מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי

The World Books Library

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

בס"ד

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

תימני  "מרכזי" ירחיב  יונה
כרם אברהם    "נודע ביהודה" ירחיב 
    "אוהל יוסף" ישע  ישעי
  תימני  "הרמב"ם" ישעי  ישעי
  תימני  "צור יורם" ישעי  ישעי
  תימני  "שלום שרעבי" ישעי  ישעי
  תימני  "תפארת ישראל" ישעי 
  ספרדי  "מרכזי" כוכב השחר  בית אל
  מעורב  "בית אל" כוכב יאיר  שדרות הארץ
  מעורב  "מרכזי" כוכב יאיר  מועדון ותיקים
  ספרדי  "ספרדי" כוכב יאיר  כורזים ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" כורזים  כלנית ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כלנית  ד.נ. עמה"י 15105
  אשכנזי  "מרכזי" כנרת (מושבה)  ד.נ. עמה"י 15118
  אשכנזי  "מרכזי" כנרת (קבוצה)  כסלון
  מרוקאי  "נוה תהילה" כסלון  כפר אוריה
  ספרדי  "אפרים חזון" כפר אוריה  ד.נ.ג.ע 12150
  אשכנזי  "כפר בלום" כפר בלום  ד.נ. ג.ע. 12150
  אשכנזי  "כפר בלום" כפר בלום  כפר דרום
  אשכנזי  "כפר דרום" כפר דרום  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "בי"ס הרא"ה" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "בית חזון" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  ספרדי  "בן יקיר" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  מעורב  "בני עקיבא" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  אשכנזי  "ישיבת בני עקיבא" כפר הרא"ה  כפר הרא"ה
  מעורב  "מרכזי" כפר הרא"ה 
  ספרדי  "כפר הרי"ף" כפר הרי"ף  כפר ויתקין
  אשכנזי  "מרכזי" כפר ויתקין  כפר חנניה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כפר חנניה  עולי הגרדום
  ספרדי  "אהבת ישראל" כפר יונה  שכ' אלונים
  ספרדי  "אלונים" כפר יונה  קרן היסוד
  ספרדי  "בית אל" כפר יונה  הדואר המרכזי
  אשכנזי  "המרכזי ע"ש גרהרדט" כפר יונה  אלפסי
  ספרדי  "יוסף בלולו" כפר יונה  ישורון
  ספרדי  "ישורון" כפר יונה  הרב קוק
  אשכנזי  "ישמח ישראל" כפר יונה  יהודה הלוי
  ספרדי  "נווה אליהו" כפר יונה  הנרקיס
  ספרדי  "נחל חיים" כפר יונה  שכ' ניצנים
  ספרדי  "ניצנים" כפר יונה  הנרקיס
  ספרדי  "פני מאיר" כפר יונה  הרצל
  ספרדי  "קהילות יעקב" כפר יונה  אח"י אילת
  תימני  "שבי ציון" כפר יונה  גיבורי ישראל
  ספרדי  "שערי רחמים" כפר יונה 
  אשכנזי  "יחזקאל" כפר יחזקאל  כפר מונש
  אשכנזי  "מרכזי" כפר מונש  ד.נ. הנגב
  מעורב  "יחיד" כפר מימון  שכונת יוספטל
    "אהבת שלום" כפר סבא  דניאלי 3
  ספרדי  "אהבת שלום" כפר סבא  מקלט שאול המלך
  ספרדי  "אהל אברהם" כפר סבא 
    "אוהל אברהם" כפר סבא  יבנה 14
  תימני  "אוהל יעקב" כפר סבא  הנביאים 25
  ספרדי  "אוהל יעקב" כפר סבא  הכרמל 71/ב
  ספרדי  "אוהל יעקב ולאה" כפר סבא  רמז 26
  תימני  "אוהל מועד" כפר סבא  יציאת אירופה
  ספרדי  "אוהל מועד" כפר סבא  ויצמן 122
  ספרדי  "אוהל משה" כפר סבא  כנפי נשרים
    "אוהל משה" כפר סבא  הנביאים 7
  ספרדי  "אוהל רחל" כפר סבא  הדר 2
  אשכנזי  "אלטשולר עזרא" כפר סבא  ש' המלך פ' מצדה
  ספרדי  "אלי כהן" כפר סבא  ויצמן פ' אלי כהן
    "אלי כהן" כפר סבא  פרישמן אלמילך
  ספרדי  "אליעזר המרכזי האשכנזי" כפר סבא  רח' תל-חי
  ספרדי  "אמנה" כפר סבא  דוד המלך
  ספרדי  "אעירה שחר" כפר סבא  רח' הרצל 46
  אשכנזי  "ביהכ"נ המרכזי" כפר סבא  שילר
  תימני  "בית יוסף" כפר סבא  מזרחי ד'
  תימני  "בית אל" כפר סבא  ש' מזרחי ה'
  תימני  "בית אל" כפר סבא  רמז 26
  תימני  "בית אל" כפר סבא  ישעיהו שכונת קפלן
    "בית אל" כפר סבא  בית בכפר הדרים
    "בית בכפר הדרים" כפר סבא  מור הגיטאות 9
    "בית הלל" כפר סבא  דניאל
  תימני  "בית יוסף" כפר סבא  שיפרוט 20
    "בית יעקב" כפר סבא  בורוכוב
  תימני  "בית יעקב ע'" כפר סבא  התותחינם 6א'
  ספרדי  "בית עזרא" כפר סבא  פרוג 6
  תימני  "ביתיוסף" כפר סבא  קפלנסקי
  תימני  "בני עקיבא עליה" כפר סבא  אהבת שלום
  ספרדי  "גלנטה" כפר סבא  ויצמן 122
  ספרדי  "החסידים" כפר סבא  התחיה 11
  ספרדי  "הספרדי המרכזי" כפר סבא  ויצמן
  אשכנזי  "הפועל המזרחי" כפר סבא  שבזי 26
  תימני  "הצעירים המנין החדש" כפר סבא  רמז 28
  אשכנזי  "הר אריאל" כפר סבא  רח' תל חי 70
  ספרדי  "הראל" כפר סבא  רינגלבלום 1
  תימני  "השלום" כפר סבא  תורה ועבודה 4
  ספרדי  "זכור לאברהם" כפר סבא  יבנה 9
  תימני  "זכרון ענוים" כפר סבא  חצרות אדר א'
  ספרדי  "זכרון קדושים" כפר סבא  יוספטל
  ספרדי  "זכרם לעד-קד'צהל" כפר סבא  ויצמן 105
  אשכנזי  "חב"ד" כפר סבא  פינס 8
  אשכנזי  "חב"ד ליובאוויטש" כפר סבא  גורדון פ' הפרדס
  ספרדי  "יהודה אוהב ציון" כפר סבא  ש' עליה
  תימני  "ישורות" כפר סבא  שאול המלך
  ספרדי  "ישראל" כפר סבא  מגדלי ים התיכון
    "מגדילי ים התיכון" כפר סבא  שכון ותיקים
  ספרדי  "מגן יחזקאל" כפר סבא  כצנלסון 7
  ספרדי  "מנוחת שלום" כפר סבא  הכרמל /בר אילן
  אשכנזי  "מנין בני עקיבא" כפר סבא  רינגלבלום
  תימני  "מקור חיים" כפר סבא  שילר 10
  תימני  "מרום ציון" כפר סבא  טירת צבי 18
  תימני  "משכן ישראל" כפר סבא  הכרמל פי תל חי
  ספרדי  "משכנות יעקב" כפר סבא  הרב גולד 9
  תימני  "נוה שלום" כפר סבא  הסנהדרין 6
  תימני  "נחלת אחים" כפר סבא  בורוכוב 3
  תימני  "נחלת אחים" כפר סבא  כנרת
  אשכנזי  "נצח ישראל" כפר סבא  מזרחי ד' פינס 8
  ספרדי  "נר קדושים" כפר סבא  קפלנסקי 40
  תימני  "סוכת שלום" כפר סבא  בית בכפר
  ספרדי  "ע"ש בלושטיין" כפר סבא  מרכז דוד
  ספרדי  "ע"ש הצדיקים" כפר סבא  רח' הכרמל 72
  אשכנזי  "ע"ש מינץ בנימין" כפר סבא  אוסטשינסקי 12
  ספרדי  "ע"ש קוניבסקי ז"ל" כפר סבא  שלום אם
  ספרדי  "עובד בן ציון" כפר סבא  אמוראים
  תימני  "עזרת אחים" כפר סבא  מרב הקסמים 8
  תימני  "עזרת אחים" כפר סבא  חצרות אדדר ב'
  ספרדי  "עזרת אחים ו'" כפר סבא  אלחריזי
  תימני  "עץ חיים" כפר סבא  שמחה אסף
  תימני  "עץ חיים" כפר סבא  שמחה אסף
  תימני  "עץ חיים מזרחי ב" כפר סבא  שבזי 7
  ספרדי  "עץ חיים שבזי" כפר סבא  החי"ש 4
    "קהילת הוד והדר" כפר סבא  הפלמ"ח 10
  אשכנזי  "קומובר" כפר סבא  התמר
  ספרדי  "קיובץ גלויות" כפר סבא  רביר יהונתן
  ספרדי  "רביר יהונתן" כפר סבא  קפלנסקי 33
  תימני  "רמב"ם" כפר סבא  גבעת אשכול
  ספרדי  "שבי ציון" כפר סבא  ויצמן 111
  ספרדי  "שבת אחים" כפר סבא  שבזי 1
  תימני  "שבת אחים" כפר סבא  ויצמן 89
  ספרדי  "שובה ישראל" כפר סבא  כצנלסון 3
  תימני  "שועת עמלים" כפר סבא  שיכון מזרחי א
  ספרדי  "שיכון מזרחי א'" כפר סבא  יהוד המכבי
  ספרדי  "שער הרחמים" כפר סבא  אבן עזרא 15
  תימני  "שערי צדק" כפר סבא  המייסדים 3
  ספרדי  "ששת הימים" כפר סבא  מזרחי ד'פינס 8
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  יונה הנביא
    "תפארת ישראל" כפר סבא  אלחריזי 15
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  רמז
  תימני  "תפארת ישראל" כפר סבא  מזרחי ה' יבנה 8
  ספרדי  "תפילה לדוד" כפר סבא  בר אילן 20
  תימני  "תפילה משה" כפר סבא  דרך אפק 2
  אשכנזי  "מרכזי" כפר סירקין  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" כפר עציון  כפר פינס 37920
  אשכנזי  "אולפנא" כפר פינס  כפר פינס 37920
  אשכנזי  "בית מדרבית מדרש לתורה ולתפילה" כפר פינס  גן השומרון
  אשכנזי  "גן השומרון" כפר פינס  תלמי אליעזר 38812
  אשכנזי  "היכל דניאל" כפר פינס  דנ. מנשה
  מעורב  "כפר גליקסון" כפר פינס  שער מנשה ד.נ. חפר 38814
  ספרדי  "כפר עבודה" כפר פינס  ד.נ. מנשה 37855
  אשכנזי  "מי עמי" כפר פינס  שער מנשה ד.נ. 38814
  ספרדי  "מרכז רפואי" כפר פינס  עין עירון 37910
  אשכנזי  "עין עירון" כפר פינס  רגבים ד.נ. מנשה 37820
  ספרדי  "רבכים" כפר פינס  שדה יצחק ד.נ. חפר 38840
  ספרדי  "שדה יצחק" כפר פינס  ד.נ. חפר 38830
  תימני  "תפארת משה" כפר פינס  כפר רופין מקוד 10850
  מעורב  "כפר רופין" כפר רופין  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "כפר שמאי 1" כפר שמאי  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "כפר שמאי 2" כפר שמאי  כפר שמאי ד.נ. מרום הגליל
  תימני  "מרכזי" כפר שמאי  דרך הבנים 34
מעורב  "היכל הבנים" כפר שמריהו  ת.ד. 90
  ספרדי  "בית אל" כפר תבור  ת.ד. 79
  אשכנזי  "הגדול" כפר תבור  ד.נ. אפרים
  תימני  "אהל שם" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
  אשכנזי  "חב"ד" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
    "קיבוץ גלויות א'" כפר תפוח  ד.נ. אפרים
    "קיבוץ גלויות ב'" כפר תפוח 
  ספרדי  "מרכזי" כרכום  כרם בן זמרה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" כרם בן זמרה  כרם בן זמרה ד.נ. מרום הגליל
  אשכנזי  "מרכזי אשכ'" כרם בן זמרה  ד.נ. אבטח 79855
  אשכנזי  "מרכזי" כרם יבנה (ישיבה)  כרם מהר"ל
  אשכנזי  "מרכזי" כרם מהר"ל  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" כרמי צור  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות מזרח" כרמי צור 
שכונה שכונה חדשה  אשכנזי  "צור שלום" כרמי צור  נתיב הלוטוס 2
  תימני - שאמי  "משכן שלום" כרמיאל  כרמל 90404
  אשכנזי  "מרכזי" כרמל  לבנים ד.נ. מרום הגליל
  מעורב  "מרכזי" לבנים 
  מעורב  "להבים" להבים  ככר הפלמ"ח לוד
  מרוקאי  "אביר יעקב" לוד  שד' הירושלים 14
  מרוקאי  "אוהב ורודף שלום" לוד  הדקל 4 קרית בתי כנסת
  אשכנזי  "אוהל אברהם" לוד  בר אילן 9
  אשכנזי  "אוהל יהודה" לוד  שכון חב"ד
  גרוזיני  "אוהל יוסף יצחק" לוד  שכון חב"ד
  מרוקאי  "אוהל יצחק" לוד  גן שרת ת.ד. 486
  מרוקאי  "אוהל משה" לוד  נוה זית
  מרוקאי  "אור החיים" לוד  גן שרת
  ספרדי  "אלגריבה" לוד  איינשטיין 151
  מרוקאי  "אלי כהן" לוד  סולמון
  ספרדי  "אליהו הנביא" לוד  כצנלסון 27
  מרוקאי  "אשכול הכופר" לוד  חללי מינכן 4
  מרוקאי  "בבא סאלי (תפארת ישראל)" לוד  שלמה המלך 632
  הודי  "בי'כ ע"ש שי בלקר" לוד  אלפעל 3
  מרוקאי  "בית אהרון" לוד  שרת
  מרוקאי  "בית אל נחלת לוי" לוד  דיזרעלי
  ספרדי  "בית אל עולי לוב" לוד  בר אילן1
  ספרדי  "בית אליהו" לוד  שכון חב"ד 8
  אשכנזי  "בית אריה" לוד  זבוטינסקי 5
  ספרדי  "בית ברוך" לוד  אלי כהן 22
  גרוזיני  "בית דוד" לוד  דיזרעלי מקלט616
  מרוקאי  "בית יעקב" לוד  הרימון 1
  מרוקאי  "בית ישועה" לוד  ברנר 9
  ספרדי  "בית ישראל" לוד  בן אליעזר 24
  מרוקאי  "בית מושיע לישראל" לוד  הרצל 6
  אשכנזי  "בית צבי" לוד  גבעת הזיתים
  הודי  "בית תפילה" לוד  לוד הצעירה
  גרוזיני  "בנה ביתך" לוד  ת.ד.432
  מרוקאי  "בני שושן (בבניה)" לוד  גבעת הזיתים
  מרוקאי  "גאולה" לוד  רמ"ט 7
  מרוקאי  "דוד בן ברוך" לוד  שכונת רכבת
  ספרדי  "דת משה וישראל" לוד  גני אביב
  ספרדי  "היכל יהונתן" לוד  גני אביב
  אשכנזי  "היכל יהונתן רוסיה" לוד  הנריטה סולד 10
  מרוקאי  "היכל יעקב" לוד  שרת 110
  מרוקאי  "הרי"ף" לוד  פלומינק
  מרוקאי  "הרמ"א" לוד  גלעד לוד
  מרוקאי  "חזון יהודה" לוד  שלמה המלך 31
  ספרדי  "חזון עובדיה" לוד  איינשטיין
  ספרדי  "חי טייב" לוד  אברהם מזרחי
  ספרדי  "חיים טייב" לוד  מרזוק 4
  מרוקאי  "חסדי משה" לוד  חיים שיפרא
  מרוקאי  "יפה נוף" לוד  הגלעד 15
  ספרדי  "ישועה בקרוב" לוד  החלוץ 6
  גרוזיני  "ישועת ה'" לוד  שלמה המלך 127
  מרוקאי  "ישורון" לוד  דיזרעלי
  ספרדי  "כולל חוט של חסד" לוד  קרית בתי כנסת
  מרוקאי  "כולל ציון במשפט תפדה" לוד  גן שרת
    "מגן אברהם" לוד  אלי כהן
  אשכנזי  "מגן דוד" לוד  ממשלתי
  מרוקאי  "מצמיח ישועה" לוד  הרצל 6
  אשכנזי  "מרכזי" לוד  המתנתבים 64
  הודי  "מרכזי עולי הודו" לוד  ברק 10
  מרוקאי  "משכנות ישראל" לוד  אלפעל לוד
  אשכנזי  "ניסן" לוד  גני יער
  מרוקאי  "עוד יוסף חי" לוד  שכונת אקדמאים
  אשכנזי  "עולה רוסיה" לוד  דיזרעלי מקלט 642
  בוכרי  "עולי בוכרה" לוד  בן אליעזר
  מרוקאי  "קהילת ישראל" לוד  מקלט 616
  ספרדי  "קוקזים" לוד  ת.ד. 671
  ספרדי  "ר' יעקב סלמה" לוד  הוסטל 38
  אשכנזי  "שארית ישראל" לוד  לוד הצעירה
  מרוקאי  "שבת אחים" לוד  רמת אשכול 73
  בוכרי  "שומר ישראל" לוד  חללי מינכן 11/93
  ספרדי  "שיבת ציון" לוד  ככר הפלמ"ח 7
  מרוקאי  "שמעון בר יוחאי" לוד  רמז 14
  מרוקאי  "שער בת רבים" לוד  חשמונאים
  גרוזיני  "שער השמים" לוד  שכונת שרת
  הודי  "שערי שלום" לוד  שכון חב"ד 10/12
  מרוקאי  "תפארת יצחק" לוד  נוה זית 3
    "תפארת ציון" לוד  נאות יצחק
  מרוקאי  "תפילה למשה" לוד  לוזית
  מרוקאי  "בית כנסת מרכזי" לוזית  ליאון
  ספרדי  "ליאון" לי-און 
    "לימן" לימן  מרכז כפרי נהורה
לכיש  ספרדי  "אריה הקדוש" לכיש  מושב לכיש
לכיש  אשכנזי  "לכיש" לכיש  מרכז כפרי נהורה
לכיש  ספרדי  "נהורה" לכיש  לפידות
  ספרדי  "מרכזי" לפידות  מאיר שפיה
  מעורב  "מרכזי" מאיר שפיה  מבואות ביתר
  ספרדי  "אוהל השישה" מבוא ביתר  ד.נ. צ. השומרון
    "מרכזי" מבוא דותן  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מבוא חמה" מבוא חמה  מבקיעים
  אשכנזי  "מרכזי" מבקיעים  הרקפת
    "אוהל יחיאל" מבשרת ציון  מבצע נחשון 19
    "אחדות ישראל" מבשרת ציון  זהבית 3
    "אלי כהן" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "אריאל" מבשרת ציון  הפלמ"ח 121
    "בני יוסף" מבשרת ציון  נצח ישראל
    "בת ציון" מבשרת ציון  בי"ס הדרור
ד'    "הדרור" מבשרת ציון  הברוש 43
  אשכנזי  "חב"ד" מבשרת ציון  הפלמ"ח 143
    "ישורון" מבשרת ציון  חצב 6
    "ישמח משה" מבשרת ציון  אילנות 4
    "כתר ציון" מבשרת ציון  השלום 93
    "מבשר שלום" מבשרת ציון  הגפן
מעוז ציון    "מגן דוד" מבשרת ציון  יוסף חיים 9
  ספרדי  "ספרדי מרכז קליטה" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "עזרא הסופר" מבשרת ציון  השושנה 19
    "קול אליהו" מבשרת ציון  האורן 44
    "קול מבשר" מבשרת ציון  מצפה הבירה
    "שערי זכות" מבשרת ציון  הפלמ"ח
    "תפילה למשה" מבשרת ציון  מגדים
  ספרדי  "מרכזי" מגדים  מושבה מזרח
  מעורב  "יסוד מגדל" מגדל  שכון
  תימני  "מזכרת שלום" מגדל  שכון
  ספרדי  "שמח זבולון" מגדל  זבולון
    "אבן דנן" מגדל העמק  יפה נוף ק. הסמוכה 585
    "אהל יוסף" מגדל העמק  הרב בוסקילה
    "אהל יצחק" מגדל העמק  קרית מגדל אור
    "אוהל רות" מגדל העמק  ניצנים
    "אור דוד" מגדל העמק  חטיבת גולני
    "אור החיים" מגדל העמק  העצמאות 394
    "אור הכוכב" מגדל העמק  נוף העמק
    "אור העמק" מגדל העמק  הנשיאים
    "אור מאיר" מגדל העמק  החורש
    "אליהו הנביא" מגדל העמק  העצמאות
    "זוהר התורה" מגדל העמק  העצמאות
  אשכנזי  "חב"ד" מגדל העמק  חטיבת גולני 18 פינת רסקו
    "יד הרב" מגדל העמק  זבולון
    "יד לאחים" מגדל העמק  קדש
    "יוצאי אירופה" מגדל העמק 
יערת העמק    "יערת העמק" מגדל העמק  דובדבן - מצפה העמק
    "מאור החיים" מגדל העמק  פנינת העמק
    "נחלת הבנים" מגדל העמק  בגד עור
    "נחלת מרדכי" מגדל העמק  העצמאות
    "נר הצפון" מגדל העמק  סטרומה
    "עולי בבל" מגדל העמק  תימורים
  ספרדי  "עולי קווקז" מגדל העמק  נוף העמק
    "צעירי נוף העמק" מגדל העמק  ניצנים
    "קרית נחליאל" מגדל העמק  הבשן
    "ר' דוד בוסידון" מגדל העמק  קדש
    "ר' דוד ומשה" מגדל העמק  זבולון
    "ר' יוסף בן עילי" מגדל העמק  העצמאות
    "ר' יוסף מלכה" מגדל העמק  הנשיאים
    "ר' יצחק בן ואליד" מגדל העמק  מירון
    "רמב"ם" מגדל העמק  עצמון
    "רשב"י" מגדל העמק  זבולון
    "שערי צדק" מגדל העמק  העצמאות
    "תורה וחיים" מגדל העמק  מול המתנ"סון
    "תורת אבות" מגדל העמק  הגפן
    "תורת חיים" מגדל העמק  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" מגדל עוז 
  ספרדי  "מגן שאול" מגן שאול  כפר מגשימים
  מעורב  "מרכזי" מגשימים 
  אשכנזי  "מולדת" מולדת  מוצא עלית
  ספרדי  "בית כנסת עתיק מוצא" מוצא עילית  מורג
  ספרדי  "מורג" מורג  אליהו
  מרוקאי  "אביר יעקב" מזכרת בתיה  אליהו
  אתיופי  "אתיופים" מזכרת בתיה  רוטשילד
  אשכנזי  "הגדול" מזכרת בתיה  אליהו
  אשכנזי  "חב"ד" מזכרת בתיה  אליהו
  תימני  "שיבת ציון" מזכרת בתיה  אליהו
  טריפולי  "תפארת ישראל" מזכרת בתיה  מחסיה
  מרוקאי  "עץ החיים" מחסיה  הראשונים 20 ת.ד. 2
  אשכנזי  "המרכזי" מטולה  מטע
  מרוקאי  "מגדל דוד" מטע 
  ספרדי  "מיטב" מיטב  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "מיצר" מיצר  מירב מקוד 19148
  אשכנזי  "קב' מירב" מירב  מירון ד.נ. מרום הגליל
 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב