מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 317

The World Books Library # 317

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

 

  מאגר ספרי  צדקה העולמי 
The World Lib
rary on Tzedakah - Charity

מצוה אנציקלופדיה

 Mitzvah Encyclopedia

וועד הצדקה להציל עם ישראל מרדת שחת

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת הספרים וקול קורא'ס על קדושת הצדקה בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

·         קריאה נרגשת לעשירי העולם : מי שנותן פחות מחומש עובר בכל רגע על הרבה לאוין ועשין וזה כאילו שכופרים בתורה הקדושה – האיך העשירים יכולים להציל את העולם, 3 עמודים, בלשון הקודש.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         מכתב לר' משה רייכמאן בלשון אידיש : מכתב דחוף להנגיד ר' משה רייכמאן ואחיו שליט"א. - להציל את עם ישראל מרדת שחת, - בו יבואר איך שאפשר להציל 17 מיליון יהודים להחזירם בתשובה, - מחברה מזכי הרבים העולמי. - בלשון הקודש,  5 עמודים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         הצלת נפשות בארגאנטינא:- שאלות ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגנטינא, שאלות האלו שאלו את הרבי שלום יהודה גראס שליט"א בארגנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגנטינא, והזהיר אותם בשנת תשנ"ז שאם לא יעשו להצלת נפשות 200 אלף יהודים יפסידו כל כספם - 35 עמודים. - בלשון הקודש. - אין דער קונטרס איז געשריבן געווארן ביי א ראדיא שוי אין ארגאנטינא, וואס די אידן פון דארט האבן געבעטען דעם רבין שליט"א צו ראטעווען די 200 טויזנט אידן וואס זענען אראפ פון אידישען וועג, ברוקלין נ"י שנת תשנ"ט, 39 עמודים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         הצלת נפשות - אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען, נאנעט צו 6 מיליאן אידען אין אמעריקא ווערן געפירט צום גייסטיגען אוישוויץ רח"ל, די עשירים זענען שולדיג פאר אלעמען. מכתב להנגיד ה"ר משה רייכמאן שליט"א באידיש, קריאה נרגשת לעשירי העולם, עונש הנמנע מלמחות, שכר גדול להמוחים, תשובה העלפט!. - פון וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, ברוקלין נ"י שנת תשמ"ט, 28 עמודים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         מלחמות השם - חלק ד' מגבית הצלה – קריאה נרגשת להציבור הרחב יהדות החרדית שבכל העולם , הצלת היהדות – ברוקלין שנת תשמ"ח לפ"ק, לשון הקודש, אידיש אנגלית 15 עמודים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען מוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, - דער עושר ביים פארהער ביים בית דין של מעלה. – 6 מיליאן אידן ביים שוועל פון אונטערגאנג איר עשירים קענט העלפן. - ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ז לפ"ק, - באידיש, 31 עמודים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         מכתב גלוי לעשירים מוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות. - א. הקדמה. - ב. שקעה עם הגיון. - ג. אם עובדים העשירים בשביל ילדיהם? - ד. עשירים אינם יוצאים ידי חובה בנתינת חומש. - ה. עשירים נושאים באחריות לכל הדור.-  ו. אוישוויץ במלא תנופתו. - ז. בידיכם העשירים הכח לעזור. - ח. כשרות שבת - טהרת המשפחה. - ט. 6 מליון יהודים בסכנת השמדה - אתם העשירים יכולים לעזור. - י. עשיר במבחן בפני הבית דין של מעלה. - יא. יהודים עשירים! יהודים חשובים! יהודים יקרים!, ברוקלין, 31 עמודים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         קריאה נרגשת לעשירי עולם: הצלת הדת, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

·         חשבון הנפש: על מצב הדור. – קריאה להצלת כלל ישראל. – קריאה קורעת לבבות לציבור החרדי,

 - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

 

 

קונטרס

צדקת יצחק

 

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

הלכות צדקה

 פרק א

א) אסור לתת צדקה רק לעני אחד (עירובין סג. יורה דעה סימן רנ"ז סעיף ט'), וכן אסור לתת צדקה רק לשנים או לשלשה עניים (ראשון לציון שם, ועיין לקמן פרק ה' אות ט).

ב) מי שחייב עצמו מעות לצדקה, ואינו זוכר כמה, צריך לתת כ"כ עד שיסיר ספק מלבו שמא הבטיח יותר (מנחות קו:, רמב"ם הלכות מתנות עניים, טור ושולחן ערוך סימן רנ"ח ס"ג).

ב*) מקובל מהבעל שם טוב שמותר לתת צדקה אפילו שלא לשמה ובפניות (פרי קודש הילולים לבעל עטרת צבי, תורי זהב פרשת ראה, דברי יחזקאל פרשת וירא).

ג) יש ליזהר כאשר נודר לצדקה, יאמר "בלי נדר", כי אם לא יאמר כן דינו כנדר, ואסור לנדור (נדרים ט. טור ושולחן ערוך יורה דעה סימן ר"ג ס"ד, וסימן רנ"ז ס"ד, ופרישה וש"ך שם).

ד) מי שחייב מעות לאחרים (בלשונינו, בעל חוב) אסור לו לתת צדקה יותר מדאי (ספר חסידים תנ"ד, ברכי יוסף סימן רנ"א סעיף ג').

ה) אם קרוביו אינם עניים, והוא מחלק צדקה לאחרים, צריך לתת לכתחילה לתלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה (מדרש תנחומא פרשת ראה, פלא יועץ אות צדקה, חפץ חיים בספר אהבת חסד פרק י"ט, א). אם אינו יכול לתת כל הצדקה לבעלי תורה, יתן עכ"פ רובו או חציו לתלמידי חכמים (שיטה מקובצת כתובות דף נ' בשם הרב המעילי, כנסת הגדולה יורה דעה סימן רמ"ט סעיף א', אהבת חסד שם).

וזה מביא ברכה והצלחה לתוך הבית (מלאכי ג, ברכות מ"ב, אהבת חסד שם).

ו) גמילות חסד היא מצוה רבה שאין למעלה ממנה (עיר מקלט, ממרן רבי דוד לידא זצ"ל).

פרק ב - הלכות מעשר וחומש

 א) אסור לשלם שכר לימוד ממעות מעשר, אבל לשלם עבור בני עניים מותר, ואדרבה היא מצוה רבה (אהבת חסד שם ב, שאלות ותשובות באר שבע סימן מ"א, טוב טעם ודעת).

ב) שיעור "מעשר" הוא באופן כללי, אבל מצוה מן המובחר הוא לתת חומש מנכסיו (ירושלמי ריש פאה, רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים, וחיליה מכתובות נ., ברטנורא ריש פאה, טור ושולחן ערוך סימן רמ"ט ס"א, ברכי יוסף שם, אהבת חסד פרק י"ט).

ג) בין מעשר ובין חומש צריכים לתת מהקרן (מעות שהרויח או ירש וכדומה) תיכף, ואחר כך נותן רק מן הריוח (שם).

ד) יש פוסקים הסוברים שמה שאמרו שנתינת חומש הוא מצוה מן המובחר הוא רק כאשר אין ידוע מעניים שנצרכים תיכף להכסף. אבל אם יודע מעניים שאין להם מה לאכול או ללבוש, וכן הכנסת כלה וכדומה צריך להפריש חומש אם יש לאל ידו (פירוש המשניות להרמב"ם פרק א' דפאה, הגר"א באגה"ק עלים לתרופה, ברכי יוסף סימן רמ"ט, אהבת חסד לחפץ חיים פרק י"ט ד, עיי"ש).

ה) מעשר וצדקה הם שני דברים נפרדים, לכן יפריש חלק שמינית או תשיעית מנכסיו כדי לצאת חיוב מעשר וצדקה (יוסף אומץ פרק צדקה). וירויח בזה גם, שאם נתן מכספו למי שלא היה ראוי ליקח ממנו, יצא על כל פנים ידי חיוב מעשר למי שראוי.

ו) בזכות נתינת מעשר, תפלתו של אדם נשמעת (מטה משה, הלכות צדקה).

ז) אמרו חכמינו ז"ל עשר בשביל שתתעשר. אם נתן מעשר ולא נתעשר, ידע ששכרו טמון לעתיד, ובמקום עשירות בעולם הזה, יקבל שכרו משלם בעולם שכולו טוב (מטה משה שם).

ח) עוד טעם מדוע לא נתעשר, כי יש הרבה בדברי חכמינו ז"ל שעונשם הוא איבוד נכסיו ח"ו, ויוכל להיות שעבר על כגון דא ואיבד שכרו שהוא העשירות (עיין סוכה כט., ערכין ל:, בבא מציעא עא., כתובות יט:, קידושין מ: ועוד).

לכן גדול כח וזכות מעשר שלא יאבד רכושו, אבל אין ביכלתה להעשירו גם כן (עיין היטב מה שכתב הגה"צ בעל חפץ חיים זצ"ל בספרו אהבת חסד פרק י"ט אות א', בהג"ה למטה, שביאר כן כוונת המדרש תנחומא פרשת ראה).

פרק ג - ממה צריך להפריש מעשר

א) צריך להפריש מעשר מכל דבר שמרויח, ואין נפקא מינה איך הרויח את המעות, אם הוא במתנה או מציאה. גם אם אינו מעות כי אם שוה כסף, כגון רהיטים, שולחן וכסאות, וכדומה (ספר חסידים קמ"ד, מטה משה הלכות צדקה חיי עולם, יוסף אומץ פרק צדקה ומעשר. הנהגות הגה"ק בעל ישמח משה זי"ע אות ג', פלא יועץ, מעשר, הנהגות הגה"ק מהרצ"א מדינוב זי"ע, כף החיים סי' א"ך).

נמצא מזה שמכל דבר הקיים צריך להפריש מעשר, כגון אם קיבל בגד, בית וכן בולי אוכלין ("פוד סטעמפס"), כי כל זה בכלל ריוח הוא.

ב) יש אומרים שמי שגר בבית ששייך אליו, אפילו בהרחבה, ישום שאם לא היה לו בית זה, והי' עליו לשכור דירה, כמה היה עולה לו לשכור דירה, ומעשר מסכום זה עליו לתת לצדקה (יוסף אומץ, שם). והיינו, שאם היה עולה לו מאתיים דאלאר לחודש, עליו להפריש עשרים דאלאר לצדקה.

ג) יש לעשות חשבון פעם בחצי שנה, או על כל פנים פעם אחת בשנה, וכל הפסדיו במשך הזמן מכל נכסיו יכול לנכות מהכסף שהרויח, ומהריוח הנשאר בחשבונו יפריש מעשר (אליה רבה אורח חיים סימן קנ"ו, חכמת אדם, ערוך השולחן, שאלות ותשובות חות יאיר סימן רכ"ד, שער אפרים סימן פ"ד).

יש אומרים שצריך לעשות חשבון כל שלש חדשים (חות יאיר סימן רכ"ד, עיין פתחי תשובה).

פרק ד - עצות והדרכות בענין נתינת מעשר

א) נחוץ מאוד להתנות כאשר מתחיל לתת מעשר שעושה כן בלי נדר, כדי שלא יכשל ח"ו בעון נדרים על פי סיבה (אהבת חסד פרק ח"י ב, ועיין שאלות ותשובות חתם סופר יורה דעה סימן רל"א).

ב) מחלוקת הפוסקים אם נותן צדקה על סמך שאחר כך כשירויח ינכה סכום זה ממעות מעשר, אם מותר לעשות כן (עיין שאלות ותשובות נודע ביהודה מהדורא קמא יורה דעה סימן ע"ג, משנת חכמים סוף הלכות יסודי התורה, שאלות ותשובות מהרי"ל סימן נ"ד, ערוך השלחן סעיף ז, עיקרי הד"ט סימן כ"ז סעיף ד). לכן יתנה קודם שמפריש מעשר, שיוכל לקיים מצות צדקה על סמך שיגבה את המעות אחר כך ממעות מעשר, כאשר יגיע לידי סכום זה (אהבת חסד פרק ח"י, ב).

ג) אברך המתחתן עליו להפריש מעשר מהנדוניא או מהמעות שמקבל מבית אביו וחותנו (של"ה דף רס"ב, שאלות ותשובות שאילת יעב"ץ סימן ו', אליה רבה אורח חיים סימן קנ"ו, ערוך השלחן ו), וכל שכן מהמעות שקיבל מהאורחים שהשתתפו בשמחת הנשואין, או משאר אופנים (כמבואר לעיל).

ד) יש חילוקים בדבר זה (הנזכר לעיל אות ג'), שאם ההורים הפרישו מעשר קודם שנתנו את הנדוניא לבניהם, הרי ההורים מחלקים את המעות, ואין על הזוג להפריש עוד. אבל אם ההורים לא הפרישו מעות מעשר, צריכים הבנים (היינו הזוג החדש) לתת ממעות מעשר. אם ההורים אומרים ששייך להם, יש לשאול שאלה אצל רב (עיין שאלות ותשובות יעב"ץ סימן ו', ובנחלת שבעה סימן ח', ובפתחי תשובה יורה דעה סימן של"א סעיף קטן י"ב).

ה) היורש את אביו, אף על פי שהאב היה נזהר בנתינת מעשר, אבל הבן חייב לתת גם מחלק ירושתו (של"ה סימן רס"ב, וכן נראה בשאלות ותשובות יעב"ץ הנזכר לעיל, אליה רבה אורח חיים סימן קנ"ו, עיין שם).

ו) לענין המבואר לעיל (אות א-ב), תועלת הדבר שחיוב מעשר לא יהא בתורת נדר, יש לציין, שיש אומרים שאפילו בפעם אחת קרוי נדר (שאלות ותשובות יעב"ץ סימן ו'), אבל להלכה נקטינן שאם היה בדעתו בפעם הראשונה לעשות כן תמיד, הרי הוא בתור נדר גם לאחר פעם אחת. אם לא נתן דעתו לדבר כלל, הרי זה נדר אם נהג כן שלש פעמים (של"ה ריש מסכת יומא בנוסח התרת נדרים, שאלות ותשובות חתם סופר סימן רל"א, שאלות ותשובות בית שלמה יורה דעה ח"א סימן ר' ובהג"ה מבן המחבר שם, שאלות ותשובות אמרי יוש"ר חלק ב' סימן קל"ו, שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ה' סימן ל"ד).

ז) טרם התחיל לתת מעשו מנכסיו, יאמר שאינו מקבל על עצמו בתורת נדר, וכן יאמר שאין בדעתו לנהוג כן תמיד, אלא כאשר ירצה לעשות כן (יורה דעה סימן רי"ד סעיף א').

ח) אם נדר, יכול להתירו (עיין ש"ך סימן רנ"ח סעיף קטן י"ח, שאלות ותשובות תשב"ץ חלק ב' סימן קל"א, שאלות ותשובות רב פעלים חלק א' סימן מ"ח, שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ה' סימן ל"ד).

ט) יש פוסקים שמפקפקים בהיתר לקנות ספרים ממעות מעשר (עיקרי הד"ט סימן ד', ערוך השלחן רמ"ט סעיף י').

פרק ה - אופן הפרשת מעשר

 א) נחוץ מאוד שתיכף כשירויח יפריש את המעות מעשר, ויהיה לו מקום מיוחד למעות המעשר, ומזה יפריש לעניים (אליה רבה סימן קנ"ו, יוסף אומץ פרק הצדקה, אלשיך ריש פרשת תרומה, ברכי יוסף סימן רמ"ט אות ח', אהבת חסד פרק י"ט אות ג' בהערה, שאלות ותשובות אבני ציון יורה דעה, פלא יועץ אות מעשר, פני דוד להחיד"א).

ב) יש נוהגים לחלק מעות צדקה מחשבון בנק (טשעקינ"ג אקאונ"ט) מיוחד שיש להם לצורכי צדקה ומעשר (עיין קונטרס דבר משה).

ג) המעלה שבדבר שיהיה לו חשבון בנק מיוחד, הוא מכמה טעמים:

ראשית, שלא יהי' קמצן מלחלק צדקה לעניים, כי נחשב אצלו כאילו נותן מקופסת העניים, כגבאי צדקה.

שנית, כאשר יגיע זמנו להסתלק חס ושלום לא יצא מכשול מתחת ידי היורשים, ביודעם שהמעות מחשבון בנק הזה הוא מעות מעשר וצדקה, ויחלקו את המעות לצדקה (יוסף אומץ).

שלישית, באופן זה נחשב המעות מעשר שיחלקו בניו לאחר פטירתו, כאילו הוא חילק את המעות בעצמו בחיים חיותו (יוסף אומץ, הלכות צדקה).

רביעי בקודש, אם יש לו חשבון מיוחד למעות צדקה, ידע בדיוק את חשבון מעשרותיו כמה עליו להפריש, כי הוא מפריש את המעות באופן מסודר (פלא יועץ, מעשר).

חמישית, לצאת חיוב הפרשת מעשר מהנותר, שיש בזה ענין גדול על פי סוד (שיטה מקובצת, כתובות מ"ט, בשם הרב המעילי, ברכי יוסף אות ח', אהבת חסד שם בשם ספרים).

ששית, כתב החפץ חיים (אהבת חסד פרק ב', אות ו') שנותן צדקה מקיים רק מצות צדקה, אבל המפריש חומש או מעשר, הרי שכביכול הקב"ה הוא שותף במסחרו על עשר או עשרים אחוז. בפרט אם מתכוין לזה בפירוש, שבכל מסחריו יהא חלק להקב"ה, אשרי חלקו (ע"כ).

ד) המפריש חומש מנכסיו, יפריש תחילה חלק עשירית, ואחר כך עוד חלק עשירית (שם).

ה) הפוסקים נסתפקו אם רוצה להלוות ממעות אלו לאחרים, אפילו לעשירים שנצרכים עכשיו להמעות, אם מותר לעשות כן (אהבת חסד פרק ח"י, ובהערה).

אם התנה בתחילה (שיוכל להלוות לאחרים ממעות אלו) בעת נתינת המעשר, מותר.

ו) כל זה לא אמרן אם רוצה לעשות כן בקביעות, אבל אם העני עדיין אינו בנמצא, מותר להלוות לאחרים ממעות הצדקה והמעשר, וכאשר יגיע העני יתן לו. באופן זה מותר להלוות אפילו לעשיר, וכל שכן לעני (אליה רבה אורח חיים סימן קנ"ו).

ז) המפריש חומש מנכסיו, הכי טוב שיפריש חלק עשירי לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה, וחלק העשירי האחר יתן לצרכי צדקה אחרים (אהבת חסד פרק י"ט ג, וכעין זה בשיטה מקובצת כתובות מ"ט בשם הרב המעילי ז"ל, ברכי יוסף שם).

ח) וכן הוא אם נותן מעשר ולא חומש, יפריש את המעשר ואחר כך השאר (שם).

ט) מי שרוצה להחזיק תלמיד חכם ממעות מעשר, אפילו אם הוא אחיו או קרובים אחרים, לא יעשה כן עם כל המעות מעשר כי אם בחלק מהמעות, ולכל הפחות חציה יתן לאחרים (כן נראה מדברי שאלות ותשובות חתם סופר יורה דעה סימן רל"א, ומדברי השולחן ערוך סימן רנ"ז סעיף ט', עיין שם).

י) אסור לשלם דמי שדכנות ממעות מעשר (שאלות ותשובות זכרון יהודה, סימן קצ"ב).

יא) מתנות לאביונים ביום פורים, אין לתת ממעות מעשר, אבל אם נותן יותר מהמצוה (שתי מתנות) מותר לתת ממעות מעשר (מגן אברהם בשם של"ה סימן תרצ"ד, ושאר אחרונים).

פרק ו - הלכות צדקה יותר מחומש

 א) המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, כדי שלא יצטרך לבריות (כתובות נ., יורה דעה סימן רמ"ט סעיף א' בהג"ה).

ב) קודם מותו מותר לו לחלק כפי רצונו, אפילו הרבה יותר מחומש (כתובות סז: רי"ף, רא"ש, ר"ן, מרדכי). בזה יש שיטות הרבה:

 1) עד שליש מנכסיו, ולא יותר (שאלתות פרשת תרומה, פרי מגדים אורח חיים סוף סימן תרנ"ו, חידושי רעק"א סימן רמ"ט).

2) יש אומרים שרק עד מחצית מנכסיו, ולא יותר (עיין חכמת אדם כלל קמ"ד י"ב, וסדר הדורות דף קל"ח, דכן הוא חד גירסא במר עוקבא, ערוך השולחן, שארית יהודה עז: וכן משמע קצת בירושלמי פרק יש נוחלין, כמו שכתב בברכי יוסף אות ט"ו).

3) יש אומרים שרק עד חלק שלישית או מחצית (חכמת אדם כלל קמ"ד סימן י"ב, אהבת חסד פרק כ', מנחת פתים סימן רמ"ט, וקצת נראה כן בברכי יוסף סימן ט"ו, ואינו מוכרח).

4) יש אומרים שאפשר להשאיר רק משהו (שיטה מקובצת כתובות סז: בשם תר"י, שאלות ותשובות הריב"ש סימן קס"ח בראשו, ועיין עוד כנסת הגדולה חושן משפט סימן רפ"ב).

5) יש מי שאומר שאין צריך להשאיר כלום (מהר"ש יפה, בספר יפה מראה, מובא בברכי יוסף שם).

6) יש אומרים שרק עשיר גדול, ורק עד מחצית, אבל עשיר רק יותר ממחצה, או סתם בני אדם, אסור להשאיר אפילו פחות מזה (ב"ח סימן רמ"ט לתירוץ השני, שאלות ותשובות זרע אמת חלק ב' סימן קי"ח, מובא בשדי חמד חלק ג' עמוד 260, ועיין עוד בשאלות ותשובות חתם סופר חושן משפט סימן קנ"א, ומה שכתב על  זה בפתחי תשובה חושן משפט סימן רפ"ב).

 ג) מותר לעשיר לתת יותר מחומש (ב"ק ט: תוד"ה אילימא, ופשטות כוונת השו"ע בסעיף א', חכמת אדם כלל קמ"ד, אהבת חסד פ"כ ס"א, שאלות ותשובות יעב"ץ סימן ג', שבילי דוד סימן רמ"ט, שאלות ותשובות מנחת יצחק ח"ה סימן ל"ד, שאלות ותשובות שבט הלוי סימן קכ"א, ולא כמנחת פתים שדעתו דאסור אף לעשירים, בפרט בזמן הזה שיש צורך לעניים, ולדעת הרמב"ם מדת חסידות ליתן, וכן יש לצרף דברי התניא ואגרא דכלה בזמן הזה בכל ענין שרי, עיין בסמוך).

ד) כל מה שנתנו חכמים שיעור, לא אמרן אלא במקום שאין פיקוח נפש, אבל במקום פיקוח נפש, כגון שיש לחשוש שהעני יגוע ברעב ח"ו, או עבור השבוי בין העכו"ם ח"ו, אז אין שיעור לצדקה (שאילת יעב"ץ סוף סימן ג', אהבת חסד פרק כ' אות ב, עיין שם מילתא בטעמא בהערה). גם אם אין לו פרנסה צריך ליתן חלק לעני (יעב"ץ שם).

ה) יש סוברים שכל האיסור לתת יותר מחומש הוא רק כשמפריש מעות לעניים סתם, אבל אם באו עניים שאין להם לחם לאכול ובגד ללבוש, או בשבויים שצריכים לפדותם ורוצה לתת יותר מחומש, מותר, ואדרבה הוא מדת חסידות (רמב"ם בפירוש המשניות פרק א' דפאה, ברכי יוסף אות א', אהבת חסד פרק כ' אות ב').

ה*) הבעל שם טוב הק' זי"ע אמר, שהאיסור לתת יותר מחומש היינו דוקא למי שנותן צדקה משום שכך כתוב בתורה, אבל השמח בצדקה ומתענג בה, מותר לתת יותר (ספה"ק אורח חיים, פרשת תרומה).

ו) להחזיק תלמוד תורה, מותר לתת יותר מחומש (שיטה מקובצת כתובות דף נ., ברכי יוסף אות י"ג, מדרש רבה פרשת בהר, אהבת חסד פרק כ' אות ד', מנחת פתים שם), כי על ידי זה יש לו חלק בתורה שלומדים התלמידי חכמים (אהבת חסד שם), ולפי מה שנותן יותר ללימוד התורה, יקבל חלק גדול יותר בשכר תורתם.

ז) כתב בספה"ק תניא (אגרת התשובה פרק ו') שכל זה למי שלא חטא מימיו, אבל מי שחטא ורוצה לפדות עצמו מחטאיו, עליו לתת אפילו כל נכסיו לצדקה, כי כל אשר לאדם יתן בעד נפשו, אפילו בעד גופו, וכל שכן בעד נשמתו שלא תרד לבאר שחת (וכ"כ בספה"ק אגרא דפרקא אות קפ"ז, משנה ראשונה בשמו, שאלות ותשובות מנחת אלעזר חלק ד' סימן מ"ו, ערך ש"י סימן רמ"ט).

ח) וכיון שבזמן הזה אין מי שבקי בכל התורה כולה (כמבואר במהרי"ק שורש קס"ג) אי אפשר לשום בן אדם לומר על עצמו שלא חטא מימיו, ולכן כל אחד מותר לחלק יותר לצדקה (ערך ש"י שם, וסיים דעל כן השמיטוהו הטור ושולחן ערוך, ונראה לי להביא גם כן משל"ה הלכות תשובה דאין צדיק שלא יצטרך לשוב לכל הפחות ממדות מגונות, וכולנו בחזקת בעלי תשובה, עיין שם).

ט) יתירה מזו, גדול שכרו של המפריש מעשר משנותיו, דהיינו שמתחילת השנה יעסוק כל יום עשירי בתורה ותשובה, בצדקה ובתענית (חוץ משבת ויום טוב), וכמו שהמעשר מנכסיו גורם שיתעשר, כן המעשר מחייו (שמפריש חלק עשירי לתורה ולעבודת השי"ת) מעשיר אותו בשנות חיים ושלום.

י) עוד היתר לתת יותר מחומש, אם יש לו פרנסה מסודרת שהוא מרויח תמיד, מותר להפריש צדקה יותר מחומש (אהבת חסד פרק כ, ג).

פרק ז - הפרשות מעות לדבר מצוה - צדקה

 א) מי שאין לו תפילין ואין לו די צרכו מעות לקנות תפילין, פטור מלחזור על הפתחים כדי לקנות תפילין (ירושלמי מסכת פאה). וכן בכל המצות, הן דאורייתא והן דרבנן, חוץ מנר שבת, נר חנוכה, מחצית שקל, וארבע כוסות (ברכ"מ כ"ה סעיף קטן י').

ואף על פי כן אם רוצה, מותר לו לאסוף מעות לצורך דבר מצוה (אשל אברהם בוטשאטש, ברכ"מ י"ב, דלא כהחבי"ף בשדי חמד מערכת מ' כלל קצ"ח שנסתפק בזה), ומי שנותן לצורך זה מקיים בזה מצות עשה דצדקה (שאלות ותשובות מהר"ם שי"ק, אורח חיים סימן שכ"ב).

ומי שמחזר על הפתחים לאסוף מעות לפרנסתו, חייב לחזור על הפתחים גם כדי לקנות לדבר מצוה (אשל אברהם בוטשאטש, יהודה יעלה שכ"ב, הלל"מ י' א').

פרק ח - אופן נתינת צדקה

 א) חייב ליתן צדקה לעני בפנים מסבירות ושמחות, ובלב שמח (רמב"ם הלכות מתנת עניים פרק י', יורה דעה סימן רמ"ט סעיף ג', ושאר אחרונים), ויפייסו ויחזקו בדברים (שם).

ב) השכר שמקבל עבור שמחת המצוה, גדול משכר המצוה בעצמה (אור צדיקים הלכות ד"א, והלכות צדקה).

ג) האריז"ל העיד על עצמו שהגיע למדרגותיו בכח שמחה של מצוה, שקיים כל המצות בשמחה ובטוב לבב, באופן הכי נעלה (עיין ליקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק תחת אשר לא עבדת).

ג*) כל האמור שיש חיוב לתת בסבר פנים יפות, הוא הדין לגבי הלוואת מעות ללוה, צריך להלוות לו בסבר פנים יפות (אהבת חסד, פרק כ"ג).

ד) יזהר במצות צדקה בכל כחו, ויתחבר לעניים ויעזרם בגוף ובממון, כפי יכלתו, וידבר עמהם דברי ריצוי ונחמה (הגהגות הגה"ק בעל ישמח משה זצ"ל).

ה) יתן צדקה בסתר, ולא בפרהסיא, כדי שלא לבייש את העניים, זולת אם אין העני מתבייש בצדקה (אור צדיקים סימן מ"ה, ז').

ו) הנותן צדקה לשם שמים, הקב"ה נוטל תבואה כסכום שאפשר לקנות ממעות אלו, וזורע בגן עדן, והוא מצמיח בכל שנה ושנה. והקב"ה גונזו באוצר, ומזה יקבל האדם שכרו לעולם שכולו טוב (ספר חסידים סימן שכ"א, ילקוט ראובני, פרשת ראה).

ז) המהנה תלמידי חכמים מנכסיו, אף על פי שהוא עם הארץ, כאשר יגיע זמנו ויסתלק מן העולם, ילמדוהו תורה בגן עדן (ילקוט ראובני, בשם סודי רזא).

ח) על ידי נתינת צדקה קודם התפלה, מסתלק המקטרג (ספר זכירה).

ט) הנותן צדקה לעני, אפילו סכום גדול, בפנים חמורי סבר, ולא בסבר פנים יפות, מאבד כל שכר המצוה (אבות דרבי נתן סוף פרק י"ז, סמ"ג, טוש"ע שם) ונקרא חוטא (סמ"ג וש"ך סעיף קטן ה').

י) לכן יזכור האי כללא, ששכר הצדקה תלוי בשמחה של מצוה בשעת הנתינה, וככל שיגדל בנתינת הצדקה בשמחה, יוגדל שכרו מן השמים, כדאיתא באבות דרבי נתן (פרק י"ג) המקבל את העני בסבר פנים יפות, אף על פי שלא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו מתנות טובות שבעולם.

יא) כאשר יבקש העני ממנו נדבה, לא יכעוס עליו, אדרבה יפייסו בדברים, ויראה העני שגם הוא מצטער בצערו שרוצה לתת לו אך מה יעשה ואין לו (מדרש משלי, שולחן ערוך סימן רמ"ט ס"ד).

יב) במצות צדקה יש קיבול שכר עבור הנתינה, וגם עבור הפיוס בדברים (ספרי פרשת ראה, תוספתא סוף פאה, ביאור הגר"א שם). ולכן אם מפייסו בדברים שכרו כפול, ואם אין לו מעות, יפייסו על כל פנים בדברי ריצוי ונחמה.

יג) לא יתן לעני ללכת בידים ריקניות, אלא יתן לו על כל פנים תאנה אחת (טור ר"נ בשם הרמב"ם, רמ"א סימן רמ"ט סעיף ד', חכמת אדם כלל קמ"ד, ערוך השולחן).

יד) הצדקה שנותן אפילו שלא לשמה, בכחה להצילו ממיתה משונה, ואפילו ממיתה בידי שמים (חסד לאברהם, מעין ב', נהר מ"ט). הנותן צדקה מקבל שכר, אך מובן שאם נתן שלא לשמה ובפניות, שכרו יוקטן יותר מאם יתן בלי פניות. והמבייש את העני בשעה שנותן לו, יקבל עונשו תחילה ואחר כך יקבל שכר הצדקה (מעיל צדקה, אלף רצ"ג), וכן אמר הבעל שם טוב הקדוש (עיין דברי יחזקאל, פרשת לך).

טו) צריך להתנהג עם העניים כאב עם בניו, ברחמים רבים, והמתאכזר עליהם יש לחשוש שמא מערב רב הוא, ולא מסטרא דאברהם אבינו ע"ה, כי מדת האכזריות יש רק באומות העולם (רמב"ם, הלכות מתנות עניים פרק י', ערוך השולחן סימן י"ג).

 פרק ט - אסיפת מעות לצדקה

 גדול המעשה יותר מן העשה (ב"ב דף ט. רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ו', יורה דעה סימן רמ"ט סעיף ה', חכמת אדם סימן קמ"ד, ערוך השולחן, קיצור שולחן ערוך סימן ל"ד).

א) המשתדל שיתנו אחרים יש בידו ב' מצוות, א' שזיכה את העני ונתן לו כל צרכו, והשנית, משום שזיכה את חבירו בעשיית מצוה.

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב