מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

דף 24 PAGE

 

 

מאגר הספרים העולמי # 24

The World Books Library # 24

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ל"ב:

 

 

א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'

ניקור ווארשא - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תירוש ויצהר

גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עלבונה של תורה חלק א

אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

כדת של תורה

אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

כדת של תורה 1

חלק ב' - הכחשה או הודאה. - גילוי הדברים כהווייתם מהצד הב' שלחלק ולפלוג יצאו - יוצא לאור על ידי וועד לכבוד הוראת התורה וחכמיה - נדפס פה ברוקלין יע"א - אדר ה'תשמ"ג. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

ספר כדת של תורה - אודות תיקון הניקור פרשת החלב 

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק א

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק ב

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק ג

בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת קודש

נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ניקור חלק הפנימי

עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וויכטיג פאר יעדן ניקור

פרטי - כל אודות ההתעוררות לתיקון הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה . – סיבות המצב שקדם לזה והסתעף. ערוך בחמשה חלקים. חלק א' תוכחתה של תורה. הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא ממרן גאב"ד קאשוי שליט"א. ב. מכתב מפורט המבאר את כל חלקי הענין, יסוד ההוראה, והפרסום בשער בת רבים.  - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מאורע תשמ"ג ה' חלקים

קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו. - להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי חשון תשמ"ו, ל"ח כרך ח', - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם

אודות המכשול הגדול שמכשילים אחינו בני ישראל בחלב דאורייתא רח"ל בשאט נפש, ומשתיקים את הרבנים בפדיוני נפש להעמידם על צדם של המכשילים.

 

קול קורא שמע ישראל

לא עת לחשות

מוועד משמרת הכשרות

בנוא יארק

 

בו יבואר איך שמאכילים ומכשילים את ישראל בחלב דאורייתא בשאט נפש, ואיך שמזייפים כל ספרי ניקור רח"ל, שלא היתה כזאת בישראל מאז היתה לגוי, ואיך שזייפו מכתב בשם כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שכאילו הוא חזר מפסקו והתיר חלב בישראל רח"ל. ואיך שדנו לשריפה  את הספר לחם שערים שיצא לאור ע"י 10 רבנים מהבית דין של הגר"א ז"ל שאסרו את החלב, שאצליהם הוא הכל כשר וישר, ואיך שרודפים את כל הרבנים הצדיקים שאומרים את האמת לאמיתו. ואיזה טאראר שעושים על העדה החרדית להוציא פסק דין מזויף שהחלב בארצות הברית כשר וישר, וכל דרכי הטעראר של המאכילי חלב בוויליאמסבורג, ואיך שעוקרים כל הענין של איסור חלב כאילוי הוא רק נוהג בזמן שבית המקדש היה קיים. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית, כסלו תשמ"ג. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עד מתי נחשה?

בענין חלב וניקור

מוועד משמרת הניקור

דארצות הברית

באידיש

חודש כסלו תשמ"ג

 

מהבי"ד צדק דהעדה החרדית, כ"ק אדמו"ר מדעברעצין, כ"ק אדמו"ר ממאנסי, כ"ק אדמו"ר מקאשוי, כ"ק אדמו"ר מקלויזנבוירג ובית דינו, קהל עדת קאשוי אודות שנתפרסם מכתב מזויף כאילו הגאון הקדוש מקאשוי אינו מהרהר על ה"ניקור", והה"ק מקאשוי שליט"א עומד עוד בפסקו הראשון 

דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה

מי"ג מדות תשמ"ג, אודות בשר בהמה בארצה"ב - מעיד כי הוא ראה בעצמו במעמד מנקרים מומחים ונתברר כי בעוה"ר הבשר מהחניות המוחזקים להיותר טובים ומהודרים אינם מנוקרים כראוי. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב האורגינעלי של כ"ק אדמו"ר מקאשוי

קריאה גלוי' לכל אנ"ש

מכתב מקהל יטב לב דסאטמאר

נגד המכתב המזויף שעשו כדי להתיר את החלב בזדון ובשאט נפש - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הכחשה

די הינט בילען, אבער דער צוג פארט ווייטער – עד השאול תחתית - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עלבונה של תורה

ובית דין צדק דהקהל יסודי התורה.האיסור הנורא על הבשר החלב. מקום החתימה של כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג מרן יקותואל יודא מרידניק - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קהל יסודי התורה

שה"פ קלויזנבורג

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א  -

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות. מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה, שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק המכשולות – אופני התיקון.

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  אסור מן התורה לאכול  שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים  רח" ל מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לאפרושי מאיסורא

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק  אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשרבהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח  

ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש. מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ.מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin 

את אשר אסרת התרתי

 

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר שפע חיים 

- דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם שערים

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק - אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

ווייל, שחיטה וניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עבודת הקודש

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר, וועד משמרת הניקור תשמ"ג לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הודאת בעל דין

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

רבי חיים פלאג'י  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תוכחת חיים

פירות באושים – פרי תמרים 

זיופים וסילופים נוראים צחוק וקלות ראש נגד גדולי הפוסקים זצ"ל אשר מפיהם אנו חיים, כאן רואים תמונות היסטארייע של סאטמאר, איך שמזייפים תורת משה רבינו ע"ה, ולא מאמינים בי"ג עיקרים כלל וכלל. ירא הקהל וישפוט.


ספר זבחי צדק  מבאר כי בימי אבלו של משה רבינו עליו השלום נשתכחו ג' אלפים הלכות ושחיטה חד מנייהו, והעלו ע"י פלפול דשחיטה מן הצוואר הלכה למשה מסיני, יצא לאור ברעדלהיים -. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


היימישע געזונטהייט קאנסומער  ווען איר עסט די בהמה, עסט די בהמה אייך, בהמה פלייש דער גרעסטער סם פארן מענטש, קעלבערנע פלייש, רוב קענסער קומט פון בהמה פלייש, אידיש לשון הקודש וענגליש. גליון מס' 1 אדר תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


מכתב מהרה"ג רבי יעקב לנדא  הנידון ניקור חלק הפנים. מכתב מהמנקרים של העדה החרדית בירושלים עיה"ק


 אזהרות מהבית דין צדק של העדה החרדית, ובי"ד של הרב לנדה על הכשרות והניקור.


 לאפרושי מאיסור כרת  קול קורא - ראו כי הזרנוכם ואנחנו את נפשינו היצלנו.  יצא לאור על ידי כולל לעניני איסור והיתר

 דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, העתקה, מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, קול קורא באידיש, לשון הקודש וענגליש, פרשת האזינו שנת תשמ"ג לפ"ק


 פסק מבית דין הגדול שבירושלים  רבה המכשלה בענין ניקור. הבשר שאחר צלע י"ב שייך לחלק האחוריים, לא לחפש קולות בענין ניקור. אזהרה בענין ניקור שנת תשמ"ב לפ"ק

 הדרכה לניקור חלק הפנים קונטרס ה'  יצא לאור על ידי בית המדרש הלכה למעשה אב-אלול תשמ"ב לפ"ק


מכתב לכבוד הרבנים חברי התאחדות הרבנים  מיר ברענגען שטיקלעך פון די אסיפה וואס איז געהערט געווארן אויף טעיפ שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב גלוי ליהדות החרדית  על כשרות השחיטה והניקור, דעתו של כ"ק האדמו"ר מקאשוי שליט"א, י"ל ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה.

ספר זאת תורת זובחי הזבח מהרב ר' שלום קליין קאלאמאר שנת תרט"ו לפ"ק, נעתק מספר הכבי”כ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 ושמתיך בנקרת איסור  הלכות ניקור בקיצור נמרץ, מנטובה, ה'תקמ"ח לפ"ק, נעתק מספר הכבי”כ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מחאה לכבוד שמים   צועק ובוכה נגד הפרסומים שמפרסמים על חלב החמור שאיסורו בכרת שאין צריך ניקור, ויאכלו ענווים וישבעו אפילו למהדרין מן המהדרין בלי שום חשש ופקפוק כלל, לא נשמע כמוהו מימות כת הש"ץ ימ"ש, ועוקרים כל התורה כולה ע"י כתבי הפלסתר והטעראר שלהם נגד כל הרבנים היראים המוחים לכבוד שמים, הקונטרס פרי תמרים מלא חומץ המעלה אבעבועות המחמץ כבוד הרבנים וכבוד התורה הקדושה, כבוד מנהגי אונגארין בתוספות תבלין של עזות והפקירות וגילו פנים בתורה שלא כהלכה ובסילוף דברי אלוקים חיים, בשנים הראשונים היו מעבירים אותם מהראותיהם ולא יכשלו ח"ו בית ישראל בעוון החמור שבחמורות פיטום חלב רח"ל. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער, סגן יו"ר דועד משמרת הניקור

 מי יאכילנו בשר - למען דעת – קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

כרוזא קרי בחיל העתקה חלק מספרי ניקור, הצועקים על מכשולות בניקור, והם ממש כמו המכשולות בזמנינו. א. קונטרס הניקור השלם. ב. צנה דוד. ג. רב טבחייה. ד. אימוץ הניקור . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קידוש השם בוויליאמסבורג, דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, קהל עדת קאשוי, על מכתב המזיוף, מעלדונג פון וועד להגנה על משפטי ישראל בענין דיני תורה, יצא לאור על ידי ביד"צ דקהל עדת האלמין תשמ"ה לפ"ק

בדיקות של מהר"י ווייל   עם הגהות וסדר הבדיקה עם דיני ניקור הבשר לרש"י ז"ל, פה מנטובה.
- נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 כנסת ישראל מבכה מרורות   קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, שכינה הקדושה מבכה על בניה, לא נשאר לנו באחרית הימים אלא הקול קול יעקב להזעיק ולהתריע, ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, בלשון הקודש ואידיש, יום ג' לס' צעקת בנ"י חודש טבת שנת תשמ"ט לפ"ק

 כנסת ישראל מבכה מרורות   ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, באידיש

 מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי  לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר, הרב משה טייטלבוים שליט"א על אודות י"ב מכשולים שמצאו בבשר שמאכילים את אחבנ"י בחלב רח"ל, יום ה' בין עשור לחמשה עשר לס' שם יזבחו זבחי צדק, תשמ"ג לפ"ק

 הודעת בעל דין כמאה עדים  דעתי ברורה על זה שהודעת בעל דין כמאה עדים  דמי ועוד לא קם מי שיבזה את חסידות סאטמאר כמו הקובץ פרי תמרים, וכמו שאפרש לך אח"כ בביאור מקיף

 דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה  המכשלה עדיין בתוקפו, והמעררים עדיין לא חזרו מפסקם, ומוכיחים בשער על הנעשה בשטח הניקור, מכתבי יד של הרבנים הגה"צ: הביד"צ של העדה החרדית, כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג ובית דינו הגדול, הגואן הגדול ר' משה פיינשטיין, כ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי, כ"ק מרן האדמו"ר מוויזניץ- מונסי, הג' האדיר מדעברעצין, קהל עדת קאשוי נגד המכתב המזיוף שנעשה ע"י אחד ממנהיגי התאחדות הרבנים, ועוד.

מכתב נגד מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים להתוודע ולהגלות הכל מה שכתב שם היא שקר מוחלט הכל זיוף בשם הלכה למעשה, לאלו שרוצים להתיר איסור חלב לא מאמינים בתורת ישראל הקדושה, אמרו לאחינו שבגולה שהם נכשלים באיסור חלב דאורייתא ודרבנן, אם שומעים מוטב, ואם לאו – ויאמרו שאין להם חלק באלקי ישראל. מאת הרב מרדכי מלאכי בשם בית המדרש הלכה למעשה, ה' עשרת ימי תשובה שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב מהרה"ג ר' זלמן בריזל מירושלים  ומכתב מהבית דין צדק בירושלים לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א אודות ניקור החלב, ושיש חלב דאורייתא של איסור כרת בחלק הקדמי, לכן הנני פונה לכתה"ר לעמוד לנו לעזרה במלחמתינו להציל את עם ישראל מאכילת חלב, אנו עומדים בקשר עם האדמו"ר הגאון מסיגיד סאטמאר שליט"א, י"ג חשון תשמ"ב לפ"ק

דעת תורה    יורה דעה הלכות חלב סימן ס"ד - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אזהרה בענין ניקור  מבית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק. שנת תשמ"א לפ"ק

מודעה נחוצה  מהתאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, וז"ל: באנו לידי החלטה ברורה, שהניקור בכאן נעשה בדיוק כמו שנהגו בקהילות הקדושות באירופא, ואין לפקפק עליו כי אין להרהר אחר הניקור שנהגו רבותינו הק' נ"ע אשר אנו נמשכים אחריהם, ויאכלו ענווים וישבעו, וע"ז באעה"ח א' לס' בה"ב תתשל"ט לפ"ק, פה ברוקלין נ"י, חתימת הרבנים: יואל טייטלבוים נשיא, לוי יצחק גרינוואלד סגן נשיא, יוסף גרינוואלד האב"ד פאפא, משה טייטלבוים אבד"ק סיגעט, ועוד. ובספר הכבי”כ מציין ע"ז שהמודעה הזאת בשקר יסודה, וכמו שכ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע לא היה יכול לחתום, כי היה בחודש האחרון לפני פטירתו, וברור כשמש בצהריים כי הם ההתאחדות הרבנים עם הרבנים שיש להם חלק בהשקר הנורא שחתמו בשם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שהיה צדיק יסוד העולם ואף פעם לא נתן הכשר על שום דבר, וכותב נגד כל הרבנים המכשירים, היעלה על הדעת שיכשיר חלב גמור שהוא איסור כרת רח"ל? ואם יבוא איזה חסיד שוטה ויאמר כי באמת הרבי זי"ע כן חתם על זה? האם הוא באמת חסיד מהרבי זי"ע? הלא יכולים לראת ולשמוע מהטעיפ ולראות את המודעות של התאחדות שהיה חלב, ועל הטעיפ שומעים שהיה ויהיה חלב! ולא לחינם נפטרו ג' הרבנים שנתנו ההכשר על הבוטשערס באותה שנה, [ראה ישמח משה פרשת נצבים דף קלט ע"א: אוי מי ראה כזאת מי שמע כזאת, מה לכם החרש תחרושין, העת תחרושין, לא עת לחשות, רק עת לדבר ולהשמיע במרום קולינו, אחינו בני ישראל הלא הברכה הזאת גדולה בידו, אך מהרע שבו ניתן לנו ולא מהטוב שבו, כי שם נאמר תחיה, אבל אחינו בני ישראל נתונים כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ח"ו, ואף הטוב שבו קללה הוא אצלינו], עכ"ל.

 עד מתי נחשה  מיין מיינונג וועגען חלב

פסקים מבתי דינים על כשרות הבשר והחלב  מעיתון דער איד סעפטמבער 19 982'

פסק הוראת גדול הדור  אודות הניקור פסק של הגר"ם פיינשטיין זצ"ל

שטייט איבער ניקור פון גלאט כשר'ע פליישן  בכינוס של אגוד הרבנים

עמק הבכא ב' חלקים    תשובות על הקדמת הפרי תמרים בענין החלב (קובץ י"א), על עצם המאמרים כבר יצא קונטרס אחר, משיב על תואנותיו, ומגלה מה שאינו אמת בכל דף ובכל ענין, ואת הזיופים הן בהלכה והן בשאר ענינים, וביאור רחב על י"ב מיני החלבים שמצאו, שהוזכרו במכתב הגה"צ מקאשוי שליט"א והכחישום בהקדמה זו בזלזול וקלות ושקרים, ולהראות האמת שהמכתב מיוסד באמת וצדק, שנת תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עמק הבכא חלק א'    מדבר לברר נכונות התעוררות לתיקון מכשולי החלב יצא לאור בשנת תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעי' על מאכלות אסורות   חלק ג' ניקור חלק הפנימי בירור ענין חלב, לימוד מלאכת הניקור,
 - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים  78 ספרים ישנים וחדשים שנדפסו על הלכות וכשרות הניקור, בשורה אטאמי'ס לעולם היהדות, כבר יצאו לאור עולם הספרים אשר עיני ישראל כלות אליהם
קובץ ספרי ניקור ט' כרכים
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 אמת מארץ תצמח  מבאר שבבשר בהמה נכשלים באכילת חלב, וכ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א צוה לתלמידיו שלא יאכלו שום בשר בהמה, בשר, בהמה, סאלאמי, פאסטראמי, קארן ביעף פרענקפורטער ועוד. יצא לאור ע"י הק' שלמה גרינבערג מנירעדהאז, מנחם אב תשמ"ב לפ"ק

מודעה מהתאחדות הרבנים שיש הזנחות גדולות בענין ניקור   מכאן רואים שההתאחדות ידעו בדיוק שיש בעיות גדולות בענין הניקור ולא עשו כלום עד שבשנה הבאה אמרו שהכל בחזקת כשרות, שאין שום יסוד לערעורים הללו וכל מקולין בחזקתן הראשונה עומדים - התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה מפרסמים בעיתון דער איד השקר הגדול והנורא, כדרכם, בשו"ת דברי יואל מעיד: 1. חכמי הדור שמעולם סבלו קשות בכל דור ודור בעסקם בתיקון הבשר וכמעט שהרגו אותם. 2. כשמוצאים פרצה צריכים להחמיר בכל החומרות. 3. הרבנים לא שאלו להשוחטים והקצבים למה מכשילים. בכל הדורות היו הרבנים האמיתיים הנרדפים בעסק השחיטה ולא הרודפים. 5. הרודפים היו רק הקצבים הגרועים

מודעה מהתאחדות הרבנים שהבשר כשר בלי שום חחש  מעורר כי המודעה הזאת בשקר יסודה יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

דעת תורה  רוח הקודש גלוי' בבית מדרשו של רבינו בעל דברי יואל, מכתב לכבוד רבבות אלפי ישראל יושבי אייראפא ואוסטראליע וקאנאדא ועיירות שונות שבאמעריקא על מה שמאכילים לאחבנ"י חלב גמור שהוא איסור כרת, רח"ל.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מודעה נחוצה לקהל השם  מנקר מומחה מא"י מעורר שיפסיקו מיד לאכול בשר בארצה"ב כי בנפשו הוא. כי אכילת חלב עונשו בכרת רח"ל. מספר מה שראה בארצה"ב, מאת אברהם ישראל צבי שיינפיל שליט"א שקיבל סמיכה וקבלה על שחיטה וניקור מבי"ד הגדול בירושלים עוד בשנת תרפ"ח

זעקה גדולה ומרה!!!    הרב מרדכי גבריאל מלאכי שליט"א מנקר מומחה מארץ ישראל מתל אביב אצל הרבנות הראשית 30 שנה מעורר מה שראה בארצות הברית, העולם היהדות החרדים ביותר נכשלים באכילת חלב בלא יודעים, מכתב מכ"ק אדמו"ר רבי יצחק געווירצמאן מפשעווארסק כעת באנטווערפן שליט"א [זי"ע], היט אייער געזונט!

מודעה מעיתון על פרשת החלב  מכתב מישיבה על דבר המכתב של כ"ק אדמו"ר מקאשוי שאסר לאכול בשר בהמה מפני חלב שאיסורו בכרת רח"ל.

מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי על איסור הבשר בארצה"ב  מכתב לתלמידיו מיום י"ג מדות של רחמים תשמ"ג לפ"ק פ' האזינו. - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לכבוד הרבנים חברי התאחדות הרבנים  העתקות מהטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים בפרשת החלב שנת תשמ"ג לפ"ק

קריאה דחופה – על פרשת החלב  יצא לאור על ידי וועד הישיבות בעיר נ"י.

לאפרושי מאיסורי   חלב בשמנונית הכבד, מירחון תורני לקט שושנה מעיר סאטמאר – יוראפ, שנת תרצ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב לרבנים ודיינים דקהלתינו סאטמאר  על פרשת הניקור והחלב, מכתב סודי שנתגלה

שערי רב שמואל בן חפני  אחרון הגאונים בישיבת סורא (נפטר ד' אלפים תשצ"ד - 1034), שער בדיקת הבשר (כתב יד אדלר 578 בנ"י), יצא לאור אחיעבר בא"י, ת"א. שנת תרפ"ז לפ"ק. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב מאגודת הרבנים  על פרשת החלב, מהמכתב הזה חושבים שח"ו המוחים רוצים לשנות מהסדר הניקור, וכאילו יש כאן איזה סדר הניקור, וזה היה הדרך של הבוטשערס שותפם של עמלק (קידושין) לרמות את הרבנים ואת האנשים ביחד עם מכתב כזה, ראה באריכות בס' הכבי”כ. שנת תשנ"א לפ"ק

 מכתב להרב מרדכי מלאכי   מעורר על שאנשי המאכילי נו"ט חלב ודם כתבו מכתב מזויף שבדו מלבם שקרים וכזבים שהפיצו כאן בארצה"ב והמצב באמעריקא עומדת בסכנה איומה והעולם אוכלים כזיתים חלב לרבבות, ועל צוואריכם אוכלים כולם בשר בלי ניקור, מס' הכבי”כ תשנ"א לפ"ק.

דעת תורה על הניקור    ערקלערונג פון דעברעצינער רב און פון אגודת הרבנים וועגען דעם פראבלעם פון ניקור, יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

קינה על החורבן הנורא באכילת בשר וחלב   יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים חסידים ופרושים החרדים דארצות הברית וקנדה שנת תשמ"ג לפ"ק  - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קומט און איבערצייגט אייך – בואו ותראו את הבשר ואת החלב בי"ג שבט בבעדפארד הילס באולם הגדול, מהרב משה רוזנבערג יו"ר דוועד משמרת הניקור דארצות הברית, שנת תשמ"ג לפ"ק

לא ניתן לעשות תוה"ק הפקר ח"ו  שאלות גלויות אל הביד"צ של העדה החרדית ולהאדמו"ר מסאטמאר, ולהתאחדות הרבנים דארצה"ב

ווארנט קעגען כעמיקאלן אין בהמה פלייש  אלגעמיינער זשורנאל מאי 20 983'

 א מלחמה אופ'ן היים-פראנט  המחנה החרדי סיון תשמ"ג

דעת תורה! הבדלו!   מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין כ"ו מנחם אב שנת תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בדבר המכשולות בשחיטה יצא לאור על ידי ירחון המאור שנת תשל"ג לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

די מיינונג פון די גדולי הדור  וואס האלטען נאך פון לא תגורו מפני איש!!! על בשר הגלאט כשר – [גלאט - שֶקֶר – קָשֶר] מר' יוסף גאלדבערג

נאך 12 טויזנט נפשות ווארפן ארויס די בהמה פלייש אין מיסט!!! להסיר המכשלה דער פיש סקאנדאל, וויכטיגע נייעס פארן כלל ישראל לאפרושי מאיסורא, הגה"צ מצעהלים הוריד את ההכשר על הבשר לפני ג' חדשים, וגם הגה"צ רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן מוריד ההשגחה, יצא לאור על ידי בית דין צדק דקהל האלמין שבט תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב גלוי להודיע כי הבית השחיטה ומקולין והניקור כשר, ומעיד מלשון קדשו של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע שאין לשנות ממה שקבלנו ממנהגי מדינות אלו וכו'. [בספר הכבי”כ מעורר על זה, שכפי הנראה המכתב הזה הוא מזיוף, כי הרב הצדיק הנ"ל לא היתה לו שום ידיעה בניקור, וביקש להרב מלאכי אחר שנתגלה לו שיש בעיות אמר לו, כי הוא מבקש ממנו שידפיס מודעה בעיתון שיש בעיות בניקור, שבאם לאו לא יוכל לפעול אצל הקצב וויינשטאק שיתקן הענין, וכך אומר האדמו"ר מסאטמאר רבי משה טייטלבוים שוויינשטאק הבטיח לו לתקן ל - 4 שבועות, והרב מווין צועק 5 שבועות, ראה בספר כדת של תורה ושמע הטעיפ של התאחדות הרבנים], ובמכתב שם הזהיר העם שלא לאכול חלב, מהגאון רבי חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים הרה"ג מנירבאטור שנת תשמ"ב לפ"ק

מודעה על פרשת הניקור  שאין שום יסוד לערעורים הללו וכל מקולין בחזקתן הראשונה עומדים - התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה מפרסמים בעיתון דער איד השקר הגדול והנורא, כדרכם: [מאכילים במזיד חמץ בפסח, מקוואות פסולות, יין נסך, חָלָב טריפה, רציחה, ערכאות, להרוג יתום ואלמנה, פאבליק סקול, הבתים הפסולים ועוד, הכל כשר, אבל העירוב טמא ופסול, כי כך פוסקים הרבנים שלהם, באמת מגיע להם מידאל, כי הם עלו אלף אחוז מהציונים של כנסת המינים שעוד לא התירו העבירות האלו בפומבי בלי שום בושה, וזהו הפרצוף של הסאטמערער ריפורם החדש בעיקבתא דמשיחא, שם בס' הכבי”כ], אבל לדאבונינו נתגלה קלונם ברבים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, וב"ה שיש היום טעיפ וואדערגעיט מ70 רבנים של האסיפה של התאחדות הרבנים ושם רואים כי שקר בימינם. נתפרסם ב"דער איד" פרשת בראשית שנת תשמ"ג, ולמספרם אקטאבער 15 982' ובספר עמק הברכה

אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתינו  יצא לאור ע"י ועד הכשרות שע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול דהאלמין תשמ"ו לפ"ק - התעוררות מבית דין המיוחד דקהל האלמין על מכשולי נבילה וטריפה חלב ודם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ראשית ביכורים הלכות נחוצות על ניקור החלב - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המחנה החרדי  התארגנות רבנים בארצות הברית נגד נסיון השתקת פרשת החלב מבלי תיקון, יצא לאור חודש טבת שנת תשמ"ג לפ"ק

דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה המכשלה עדיין בתוקפו והמעררים עדיין לא חזרו מפסקם [עם כל הטעראר הגדול שעשו להם, כידוע ומפורסם לכל], ומוכיחים בשער על הנעשה בשטח הניקור, מספר כדת של תורה שנת תשמ"ג לפ"ק

ביעור חמץ און ביעור חלב יצא לאור על ידי אלגעמיינער זשורנאל אפריל 3 987'

עת צרה ליעקב  מה זאת עשה אלוקים לנו? הקב"ה משלם מדה כנגד מדה, למה ג' רבנים גדולים בישראל מהתאחדות הרבנים שנתנו הכשר על החלב ונבילות וטריפות נפטרו בשנה אחת? [האם אין לנו עינים לראות כי יש חשבון של שכר ועונש בעולם?], הלא אנו רואים בבירור שזה קרה רק בשביל העון של החלב שהוא איסור כרת, הרב שמואל רובין ברוקלין ניו יארק

מלחמה בעמלק – כשרות הניקור המתייונים של התאחדות הרבנים אחר שלא הצליחו עם הטעראר שלהם נגד החשמונאים, התחילו לזייף מכתבים של גדולי הרבנים שכאילו הם כתבו והכשירו את החלב, יצא לאור על ידי מאטעל בענדער שנת תשנ"ה לפ"ק

מלחמת הכשרות על החלב עם הבהמות הטריפות יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, שנת תשנ"ה לפ"ק . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא – על ניקור מזייף מנהגי ישראל, פרי תמרים ולקט שושנה שנדפס ביוראפ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס חלב יצהר בענין פרצת הניקור ובזוי תלמידי חכמים, 30 קול קורא'ס נגד קהילת סאטמאר בארצות הברית המאכילים נבילות וטריפות חלב ודם בשאט נפש להכעיס, נוסח הפאשקעווילים מלא שקרים גלויים, זיופים וסילופים נוראים בהקונטרס פרי תמרים, פרשת הזיופים והטעראר הגדול והנורא [יותר גדול ממה שכל הציונים המינים והכופרים עשו ב50 שנה] שעושים להשתיק כל הרבנים המעוררים - יצא לאור שנת תשמ"ג לפ"ק

ספר האורה כולל פסקי דינים והלכות לרבינו שלמה בר' יצחק ז"ל הנודע בשם רש"י על ניקור החלבים על פי כתב יד ישן מעזבון החיד"א ז"ל. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדור רש"י  כולל פסקי דינים והלכות בענין ניקור החלב, יצא לאור על ידי הוצאת "יהדות" בני ברק תש"ם לפ"ק - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תשובות הרמב"ם על הניקור יצא לאור על הרב יהושע בלאו הוצאת מקיצי נרדמים ירושלים. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 תשובות רש"י דיני ומנהגי הניקור מאת הרב ישראל ש. אלפנביין ור' לוי גינצבורג שליט"א. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

כבוד התורה – על פרשת החלב לבאר מה שכתבו בקובץ פרי תמרים נגד מנהגי הניקור המסורים מדור דור וביזו כבוד התורה יצא לאור אדר תשמ"ג לפ"ק

בדרך התורה קובץ לחיזוק הדת על פרשת ניקור החלב גליון מספר 1 חשון תשמ"ה לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

האמת לאמיתו על פרשת החלב, והוא שו"ת להג' ר' אברהם לייטנער שליט"א, שאינו יודע בין ימינו לשמאלו בענין ניקור, יצא לאור על ידי חברי ולומדי מתיבתא תפארת מרדכי, שנת תשמ"ג לפ"ק

צאנז – בטאון אגוד חסידי צאנז גליון ק"ט על פירצת החלב והניקור חשון  תשמ"ג לפ"ק

ישיבה שני' אודות ניקור  מודיע לרבנים שיש הזנחה רבה בניקור, וכ"ק אדמו"ר הגה"צ מפאפא הוא היחיד ומיוחד שהחליט לתקן, יצא לאור ג' קרח א' תמוז תשמ"ב לפ"ק  

דף מספר שו"ת משיב דבר וקונטרס לחם שערים על ענין הניקור - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא פסק הוראת גדול הדור פסק מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל על ענין הניקור, תלמידי הגר"ם מפרסמים השקר והזיוף הגדול שיצא על ידי בני בית של הגר"ם פיינשטיין, יצא לאור פרשת וירא תשמ"ג לפ"ק

מכתב גלוי להזהיר העם שלא לאכול חלב מהגאון רבי חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים הרה"ג מנירבאטור, אסרו חג סוכות תשמ"ג לפ"ק

מודעה נחוצה לקהל השם  הנני מודיע לכל בני ישראל שאני אברהם ישראל שיינפיל, שוחט ומנקר מוסמך מבי"ד הגדול שבירושלים משנת תרפ"ח, שעזבתי החנות איטליז חיימאוויץ, ואין לי שום אחריות. חול המועד פסח תשמ"ח לפ"ק. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קריאה דחופה לבני ישיבות  יעל איסור אכילת בשר מפני ששוחטים נבילות וטריפות ומאכילים חלב הכליות שהוא איסור כרת. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גביית עדות על איסור חלב מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש שליט"א, מנקר מומחה מארץ ישראל, העיד על ט"ו חלקים בשר שקנו מבוטשערס חרדים וכולם היו מלאים עם חלב, שנת תשמ"ג לפ"ק - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עדות על מצב הניקור – מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש ראש מנקר בפתח תקוה, חתן הגה"צ המפו' ר' אברהם חיים נאה זצ"ל בעל שיעורי תורה קצות השולחן ועוד. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


 

 

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב