מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

אשכנזי  "מרכזי" מירון  ת.ד. 153

בס"ד

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.


  ספרדי  "אור שלום" מיתר  ת.ד. 153
  אשכנזי  "אשכנזי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "בית הרשיטק" מיתר  ת.ד. 153
  תימני  "המערבי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "המרכזי" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "הצפוני" מיתר  ת.ד. 153
  מעורב  "שלב ב' (דרכי נועם)" מיתר  מכמורת
  ספרדי  "ביה"ס מבואות ים מכמורת" מכמורת 
  ספרדי  "מלאה" מלאה  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" מלילות  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" מלילות  מושב מנוחה ד.נ. שדה גת
לכיש  ספרדי  "אוהל יעקב" מנוחה  מנות
  ספרדי  "מרכזי" מנות 
עמידר  ספרדי  "אוהל חיים" מנחמיה  המיסדים
  אשכנזי  "ישמח משה" מנחמיה  ד.נ. עמה"י 15140
  אשכנזי  "מרכזי" מסדה  מסילת ציון
    "מגן ציון" מסילת ציון  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" מעגלים  ד.נ. עמה"י 15160
  אשכנזי  "מרכזי" מעגן  מעון 90410
  אשכנזי  "מרכזי" מעון  מעונה
  אשכנזי  "מעונה 2" מעונה  מעונה
  ספרדי  "מרכזי" מעונה 
    "אבני החושן" מעלה אדומים  הדקל 1
  מרוקאי  "אהבת ישראל" מעלה אדומים  מתנ"ס מעלה אדומים
  אשכנזי  "אוהל רחל מתנ"ס" מעלה אדומים 
    "אור התורה" מעלה אדומים 
    "אור זרוע" מעלה אדומים  הנחלים 770
  אשכנזי  "בית חב"ד" מעלה אדומים 
    "ברכת כהן" מעלה אדומים  הנחלים 92
  מרוקאי  "המרכזי" מעלה אדומים  קול התור 4
  מרוקאי  "חסדי חנניה" מעלה אדומים 
    "חסדי חנניה כיכר" מעלה אדומים 
    "יצחקי" מעלה אדומים  מצפה נבו
    "ישיבת הסדר" מעלה אדומים 
    "ישמח משה" מעלה אדומים 
    "מוסר אביך" מעלה אדומים  רח' החליל
  אשכנזי  "מחניים עולים" מעלה אדומים 
    "מעלה נבו" מעלה אדומים 
  אשכנזי  "מצפה מגדים אשכנז" מעלה אדומים 
    "מצפה נבו" מעלה אדומים 
    "נוסח אחיד" מעלה אדומים  רח' מדבר יהודה
  תימני  "נחלת אבות" מעלה אדומים 
    "נחלת יהודה קרלי" מעלה אדומים 
    "עלי עשור ועלי נבל" מעלה אדומים 
    "עמותת ישי" מעלה אדומים  צמח השדה - מתנ"ס
  כורדי  "צעירי כורדיסטאן" מעלה אדומים  המצדים 63
  מרוקאי  "שבת אחים" מעלה אדומים 
    "שיח השדה" מעלה אדומים  מעלה אפרים ד.נ. מזרח בנימין
  מעורב  "יפה" מעלה אפרים  מעלה גלבוע מקוד 19145
  אשכנזי  "קב' מעלה גלבוע" מעלה גלבוע  איבי הנחל
מעלה עמוס ב'  אשכנזי  "איבי הנחל" מעלה עמוס  מרכז הישוב
  אשכנזי  "זכרון מאיר" מעלה עמוס  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" מעלה עמוס  ד.נ. לב השומרון 44852
    "מרכזי - תפארת רב" מעלה שומרון  ד.נ. לב השומרון 44852
  ספרדי  "ספרדי" מעלה שומרון 
  ספרדי  "אהל אברהם" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אהל יוסף" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אלי כהן" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אליהו הנביא" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "אליהו ומיכאל" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "בית חב"ד" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בית יצחק" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בן איש חי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בן צבי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "בר יוחאי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "המרכזי" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "חיד"א" מעלות-תרשיחא 
  תוניסאי  "טוניסאים" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יגל יעקב" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יד פרץ" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "יהלו"ם" מעלות-תרשיחא 
  תימני  "מורשת אבות" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "משכן ישראל" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "נתיב מאיר" מעלות-תרשיחא 
  ספרדי  "עטרת אליהו" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "רמב"ם" מעלות-תרשיחא 
  אשכנזי  "מפלסים" מפלסים 
    "מצובה" מצובה  עין זיק
ספיר  תימני  "אוהל שלום" מצפה רמון  נחל גרופית 24
  ספרדי  "אור החיים" מצפה רמון  נחל רעף
  מעורב  "אחוות ישראל" מצפה רמון  נחל גרופית 24
  אשכנזי  "בית אל" מצפה רמון  נחל ציחור 19
  ספרדי  "היכל שלמה" מצפה רמון  מרגליות ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" מרגליות  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מרום גולן" מרום גולן  משמר הירדן ד.נ. ג.ע 11390
  ספרדי  "מרכזי" משמר הירדן 
  תימני  "אור צדק" משען 
    "בית יוסף" משען 
  ספרדי  "בית ישראל צעירים" משען 
  תימני  "מרכזי" משען 
  תימני  "נחלת יוסף" משען  הדס 1
  ספרדי  "מרכזי" מתן  ד"נ ים המלח מיקוד 86905
    "מרכזי" נאות הכיכר 
  ספרדי  "אביר יעקב" נהריה 
  ספרדי  "אברהם אבינו" נהריה 
  ספרדי  "אהבת שלום" נהריה 
  ספרדי  "אוהל חיים" נהריה 
  ספרדי  "אוצר התורה" נהריה 
  מעורב  "אור אליהו" נהריה 
  אשכנזי  "אור חדש" נהריה 
  ספרדי  "אלי כהן" נהריה 
  ספרדי  "אמת" נהריה 
  אשכנזי  "בית חב"ד" נהריה 
  מעורב  "בית חולים" נהריה 
  אשכנזי  "בית ישראל" נהריה 
  ספרדי  "בית מאיר" נהריה 
  מעורב  "בני עקיבא" נהריה 
  ספרדי  "גואל ישראל" נהריה 
  אשכנזי  "הגדול אושיסקין" נהריה 
  אשכנזי  "חברת תהילים" נהריה 
  ספרדי  "טמזרת" נהריה 
  ספרדי  "יגל יעקב" נהריה 
  תימני  "יד לאחים" נהריה 
  ספרדי  "יצחק אבינו" נהריה 
  ספרדי  "ישורון" נהריה 
  ספרדי  "מים חיים" נהריה 
  ספרדי  "מקור חיים" נהריה 
  אשכנזי  "מרכזי היכל אהרון" נהריה 
  ספרדי  "מרכזי ספרדי" נהריה 
  מעורב  "עין שרה" נהריה 
  תימני  "עץ החיים" נהריה 
  אשכנזי  "פועלי צדק" נהריה 
  אשכנזי  "צפון עמידר" נהריה 
  פרסי  "קודש" נהריה 
  ספרדי  "ר' חיים פינטו" נהריה 
  אשכנזי  "רסקו גאלה" נהריה 
  ספרדי  "רשב"י" נהריה 
  תימני  "שאול המלך" נהריה 
  ספרדי  "שארית הפליטה" נהריה 
  אשכנזי  "שומרי שבת" נהריה 
  ספרדי  "שערי צדק" נהריה 
  תימני  "שערי ציון" נהריה 
  ספרדי  "תפארת ישראל" נהריה 
  ספרדי  "תפילה לדוד" נהריה  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "נוב" נוב  מושב נוגה
לכיש  ספרדי  "נוגה" נוגה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "נוה אטיב" נווה אטי"ב  נווה אילן
  אשכנזי  "מרכזי" נווה אילן  נווה איתן מיקוד 10840
  אשכנזי  "נווה איתן" נווה איתן  מרכז הישוב
  אשכנזי  "חב"ד" נווה דניאל  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" נווה דניאל  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות המזרח" נווה דניאל  נווה דקלים
  ספרדי  "מקדש מעט" נווה דקלים  נווה דקלים
  אשכנזי  "מרכזי" נווה דקלים  נווה דקלים
  ספרדי  "נווה רחמים" נווה דקלים  נווה דקלים
  תימני  "נווה שלום" נווה דקלים  מושב נווה ימין
  ספרדי  "ע"ש בנימין הצדיק" נווה ימין  מושב נווה ימין
  ספרדי  "צעירי נווה ימין" נווה ימין  נווה ירק
  אשכנזי  "מרכזי" נווה ירק  ד.נ. לב שומרון
    "מרכזי" נופים  כפר אלדד 90916
  אשכנזי  "כפר אלדד" נוקדים  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" נוקדים  נחושה
  תימני  "עץ חיים" נחושה 
  תימני  "בית כנסת תימני" נחלה 
  תימני  "מעיין השלום" נחלה 
  תימני  "שלום שבז"י" נחלה  נחם
  תימני  "מקור חיים" נחם  נחם
  תימני  "תפארת ישראל" נחם  נטועה
  ספרדי  "מרכזי" נטועה  נטף
  אשכנזי  "בית כנסת נתף" נטף  ניסנית
  ספרדי  "ניסנית 1" ניסנית  ניסנית
  ספרדי  "ניסנית 2" ניסנית 
  מעורב  "מרכזי" ניצן  יוסי בן יועזר 46
גונן ו'    "נווה אבא" ניצני עוז 
  מעורב  "מרכזי" ניצנים  ד.נ. אבטח 79245
  אשכנזי  "מרכזי" ניר גלים  מושב ניר חן
לכיש  ספרדי  "ניר ח"ן" ניר חן 
  ספרדי  "ניר יפה" ניר יפה 
  אשכנזי  "מרכזי" ניר ישראל  ניר עציון
  אשכנזי  "מרכזי" ניר עציון  נס הרים
  פרסי  "אוהבי שלום" נס הרים  נס הרים
  ספרדי  "אריאל" נס הרים  התחיה
  ספרדי  "אגודת ישרים" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  ספרדי  "אגודת תפארת ציון" נס ציונה  גולומב 21
  ספרדי  "אהל יעקב" נס ציונה  שכ' רמת בן צבי
  ספרדי  "אהל יצחק" נס ציונה  נורדאו 20
  תימני  "אוהבי תורה" נס ציונה  ניל"י
  ספרדי  "אור החיים" נס ציונה  זורבבל
  ספרדי  "אלי כהן הי"ד" נס ציונה  נחשון 7
  ספרדי  "אנשי יושר" נס ציונה  שאול המלך 34
  ספרדי  "אשכול" נס ציונה  נחשון 7
  תימני  "בן פורת יוסף" נס ציונה  ויצמן (ת. מרכזית)
  ספרדי  "גאולת ישראל" נס ציונה  מרגולין
  ספרדי  "דוד המלך" נס ציונה  תל אביב 17
  אשכנזי  "הגדול" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  תימני  "המרכזי" נס ציונה  גאולה 13
  ספרדי  "חסידים" נס ציונה  נחמיה 10
  תימני  "ישורון" נס ציונה  שכ' לב המושבה
  ספרדי  "לב המושבה" נס ציונה  מכבי 6
  אשכנזי  "לנוער" נס ציונה  גולדי דמשק
  ספרדי  "משכן ישראל" נס ציונה  הבנים 90
  תימני  "נווה צדק" נס ציונה  גאולה 23
  תימני  "נר יעקב" נס ציונה  הנרקיס 4
  תימני  "סוכת שלמה" נס ציונה  נחשון 7
  ספרדי  "עזרא הסופר" נס ציונה  מאיר הרמן
  תימני  "עזרת אחים" נס ציונה  בן גוריון 51
  אשכנזי  "פרוגרסיבים" נס ציונה  סמטת רמב"ם
  אשכנזי  "ר' דוד בן ברוך" נס ציונה  צה"ל 46
  תימני  "רמב"ם" נס ציונה  נגבה 2
  תימני  "שבזי" נס ציונה  העצמאות32
  תימני  "שבזי" נס ציונה  גולי דמשק 8
  ספרדי  "שבת אחים" נס ציונה  שד' אפרים
  אשכנזי  "שכונת ניצן" נס ציונה  ההדרים 8
  תימני  "שערי צדק" נס ציונה  שכ' טירת שלום
  תימני  "שערי צדק" נס ציונה  לוחמי הגטאות 27
  תימני  "תפארת הבנים" נס ציונה  נעורים
  ספרדי  "ביה"ס נעורים" נעורים  נצר חזני
  ספרדי  "נצר חזני" נצר חזני  נצרים
  ספרדי  "נצרים" נצרים  קישון (מקלט)
  ספרדי  "אוהל לאה" נצרת עילית  מעלה יצחק
  אשכנזי  "אוהלי יוסף-יצחק" נצרת עילית  רימון 631/1
  ספרדי  "אור החיים" נצרת עילית  שושנים ת.ד. 680
  ספרדי  "אור חדש" נצרת עילית  צבעוני (מקלט)
  ספרדי  "אחדות ישראל" נצרת עילית  הגבעה 308/12
  אשכנזי  "אלי כהן" נצרת עילית  כרמל
ספרדי  "אליהו הנביא" נצרת עילית  הסייפן
  ספרדי  "בית אל" נצרת עילית  ביה"ס כסולות
  אשכנזי  "בית מנחם" נצרת עילית  עליה 12
  ספרדי  "ברית-שלום" נצרת עילית  גולן 118/2
  אשכנזי  "גבורי ישראל" נצרת עילית  רימון 1/21
  אשכנזי  "גבורי ישראל ג'" נצרת עילית  הגבעה
  אשכנזי  "המרכזי הגדול" נצרת עילית  גולן
  ספרדי  "המרכזי הספרדי" נצרת עילית  גולן 123/9
  ספרדי  "הרב טולדנו" נצרת עילית  הגולן 101/1
  ספרדי  "הרב מולינה" נצרת עילית  גולן 113/12
  ספרדי  "הרמב"ם" נצרת עילית 
שלום  אשכנזי  "חב"ד" נצרת עילית  הר יונה
  אשכנזי  "חב"ד הר יונה" נצרת עילית  יודפת 82/3
  ספרדי  "חברה למשניות" נצרת עילית  הר יונה (מקלט)
  ספרדי  "יונה הנביא" נצרת עילית  ארבל 10/2
  אשכנזי  "לוי אשכול" נצרת עילית  השושנים 218/1
  ספרדי  "מאור ישראל" נצרת עילית  הגפן 9/46
  ספרדי  "נווה שלם" נצרת עילית  חצב
שלום  גרוזיני  "עולי גרוזיה" נצרת עילית  בלוק 717 (מקלט)
  ספרדי  "עץ החיים" נצרת עילית 
אשכול  אשכנזי  "עצמאות ושלום ע"ש יצחק רבין" נצרת עילית  יודפת 439/5
  ספרדי  "צדקת יוסף" נצרת עילית  חרוד 735
  אשכנזי  "קיבוץ גלויות" נצרת עילית  גולן 124/25
  ספרדי  "ר' חנניה הכהן" נצרת עילית  גולן 101/49
  ספרדי  "ר' יעקב אבוחצירא" נצרת עילית  כלנית 12
  ספרדי  "רמח"ל" נצרת עילית  סיתוונית 14
  ספרדי  "שבט אחים" נצרת עילית  ארבל 12
  ספרדי  "שלומי אמונים" נצרת עילית  תבור 422/4
  ספרדי  "שלמה בר בריירו" נצרת עילית  שלום 817/1
  ספרדי  "שערי רחמים" נצרת עילית  הגפן 29
ספיר  ספרדי  "תפארת ישראל" נצרת עילית  הפועל 21
    "אהל יצחק" נשר  הפועל 5
    "אהל קדושים" נשר  קרן היסוד
    "אור החיים" נשר  האלון 9
    "אור יצחק" נשר  אורן
    "אורן הכרמל" נשר  דבורה
    "אלי כהן" נשר  גבעת נשר
    "גבעת נשר" נשר  עמוס
    "גבעת עמוס" נשר  ישורון
    "דוד המלך" נשר  דרך השלום
    "הגדול נשר" נשר  הפועל 83
    "היכל שלמה" נשר  הפועל 54
    "הרשב"י" נשר  הטכניון 7
    "השלום בן דור" נשר  הגיבורים
    "יד לאחים" נשר  המתמיד 51
    "מרכזי בן דור" נשר  המגינים
    "משה וישראל" נשר  הנוריות
    "רמות יצחק" נשר  משעול התלול 70
    "שערי תפילה" נשר  הפועל 86
    "תפילה לדוד" נשר  המתמיד
    "תפילת ישרים" נשר  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90676
    "מרכזי" נתיב הגדוד 
  ספרדי  "מרכזי" נתיב העשרה 
  אשכנזי  "נתיב השיירה" נתיב השיירה  ירושלים 41
    "אבוחצירא" נתיבות  מקלט 42
    "אבות הקדושים" נתיבות  חי הכהן 20
    "אהבת חיים" נתיבות  מקלט 16 הרצוג
    "אהבת חינם" נתיבות  מלכי ישראל
    "אהבת יעקב" נתיבות  השר שפירא
    "אהבת יצחק" נתיבות 
משה"ב    "אהבת ישראל" נתיבות  הורד מקלט 60
    "אהבת מרדכי" נתיבות  שבטי ישראל
    "אהבת שלום" נתיבות  מלכי ישראל
    "אהל יעקב" נתיבות  דרך הרימון קרואן 2
    "אהל יעקב" נתיבות  גבעת שפירא
    "אהל משה" נתיבות  יוסף סמילו
    "אהלי שם" נתיבות  שלום בונייך
    "אוהל דניאל וחיה" נתיבות  מלכי ישראל 15
    "אוצר יעקב ובית דודג" נתיבות  נטעים 67
    "אור הרמ"א" נתיבות  רמב"ם
    "אור התורה" נתיבות  רמב"ם
    "אורח חיים" נתיבות  חי הכהן מקלט 11
    "אם הבנים" נתיבות  שלום בונייך
  אשכנזי  "אשכנזי" נתיבות  חזון איש
    "בבא סאלי" נתיבות  ירושלים
    "בית אברהם" נתיבות  אלפסי
  אשכנזי  "בית חב"ד" נתיבות  רמב"ם
    "בית יעקב" נתיבות  שלום בונייך
    "בית יצחק" נתיבות  חזון איש
    "בית ישראל" נתיבות  גני רותם קרואן
    "בני אברהם" נתיבות  אבוחצירא
  מעורב  "בני עקיבא" נתיבות  נווה נוי ב'
    "האבות הקדושים" נתיבות  בריטיש גוטג' מקלט
    "היכל אסתר" נתיבות  חזון איש
    "היכל דוד" נתיבות  ציון בבא סאלי
    "היכל דוד" נתיבות  חזני
    "הקהילה" נתיבות  נווה נוי מקלט 232
    "ושבו בנים לגבולם" נתיבות  הרב קוק מקלט 17
    "זארה דכלאניה" נתיבות  אבוחצירא
    "זרע יעקב" נתיבות  חזון איש
  אשכנזי  "יד הגיבורים לעולי רוסיה" נתיבות  ברית כהונה מקלט 5
    "יד המבי"א" נתיבות  ילדי אוסלו
    "יד רמ"א" נתיבות  משה"ב א 111
    "כל ישראל" נתיבות  ויצן מקלט 61
    "לאבנר עמר" נתיבות  בר אילן 14 מקלט
    "לב דוד" נתיבות  שלום בונייך
  תימני  "מהריץ תימנים" נתיבות  שבטי ישראל
    "מקור חיים" נתיבות  משה"ב ב'
    "מרכז תודעה יהודית" נתיבות  גבעת שפירא מקלט
    "משכן שלמה" נתיבות  משה"ב א'
    "משכן שמואל" נתיבות  בנה ביתך 148
    "משכן ששון" נתיבות  נטעים מקלט 66
    "נטעי ישראל" נתיבות  הפלמ"ח 22
    "נתיבות החיים והשלום" נתיבות  משה"ב ב'
    "סגולה חיים ושלום" נתיבות  גבעת שפירא
    "עדיאל" נתיבות  הורד
  אתיופי  "עולי אתיופיה" נתיבות  מקלט 55 שד' הרצל
  ספרדי  "עולי קווקז" נתיבות  אבוחצירא 18
    "צדקת יושר" נתיבות  נווה נוי מקלט
    "ר' חיים פינטו" נתיבות  עוזיאל
    "ר' משה הכהן" נתיבות  ירושלים 54
    "ראש יוסף ודוד" נתיבות  בר אילן
    "שומרי שבת" נתיבות  הרמב"ם
    "שכנתי בתוכם" נתיבות  חזני
    "שלום בוניך" נתיבות  ירושלים 63
    "שמו אברהם" נתיבות  אבוחצירא מקלט 26
    "שמע ישראל" נתיבות  בר אילן 15
    "שערי משה" נתיבות  בבא סאלי 1349
    "שערי רחמים" נתיבות  אלפסי
    "תפילה למשה" נתיבות  גליקסון 4,
שכון סלע  ספרדי  "אבות ובנים" נתניה  ז'בוטינסקי 45 42277
  אשכנזי  "אגודת אחים" נתניה  אהרונוביץ 60
ותיקים  תימני  "אגודת אחים יוצאי תימן" נתניה  לילינבלום 3 42412
  אשכנזי  "אגודת בית כנסת "בית ראובן"" נתניה  מאירוביץ 7 42310
  אשכנזי  "אגודת ישראל" נתניה  הנביאים 10 42429
  ספרדי  "אגודת שלום" נתניה  גרינבוים 43 - למשלוח דואר
  ספרדי  "אהבה ושלום" נתניה  רח' משמר הירדן
נווה איתמר  אשכנזי  "אהבת ציון" נתניה  טשרניחובסקי 12, בי"ס דוד
  אשכנזי  "אהבת ציון" נתניה  שד' עין התכלת 11, ת"ד 11698
  ספרדי  "אהבת שלום" נתניה  נוה שלום 18
  תימני  "אהל אברהם" נתניה  השושנה 13 42226
  תימני  "אהל אליהו" נתניה  ראשון לציון 32 42275
  אשכנזי  "אהל יעקב" נתניה  נילי 59 42382
  תימני  "אהל יצחק" נתניה  חתם סופר 2 42522
  ספרדי  "אהל משה - ספרדים" נתניה  חתם סופר 2 42522
  תימני  "אהל משה - תימנים" נתניה  זלמן שניאור 8 42490
  ספרדי  "אהל משה ואברהם" נתניה  ת.ד. 5018 - דברי חיים 4 42448
  אשכנזי  "אהל נחמיה - מוסדות קרית צאנז" נתניה  שטרית 12 קרית נורדאו 42316
  ספרדי  "אהל עמרם" נתניה  הזית 1 42215
  אשכנזי  "אהל שלמה" נתניה  רח' נילי 38 42382
  ספרדי  "אוהל שם "נר שרה"" נתניה  שד' שמשון 15 גן ברכה, 42236
  ספרדי  "אור החיים" נתניה  שכון סלע - יוספטל
  ספרדי  "אור התורה והתשובה" נתניה  זנגביל 1 42297
  ספרדי  "אור התורה והתשובה - ישיבה" נתניה  רח' הרב טולדנו
עמליה ותיקים  ספרדי  "אור חדש" נתניה  מחנה יעקב 10/2 42336
  ספרדי  "אור ליעקב (אליהו הנביא)" נתניה  שמואל הנציב 30,
  ספרדי  "אור תורה" נתניה  ש"י עגנון
קרית נורדאו  אתיופי  "אחים חברים בני אתיופיה - ביתא ישראל" נתניה  ארלוזורוב 8 , 42363
ותיקים  תימני  "אחים עמרני" נתניה  רח' קפלן 31
ותיקים  ספרדי  "אלי כהן" נתניה  אריה לוין 78 42432
  ספרדי  "אלי כהן - נורדאו" נתניה  הכלנית 14, 42225
עין התכלת  ספרדי  "אליהו הנביא" נתניה  עזרא 3
דורה  ספרדי  "אליהו הנביא" נתניה  רח' נורדאו - בי"ס יגאל אלון
  ספרדי  "אליהו הנביא - קרית נורדאו" נתניה  ליאון רייך 2 42446
  ספרדי  "אם הבנים" נתניה  רח' לסקוב 13 42656
רמת פולג  ספרדי  "אם כל חיל" נתניה  אברהם שפירא 12 42317
  אשכנזי  "אמרי חיים דז'יקוב (אהל נפתלי)" נתניה  קריניצי 6
אזורים  ספרדי  "אסירי ציון - עולי בוכרה" נתניה  שד' ניצה -
  אשכנזי  "ארבע עונות" נתניה  עזרא 8
דורה  תימני  "אשל אברהם" נתניה  יחזקאל 42,
דורה  ספרדי  "בוכרים - עולי בוכרה" נתניה  עזרא 29 42427
דורה  ספרדי  "בושאיוף" נתניה  בוסל 29 42360
ותיקים  ספרדי  "בחורי ציון" נתניה  ת.ד. 5018 -
  אשכנזי  "בי"ח לניאדו" נתניה  רח' סיני 1 42426
דורה  אשכנזי  "בי"ס שפירא" נתניה  רח' השומר
עמליה ותיקים  אשכנזי  "ביכנ"ס קהילתי חזני" נתניה  קריניצי 5
אזורים -נאות שקד  ספרדי  "בית אל - אזורים" נתניה  ישעיהו 7 42330
  ספרדי  "בית אל - דורה" נתניה  ד"ר מרק אברהם 1 ותיקים
  ספרדי  "בית אל - ותיקים" נתניה  נוה שלום 37 , 42229
  תימני  "בית אל - נוה שלום" נתניה  הדר 8
עין התכלת  תימני  "בית אל - עין התכלת אל-ג'ריבה" נתניה  התנועה הציונית 23
פרדס הגדוד  ספרדי  "בית אל - פרדס הגדוד" נתניה  שיכון רסקו,
שושנת העמקים  ספרדי  "בית אל - רסקו" נתניה  יוחנן הסנדלר 14 - גן ברכה 42473
  ספרדי  "בית אל- יד חביב" נתניה  לבונטין 19 42318
  אשכנזי  "בית אליהו" נתניה  בובליק 26
ותיקים  ספרדי  "בית דוד" נתניה  שלונסקי 46
קרית נורדאו  ספרדי  "בית דוד" נתניה  רח' הרב גד מכלוף 3
נאות גנים  ספרדי  "בית הכנסת הגדול ע"ש לוין" נתניה  שד' בנימין 12,
  ספרדי  "בית הרב "משה ורחמים הכהנים"" נתניה  רבי עקיבא 18
קרית צאנז  ספרדי  "בית יהודה" נתניה  שמואל 7 42428
דורה  ספרדי  "בית יואל" נתניה  שטמפר 7 42402
  ספרדי  "בית יוסף" נתניה  יחזקאל 17
דורה  ספרדי  "בית יוסף" נתניה  אלכסנדר זייד 18 42364
ותיקים  תימני  "בית יוסף" נתניה  החלוצים 2 פינת שד' בנימין 42414
  ספרדי  "בית ינוקא" נתניה 
  ספרדי  "בית יעקב - בית אליהו" נתניה  רח' פ"ת 42461
  ספרדי  "בית לנדמן" נתניה  משה שפירא 40 42240
שכון מזרחי  אשכנזי  "בית מאיר " נתניה  מועדון קהילתי - רח' נורדאו 16
קרית נורדאו  אשכנזי  "בית מנחם חב"ד " נתניה  שלמה המלך 41 42267
  אשכנזי  "בית עמי" נתניה  רח' הרב ריינס 42426
  אשכנזי  "בנ"ע מרכז" נתניה  שמואל הנציב 34 42285
  אשכנזי  "בני ציון" נתניה  רח' עולי הגרדום 10 42398
  אשכנזי  "בר אילן" נתניה  שי עגנון 26 42347
קרית נורדאו  ספרדי  "ברכת אברהם חי" נתניה  נוה שלום 25, 42229
  תימני  "גאולה" נתניה  עזרא 5
דורה  ספרדי  "גבורי סיני" נתניה  ויצמן - 42250
  אשכנזי  "גיל הזהב" נתניה  חתם סופר 1 42522
רמת חן  תימני  "גינת אגוז" נתניה  הרב טולדנו
עמליה ותיקים  ספרדי  "דברי דוד" נתניה  גליקסון 15 -
  ספרדי  "דקר" נתניה  הצנחנים 4,
  ספרדי  "דרכי נועם" נתניה  רד"ק 1 42321
  ספרדי  "היכל המלך דוד" נתניה  אנילביץ 15 42389
רמת אפרים  תימני  "היכל יעקב" נתניה  אחד העם 9
  אשכנזי  "היכל מנחם" נתניה  טשרניחובסקי 9 42307
  אשכנזי  "היכל משה" נתניה  סמילנסקי 38
  ספרדי  "היכל רבי מאיר " נתניה  ברנר - פינת ההסתדרות 42441
  ספרדי  "היכל רפאל" נתניה  נוה שלום 38 42229
  תימני  "היכל שלמה" נתניה  שד' בנימין 10 42313
  תימני  "היכל שלמה" נתניה  ירמיהו 5
 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב