה
נווה אשר  פרסי  "אור תורה" פרדס-חנה כרכור  דרך הבנים כרכור
  אשכנזי  "אחוזה (ביה"כ הגדול)" פרדס-חנה כרכור  הנץ
  פרסי  "אלי כהן" פרדס-חנה כרכור  מוריה
  ספרדי  "בימ"ד קול יהודה" פרדס-חנה כרכור  נילי(משכנות)
  פרסי  "בית יעקב (נצח ישראל)" פרדס-חנה כרכור  נווה אפרים
  תימני  "האר"י" פרדס-חנה כרכור  דרך הבנים
  אשכנזי  "הגדול" פרדס-חנה כרכור 
  ספרדי  "היכל עמרם" פרדס-חנה כרכור  תל שלום
  אשכנזי  "היכל שלום" פרדס-חנה כרכור  ר' עקיבא
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" פרדס-חנה כרכור  שכון שב"ל
  ספרדי  "זכור לאברהם" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "חברת אחים" פרדס-חנה כרכור  עמל
  אשכנזי  "חברת משניות" פרדס-חנה כרכור  גאולה
  ספרדי  "חסד לאברהם" פרדס-חנה כרכור  מרכז קליטה
  ספרדי  "ישועות יעקב" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "משכן אהל מועד" פרדס-חנה כרכור  מוסד נווה מיכאל
  אשכנזי  "נווה מיכאל (מנין תל צבי)" פרדס-חנה כרכור  שכון עובדים
  תימני  "נצח ישראל" פרדס-חנה כרכור  רמב"ם
  תימני  "נצח ישראל" פרדס-חנה כרכור  בחצר בי"ס ישורון
  ספרדי  "נר שמרי" פרדס-חנה כרכור  נווה אפרים
  תימני  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  גאולה
  ספרדי  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "עץ חיים" פרדס-חנה כרכור  מצדה
נווה מרחב  אשכנזי  "פועלי צדק" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  תימני  "צעירי ישראל" פרדס-חנה כרכור  הנחל
  ספרדי  "ר' חיים בן עטר" פרדס-חנה כרכור  הנץ
רמז  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" פרדס-חנה כרכור  נווה עובד
  ספרדי  "ר' שמעון בר יוחאי" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "רשב"י" פרדס-חנה כרכור  אולם ספורט
  ספרדי  "שבת אחים" פרדס-חנה כרכור  משכנות
  אשכנזי  "שומרי אמונים" פרדס-חנה כרכור  הצפירה
  ספרדי  "שומרי שבת" פרדס-חנה כרכור  ממשלתי
  תימני  "שערי ציון" פרדס-חנה כרכור  רמז
  ספרדי  "שערי רחמים" פרדס-חנה כרכור  דרך למרחב (מרכזון)
  אשכנזי  "שערי שמים" פרדס-חנה כרכור  המעלה (בנין מועת הפועלים)
  אתיופי  "ששון לבי" פרדס-חנה כרכור  שכון עובדים
  פרסי  "תפארת ישראל" פרדס-חנה כרכור  הרימון
  מעורב  "אור-יה" פרדסיה  שלום שבזי 15
  תימני  "מגן אברהם" פרדסיה  שלום שבזי 2
  תימני  "נר לישראל" פרדסיה  יונה פישר 20
  תימני  "שערי ציון" פרדסיה  שלום שבזי 21
  תימני  "תורת משה" פרדסיה  פרוד ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי" פרוד 
  ספרדי  "פרזון" פרזון  הירקונים 16
  אשכנזי  "אברהם שמואל" פתח תקווה  איכילוב
  אשכנזי  "אגו"י-צעירים" פתח תקווה  גוש עציון 9
  תימני  "אגודת אחים" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  הודי  "אגודת בני ישראל" פתח תקווה  הושע 12
  תימני  "אגודת חברים" פתח תקווה  רח' הרצל 87
  אשכנזי  "אגודת ישראל" פתח תקווה  יוסף קארו 20
  ספרדי  "אגודת עזרה" פתח תקווה  דרך ירושלים
  ספרדי  "אדרת אליהו" פתח תקווה  קיש 50
  ספרדי  "אהבת ציון" פתח תקווה  שאול המלך 80/16
  ספרדי  "אהבת שלום" פתח תקווה  הדר גנים
  אשכנזי  "אהבת תורה" פתח תקווה  נצח בנות
    "אהל דוד" פתח תקווה  בר כוכבא 9
  ספרדי  "אהל חיים" פתח תקווה  הרצוג
  ספרדי  "אהל יצחק" פתח תקווה  שכונת בלינסון יחיעם
  ספרדי  "אהל יצחק" פתח תקווה  קרית מטלון
  ספרדי  "אהל משה" פתח תקווה  חכם יוסף חיים
  ספרדי  "אהל ציון" פתח תקווה  וינצקי 7
  תימני  "אהל שלום" פתח תקווה  יעבץ 7
  ספרדי  "אהל ששון" פתח תקווה  יונה גרין 22
  ספרדי  "אהלו של רבי מאיר בעל הנס" פתח תקווה  יהודה הנשיא 20
  ספרדי  "אוצרות חיים" פתח תקווה  טולדנו 14
  פרסי  "אור החיים" פתח תקווה  רוטשילד 85
  אשכנזי  "אור ישראל" פתח תקווה  ברנר 2
  תימני  "אור ישראל" פתח תקווה  סלמון 24
  אשכנזי  "אור ישראל -קט'" פתח תקווה  סלנט 8
  אשכנזי  "אור ישרים" פתח תקווה  תורה ועבודה 11
  תימני  "אור ישרים" פתח תקווה  ת.ד 308 ק.פ.קהילת פראג 14
  ספרדי  "אור מציון" פתח תקווה  ביאליק 18
  ספרדי  "אור תורה" פתח תקווה  ארלוזרוב 39
  אשכנזי  "אורים" פתח תקווה  אחוה 102
  ספרדי  "אחוד הספרדים" פתח תקווה  ליברכט 8
  תימני  "אחווח אחים" פתח תקווה  אוסישקין 8
  אשכנזי  "אחים ורעים" פתח תקווה  המלכים 11
  פרסי  "אחים ורעים" פתח תקווה  ולפסון 4
  ספרדי  "אלי כהן" פתח תקווה  בי"ס ממ"ד -עמי' מורשה
  פרסי  "אליהו הנביא" פתח תקווה  בית יעקב דובנוב 8
  ספרדי  "אמרי יוסף" פתח תקווה  אורלוב 4
  ספרדי  "ארוחת חיים" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
  אשכנזי  "אשכנזי" פתח תקווה  בי"ח בלינסון
  אשכנזי  "בי"ח בלינסון" פתח תקווה  חובבי ציון 35
  אשכנזי  "ביהכנ"ס בית יעקב" פתח תקווה  מימון
  ספרדי  "בית יעקב" פתח תקווה  קרן קיימת
  אשכנזי  "בית אבות" פתח תקווה  ארנשטיין ק.ח
  ספרדי  "בית אבות אברהם ריקני" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  ספרדי  "בית אברהם הספרדי המרכזי" פתח תקווה  רוטשילד 108
  אשכנזי  "בית אהרון" פתח תקווה  שפירנצק 12
  ספרדי  "בית אל" פתח תקווה  קהילת פראג 2
  תימני  "בית אל י. תימן" פתח תקווה  אורלנסקי 34
  תימני  "בית אל מחנה" פתח תקווה  טבריה 26
  ספרדי  "בית אל מרוקנית" פתח תקווה  הארי הקדוש
  תימני  "בית אל נ. ישראל" פתח תקווה  אסתר המלכה 7
  ספרדי  "בית אל קרית. י" פתח תקווה  אהבת ציון
  תימני  "בית אל שעריה" פתח תקווה  ברנדה 45
  אשכנזי  "בית בלומה" פתח תקווה  וולפסון
  אשכנזי  "בית דחסידים" פתח תקווה  הרב עוזיאל 20
  אשכנזי  "בית חנה" פתח תקווה  עמוס 1
  תימני  "בית יוסף" פתח תקווה  רוטשילד 35
  בוכרי  "בית יוסף" פתח תקווה  הירקונים 16
  ספרדי  "בית יוסף" פתח תקווה  חובב ציון 37
  אשכנזי  "בית יעקב" פתח תקווה  הנביאים 69
  תימני  "בית יעקב" פתח תקווה  הרצל 7
  אשכנזי  "בית יעקב לומז'" פתח תקווה  סוקולוב 4
  ספרדי  "בית ישראל" פתח תקווה  שכונת עקיבא
  אשכנזי  "בית ישראל" פתח תקווה  חובבי ציון 37
  אשכנזי  "בית ישראל" פתח תקווה  בי" סמעלות חיים אונטרמן 14
  ספרדי  "בית לחם יהודה" פתח תקווה  מילר 15
  אשכנזי  "בית מאיר" פתח תקווה  החמישה 2
  תימני  "בית רבקה" פתח תקווה  אמסטרדם 13
  אשכנזי  "במעלה טכנולוגי" פתח תקווה  רוטשילד 85
  אשכנזי  "בני הישיבות" פתח תקווה  סיגלית
  ספרדי  "ברית שלום" פתח תקווה  הרב רלוי 39
  אשכנזי  "דביר יעקב" פתח תקווה  סלאח שלום 70
  ספרדי  "דביר קדשך" פתח תקווה  ההגנה 21
  אשכנזי  "דברי חיים" פתח תקווה  היסמין 5
  אשכנזי  "דברי חיים" פתח תקווה  צאלח שלום 173
  ספרדי  "דוד ומשה" פתח תקווה  נורדאו 21
  תימני  "דוד ושלמה" פתח תקווה  קופל ויסקר 3
  אשכנזי  "דרוק פסח" פתח תקווה  עמינח 7
  אשכנזי  "דרכי נועם" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
  אשכנזי  "דרכי נועם" פתח תקווה  הסיבים
  מעורב  "האדיראן" פתח תקווה  בי"ב מורשה
    "הדר גנים המרכז" פתח תקווה  בגין פינת רובינא
  אשכנזי  "החושן" פתח תקווה  פרנקפורטר 20
  אשכנזי  "היכל דוד" פתח תקווה  הרב גולד 8
  אשכנזי  "היכל יונה" פתח תקווה  טרומפלדור 37
  אשכנזי  "היכל מאיר" פתח תקווה  הראשונים 2
  אשכנזי  "היכל משה" פתח תקווה  עזרא ונחמיה 29
  ספרדי  "הכהנים" פתח תקווה 
  ספרדי  "הספרדי" פתח תקווה  שטמפפר 41
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" פתח תקווה  הר ציון 16
  פרסי  "הר ציון" פתח תקווה  ק.גלויות 17
  מעורב  "הראל" פתח תקווה  אונטרמן 14
  אשכנזי  "הרב עמי עולמי הי"ד" פתח תקווה  שפיק עדש 2
  פרסי  "השלום" פתח תקווה  קק"ל 7
  אשכנזי  "השרון בי"ח" פתח תקווה  השופטים 16
  ספרדי  "זכור לאברהם" פתח תקווה  חפץ חיים 6
  אשכנזי  "זכר חיים" פתח תקווה  חובבי ציון 35
  אשכנזי  "זכרון ברוך" פתח תקווה  גוטמן 24
  אשכנזי  "חב"ד צמח צדק" פתח תקווה  איכילוב 21
  אשכנזי  "חוג חתם סופר" פתח תקווה  מנחם בגין 83
  אשכנזי  "חושן א'" פתח תקווה  מנחם בגין 85
  אשכנזי  "חושן ב'" פתח תקווה  ארלוזורוב 3
    "חח"ס" פתח תקווה  וינצקי 9
  ספרדי  "חי טייב" פתח תקווה  חפץ חיים 17
    "חיבת ישראל" פתח תקווה  ר' עקיבא 7
    "חן הצפון" פתח תקווה  רוטשילד 164
  אשכנזי  "חניכי הישיבות" פתח תקווה  רמז 54/5
  אשכנזי  "חסד ואמת" פתח תקווה  מונטפיורי 48
  אשכנזי  "חסיד רדזין" פתח תקווה  מונטיפיורי 16
  אשכנזי  "חסידי גור" פתח תקווה  ביאליק 36
  אשכנזי  "חפץ חיים" פתח תקווה  החמישה 9
  אשכנזי  "טרופ י. וסוניה" פתח תקווה  ת.ד. 2083
  אשכנזי  "י. הצעיר כפ"ג" פתח תקווה  זליג בס 17 ביס
  אשכנזי  "יבנה בי"ס כפ"ג" פתח תקווה  עוזיאל 10
    "יד דניאל" פתח תקווה  מיכה 11
  תימני  "יד הרמב"ם" פתח תקווה  הדר גנים
  פרסי  "יד מרדכי" פתח תקווה  אשכנזי 3 (מקלט)
  ספרדי  "יהודי הררי" פתח תקווה  רוטשילד 88
  אשכנזי  "יעל בית חב"ד" פתח תקווה  כנסת ישראל 74
    "ישועת צדיקים" פתח תקווה  חפץ חיים 15
  אשכנזי  "ישורון" פתח תקווה  טבריה
  ספרדי  "ישורון (עמישב)" פתח תקווה  זליג בס 14
  אשכנזי  "ישורון/כפ"ג" פתח תקווה  המלכים 22
  תימני  "ישמח משה" פתח תקווה  קדיש לוז
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" פתח תקווה  פלדמן 6
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" פתח תקווה  רבי עקיבא 8
    "כולל חבני משה" פתח תקווה  איכלוב 3
  אשכנזי  "כולל חפץ חיים" פתח תקווה 
  אשכנזי  "כולל לומדיה" פתח תקווה  קיבוץ 17
    "כולל נתיבות התלמוד" פתח תקווה  חפץ חיים 15
    "כולל רצון יהודה" פתח תקווה 
    "כולל שערי שמואל" פתח תקווה  מונטיפיורי 8
  אשכנזי  "כולל תורת א"י" פתח תקווה  חובבי ציון 19
  ספרדי  "כיצד ינהג" פתח תקווה  פינס 10
    "כל ישראל" פתח תקווה  מינץ 41
  אשכנזי  "כנסת ישראל" פתח תקווה 
  אשכנזי  "כפר גנים" פתח תקווה  העצמאות 2
  אשכנזי  "כפר גנים ב'" פתח תקווה  כפר מעש ד.נ. פת
  ספרדי  "כפר מעש-מזרח" פתח תקווה  השלשה 48
  אשכנזי  "כפר מעש-מערב" פתח תקווה  דרך אפק 2
  אשכנזי  "כפר סירקין" פתח תקווה  קיש 50
  ספרדי  "לוב" פתח תקווה  בן יהודה 11
  אשכנזי  "לוריא" פתח תקווה  אז"ר 12
  תימני  "מגדל עוז" פתח תקווה  ריינס 45
  תימני  "מגן אברהם" פתח תקווה  מחנה יוהדה 4
  תימני  "מגן דוד הכללי" פתח תקווה  הנשיאים 30
  אשכנזי  "מונקץ מוסדות" פתח תקווה  הרצוג 16
  מעורב  "מוסד עלי אמית" פתח תקווה  שטמפפר 41
    "מועדוני גמלאים" פתח תקווה  יודוקובסקי
  אשכנזי  "מוריה" פתח תקווה  בי"ס מורשה
  אשכנזי  "מורשה-הדר גנים" פתח תקווה  מחנה יהודה
  תימני  "מחנה יהודה" פתח תקווה  יחבוב 9
  בוכרי  "מטה יהודה" פתח תקווה  ברנדה 45
    "מנין בוגרי בני עקיבא" פתח תקווה  ת"ת דרך ישרים
  ספרדי  "מנין בני תורה" פתח תקווה  החכם יוסף חיים
  ספרדי  "מנין ותיקין" פתח תקווה  בי"ס נועם
  אשכנזי  "מנין צעירים" פתח תקווה  אונטרמן 16
  אשכנזי  "מעלות קדושים" פתח תקווה  הפלמ"ח 22
  אשכנזי  "מצודת ציון" פתח תקווה  אחד העם 35
  ספרדי  "מקדש משה" פתח תקווה  פרנקפורטר 11
  אשכנזי  "מקור חיים" פתח תקווה  הנביאים
  תימני  "מרום ציון" פתח תקווה  החמישה 21
  פרסי  "משכן אליהו" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  תימני  "משכן בית אל" פתח תקווה  בי"ס "שובו"
  תימני  "משכן גנים" פתח תקווה  בי"ס שיפר
  ספרדי  "משכן דוד" פתח תקווה  הארי הקדוש 21
  תימני  "משכן החמישה" פתח תקווה  נחלת צבי 20
  ספרדי  "משכן יונה" פתח תקווה  איכלוב 20
  אשכנזי  "משכן יוסף פא"י" פתח תקווה  קליקשטיין 8
  אשכנזי  "משכן ישראל" פתח תקווה  מוסטבוי
  אשכנזי  "משכן שלום" פתח תקווה  המלכים 5
  תימני  "משכן שלום" פתח תקווה  השופטים 18
  ספרדי  "משכנות יעקב" פתח תקווה  ננגיד 4
  תימני  "משכנות ישרים" פתח תקווה 
  תימני  "משמערת שלום" פתח תקווה  קהילת שיקאגו 1
    "מתנ"ס עמישב" פתח תקווה  חצר ביה"ס פלדמן 8
  אשכנזי  "נאות דוד" פתח תקווה  החמישה
  ספרדי  "נאות מרגלית" פתח תקווה  כנסת ישראל 24
  תימני  "נוה חיים" פתח תקווה  קפלן 45
  ספרדי  "נוה עוז אליהו הנביא" פתח תקווה  הרצל 87
  תימני  "נוה קודשך" פתח תקווה  נוה רעים
  אשכנזי  "נוה רעים" פתח תקווה  סנדרוב 9
  ספרדי  "נועם" פתח תקווה  מנחת שלמה 8
  אשכנזי  "נחלי יוסף" פתח תקווה  אריה בן אליעזר
  אשכנזי  "נחלי משה" פתח תקווה  הארי הקדוש
  תימני  "נחלת אל" פתח תקווה  ריינס 14
  אשכנזי  "נחלת דוד" פתח תקווה  חובבי ציון 3
  אשכנזי  "נחלת ישראל" פתח תקווה  מונטפיורי 46
  אשכנזי  "נחלת ראובן" פתח תקווה  הס 11
  אשכנזי  "נעום אלימלך" פתח תקווה  בי"ס נצח בנים
    "נצח ישראל" פתח תקווה  וולף
  ספרדי  "נצח שלמה" פתח תקווה  נחלת צבי 20
    "נתיבי עם" פתח תקווה  צריפים פינים
  תימני  "סוכת שלום" פתח תקווה  קלישר 13
  תימני  "סוכת שלום" פתח תקווה  אסתר המלכה
  ספרדי  "ע"ש רשב"י" פתח תקווה  קלישר 39
  תימני  "עדות לישראל" פתח תקווה  ברוידא 5
  ספרדי  "עולי בבל" פתח תקווה  זמנהוף
  הודי  "עולי הודו" פתח תקווה  טבריה (מקלט)
  הודי  "עולי הודו" פתח תקווה  גולדנהירש 17
  אשכנזי  "עולי רומניא" פתח תקווה  עין גנים 23
  אשכנזי  "עין גנים" פתח תקווה  שעריה
  תימני  "עין יעקב" פתח תקווה  רמח"ל 7
  אשכנזי  "עלומים" פתח תקווה  רמז 52
  תימני  "ענף החיים" פתח תקווה 
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  מימון
  ספרדי  "עץ חיים" פתח תקווה  פרומקין 3
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  יונה 54
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  רח' רמז
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה  הושע 24
  תימני  "עץ חיים" פתח תקווה 
  אשכנזי  "עץ חיים -רומינה" פתח תקווה  שבט יששכר 12
  פרסי  "עץ חיים-ע.אירן" פתח תקווה  עובדיה
  תימני  "עשהאל" פתח תקווה  רביד עקיבא 7
  תימני  "פאר הרש"ש" פתח תקווה  קרול 20
  ספרדי  "פאר משה" פתח תקווה  טרומפלדור 71
  ספרדי  "פורת יוסף" פתח תקווה  פינס 8
  ספרדי  "פינס" פתח תקווה  הדר גנים
    "פנינת גנים" פתח תקווה 
    "פנינת גנים" פתח תקווה  איכילוב 3
  אשכנזי  "צא"י" פתח תקווה  החמישה
  תימני  "צהלת חן" פתח תקווה 
  תימני  "צמח דוד" פתח תקווה  איכילוב 20
  אשכנזי  "צעירי פא"י" פתח תקווה  הרצל 87
  תימני  "צעירי תימן" פתח תקווה  קרית הרב סלמון
  תימני  "צרור המור" פתח תקווה  אורלוב 4
  ספרדי  "קבוץ גלויות" פתח תקווה  דגל ראובן 54
  ספרדי  "קהילת יעקב" פתח תקווה  מוסטבוי 11
  אשכנזי  "קהל עדת יעקב" פתח תקווה  אורלוב 4
  אשכנזי  "קרית משה" פתח תקווה  רוטשילד 53
  פרסי  "ר' מאיר בעל הנס" פתח תקווה  אידלמן 6
  אשכנזי  "רינת אשר השטיבל" פתח תקווה  ריינס 13
  אשכנזי  "רמב"ם כ. אברהם" פתח תקווה  אורלנסקי 34
  תימני  "רני ושמחי" פתח תקווה  שאול המלך 11
  אשכנזי  "שארית ישראל" פתח תקווה  קונסוטוריון שלום אש 18
  ספרדי  "שבת אחים" פתח תקווה  קרימינצקי 8
  אשכנזי  "שבת אחים" פתח תקווה  אהבת ציון
  ספרדי  "שבת אחים" פתח תקווה  חובבי ציון 42
  אשכנזי  "שונה הלכות" פתח תקווה  שרעבי מועדד
  תימני  "שועת ישראל" פתח תקווה  הארי הקדוש 5
  תימני  "שועת עניים" פתח תקווה  שכונת עקיבא מימון 6
  תימני  "שיבת ציון" פתח תקווה  יהלום 28
  אשכנזי  "שירת חיים/כפ"ג" פתח תקווה  עזרא ונחמיה 60
  תימני  "שלום שבזי" פתח תקווה  מעפילים 3
  תימני  "שעיר תפילה" פתח תקווה  החמישה 23
  תימני  "שערי צדק" פתח תקווה  קפלן חוה חקלאי
  תימני  "שערי ציון" פתח תקווה  כנסת ישראל 65
  תימני  "שערי ציון" פתח תקווה  אחוה
  פרסי  "שערי רחמים" פתח תקווה  השומר 27
  תימני  "שערי שלוה" פתח תקווה  החמישה 21
  תימני  "שערי תורה" פתח תקווה  הושע 21
  תימני  "שעריה" פתח תקווה  רמז 35
  מעורב  "שרש חיים" פתח תקווה  ר' יהודה הנשיא
  תימני  "שתלי זיתים" פתח תקווה  בי"ס מורשה
  תימני  "תהילה לאל" פתח תקווה 
  אשכנזי  "תורה ומלאכה" פתח תקווה  תורה ועבודה 10
  אשכנזי  "תורה ועבודה" פתח תקווה  קיש פינת החמישה
  תימני  "תפארת בחורים" פתח תקווה  לוחמי הגיטו 19
  אשכנזי  "תפארת בנימין" פתח תקווה  מחנה יהודה 7
  תימני  "תפארת ישראל" פתח תקווה  צלאח שלום 19
  מעורב  "תפארת ישראל" פתח תקווה  שפיק עד"ש
  תימני  "תפארת מרדכי" פתח תקווה  מנחם רצון
  אשכנזי  "תפארת צבי" פתח תקווה  מונטיפיורי 10
  אשכנזי  "תפארת צבי" פתח תקווה 
  פרסי  "תפארת ציון" פתח תקווה  יונה 56 שעריה
  תימני  "תפארת שלום" פתח תקווה  קיש 44
  תימני  "תפארת שעירה" פתח תקווה 
  תימני  "תפילה לדוד" פתח תקווה  חגי 2
  תימני  "תשועת ישראל" פתח תקווה  צופים
    "מרכזי" צופים 
  ספרדי  "ספרדי" צופים 
  תימני  "תימני" צופים  צור הדסה
  ספרדי  "בית כנסת קהילתי" צור הדסה  צור נתן מיקוד 45836
  אשכנזי  "מרכזי" צור נתן  צוריאל
  ספרדי  "מרכזי" צוריאל  פינת דולב
לב השרון  ספרדי  "אחדות ישראל" צורן  פינת הדולב
לב השרון  תימני  "שיבת ציון" צורן  צלפון
  תימני  "אוהל מועד" צלפון  צלפון
  מרוקאי  "היכל דוד" צלפון  צלפון
  תימני  "יד לאחים" צלפון  צפרירים
  ספרדי  "שערי רחמים" צפרירים 
  ספרדי  "אבוהב" צפת 
  מרוקאי  "אבוחצירא" צפת 
  ספרדי  "אבריטש" צפת 
  ספרדי  "אגודת אחים" צפת 
  מרוקאי  "אור החיים" צפת 
  ספרדי  "איביקור" צפת 
  ספרדי  "אלשיך" צפת 
  מרוקאי  "אשכול" צפת 
  ספרדי  "בי"ס בית חנה" צפת 
  ספרדי  "בי"ס חב"ד" צפת 
  ספרדי  "בי"ס תיכון דתי" צפת 
  ספרדי  "ביר"ב" צפת 
  מרוקאי  "בית אלוקים" צפת 
  ספרדי  "בית גשר" צפת 
  מרוקאי  "בית חולים" צפת 
  ספרדי  "בית יוסף" צפת 
  אשכנזי  "בית לוי יצחק" צפת 
  אשכנזי  "בית מדרש גבוה להוראה" צפת 
  אשכנזי  "בית מדרש האר"י" צפת 
  אשכנזי  "בית מנחם" צפת 
  ספרדי  "בלום" צפת 
  ספרדי  "במתנ"ס בלום" צפת 
  ספרדי  "בני עקיבא" צפת 
  אשכנזי  "האדמו"ר מלעלוב" צפת 
  אשכנזי  "האר"י" צפת 
  ספרדי  "הארי הספרדי" צפת 
  אשכנזי  "היכל ברוך" צפת 
  מרוקאי  "היכל דוד" צפת 
  אשכנזי  "היכל לוי יצחק" צפת 
  אשכנזי  "הפליטה" צפת 
  ספרדי  "ויזניץ טוניס" צפת 
  ספרדי  "זבולון" צפת 
  אשכנזי  "זלמנוביץ" צפת 
  אשכנזי  "חב"ד" צפת 
  אשכנזי  "חב"ד עיר העתיקה" צפת 
  ספרדי  "חברת זוהר" צפת 
  ספרדי  "חומני עלוש" צפת 
  מרוקאי  "חוני המעגל" צפת  זלמן שזר
  תוניסאי  "חי טייב" צפת 
  ספרדי  "חללי צה"ל" צפת 
  מרוקאי  "יפה נוף" צפת 
  ספרדי  "ישיבת אור יקר" צפת 
  ספרדי  "כנסת הגליל ע"ש רון פרתוק" צפת 
  אשכנזי  "לכל היהודים" צפת 
  מרוקאי  "מזוג גלויות" צפת 
  מרוקאי  "מנחם בגין" צפת 
  אשכנזי  "מרכזי כנען" צפת 
  אשכנזי  "נדבורנא" צפת 
  מרוקאי  "נוף כנת" צפת 
  ספרדי  "נעם בסאריה" צפת 
  ספרדי  "סאסי כהן" צפת 
  ספרדי  "עליה" צפת 
  אשכנזי  "צ'דנוביל" צפת 
  אשכנזי  "צורטקוב" צפת 
  אשכנזי  "צעירי חב"ד" צפת 
  מרוקאי  "צעירים האר"י" צפת 
  מרוקאי  "צפון אפריקה" צפת 
  אשכנזי  "קאסוב" צפת 
  ספרדי  "קבלה" צפת 
  אשכנזי  "קהל חסדים" צפת 
  אשכנזי  "קרית מאור חיים" צפת 
  אשכנזי  "קרלין" צפת 
  מרוקאי  "ר' דוד בן ברוך" צפת 
  מרוקאי  "ר' דוד ומשה" צפת 
  ספרדי  "ר' יוסי בנאה" צפת 
 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב