מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

 ספרדי  "היכל שלמה" נתניה  נורדאו 50

בס"ד

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.


  ספרדי  "המסורתי - נורדאו" נתניה  רח' רותם , ת"ד 6235
  ספרדי  "העמותה ליהדות האירוסים " נתניה  שכטרמן 42379
אזור תעשייה ישן  ספרדי  "ובחרת בחיים" נתניה  דב הוז 8 42475
  ספרדי  "ויעתר יצחק ע"ש רשב"י" נתניה  ר' שמעון בר יוחאי 17 42244
  ספרדי  "זגייר דרנא" נתניה  זלמן שניאור 269/1
קרית נורדאו  ספרדי  "זכור לאברהם ויעקב" נתניה  החלוצים 15 42414
  ספרדי  "זכור לדוד" נתניה  לילינבלום 18 42412
  ספרדי  "זכור ליוסף" נתניה  יהודה הלוי 58 42480
  אשכנזי  "זכרון שמואל" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "זרחה השמש ליעקב" נתניה  סמילנסקי 13 42431
  אשכנזי  "חב"ד" נתניה  בי"ס רש"י
קרית נורדאו  אשכנזי  "חובבי ציון" נתניה  פתח תקוה 87 42461
בן ציון  ספרדי  "חסד ואמת" נתניה  כצנלסון 42464
קרית נורדאו  ספרדי  "חסד ואמת" נתניה  רח' קריניצי
אזורים  ספרדי  "חסד ואמת - עולי אירן" נתניה  שטמפר 5 42402
  אשכנזי  "חסידי גור" נתניה  ויצמן 27 42250 (חזר)
  אשכנזי  "חסידי רדז'ין" נתניה  הנוטע 6 42300
  אשכנזי  "חתם סופר (נחלת חיים)" נתניה  ויצמן 19
  אשכנזי  "יד אהרן" נתניה  אחד העם 11 42410
  ספרדי  "יד לגבורים" נתניה  בי"ס יהונתן - שד' איתמר בן אבי 31 42308
  תימני  "יהודה הלוי" נתניה  אהרונוביץ 60 42353
ותיקים  ספרדי  "יהודה לביא" נתניה  נחמיה 26, דורה
דורה  ספרדי  "ישורון " נתניה  שמואל הנציב 34 42281
  אשכנזי  "ישורון" נתניה  בן אליעזר 40, 42317
  ספרדי  "ישיבת -" נתניה  שח"ל 8 42362
ותיקים  ספרדי  "ישיבת אדאדי" נתניה  גד מכנס 18 42279
  ספרדי  "ישיבת אור התורה והתשובה במלון רזידנס" נתניה  רח' עזרא 26 רמת ידין
רמת ידין  תימני  "ישיבת בית הרש"ש" נתניה  ת.ד. 140 42101
  אשכנזי  "ישיבת בנ"ע" נתניה  עולי הגרדום 27 42398
  אשכנזי  "ישיבת בריסק" נתניה  רח' החפץ חיים - סוף רח' לוי אשכול
אזורים  ספרדי  "ישיבת הרי"ף" נתניה  שטרית 8 42346
  ספרדי  "ישיבת מאור ישראל" נתניה  סטרומה 13, 42386
  ספרדי  "ישיבת מאיר יעקב" נתניה  ירמיהו 15/5 42332
דורה  ספרדי  "ישיבת נר האר"י הקדוש" נתניה  דוד רזניק 7 קרית ישיבת ראדין
אזורים  אשכנזי  "ישיבת ראדין" נתניה  יוספטל 42394
סלע  ספרדי  "ישמח ישראל" נתניה  שוהם 24 42295
  אשכנזי  "ישמח משה" נתניה  הר הבית 10 42610
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" נתניה  שלמה המלך 39
  אשכנזי  "ישראל הצעיר - צפון" נתניה  רח' הנורית -
  אשכנזי  "ישראל הצעיר - רמת פולג" נתניה  סעדיה גאון 10
קרית צאנז  אשכנזי  "כ"ק האדמו"ר מצאנז" נתניה  ישעיהו 27 42330
דורה  ספרדי  "לג'ירבה (מגן אברהם)" נתניה  נחמיה 20 42426
  ספרדי  "מאיר " נתניה  אלקלעי 7 42238
עמידר  תימני  "מגדל עוז" נתניה  עמידר - רח' אלקלעי 7 42238
  ספרדי  "מגן אברהם" נתניה  שלמה שרעבי 12 / א' 42326
  תימני  "מגן דוד " נתניה  רח' מורדי הגיטאות 15,
  אשכנזי  "מורדי ולוחמי הגטאות" נתניה  שכון טוברוק 42329
אזור תעשייה ב'  תימני  "מוריה" נתניה  בי"ס ישורון - ההסתדרות 15 42541
  תימני  "מורשת אבות" נתניה  ליאון רייך 42446
  ספרדי  "מישכן דוד" נתניה  שד' שמשון 11 42236
  ספרדי  "מנחת שלום" נתניה  מאירוביץ 7 42310
  אשכנזי  "מנין בני הישיבות" נתניה  רח' לילנבלום 18, ת"ד 260
  ספרדי  "מנין חניכי הישיבות" נתניה  זמנית - בבי"ס חזני
  תימני  "מעיין גנים " נתניה  הקבלנים - 42339
דורה  ספרדי  "מצמיח ישועה" נתניה  אריה לוין 75 42342
קרית נורדאו  ספרדי  "מקדש אלעזר" נתניה  אברהם שפירא 12,
  אשכנזי  "מקדש מרדכי" נתניה  בי"ס תחכמוני - יהודה הלוי 35 42480
  ספרדי  "מקור בנימין" נתניה  פתח תקוה 111 42323
  תימני  "מקור חיים" נתניה  שרעבי 15 שכ' בן ציון 42346
  ספרדי  "מרדכי" נתניה  רח' ירושלים 3
  אשכנזי  "מרכז ממ"ש " נתניה  מקדונלד 7 42262
  אשכנזי  "מרכז קהילתי ע"ש גולדשטיין" נתניה  רח' עזרא 13
רמת ידין  תימני  "מרכז תורני ע"ש" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "מרן בית יוסף - עמותת היד החזקה" נתניה  ת"ד 3220
משה"ב קרית רבין  אשכנזי  "מתנ"ס קרית רבין" נתניה  שד' ויצמן 4
  ספרדי  "נווה אביבים" נתניה  פתח תקוה 100 42323
  ספרדי  "נחלי אלון" נתניה  קפלן 27
ותיקים  תימני  "נצח בנים" נתניה  פתח תקוה 23 42461
  אשכנזי  "נצח ישראל" נתניה  אברהם שפירא 12, 42317
  אשכנזי  "נצח מרדכי" נתניה  יחזקאל 5 דורה
דורה  ספרדי  "נר המערב" נתניה  רד"ק 1
עמידר  ספרדי  "נר לציון - ע"ש רבי ציון לוזון זצ"ל" נתניה  אבן עזרא 4, 42326
  ספרדי  "נר רחמים" נתניה  אבן גבירול 9-11 42326
בן ציון  תימני  "סגולה" נתניה  פתח תקוה 106 42323
  תימני  "סוכת שלום" נתניה  יפתח 35 גן ברכה
  תימני  "סוכת שלום" נתניה  הרימון 42217
עין התכלת  ספרדי  "סוכת שלמה" נתניה  שח"ל 5
ותיקים  אתיופי  "סימן טוב-" נתניה  שפרניצק 22 42396
ותיקים  ספרדי  "סניף אור התורה והתשובה" נתניה  חתם סופר 2
רמת חן  תימני  "ספרדי - "אהל משה"" נתניה  ככר העצמאות 11 42271
  ספרדי  "ע"ש הרב הכולל סידי פרג' חלימי" נתניה  הפורצים 21,
  ספרדי  "ע"ש הרב יוסף חיים לעולי עירק" נתניה  ויצמן 19, 42250
  אשכנזי  "עובדיה" נתניה  רחבת מכלוף מריאנו -
  ספרדי  "עולי אלג'יר - הרב שלום ג'דג'" נתניה  רח' קפלן 31
ותיקים  ספרדי  "עולי בבל הנצחון" נתניה  רח' קריניצי
אזורים  אשכנזי  "עולי קרפטים" נתניה  פתח תקוה 98,
  תימני  "עזרת אחים" נתניה  שד' הציונות 29
פרדס הגדוד  ספרדי  "עלית שבטים" נתניה  רח' הגר"א 4
  ספרדי  "עמותת נפש החיים" נתניה  פינסקר
פינת לילנבלום  אשכנזי  "עמותת רסטו לב" נתניה  ככר העצמאות 14
  ספרדי  "עמית - עמותה למורשת יהדות תוניסיה" נתניה  אבן עזרא 4
בן ציון  תימני  "עץ חיים" נתניה  שרה מלכין 24 42353
ותיקים  ספרדי  "עץ חיים" נתניה  שטרית 42346
קרית נורדאו  תימני  "עץ חיים" נתניה  בובליק 7 42356
ותיקים  ספרדי  "עת רצון" נתניה  ספיר 2 42482
  אשכנזי  "פא"י" נתניה  גולמב 24 - פינת שרת
  אשכנזי  "פועלי צדק" נתניה  סמילנסקי 5 42431
  אשכנזי  "פורת יוסף" נתניה  הרצל 24 פינת סמילנסקי
  ספרדי  "פחד יצחק" נתניה  הרימון 22, 42217
  תימני  "צור ישראל" נתניה  הרב קוק 60/62 42261
  אשכנזי  "צעירי ציון" נתניה  רוטנברג 14 42348
  אשכנזי  "קבוץ גלויות" נתניה  שד' שמשון 2
  אשכנזי  "קבוץ גלויות" נתניה  משה שפירא 40 42240
  אשכנזי  "קדושי השואה "עציון"" נתניה  קרן היסוד 18
קרית נורדאו  ספרדי  "ר' דוד בן ברוך" נתניה  שמואל דיין 19 42360
ותיקים  ספרדי  "ר' שמעון בר יוחאי" נתניה  יבנה 6 42237
דורה  ספרדי  "רבי שמעון בר יוחאי" נתניה  הרצל 12,
  ספרדי  "ריב"ש ורשב"ץ" נתניה  בי"ס תחכמוני
  אשכנזי  "רינת ציון" נתניה  שד' שמשון 42236
עמידר  תימני  "שבזי" נתניה  שמואל 1 42428
דורה  ספרדי  "שבטי ישראל" נתניה  אבן עזרא 30 42326
  תימני  "שבי ציון" נתניה  אוסישקין 2
  ספרדי  "שבת אחים" נתניה  נורדאו 56 42347
קרית נורדאו  ספרדי  "שבת אחים" נתניה  שרה מלכין 26
ותיקים  תימני  "שבת אחים" נתניה  קריניצי 8
אזורים  אשכנזי  "שבת אחים - גרוזינים" נתניה  סמטת הרב ורנר -
  אשכנזי  "שונה הלכות - ביהכ"נ הגדול" נתניה  אהרונוביץ 51 42353
ותיקים  תימני  "שיבת ציון - תפילת כל לפה" נתניה  ראשל"צ 30 42274
  אשכנזי  "שם לשמעון" נתניה  החרוב 3, 42219
  תימני   "שער דוד המלך" נתניה  עובדיה 14
ותיקים  ספרדי  "שער המזרח" נתניה  קבוץ גלויות 76,
  ספרדי  "שער ציון" נתניה  כצנלסון 20/10, 42464
  ספרדי  "שערי ברכה" נתניה  אצל אפרים נגט
  אתיופי  "שערי ירושלים לעולי אתיופיה" נתניה  בארי 66 42259
  ספרדי  "שערי צדק" נתניה  דב הוז 34
עמידר  תימני  "שערי צדק" נתניה  ארלוזורוב - ותיקים
ותיקים  ספרדי  "שערי צדק" נתניה  הרב קוק 73 42260
  ספרדי  "שערי ציון" נתניה  רח' יאיר 17 פינת אבו שדיד 42307
  ספרדי  "שערי רחמים" נתניה  צ'רלסון 20/11 42367
ותיקים  תימני  "שערי שלום" נתניה  הלפרין 4
ותיקים  תימני  "תורה ושלום" נתניה  בי"ס שורשים - שלמה בן יוסף 8
  תימני  "תפארת בחורים" נתניה  נחמיה 12
דורה  תימני  "תפארת ישראל" נתניה  שוהם 27 42295
  ספרדי  "תפארת ישראל - עזרת אחים" נתניה  אחד העם 11 42410
  ספרדי  "תפארת עובדיה (חזון)" נתניה  אחד העם 14, 42410
  תימני  "תפארת שלום" נתניה  בי"ס מוריה - ת"ד 5060
  תימני  "תפילת אבות" נתניה  הזית 1 42215
  תימני  "תפילת ישרים" נתניה  הדרום 12
  אשכנזי  "תפארת יצחק" סביון 
  ספרדי  "סגולה" סגולה  סוסיה 90401
  אשכנזי  "מרכזי" סוסיה  סנסנה
  אשכנזי  "מרכזי" סנסנה  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" סעד  ד"נ ערבה תיכונה מיקוד 86825
    "מרכזי" ספיר  ספסופה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" ספסופה  עבדון
  ספרדי  "מרכזי" עבדון  עגור
  ספרדי  "בית כנסת מרכזי" עגור  עגור
  ספרדי  "טל-אל" עגור  הדס 2/א
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" עומר  בדקל (אזור חדש)
  ספרדי  "נתיב השלום" עומר  גן ילדים רח' ליבנה
  ספרדי  "שבטי ישראל" עומר  מעבר בין רח' עדעד-חצב
  ספרדי  "שערי צדק" עומר  עופר
  ספרדי  "מרכזי" עופר  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "דוד ושלמה" עוצם  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "תיקון אברהם" עוצם  מושב עוצם
לכיש  ספרדי  "תפארת ישראל" עוצם  מושב עזריקם
  ספרדי  "אם הבנים" עזריקם  מושב עזריקם
  תוניסאי  "יוצאי טוניס" עזריקם  עין איילה
  אשכנזי  "מרכזי" עין איילה  ד.נ. עין גב 14940
  ספרדי  "מרכזי" עין גב  ד"נ ים המלח מיקוד 86980
    "מרכזי" עין גדי  עין הנצי"ב מקוד 10805
  אשכנזי  "קב' עין הנציב" עין הנצי"ב  עין יעקב
  ספרדי  "מרכזי" עין יעקב  הנדיב 37
    "אביר יעקב" עכו  ז'בוטינסקי 6
    "אברהם אבינו רבי דוד ומה" עכו  רח' רמח"ל
    "אהבה ואחוה" עכו  גבעת התמרים
    "אהבת ישראל" עכו  גולומב 35
    "אהל ה'" עכו  וולפסון
    "אהל יצחק" עכו  קיבוץ גלןיות 25 שיכון 3
    "אור החיים ליוצאי תורכיה" עכו  ת.ד. 2180
    "אור יוסף" עכו  קפלן 13
    "אור תורה" עכו  אברהם בן שושן
    "אליהו הנביא" עכו 
    "בי"ח מזרע" עכו  ששת הימים
    "בית אבות" עכו  בילו 5
    "בית אל" עכו  דרך הארבעה 41 ת.ד. 5264
    "בית חב"ד" עכו  רח' העליה 2
    "בית יעקב" עכו  יאנוש קורצ'ק
    "בית יעקב יסודי התורה" עכו  רח' הס
    "ברוך מרדכי" עכו  קדושי קהיר
    "ברית שלום" עכו  האילן 13
    "היכל חנה" עכו  ז'בוטינסקי
    "המרכזי האשכנזי" עכו  משה שרת
    "המרכזי הספרדי" עכו  גיבורי סיני
    "הרמב"ם" עכו  בי"ס הרצוג משה שרת 5
    "הרצוג" עכו  ירושלים 8
    "חברת שירי" עכו  הרצוג
    "חיים וחסד" עכו  דוד נוי 44
    "יגל יעקב" עכו  יד לבנים
    "יד לבנים" עכו  דוד נוי
    "יהונתן בן עוזיאל" עכו  בי"ס אמי"ת קנדי
    "ימין מקרבת" עכו  משה שרת 14
    "ישיבת עכו" עכו  ויצמן 31
    "מגן אברהם" עכו  עציון 12
    "מחזיקי הדת" עכו  בורוכוב 18
    "מטה אהרון" עכו 
    "מנורת המאור" עכו  בורלא 41 שיכון עמידר 41
    "מרדכי הצדיק" עכו  הבוסתן 1
    "נחלת יעקב" עכו  דרך הארבעה 34
    "נעים זמירות" עכו  בי"ס בית יעקב
    "נץ החמה" עכו  (כולל של הרב סבח)
    "עבודת ישראל" עכו  רבי שלום לופס
    "עבודת ישראל" עכו  האורן 26
  גרוזיני  "עולי גרוזיה" עכו  בן גוריון 246/1
    "עולי הגרדום" עכו  הרצוג 8
    "עץ חיים" עכו  דוד נוי 19
    "פארת צבי" עכו  אנילביץ 43
    "צירלסון" עכו  יאנוש קורצ'אק
    "רבי חיים פינטו" עכו  הנדיב 1
    "רבי יהודה הלוי" עכו  אברהם בן שושן 52
  ספרדי  "רמב"ם יוצאי תוניסיה" עכו  יהודה הלוי
    "רשב"י" עכו  מעברת מזרע
    "רשב"י" עכו  רסקו (שיכון 2)
    "שארית הפליטה" עכו  רמב"ם 16 ת.ד. 1513
    "שבז"י" עכו  לוחמי הגטאות 33
    "שלום וצדקה" עכו  יהודה הלוי 17 בי"ס רמב"ם
    "שמעון לוזון" עכו  אולם מופת
    "שער צדק" עכו  מפרץ שלמה 6
    "שערי שמיים" עכו  גבורי סיני
    "תפילה לדוד" עכו  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" עלומים  ד.נ. מודיעין
    "מרכזי אחווה ורעות" עלי זהב  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 1" עלמה  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 2" עלמה  עלמה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "עלמה 3" עלמה  עמוקה ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי" עמוקה  עמינדב
  תימני  "אוהל מועד" עמינדב  עמיקם
  ספרדי  "עמיקם" עמיקם 
יהלום    "אברהם אבינו" עמנואל  חצר בית הספר
    "אור זורח" עמנואל  מקלט ביה"ס
  מרוקאי  "בית ישראל" עמנואל  ברקת
  ספרדי  "ברקת- ספרדי" עמנואל  ככר רמב"ם
  ספרדי  "הספרדי הגדול" עמנואל  ככר רמב"ם
    "חניכי הישיבות" עמנואל  הגר"א
  אשכנזי  "חסידי גור" עמנואל  הגר"א
  אשכנזי  "חסידי חב"ד" עמנואל  ברקת
  אשכנזי  "חסידי חוסט" עמנואל  בית ישראל 21
  אשכנזי  "חסידי מרכזי" עמנואל  ככר רמב"ם
  אשכנזי  "חסידי סלונים" עמנואל  בית ספר חב"ד
  תימני  "משכן חיים" עמנואל  מ. מסחרי
  תימני  "עץ חיים" עמנואל  ברקת
  תימני  "פעולת צדיק" עמנואל  מ. מסחרי
  תימני  "שתילי זיתים" עמנואל  הגר"א
    "תפארת השומרון" עמנואל 
  תימני  "הדר ישראל" עמקה 
  תימני  "ישורון" עמקה 
  תימני  "רמב"ם" עמקה 
  תימני  "תפארת ישראל" עמקה  ד.נ. לב צפון השומרון
    "מרכזי היכל יונה" ענב  ד.נ. לב צפון השומרון
  ספרדי  "ספרדי" ענב  ד.נ. לב צפון השומרון
  תימני  "תימני" ענב  נוף יזרעאל
גבעת המורה  ספרדי  "אהבת ישראל" עפולה  בציר
  אשכנזי  "אהל יוסף" עפולה  אבן גבירול 371/6
גבעת המורה  ספרדי  "אהל יעקב" עפולה 
בוכרים  ספרדי  "אהל ציון" עפולה  המשך שכ' יער
גבעת המורה  אשכנזי  "אהל שלמה" עפולה  שרת
  ספרדי  "אהל שרה" עפולה  אורנים
  ספרדי  "אהל תורה- צעירים" עפולה  ביה"ס אהל מאיר עפר
  אשכנזי  "אוהל מאיר נ"א" עפולה 
עפולה עילית  ספרדי  "אוהלו" עפולה  גבעת המורה 236
גבעת המורה  ספרדי  "אור חיים" עפולה  הרב עוזיאל 178
עפולה עילית  אשכנזי  "אור יצחק" עפולה 
גאולים  תימני  "אחוות אחים" עפולה 
גאולים  תימני  "אחות עם עוזרי" עפולה  ורדה 1
  ספרדי  "אל המעיין" עפולה  רסקו 8
עפולה עילית  ספרדי  "אליהו הנביא" עפולה 
עובדים  ספרדי  "אליהו הנביא" עפולה  ביה"ס מעלות נסים
עפולה עילית  ספרדי  "ארגמן לצעירים" עפולה  מקלט שכונתי
עפולה הצעירה  אתיופי  "בית אברהם "אהל מועד"" עפולה  אבן גבירול
גבעת המורה  ספרדי  "בית אל" עפולה  וולפסון 41/3
  ספרדי  "בית אל" עפולה  ע"י ביה"ס מוריה
גבעת המורה  ספרדי  "בית אליהו" עפולה 
גאולים  ספרדי  "בית יעקב" עפולה  נתן אלבז 201 במקלט
גבעת המורה  ספרדי  "בית יעקב" עפולה  הסוכנות היהודית 24
  תימני  "בית ישראל" עפולה  הבנים
  ספרדי  "בית מאיר" עפולה  ביאליק
עפולה עילית  ספרדי  "בית קודש" עפולה  יהושוע
  אשכנזי  "בית שלום הגדול" עפולה  יצחק שדה
עפולה עילית  אשכנזי  "בני ירושלים" עפולה  שד' ארלוזרוב 31
  אשכנזי  "בעלי מלאכה חב"ד" עפולה  גורדון 15
עפולה עילית  תימני  "גאולי ד'" עפולה  הרוגי מלכות
גבעת המורה  אתיופי  "גור אריה יהודה" עפולה  וולפסון
  אשכנזי  "דנני" עפולה  הולנד 3
  ספרדי  "דרכי מאיר" עפולה  מנחם
  ספרדי  "היכל אברהם" עפולה  גבעת המורה 212
גבעת המורה  ספרדי  "היכל החמישה" עפולה  ביה"ס עזריאל
  ספרדי  "היכל שלמה ע"ש ש.ש" עפולה  יצחק שדה
עפולה עילית  מעורב  "הכשרת ילדי ישראל" עפולה  אבן גבירול 127
גבעת המורה  ספרדי  "הרמב"ם" עפולה  יצחק שדה 63/1
עפולה עילית  ספרדי  "זוהר שלמה" עפולה  יצחק שדה 86
עפולה עילית  תימני  "חברת אחים" עפולה  תיכון דתי יהודה
  תימני  "יחד שבטי ישראל" עפולה  ברנר 167
עפולה עילית  פרסי  "ישורון הפרסים" עפולה 
  ספרדי  "ישיבה תורנית" עפולה  הרצל
עפולה עילית  ספרדי  "ישראל לאומי" עפולה  פינקס
עפולה עילית  ספרדי  "מגן דוד" עפולה  מרכז עפולה עילית
עפולה עילית  אשכנזי  "נצח ישראל" עפולה 
גאולים  תימני  "סוכת שלום" עפולה  בית אבות משל"ב
גבעת המורה  ספרדי  "ע"ש אלי דרור" עפולה  הצנחנים 208
עפולה עילית  ספרדי  "עטרת יצחק" עפולה  הורד 14
עפולה הצעירה  ספרדי  "עפולה הצעירה" עפולה  יצחק שדה 586
עפולה עילית  ספרדי  "עץ חיים" עפולה  שפינוזה 87/ב'
גבעת המורה  ספרדי  "קדושי בבל" עפולה  הנרייטה סאלד
גבעת המורה  ספרדי  "ר' דוד בן ברוך הכהן" עפולה  טרומפלדור 6
עפולה עילית  ספרדי  "ר' דוד ומשה הכהן" עפולה  הרוגי מלכות 401/11
גבעת המורה  ספרדי  "רשב"י עץ חיים" עפולה  יצחק שדה 2/4
עפולה עילית  ספרדי  "שאר ישוב" עפולה  ע"י שכון נחשון
גבעת המורה  ספרדי  "שבת אחים" עפולה  ביה"ח העמק
  ספרדי  "שערי אורה" עפולה  יצחק שדה 58/ב
עפולה עילית  תימני  "שערי אחווה" עפולה  בורוכוב 7
עפולה עילית  תימני  "שערי צדק" עפולה  מנחם 29
  בוכרי  "שרבט" עפולה  אולם המועצה הדתית
  ספרדי  "תהלה לדוד" עפולה  ירושלים
  ספרדי  "תפארת ישראל" עפולה  כצנלסון
עפולה עילית  תימני  "תפארת ישראל" עפולה  מוסד אמונה
  ספרדי  "תפארת ישראל" עפולה  קוממיות 14
גבעת המורה  ספרדי  "תפארת שרון" עפולה  ד.נ. אפרים 44816
  אשכנזי  "אשכנזי" עץ אפרים  ד.נ. אפרים 44816
  ספרדי  "ספרדי" עץ אפרים  שמעון 35
  ספרדי  "אהבת ישראל" ערד  תור 1
  אשכנזי  "אוהל לוי יצחק" ערד  מרכזון כוכב חלמיש
  ספרדי  "אמרי שאול" ערד  חן 19
  אשכנזי  "אשכנזי מרכזי" ערד  הדס
  אשכנזי  "בית ישראל" ערד  שמעון 42
  ספרדי  "בית רחמים" ערד  צופית 11
  ספרדי  "בית-אל" ערד  הפלמ"ח 68
  אשכנזי  "האולפנא" ערד  אחוה 15
  אשכנזי  "השחר" ערד  יאשיהו
  אשכנזי  "ווג'ס" ערד  בן יאיר 19/2
  אשכנזי  "חב"ד" ערד  אתרוג 20
  אשכנזי  "טללים" ערד  חן 60
  אשכנזי  "יו"ט ליפמן" ערד  חרוב 7
  אשכנזי  "כולל גור" ערד  בן יאיר 17
  ספרדי  "ספרדי מרכזי" ערד  חן
  אשכנזי  "פאר ישראל" ערד 
ראשונים  ספרדי  "רבי מאיר" ערד  צבעוני
  ספרדי  "רותם" ערד  הפלמ"ח
  ספרדי  "רשב"י" ערד 
ראשונים  תימני  "שבז"י" ערד  חרוב 10/א
  אתיופי  "שבת אחים" ערד  יובל 40
  ספרדי  "שובה ישראל" ערד  חן 40/17
  אשכנזי  "תפארת ישראל" ערד  הכלנית 1 מיקוד 30300
  ספרדי  "אהבת שלום" עתלית  ההרדוף 1
  ספרדי  "דוד המלך" עתלית  ההרדוף 1
  אשכנזי  "המרכזי אשכנזי" עתלית  המחתרות 2
  ספרדי  "זכור לאברהם" עתלית  אמת המים 1
  ספרדי  "ע"ש קקון" עתלית  המחתרות 3
  ספרדי  "תוניסאים" עתלית  הזית 208
  ספרדי  "תפארת ישראל" עתלית  המחתרות 1 עתלית
  אשכנזי  "תפארת מתתיהו" עתלית  עתניאל 90407
  ספרדי  "הספרדי" עתניאל  עתניאל 90407
  אשכנזי  "מרכזי" עתניאל  פאת שדה
    "פאת שדה" פאת שדה  ד.נ. מודיעין 71940
    "בית כנסת ישן (מדרש)" פדואל  ד.נ. מודיעין 71940
  אשכנזי  "מרכזי" פדואל  ד.נ. מודיעין 71940
  ספרדי  "ספרדי" פדואל 
  ספרדי  "מעשה ידיו" פוריה- ווה עו 
  תימני  "הדסה" פוריה- כפר עבו 
  ספרדי  "מרכזי" פוריה- נווה עו 
  ספרדי  "עץ החיים" פוריה- נווה עו 
  ספרדי  "בית אברהם" פוריה עילית 
    "מרכזי" פטיש  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90682
    "מרכזי" פצאל  פקיעין חדשה
  ספרדי  "מרכזי" פקיעין חדשה  השנדג 9
 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב