שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 84 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

המשך מעמוד הקודם...

 

טו) הגאון הגדול פוסק הדור רבי משה פיינשטיין זצ"ל מביא בספרו בפירוש שמותר לשחוט[1] בתלייה (אגרות משה חלק יור"ד ח"ב סי' י"ג). ושמעתי עדות[2] נאמנה מהשו"ב ר' אברהם שוואַרץ, שדיבר עם בנו של הגאון הנ"ל הרה"ג רבי דוד[3] פיינשטיין שליט"א ראש מתיבתא תפארת ירושלים, שאביו היה כמה[4] פעמים בבית המטבחים[5] כשהיתה השחיטה בתלייה, וסמך ידיו על זה, וגם בישיבתו תפארת ירושלים אכלו[6] הבשר שהיה בתלייה, ואחר כך[7] כששחטו בבאַקס.

טז) הגה"צ רבי יוסף גרינוואַלד זצ"ל, אבד"ק ואדמו"ר פּאָפּא, שהוא היה מומחה גדול בשחיטה, ופוסק גדול ומפורסם בכל יהדות הונגריא, וביקר רבות בבית המטבחים, הן בשחיטה תלויה, והן בבאַקס, וסמך ידיו על זה, ומאוד היה מרוצה[8] מהשחיטה בבאַקס, ואמר כמה פעמים שהשחיטה בבאַקס היא להפליא, והשובי"ם סיפרו לי, שעמד שעות על שעות[9] דווקא בצל (הבאַקאַס) [הבאַקס], לראות ולעיין היטב בכל סיגנון וכל הברגים[10] מסביב (הבאַקאַס) [הבאַקס], ובעיון היטב סמך ידיו על זה, וכידוע שהיה[11] מאוד מדקדק בכל הענינים הנוגעים להלכה, כקוצו של יו"ד, ובחנות בוויליאַמסבורג בא הבשר הזה[12] לכתחילה להמדקדקים ביותר.

יז) הרה"ג רבי משה שטרן אבד"ק דעברעצין (שליט"א), פוסק הדור, בעל מחבר ספר שו"ת באר משה, גדול בדורינו בהלכה (פסקיו (מובא) [מובאים] בכל ספרי הפוסקים והמלקטים פה בארץ הקודש וכל המוצי"ם והרבנים פה בארץ-הקודש מצטטים[13] את דבריו להלכה), היה לו שחיטה[14] בבאַקס כל השנים, והוא עצמו היה עשרות [פעמים] בבית המטבחיים, אני הקטן[15] בעצמי הבאתי אותו פעם[16] לבית המטבחיים ("בלינדין פעקען — ניו דג'רסי'") [ב"לינדען פּעקינג — ניו דג'רסי"], ועמד על ידי (הבאַקאַס) [הבאַקס], (כמו) [כמה] שעות ברציפות, ואמר לי אחר כך שהסדר של הבאַקס יותר חשוב[17] ויותר טוב מהסדר[18] שהיה באירופא, כי השוחט לא ירא[19] כלום מהבהמה, שהרי הבהמה מוחזקת[20] היטב מכל הצדדים, ועד היום מתנהלת שחיטה מהודרת על ידי בנו[21] הרה"ג רבי שלמה שטרן דומ"צ דעברעצין, עם צוות מעולה ביותר על הפירמא "(אונטער נעשיונאַל) [אינטערנעשיאָנאַל] — גלאַט כשר" ובכל ארה"ב מופץ הבשר, ויהודים חרדים אוכלים[22] זאת למהדרין[23].

יח) הרבנים הגאונים הביד"ץ של מחזיקי הדת בארץ ישראל, ביקרו[24] בבית המטבחיים — בלינדין פּעקינג ניו דג'רסי' וסמכו ידיהם על השחיטה באופן (הבאַקאַס) [הבאַקס], והיו מאוד מרוצים משחיטה זו, ואני הקטן[25] הייתי נוכח שם[26] בעת שביקרו בבית השחיטה.

יט) הגאון הצדיק רבי חיים לייב כ"ץ שליט"א אב"ד סערדיהעלי, מלפנים אב"ד ק"ק מחזיקי הדת, נכד הקול אריה, ורב חשוב[27] מאוד בארה"ב, היה לו[28] שחיטה מהודרת כמה שנים, באופן של הבאַקס[29], וסמך[30] ידו עליה. (אגב: הוא ממוצא העיר מאַקווע, היא העיר ששם שימש הבעל מראה ריאה כשו"ב, ועל בעל מראה ריאה סומכים המערערים, וכמובן שלכל הרבנים פה ברור שלא זה הוא מה שהמראה ריאה מכוון, כמו שנבאר בסוף המכתב).

כ) הרבנים הביד"ץ של קהל מחזיקי הדת בעלזא בארה"ב, בראשות הגאון רבי שלמה הכהן גרוס שליט"א, היה להם שחיטה כזאת רבות בשנים, ועד היום הם שוחטים (בבאַקאַס) [בבאַקס] לכתחילה[31], כמו שנבאר אחר כך דעת הפוסקים בזה.

כא) הגה"צ רבי עזריאל לעבאוויטש זצ"ל, אב"ד ווינא, היה כמה פעמים בבית המטבחיים[32], וסמך ידיו[33] על שחיטה[34] זו.

כב) הגה"צ רבי יוסף ברייער זצ"ל, אב"ד קהל עדת ישורון, היה מן הראשונים[35] בהחזקת הדת, ובענין כשרות בפרט, והנהיג שחיטה מהודרת[36] מאוד בארה"ב, הנהוג עד עכשיו, והוא עצמו היה כמה פעמים בבית המטבחיים. כך העיד בפני השו"ב המומחה זקן השובי"ם בארה"ב, רבי משה בער טויב שליט"א, וסמך ידיו על[37] השובי"ם[38] באופן הנ"ל.

כג) הרה"ג ממאַרגערעטין שליט"א, זקן[39] הרבנים בארה"ב, ומומחה גדול בשו"ב, ועשרות בשנים ששחטו עבורו בתלויה "בקאר דירעט?? — ניו דג'רסי'".

כד) הרה"ג מסיגעט שליט"א שהוא כעת האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, היה ממונה על השו"ב עשרות בשנים, וגם היום יש להם שחיטה[40] הן (בבאַקאַס) [בבאַקס] והן בתלויה.

כה) הרה"ג מנירבאַטער ז"ל, היה שליח[41] מאת כ"ק האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ורב המכשיר על השחיטה, הן בתלויה והן (בבאַקאַס) [בבאַקס].

כו) הרה"ג רבי יהושע גרינוואַלד אבד"ק חוסט זצ"ל, גדול בתורה, היה כמה פעמים בעת השחיטה בתלויה (ובבאַקאַס) [ובבאַקס], וסמך ידיו על זה.

כז) הרה"ג רבי משה הורביטץ זצ"ל, אביו של האדמו"ר מבאסטאן שליט"א, היה הראשון בארה"ב אשר היתה לו שחיטה "גלאַט כשר", עוד מלפני המלחמה, והסדר אצלו היה לשחוט בתלויה, והיו לו שובי"ם חשובים מאוד, ששרתו במלאכת השו"ב עוד באירופא, אצל גדולי הדור.

כח) דיברתי עם הרב זלמן מאראָזוב שליט"א, שו"ב חשוב במונטריאל, ואמר לי שלפני שלושים שנה היה אצל הגאון רבי זלמן דבורקין, אב"ד ליובאוויטש בקראון-הייטס, זקן וגדול בתורה ובפוסקים, ואמר לו[42] שיכולים לשחוט (בבאַקאַס) [בבאַקס], והרב הירשפּרונג שליט"א הוא נותן ההשגחה שם, וכל הקהילות[43] הקדושות אוכלים הבשר באופן השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס], סאטמאר, בעלזא[44], וויז'ניץ[45], גור, ליטאים, ליובאוויטש, באָבאָוו, מונקאַטש, ועוד.

כט) גם סיפרו לי השובי"ם היותר[46] מבוגרים מעיר מונטריאל, כי במונטריאל היה המקום הראשון שהתחילו לשחוט (בבאַקאַס) [בבאַקס], והלכו לשאות את האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ושלחו אז את הרה"ג מצעהלעם והרה"ג מפּאָפּא זצ"ל, ואף הוא[47] עצמו היה שם לבקר את (הבאַקאַס) [הבאַקס], והסכימו בזה[48] לכתחילה, בלי שום פיקפוק.

ל) וכעת ממש, בעת כתיבת השורות הללו, דיברתי עם שו"ב[49] פה בברוקלין, וסיפר לי שהוא זוכר בדיוק שכ"ק האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל היה[50] בבית המטבחיים, שם הבית המטבחיים היה "ראזאל — לינדען פּעקינג", והיה מאוד מרוצה, עם כל הסדר שהיה אז בתלויה.

לא) וגם הגאון רבי משה ביק זצ"ל שהיה פוסק גדול בבאָראָ-פּאַרק, בארה"ב, ורבים סמכו עליו, והוא היה כמה פעמים בבית המטבחיים בשחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס], וסיפר לו השו"ב שעמד אצל (הבאַקאַס) [הבאַקס][51] ולקח לעצמו בהמה עבור כל משפחתו.

לב) ושמעתי מפי הר"ר לייבוש רובין שליט"א, בנו של הגה"צ האדמו"ר מצ'שינוב זצ"ל, שהיה גאון גדול[52] וצדיק, ופעם לקח אותו הרה"ג מנירבאַטער[53] זצ"ל לבית המטבחיים, כי רצה[54] לראות את סדר השחיטה, וכשבא בחזרה שאל אותו מאן-דהו, נו, מה דעתו על השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס] ובתלויה, ואמר[55]: מען קען זאָגען ביז [ווי] לאַנג מען זעט עס נישט, אָבער אַז מען זעט עס, זעט מען אַז עס איז גאָר[56] אַנדערש [תרגום מהאידיש: יכולים לומר כל זמן שלא רואים, אבל כשרואים - רואים שזה "דבר אחר" לגמרי].

לג) דיברתי עם הרב צווייגנהאפט שליט"א, ביום שישי פרשת שלח תשנ"ד, ושאלתי אותו אודות השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס], שמקודם שהיה סדר (הבאַקאַס) [הבאַקס], היה סדר השחיטה בתלויה, דעל זה[57] ג"כ הסכימו הרבנים דאז, אולם כשעשו את (הבאַקאַס) [הבאַקס], אמרו הרבנים והשובי"ם ברוך המקום ששלח להם גוי מעכאניק[58] (טכנאי), חכמה בגוים תאמין, ומאז היו הרבנים יותר מרוצים, ובשנת תשט"ו כששחט הרב[59] צווייגנהאפט בעליזאבעט ניו-דז'ערסי', ובעת שעמד על השחיטה, באו הגאונים המפורסמים הרה"ג רבי משה פיינשטיין זצ"ל והרה"ג רבי יעקב קנייעבסקי זצ"ל, וראו את החלפים שלו, ואת (הבאַקאַס) [הבאַקס], והסכימו על זה, וגם הוסיף לומר, שהגאון רבי אליעזר סילבער[60] זצ"ל ג"כ ראה את (הבאַקאַס) [הבאַקס], והסכים על זה, והיה לו שחיטות בסדר (הבאַקאַס) [הבאַקס].

לג) [אגב: הרב צווייגנהיפט שליט"א, הוא תלמידו של הרה"ג מקוזלוב זצ"ל, מגדולי הדור הקודם, תלמיד האבני נזר, ועוד זכה לראות ולשחוט אצל הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל, והוא[61] נמנה בין השובי"ם לפני המלחמה. ובוורשא היה וועד של שובי"ם על כל מדינת פולין והוא היה בין אנשי הוועד של שבעה, הממונים על שלושת אלפים[62] שובי"ם].

לד) ובשנת תשמ"ז לערך, היה בית השחיטה בניו-דז'ערסי', שם העיר ניו-יאָרק[63], ושם בית המטבחיים "לינדען פּעקינג" ואז שחטו שם חסידי בעלזא, סאַטמאַר, וק"ק בראַייער, ולפעמים ק"ק ליובאַוויטש. ואז הטריחו הרבנים להביא לבית המטבחיים את הרב הגאון רבה של סקווירא, הרב משה ניישלאס (שליט"א[64]), ואני הקטן הייתי נוכח שם[65] בעת שביקר הגאון הנ"ל שם, וכמו שלוש שעות הסתובב בבית המטבחיים, ובעיקר עמד על (הבאַקאַס) [הבאַקס], ואמר לנו אז שהוא מאוד מרוצה (מהבאַקאַס) [מהבאַקס], מפני שהבהמה מוחזקת היטב, וגם השוחט לא מירתת כלל, ואינו רואה שום חשש בזה, אדרבה זה יותר טוב ממה שהיה פעם באירופא.

לה) ידוע שבאירופא גם כן הנהיגו השחיטה[66] (בבאַקאַס) [בבאַקס], ועיקר התרעומות שהיה אז, הוא שהממשלה רצתה לעשות שחיטה רק בהולכה או בהובאה, וגם גזירות חדשות, אבל באופן השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס], אף שהיו (מעררים) [מערערים], וברגע שהנהיגו, כולם[67] הודו שזה טוב.

לו) והגאון הפוסק הגדול[68] בלונדון הבירה, הגה"צ רבי חנוך העניך פּאַדווא שליט"א אב"ד לונדון, הסכים לשחיטה זאת לכתחילה, ואני הקטן[69] הייתי שם וראיתי השובי"ם החשובים דשם, הרב ראַסקין זקן השובי"ם בגלאַט כשר, והרב משה מאיר בריעף, והרב ישעיה ברקוביטש שליט"א, והם שוחטים כך (בבאַקאַס) [בבאַקס] כמו שנהוג בארה"ב.

לז) גם במאַנשעסטער השחיטה היא תחת השגחת הרה"ג רבי מנחם שנייבאַלג שליט"א, שוחטים (בבאַקאַס) [בבאַקס], כמו בארה"ב, ונמצא שם שו"ב חשוב מאוד הרב יעקב יוסף ווייס שליט"א שו"ב, וביקרתי[70] אצלו, והוא תלמיד חכם גדול, ועוד זכה לשמש[71] את הרה"ג רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל שהיה אח"כ רבה של ירושלים עיה"ק תובב"א, והוא מבין גדול בשחיטות[72] ובדיקות, וגם יש לו קבלה משובי"ם מקדמת דנא[73], וקיבל[74] על עצמו השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס] לכתחילה בלי שום פּיקפּוק.

לח) והרבנים הגאונים פוסקי הלכות החיים אתנו כהיום בארצות הברית, אף אחד לא[75] ערער על סדר השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס]. וקיבלו זאת לשחיטה לכתחילה ולא היה פעם במשך ארבעים שנה אלו, (שעררו) [שערערו] על"ז כנ"ל. וגם לא חסרים פה בארה"ב רבנים חריפים ות"ח היודעים למחות על מה שצריכים למחות[76], ולא שמענו שום אחד אשר מחה על זה, אדרבא הרבנים היו מאוד מרוצים בזה[77] אפי' אלו הרבנים המקנאים קנאת ה' ברמה[78].

לט) גם בטורונטו, כל השנים היתה שחיטה מהודרת, על ידי הגאון השו"ב הרב ליפּא וועכטער ז"ל אב"ד טורונטו, ואני הייתי אצלו בעת השחיטה, ואמר שזו שחיטה טובה (בבאַקאַס) [בבאַקס], ובפרט (שהבאַקאַס) [שהבאַקס] משופר על ידי שיפורים בכל הענינים, ואח"כ כשבא הרה"ג רבי יעקב יחזקיה סופר שליט"א, ובתחילה כשראה השחיטה היה אצלו חידוש[79], ואחר כך אמר שזה הסדר הוא למופת, וסיפר לי השו"ב שלו הרב משה ווידער, שהגאון הראב"ד רבי ישראל משה דושינסקי שליט"א, ביקר בשחיטה, והפליא[80] את כל סדר השחיטה (בבאַקאַס) [בבאַקס].

מ) וכן, ישנה עוד רשימה ארוכה, שעדיין לא הספקתי לאסוף בעדות נאמנה (ועוד אעסוק בזה בעזרת[81] השי"ת), ובכן נסכם:

מא) שהאמת[82] הוא, שסדר השחיטה היתה בתחילה בתליה, וזאת יותר שחיטה "מלמטה למעלה" מהשחיטה ששוחטים (בבאַקעס) [בבאַקס], שאפשר לומר בפירוש שזו שחיטה מן הצדדים[83], וגם הענין "ראשו קשור"[84] יותר באופן של (הבאַקאַס) [הבאַקס], והשובי"ם מאוד מאוד מרוצים, הן מבחינה טכנית, והן מבחינת סדר ופחד של השו"ב, מפני שהראש סגור היטב לגמרי וקשור באופן חזק.

*       *       *


 

[1]) הגאון הגדול פוסק הדור הנ"ל, כתב תשובה על השחיטה לפי מה שאמרו לו השוחטים והמכשירים וספרו לו, וכמו"כ הי' אצל כל הרבנים שהאמינו להשוחט שלהם, וזה הי' באמת החורבן הנורא מה שעברנו כאן בארצה"ב בעניני שחיטה, כי אם הרבנים הנ"ל היו שוחטים לבד היו יכולים לומר דעת תורה בגלל שהם מבינים המציאות, כמו שכתב בספר שמירה טובה (עיין לעיל בהערה).

[2]) איזהו עדות נאמנה משוחט בלי זקן ופיאות ששוחט אצל טייץ ושוחט כל ימיו כך, ודווקא הוא אצלך עדות נאמנה, ולמה אצל החסידישע שוחטים אתה לא כותב עדות נאמנה, מזה יכולים לראות איך שעבדת על זה לתפוס אנשים תמימים בתוך הפח הזה שלא ישאלו מי הוא זה השוחט שכותבים עליו דווקא "עדות נאמנה".

[3]) פגשתי לפני הרבה שנים את הגאון רבי דוד פיינשטיין שליט"א, ואמרתי לו שידע שמהשחיטה ששוחטים לאביו הגר"מ, אינה כדאי לאכול אפילו ליהודי פשוט, ובוודאי שלצדיק וגדול כמו הגר"מ ז"ל בוודאי שאינו כדאי, ואח"כ אמרתי לו ג"כ בענין השחיטה מעמפייער ששמעתי שהגר"מ התיר לאכול מעמפייער, וענה לי שיש לו תלמיד (ואמר לי שמו) [אגב, התלמיד הזה הי' ראש השוחטים בעמפייער והי' קל שבקלים, אבל היה ת"ח  ולמדן גדול, וקיבל שכר בערך 3000$ לשבוע, והתלמיד הזה סידר שעמפייער תתן לישיבה תפארת ירושלים 50,000$ לשנה, וזה דבר ידוע להשוחטים הזקנים ששחטו בעמפייער לפני 25 שנים.

וכן שמעתי מהרב הגאון ר' פנחס וועבערמאן שליט"א, רב דמיאמי ביטש, שכשבנו המקוה לפני חמש עשרה שנה בערך, והרב וועבערמאן בדק המקוה והי' לערך עשרה סיבות שעפ"י ההלכה היא פסולה, והרב המכשיר אמר להרב וועבערמאן שהגר"מ פיינשטיין אמר שהכל כשר בתכלית הכשרות ואין לפקפק עליו. הרב וועבערמאן נסע תיכף להגר"מ פיינשטיין והראה לו כל הבעיות ואמר שלפי כל הבעיות האלו המקוה פסולה, וביקש מהגר"מ זצ"ל שיתן לו בכתב כל מה שאמר, והגר"מ לקח תיכף נייר והתחיל לכתוב, ומשמשו חטף הנייר, ואמר שאינו מסכים בשום אופן שהגר"מ יכתוב, וקרא להרב וועבערמאן החוצה והסביר לו מדוע אינו מסכים שהגר"מ יכתוב חוות דעתו עפ"י הלכה, מפני שהרב המכשיר דשם על המקוה המציא להם עשיר גדול במיאמי שמנדב 50,000$ כל שנה, ומכסף זה מתקיימת כל ישיבתם "תפארת ירושלים", ואם הגר"מ יכתוב מכתב כזה אז יפסיק לנדב את הכסף, ומי יחזיק את הישיבה?

ועכשיו אפשר להבין שמשחיטת העופות בעמפייער קיבלו 50,000$ לשנה, ומבעל המקוה במיאמי עוד 50,000$, ומשחיטת גסות, אם אמת שהלך והתיר אז בוודאי שהישיבה קיבלה מזה כסף, ובאופן הזה התירו אכילת נבילות רח"ל בארצות הברית, וד"ל.

וכמו כן אנו רואים שהגבאים עשו חורבנות גדולות בהרבה ענינים, כמו כל המחלוקת במדינות אייראפע היתה ע"י הגבאים כידוע, וכל מה שרצו פיתו להרביים הגדולים ועשו מה שעשו כידוע, ויש הרבה סיפורים מזה, ואכמ"ל.

וכן אנו רואים בחז"ל במסכת גיטין  בפרק שביעי מי שאחזו (דף ס"ז ע"ב), והעתקנו מעין יעקב עם ביאור העיון יעקב, וז"ל:

רב עמרם חסידא כי הוו מצערי ליה בי ריש גלותא הוו מגנו ליה אתלגא [דרך לאחוז לו חולה מחמת צנה כמפורש שם בגמרא ורפואתו בשרא שמינא אגומרא וחמרא חייא, פי' בלא מזיגת מים כמבואר שם בגמ']. למחר אמרו ליה מאי ניחא ליה למר דלייתו ליה, אמר הני כל דאמינא להו מיפך אפכי. אמר להו בישרא סומקא [כחוש] אגומרא וחמרא מרקא [מזוג במים הרבה]. אייתו ליה אינהו בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא, שמעה ילתא [אשת רב נחמן, והיתה בת הנשיא ואשת אב ב"ד וחשובה, כדאמרינן בהעור והרוטב דרב נחמן חתניה דבי נשיאה הוה] ומעיילא ליה לבי מסותא [מרחץ] ומוקמא ליה במיא דבי מסותא עד דמהפכי [מתהפכים מחמת זיעה אדומה היוצא ממנו ע"י בשרא שמינא וחמרא חייא] מיא דבי מסותא והוו דמא וקאי בישריה פשיטי [בהרות עגולות] פשיטי.

רב יוסף איעסק [מתעסק] בריחיא [כדי שיתחמם ויזיע], רב ששת איעסק בכשורי [לשאת קורות ומשאות], אמר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

א"ל ריש גלותא לרב ששת מ"ט לא סעיד מר גבן, א"ל דלא מעלו עבדי דחשידי אאבר מן החי, אמר ליה מי יימר אמר ליה השתא מחוינא לך, אמר ליה לשמעיה זיל גנוב אייתי לי חדא כרעא מחיותא, אייתי ליה אמר להו אהדמו לי הדמי דחיותא [סדרו לפני נתחי הבהמה לנתחיה אהדמו הנתיחו כלומר ערכו הנתחים] אייתו תלת כרעי אותיבו קמיה א"ל [ריש גלותא] הא בעלת ג' רגלים הואי פסיק אייתו חדא מעלמא אותיבו קמיה, א"ל לשמעיה אותביה נמי להך דידך אותבה אמר להו האי בת חמש רגלים הואי א"ל אי הכי [משום דחשידי הוא] ליעבדו קמיה דמר [כלומר קמי שמעיה דמר יסדרו המאכל בהיתר]  וליכול, א"ל לחיי קריבו תכא [שלחן] קמיה ואייתו קמיה בישרא ואותיבו קמיה וריסתנא דחנקא חמתא [עצם קטן שעל כף הירך שאדם בולעו ונחנק משום דרב ששת סגי נהור הוה ולא יראנו ויאכל ויחנק], גששיה ושקלה כרכה בסודריה [מששה והרגיש באותו עצם, שקל כל החתיכה וכרכה בסודריה]. לבתר דאכיל אמרי ליה [לריש גלותא] איגניב לן כסא דכספא [שהיו רואים אותו כורך בסודריה ורוצים לבדוק מהו] בהדי דקא מעייני ואתי אשכחוה דכרוכה בסודריה (אמר) [אמרי] ליה חזי מר דלא מיכל קא בעי אלא לצעורן אמר להו אנא מיכל אכלי [וטעמו טעמתי] וטעמי ביה טעמא דחיורא [בשר בעלת שחין], אמרי ליה חיורא לא עביד לן האידנא [לא שחטנו היום בהמה בעלת שחין], אמר להו בדקו בדוכתיה [בעור (היו בודקין) במקום ריסתנא זו בכף הירך ותמצאנו בעור שהוא לבן] דאמר רב חסדא אוכמא בחיורא וחיורא באוכמתא לקותא היא [טלאי לבן בעור שחור לקותא היה שם בבשר ונהפך העור ללבן], בדוק אשכחוה, כי קא נפיק כרו לי בירא [חפרו גומץ שיפול בו] ושדו ליה צפיתא עילויה [השליכו מחצלת ע"פ הבור כדי שלא יבין מושבו] ואמרי ליה ליתי מר לינח [לשכב במושבו] נחר ליה רב חסדא [עשה לו סימן כמו נחרת סוסיו] אמר ליה [רב ששת] לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה (ש"ב ב) נטה לך על ימינך או על שמאל [פסוק הוא בעשהאל], א"ל לשמעיה מאי קא חזית א"ל ציפתא דשדיא א"ל הדר מינה [חזור מעליה לימין או לשמאל] לבתר דנפק א"ל רב חסדא מנא הוה ידע מר א"ל חדא דנחר לי מר ועוד דפסק לי ינוקא פסוקא ועוד דחשידי עבדי דלא מעלו.

רב עמרם דער פרומער פלעגט האָבן צער פון די קנעכט פון ריש גלותא. די קנעכט האָבן אים אַמאָל געלייגט שלאָפן אויף די שניי. אויף מאָרגן האָבן די קנעכט געזאָגט צו אים "וואָס וויל דער רבי מען זאָל אים ברענגען", האָט רב עמרם געטראַכט "וואָס איך וועל זיי זאָגן וועלן זיי טאָן פאַרקערט, וועל איך זיי זאָגן פאַרקערט, וועל איך האָבן וואָס איך וויל". האָט ער זיי געזאָגט אַז ער וויל רויטע מאָגערע פלייש געבראָטן אויף קוילן, און וויין געמישט מיט פיל וואַסער. האָבן די קנעכט אים געבראַכט פעטע פלייש געבראָטן אויף קוילן און ריינע וויין אָן וואַסער.

ווען ילתא, די פרוי פון רב נחמן, האט געהערט וואָס מען האָט געטאָן צו רב עמרם, האט זי געהייסן מען זאָל אים ברענגען אין אַ באָד און מען זאָל אים לאָזן שטיין אין די הייסע וואַסער פון באָד ביז די וואַסער פון באָד זענען געוואָרן רויט ווי בלוט, ווייל עס איז אַרויסגעגאַנגען פון אים רויטע שווייס פון די פעטע פלייש מיט די ריינע וויין וואָס ער האָט געגעסן און געטרונקען, און עס האָבן זיך באַוויזן אויף זיין קערפּער ווייסע קיילעכדיקע פלעקן.

רב יוסף, אַז אים פלעגט קאַלט ווערן, פלעגט ער מאָלן די מילשטיינער ביז ער האָט זיך דערשוויצט. רב ששת, אַז אים פלעגט קאַלט ווערן, פלעגט ער טראָגן שווערע פּעקלעך ביז ער האָט זיך דערשוויצט. רב ששת האָט געזאָגט "ווי גרויס און גוט איז אַרבעט אַז זי דערוואַרעמט דעם אַרבעטער". דער ריש גלותא האָט אַמאָל געזאָגט צו רב ששת "פאַרוואָס עסט ניט אַמאָל דער רבי ביי אונז", האָט רב ששת געזאָגט צום ריש גלותא "ווייל איר האָט נישט קיין גוטע קנעכט, זיי זענען נחשד זיי זאָלן אָפּשניידן אַ שטיק פלייש פון אַ לעבעדיגע בהמה און קאָכן און אייך געבן צו עסן". האָט דער ריש גלותא געזאָגט צו רב ששת "ווער זאָגט דאָס אַז מיינע קנעכט וועלן אַזוי טאָן?". האָט רב ששת געזאָגט צום ריש גלותא "איך וועל דיר ווייזן אַז עס איז ווי איך זאָג".

האָט רב ששת געזאָגט צו זיין באַדינער “גיי גנב'ע און ברענג מיר אַ פוס פון אַ בהמה וואָס עס ליגט צושניטן ביי דעם ריש גלותא". האָט דער באַדינער געבראַכט, דערנאָך האָט רב ששת געזאָגט צו די קנעכט פון ריש גלותא "צושניידט די בהמה און ברענגט אַהער אַלע שטיקער און שטעלט צוזאַמען אַלע שטיקער אַזוי ווי עס איז געווען פריער פאַר דעם צושניידן". האָבן די קנעכט געבראַכט דריי פיס און האָבן געלייגט פאַר רב ששת, האָט רב ששת צו זיי געזאָגט "האָט דען די בהמה געהאַט מער ניט ווי דריי פיס"? זענען די קנעכט געגאַנגען און האָבן אָפּגעשניטן אַ פוס פון אַ לעבעדיגע בהמה, און האָבן געבראַכט פאַר רב ששת. האָט רב ששת געזאָגט צו זיין באַדינער "לייג אַנידער די פוס וואָס דו האָסט גענומען אויך". האָט ער זי אַנידערגעלייגט, האָט רב ששת געזאָגט צו די קנעכט "האָט די בהמה געהאַט פינף פיס"? האָט מען אויסגעוויזן אַז זיי געבן עסן טריפות, האָט דער ריש גלותא געזאָגט צו רב ששת: אויב דער רבי וויל ניט עסן ביי אונז דורך די קנעכט, וועלן די קנעכט מאכן דאָס עסן פאַר דעם רבי'ן באַדינער, דער באַדינער וועט זעהן אַז עס איז כשר געמאַכט געוואָרן, וועט דער רבי מעגן עסן. האָט רב ששת געזאָגט "איך וועל עסן".

מען האָט אוועקגעשטעלט פאַר רב ששת אַ טיש, און מען האָט געבראַכט פאַר אים פלייש, און מען האָט געלייגט פאַר אים אַ חלק פלייש מיט אַ ביינדל, און רב ששת איז געווען בלינד, האָבן זיי געטראַכט אַז ער וועט געוויס אַראָפּשלינגען דעם ביינדל און ער וועט דערוואָרגן ווערן. רב ששת האָט אַרומגעטאַפּט דאס שטיקל פלייש, האָט ער געפונען אינעווייניג דעם ביינדל, האָט ער גענומען דאס גאַנצע שטיקל פלייש און האָט איר איינגעוויקלט אין זיין פאַטשיילע. דערנאָך ווי מען האט אָפּגעגעסן האָט מען געזאָגט צו רב ששת, ביי אונז איז גע'גנב'עט געוואָרן אַ זילבערנער כוס [ווייל זיי האָבן געזען ווי ער וויקלט עפּעס איין אין די פאַטשיילע, און זיי האָבן נישט געוואוסט וואָס, דעריבער האָבן זיי געזאָגט "עס איז גע'גנב'עט געוואָרן אַ זילבערנער כוס", מען זאָל ביי אים זוכן, וועט מען געפינען וואָס ער האָט באַהאַלטן].

זוכנדיק ביי אים האָבן זיי געפונען דאס איינגעוויקלטע שטיקל פלייש, און זיי האָבן געזאָגט צום ריש גלותא: "איצט זעען מיר אַז דער רבי האָט גאָרנישט געוואָלט עסן, ער האָט געוואָלט אז מיר זאָלן האָבן צער". האָט רב ששת צו זיי געזאָגט "איך האָב יאָ געגעסן, נאָר איך האָב פאַרזוכט די פלייש און עס איז געווען פון אַ קראַנקע בהמה". האָבן די קנעכט געזאָגט צו רב ששת "מיר האָבן היינט ניט געשאָכטן קיין קראַנקע בהמה". האָט רב ששת געזאָגט צו די קנעכט "זוכט אויף דעם אָרט וואו איך ווייז אייך, פון וואַנען איר האָט אויסגעשניטן די שטיקל פלייש וואָס איר האָט מיר געגעבן", וואָרום רב חסדא האָט געזאָגט אַז מען געפינט אַ שוואַרצן פלעק אויף אַ ווייסע פעל, אָדער אַ ווייסן פלעק אויף אַ שוואַרצע פעל איז דאָרט געווען אַ מכה, איז די פעל געענדערט געוואָרן. האָט מען געזוכט און מען האט געפונען אַזוי ווי רב ששת האָט געזאָגט. ווען רב ששת איז אַרויסגעגאַנגען פון ריש גלותא האָבן די קנעכט געגראָבן אַ גרוב אויפ'ן וועג, און זיי האָבן באַדעקט אַ ראָגאָזע [טאַפּעט] אויף דעם גרוב, און זיי האָבן געזאָגט צו רב ששת "קום רבי מיר וועלן דיך פירן אָפּרוען" איז רב חסדא געגאַנגען אונטער רב ששת און האָט אַ הוסט געטאָן, וואָרום רב חסדא האָט פאַרשטאַנען אַז מען האָט דאָ געמוזט עפּעס טאָן, האט רב ששת געזאָגט צו אַ קינד "זאָג דיין פּסוק", האָט דער קינד געזאָגט "אבנר האָט געזאָגט צו עשהאל נייג אָפּ פון וועג און גיי אויף די רעכטע אָדער אויף די לינקע זייט". האָט רב ששת געזאָגט צום באַדינער "וואָס זעסטו?" האָט דער באַדינער געזאָגט "איך זע אַ ראָגאָזע [טאַפּעט] ליגט, האָט רב ששת געזאָגט צום באַדינער "גיי אַוועק פון די ראָגאַזשע [טאַפּעט] רעכטס אָדער לינקס".

ווי רב ששת איז אַריבערגעגאַנגען האָט רב חסדא געזאָגט צו רב ששת "פון וואַנען האָסטו געוואוסט ניט צו גיין אויף די ראָגאָזע [טאַפּעט]?" האָט רב ששת געזאָגט צו רב חסדא "ערשטנס ווייל דו האָסט אַ הוסט געטאָן, האָב איך פאַרשטאַנען אַז דאָ מוז עפּעס זיין. צווייטנס, דער קינד האָט מיר געזאָגט אַ פּסוק אַז מען דאַרף גיין לינקס אָדער רעכטס, און דריטנס, ווייל די קנעכט זענען נישט גוטע, וואָלט איך אַליין אויך געטראַכט טאָמער האָבן זיי געמאַכט עפּעס אַ שטרויכלונג אין וועג", (עד כאן מגמרא מסכת גיטין הנ"ל).

אגב אספר מה דבדידי הוה עובדא, כהייתי שוחט אצל המארגארעטענער רב, הרב הגאון הצדיק ר' אברהם קליינמאן שליט"א, והמארגארעטענער רב שחט שם אצל עמפייער כשר פולטרי. היו לו שם 4 שוחטים ששחטו כל השבוע, והי' חסר לו שוחט אחד ושני משגיחים, והשוחטים שלו עבדו בשביל עמפייער כל השבוע, ואני ולהבחל"ח בנו הג' ר' מאיר שמואל ז"ל ועוד משגיח אחד נסענו ביחד כל שבוע לשחיטה כל שעה אחת בלבד, והשחיטה של השעה הזאת הלכה בשביל מארגארעטען, וכל העופות האלו נשחטו בשביל ליבערמאן ענד רובאשקין בבארא-פארק, ואני נסעתי לשם קרוב לב' שנים לשחוט שעה אחת בשבוע [ומהכסף הזה של שעה אחת לשבוע הי' לי די ללמוד בכולל כל השבוע], ואודות מה שראיתי שם אפשר לכתוב חיבור שלם, אבל לצאת בלי כלום אי אפשר, לכן אכתוב רק עובדא אחת מה שנדפס כבר בספרי "קול השחיטה".

[4]) למה הי' צריך ללכת כמה פעמים, הלא הוא לא נתן ההכשר?

[5]) להעתיק מהשו"ב מברדיטשוב???

[6]) וג"כ אכלו משחיטת ה"אָ-יוּ" - OU, עמפייער כשר, מה שאף יהודי חרדי אינו לוקח לתוך פיו.

[7]) אני ג"כ מכיר את השוחט ששחט בשביל הגר"ם זצ"ל 60 בהמות לשעה ועשה בהמה מיוחדת בשבילו, והגר"ם פיינשטיין זצ"ל התיר ג"כ עופות מעמפייער והבתי שחיטה התנדבו 50 אלפים דולר לישיבת תפארת ירושלים בכל שנה ושנה, וכל היתרו של הגר"מ זצ"ל היתה מפני שסמך על ב' אנשים שהם היו אצלו אנשים נאמנים כמוך. והגר"מ זצ"ל לא הי' יכול לחשוב שאנשים כמוך יעידו עדות שקר, וירצו לרמות אותו. (החילוק בינם לבינך הוא, שאתה מגודל זקן ופיאות ובעקיטשע ווייסע זאקען, ואתה חסיד בעלז חסיד, והם הולכים בלי זקן ובלי פיאות ואולי עם בלוריות, והם תלמידים בתפארת ירושלים.)

וצריך לדעת שאתה כותב סיפורים ושקרים מה ששמעת ומה שלא שמעת ובוודאי שלא ראית. ואני כותב מה שראיתי במו עיני וביקרתי בכל המקומות הנ"ל יחד עם כל השוחטים הזקנים, לא שעה אחת או כמה שעות בלבד, אלא חדשים ושנים. ואני ב"ה ג"כ מבין גדול איך לבנות מכונת "פען" או באקס, וב"ה עבדתי הרבה לבנות מכונות טובות לשחיטת העופות ובניתי כבר סטענדער בשביל שחיטת העופות של מארגארעטען בראקוואוד, פענסילוועניע, כדי שהעופות יהיו רגועים ושלא יפרכסו הכנפים בשעת שחיטה, דאי לאו הכי ישנם שאלות חמורות בחמשה הלכות שחיטה.

וב"ה הצלחתי ואירגנו שחיטה חדשה בראקוואוד, פענסילוועניע, ששחטו 40% מהמהירות הגדול של עמפייער, שבעמפייער שחטו [לא כל השוחטים במהירות הזה] 1200 עופות לשעה, ובראקוואוד הי' די 500 עופות לשעה בערך, והבעה"ב לא עמד אצל השוחט [בעל השור על שורו] והשחיטה הזאת ארכה בערך 17 שנים.

ופעם אחת בא לעמפייער הרה"ג מוהר"ר אברהם רובין מרחובות שבא"י, וכן בא לשם הרב הגאון ר' יהודא שיין מלייקוואוד, ושניהם כתבו לערך שמונה עמודים עם תיקונים מה שצריכים לתקן שם, ואני הייתי שם לפני כמה שנים ומצאתי גם כן הרבה דברים שצריכים לתקן, והם הוציאו עלי שם רע כאילו אמרתי שהשחיטה שם היא על צד היותר טוב,. חס מלהזכיר.

סוף דבר: על כל שחיטה גדולה רכב הס"מ רח"ל, והוא בעל הבית העיקרי של השחיטה, ויש לו הרבה כסף, וכסף לא נחשב אצלו לכלום, כי הם עושים 5 מיליאן דאלאר ריווח לשנה, ועל ידי זה יש לו שלוחים נאמנים שמסמאים את עיניהם של הרבנים, כמו שכתב בספר שער בת רבים על התורה על פסוק "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", שמראה עינים סובב על הרבנים ומנהיגי ישראל, עיין שם.

והנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה (דף ס"ז) מלחמה לה' בעמלק מדר דר, אמר ר' יהודה, בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו קרבא, רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ, עיי"ש.

עוד איתא בזוה"ק (ח"ב דף קכ:) דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם, ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה כולה.

ובספה"ק אור החמה (פ' נשא בשם הרמ"ק) כתב וז"ל, הערב רב הם גויי הארץ נשמת החיצונים. ושם (על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב) וז"ל מלחמה לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.

ובבני יששכר (מאמרי חודש אדר) כתב, כתות הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים, מינים מוסרים אפיקורסים, הן המה משורש עמלק הדעת דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות הללו אשר בעוה"ר נתרבה האפיקורסות, וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים וד"ל, ע"כ. ועיין בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא.

ובזוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג) כתב וז"ל, ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, ע"כ.

ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וז"ל, דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וז"ל הדברי חיים שם: כי ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעוה"ר רובן מערב רב ורוצים לשרור על הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ עיי"ש עוד.

ונמצא מכל זה דברים נוראים, דרוב הרבנים ובעלי בתים הם של הערב רב, וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, ובעוה"ר לא די שאין נלחמים נגדם אלא הרבה אנשים יש להם קשר אתם ובונים להם בנינים ופלטרין גדולים, ונותנים להם ממון כסף רב, ויש להם שם כבוד ויקר וגדולה, והצדיקים האמיתיים המקושרים לה' יושבים בעניות ל"ע וא"א להם לפעול ולעשות לצרכי שמים כראוי, להרבות פעלים לתורה וליראת שמים.

ועל פי זה אפשר להבין מ"ש בספה"ק היכל הברכה (בפרשת ואתחנן הנ"ל על פסוק הטיבו וגו') וזה לשונו: "ואני תמהתי על בעלי בתים הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל, למה לא יעמדו באשמורת לומר תהלים וחצות כפי כחם ואחר כך ילכו להתפלל מלה במלה בכוונת הלב, כל חד כפום שיעור דיליה, ואם הוא בר הכי ללמוד על כל פנים משניות, למה ימנע עצמו מזה ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש כי כל דיבורים אלו הם קישוטי הנפש חיים לנפשו, למה לא ילחם עם חלק הרע שבנפשו המונע אותו בחכמות זרות ואם ההתחלה יהיה לו קשה שלא יטעום אלא מרירות, סופו יהיה לו אור וחיות ומתיקות וחיים לנפשו בזה ובבא וכו'. ואם יסמוך בעל הבית הכשר שהוא מתומכי התורה בוודאי אין דבר גדול בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון, ועוד שיש הרבה טועין ומטעין ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם, והרבה צריך בקשות ורחמים בבכיה שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות הרבה ותפלות ותחנונים כי מן השמים אין נותנים שום דבר קדושה ומצוה אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות ותפלה" ע"כ.

והכוונה במ"ש ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם, י"ל ג"כ כנ"ל, דיכול להיות שהוא תלמיד חכם אבל עדיין יכול להשתייך ח"ו לכת הערב רב והסטרא אחרא רח"ל, וע"כ צריך לזה זכיות הרבה ותפלות ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, וד"ל.

וכמה נוראים הדברים שכתב בספה"ק תולדות יעקב יוסף (פרשת נשא, ד"ה העולה) וז"ל:

"העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה כמו שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו כי זה תכלית הבריאה כמ"ש במדרש (שוחר טוב) (תנחומא משפטים ט') על פסוק ישב עולם לפני אלקים ר"ל שאל שיהיה כולם שוין בעושר וחכמה שלא יצטרכו לקבל זה מזה, והשיבו רוח הקדש אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו, כי במה יזכה זה עם זה, משא"כ עכשיו החכם מקבל חסד מהעושר והעושר מקבל מן החכם תורה וחכמה הנקרא אמת, ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה ובעושר כך מלמעלה יורד השפע וכמ"ש בש"ס ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב, כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם וכו' (תמיד כ"י ע"א) ור"ל שגורם שפע כנ"ל, וכמ"ש בתיקונים (תיקון מ"ד) יעו"ש".

"ובזה יובן חסד ואמת נפגשו, ר"ל כשעושין להשפיע זה לזה החכמים מקבלין חסד מהעושר והעשירים שומעין חכמה ומוסר הנקרא אמת מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמ"ש חסד ואמת מן ינצרוהו כנ"ל, אז גורמים לייחד ב' מדות הגורמין שפע וברכה בעולם, וזהו צדק ושלום נשקו" וכו'.

"ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו, למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ וגו' ור"ל שלא אמר זה דרך תרעומות להתרעם למה רגשו וכו' רק שאמר דרך מוסר לעמו ישראל בטוב טעם ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק להתעולל עלילות בריק והבל על בחירי אומה ישראל, כאשר באזנינו שמענו עלילות שונאינו בכמה מיני תחבולות אין מספר להעלותן אשר האומות מעלילין והם המוני האומות הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של המדינה מאומות העולם הנקראים לאומים יהגו ריק, היאומן כי יסופר להאמין מחכמי אומות העולם על דברי הבל וריק כזה, אבל זה נמשך מצד כי יתיצבו מלכי ארץ מאן מלכי רבנן (גיטין ס"ב ע"א) שמעמידין על פי השר שארץ שלו, וזה שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי ארץ שהארץ והעיר שלו אחר חורבן הבית [ותיבת מלכי משמש לכאן ולכאן] ויתיצבו מלכי ארץ ורוזנים שהם המנהיגים של הרב הנ"ל נוסדו יחד על ה' ועל משיחו, כי מיד יועצים עצות על ה' בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד רעים לפי רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו שהם הלומדים העוסקים בתורה ועבודה איך לגרשם מהעיר ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא דאחז המלך שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין הקב"ה משרה שכינתו בישראל שנאמר חתום תורה בלימודי וכו' (ישעיה ח'),  ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, ור"ל כי עצתם איך להשליך עבותות האהבה שבינם לבינו ית' ע"י שיש להם מקום מיוחד להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותימו שע"י תורה ומוסר כולם נכנעים לפניהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם".

"והנה באלו יש ב' כתות כנ"ל שיש יראי השם לשם שמים וכנ"ל, ובזה אמר יושב בשמים ישחק ר"ל כי זה שהוא ברום המעלות בשמים שכבר נתקשר באהבה ית' גם עתה ישחק וישמח ולא יחוש כלל לעצתם, משא"כ אד' ילעג למו, כי כת ב' הנ"ל שהי' במדרגה תחתונה הנק' אד' כנודע שלא היה לשם שמים רק ליטול את השם שהוא מחסידי ארץ, וכעת שרואה שיועצים עליהם הרוזנים וכו' מיד הוא עצמו ילעג למו על היראים כדי שלא ימצא בו שום דבר מחסידים שלא ילכד בעצת רוזנים, וזה הוא השמירה של מעלה לבל יכנס פנימה כל מי שיהי' כי מי שאינו הגון אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו כדי שיהיו נרפים מהתורה והעבודה לכוונה הנ"ל, אבל ואני נסכתי מלכי על ציון  הר קדשי, ור"ל שדוד אמר על עצמו ואני שעמדתי בנסיון כל הבזיונות והשפלות וכעת אני נסכתי מלכי שאינו נצב ממלכי ארץ עפ"י השררה רק ואני נסכתי מלכי שהוא אלקי עולם ה' על ציון הלומדים המצויינים בהלכה שעיקר מלכותי ונסיכותי הוא על הלומדים העוסקים בתורת ה' ועבודתו כמ"ש חבר אני לכל אשר יראוך וכו' (תהלים קי"ט) ועל זה הוא סמוך לשון חיבור כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב') כי הם נטורי קרתא (פתיחתא דאיכ"ר א') וא"צ לומר שלא לגרשם מהעיר רק שהם עיקר ממשלתי. וגם על הר קדשי שהם ראשי קציני אלופי ישראל שהם נקראים הר והם גורמים קדושתו כמ"ש (דברים ב') ויהי כאשר תמו וידבר ה' אלי שאין קדושת שמו על נביאים כי אם בזכות ישראל ומה שהעמיד ית' אותי לנסיך ומלך הוא בזכות ישראל שהם נקראין קודש ישראל לה' ראשית תבואתו (ירמיה ב') וחס על כבודם שיהיה להם רועה נאמן לבל יגיס דעתו עליהן כמו שאמרו (יומא כ"ב ע"א) אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלוין אחוריו", עכלה"ק הנוגע לענינינו.

רואים אנו ג"כ מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי ה' יושבים בעניות ובדחקות רח"ל משא"כ אותם שדורשים רק כבוד עצמם יושבים על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ"ל.

וראה מה שכתב הרמב"ם מעשה נורא אודות אנשי מדינה אחת שכפרו בתחיית המתים מן התורה מפני שנטמטמו במאכלות אסורות.

דבריו של הרמב"ם ז"ל הובאו בספה"ק צפנח פענח ובספה"ק דגל מחנה אפרים (פרשת עקב), ששמע מהבעל שם טוב זי"ע, שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת במכתב להרמב"ם ז"ל על תחיית המתים לומר להם מן התורה. ומה שדרשו חז"ל בגמרא מן הפסוקים, אמרו שיש לדורשם באופן אחר. ולא רצה להשיבם הוא בעצמו דבר, אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם.

וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם. ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.

וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.

לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים. אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, ע"כ תוכן דבריו.

אנו רואים מזה שעבור שאכלו מאכלות אסורות נהרגו 70 אלף איש.

ואגלה לך כאן סוד [שאין זה דרכי לכתוב דברים כאלו ובפרט בפרהסיא, אבל היות שזה נחוץ עבור הצלת כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות אני מוכרח לגלות] שבחודש תמוז שנת תשל"ג ראיתי בחלומי את הגה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע ואמר לי כי הכלל ישראל הוא בעת צרה גדולה ח"ו, וכלל ישראל נחוץ לפנחס שיצא במלחמה גדולה כדי להציל את הכלל ישראל, ואע"פ שפנחס הי' בסכנת נפשות אבל כדי להציל הכלל ישראל מחויבים למסור נפשו לה', וזה הי' כמה חדשים לפני מלחמת יום הכיפורים הידוע, ואז תיכף ומיד ביום שלאחר זה התחלתי לערוך מכתבים לעשרים רבנים החרדים על דבר ה', לעוררם שמאכילים את כל יהודי ארצות הברית בנו"ט רח"ל, והעיקר שהייתי מחויב למחות על החרדים שנקרא סאטמאר (שוחטים) שחיטה [הגם שלא הי' אמת, כמו שכתבתי למעלה שהרבי מסאטמאר הורה לכתוב בעיתון "מארגען זשורנאל" שאין לו שחיטה פרטית כלל, עיין לעיל, וגם קלקלו את כל שחיטת ה"אָ-יוּ"  - OU, כמו שכתבתי בקונטרס קול השחיטה, ויצאתי במחאות גדולות לתקן הדבר, אבל בעווה"ר הרבנים לא שמו לב לדברי, או שפחדו מהקצבים אנשי עמלק כידוע, וכפי המובא בספרים הקדושים (שו"ת חתם סופר, שו"ת דברי חיים, שו"ת בית הלל, ספר טיול בפרדס, ועוד),  אם הרבנים היו מוחים אז, לא הי' קורה בארץ ישראל מלחמת יום הכפורים, שעלתה לכלל ישראל כעשרת אלפים קרבנות ל"ע, הרוגים ופצועים מאחבנ"י. וכידוע שבמלחמת פנחס ג"כ עלה מספר הקרבנות עשרים וארבעה אלף ל"ע, וכפי המובא בספרים, אם פנחס לא הי' עומד במערכה לבדו, והיו עוד אנשים מוחים, בוודאי לא היו כ"כ קרבנות, עיין במפרשים.

ובכתבי האריז"ל מובא שרבי עקיבא הי' גלגול זמרי בן סלוא, ועשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא היו כנגד עשרים וארבעה אלף שמתו אז, כמו שמובא בסוף פרשת חוקת ויהיו המתים במגפה 24 אלף.

222בגלל זה יצאתי אז במחאות כנגד השחיטה כדי להציל את הכלל ישראל, ובמלחמה הזאת כמעט שנהרגתי הרבה פעמים וניצלתי בדרך נס, כמו שכתבתי כבר בקונטרס "בצאתו בשלום", אבל ידעתי כי אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא, וכל אחד מאחבנ"י הוא גלגול מאדם הראשון, וזו היא מצות ואהבת לרעך כמוך שהוא כאילו קיים כל התורה כולה, והיא העצה היחידה שלא יצטרך האדם לבוא עוה"פ בגלגול, והארכתי בזה בחיבורי בפרשת דברים בשם ספר ישמח משה, שמביא מספר בית שמואל אחרון סוף פרשת שמות אריכות בזה, וכתב שם דע"י אהבת ישראל נחשב לאדם כאילו קיים כל המצוות ממש, ואם יש ביניהם אחדות והם אוהבים זה את זה, עי"ז נחשב להם כאילו קיימו את כל התורה כולה, אף המצוות שאין שייכים אליהם, כי ע"י האחדות נחשבים כל ישראל כגוף אחד, עיין שם עוד באריכות.

ועל זאת לבי יחרד, וזו היא הסיבה שכאב לי כל כך שכלל ישראל יסבלו ח"ו אם לא אצא במלחמה נגד עמלקים הקצבים והשוחטים ושולחיהם שהם שותפים של עמלק, והיו לנו ביוהכ"פ ניסים גדולים מן השמים שלא תפול ח"ו כל א"י ביד המצריים רח"ל, כמו שידוע שהמצריים היו קרובים לתל-אביב, וגולדה מאיר אמרה אז במוצאי יום הכפורים שרק יד ה' יכולה להציל את עם ישראל, וכבר הכינו את פצצות האטומיים במדינת ישראל, וידוע שאם היו זורקים ח"ו את האטום היו כל ישראל בסכנה גדולה רח"ל מפני שהרוח יכול ח"ו להביא בחזרה את עפר האטום רח"ל, ואכמ"ל.

ואני הייתי אז בא"י בעת מלחמת יום הכיפורים, ולמחרת יום הכפורים הייתי בלוד וראיתי איך שבאים עשרות העליקאפטרים עם חיילים פצועים, בלי ידים ובלי רגלים ושמים אותם באמבולאנסים של "מגן דוד אדום", שהיו מחכים כמאה מכוניות הצלה, ובכיתי מאוד כשראיתי כל זה, ואת המראה הנורא הזה לא אשכח לעולם, והיו אז אלפים קרבנות ופצועים רח"ל כידוע כל זה.

וכל זה אירע בגלל שכאן בארצה"ב לא עשינו תשובה כראוי, וכמו שאנו רואים ממכתב הרמב"ם הנ"ל, ועיין גם כן בשו"ת דברי חיים סימן ז' ובהסכמה לספרי אכילת התרנגולים, שכל ששת מיליאן יהודים שנהרגו ע"י הצורר הגרמני היטלער ימ"ש נולד ממה שהי' ליהודים במדינת דייטשלאנד שוחטים קלים וריקים רח"ל.

ועכשיו, כבוד ר' יצחק אליעזר יאקאב, תוכל לראות תמונתך ומצבך, לאיזה מדריגה הגעת, ואני בטוח שכל הצרות שיש לעם ישראל היום בארה"ק ע"י המחבלים הערבים, הוא באמת מחמת השוחטים, ואתה נותן יד לפושעים ע"י שאתה מאכיל נו"ט לכל עם ישראל, ועם הטעראר שלך נגד הרבנים הראשיים בארצנו הקדושה אתה רוצה לגרום ח"ו מי יודע מה...

תדע נאמנה, אם לא תתחרט על מה שקלקלת ותעשה תשובה שלימה, אז אדפיס את הקונטרס הזה בל"נ בכל העיתונים בכל העולם כולו.

כמו שכתב הגה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע בתחילת הספר משכיל אל דל, וזל"ק: ???

ובזכות ההדרכה שהרבנים ומשפיעים ידריכו את עם ישראל שילכו בדרכי התורה והמצוות, נזכה לבנין ירושלים השלימה כמו שמובא בספר מצות התוכחה כהלכתה דף קצ"ט אות ג' (בשם משכיל אל דל, שמות קמ"ב) שבזכות ההדרכה זוכים לבנין ירושלים, וזל"ק:

"עיין (תהלים סימן מ' פסוק י') בשרתי צדק בקהל רב 'הנה 'שפתי 'לא 'אכלא, הכוונה אפשר לא אמנע עצמי מלהדריך ולהוכיח כמדרש על פסוק אהבת צדק, לצדק בריותי מש"ה מפרש הרמז בר"ת ש'ובי ל'בצרון א'סירי ה'תקוה, משום עבור שלא הדריכו נחרבה ירושלים, מעתה בזכות הדרכה נזכה לבנינה, וגם ר'ב הנ'ה שפת'י ל'א ס"ת י'חזק א'ת ב'דק ה'בית, היינו מצות אחר ובנית ביתך שאחז"ל ע"י מעשים טובים, בונה לו בית וכוונתי תוכחתי הוא לחזק את בדק הבית".

[8]) הפעם הראשון, כשבאתי לשם, ואפילו אח"כ ששהיתי שם הרבה פעמים הייתי ג"כ מרוצה, עד שבמשך הזמן ראיתי המכשולות הגדולות, ואם לא הייתי משך חדשים שלמים בבית השחיטה לא הייתי רואה המכשולות, שאין אדם לומד תורה אלא אם כן נכשל בה, ואם לא הייתי שוחט בעצמו לא הייתי רואה ומבין כלום.

[9]) פלא והפלא שהלשון הזה שעות על שעות כתבת כבר ג"כ על הרב מצעהלים.

[10]) אין מה לראות בברגים, וכ"ז שקר.

[11]) אמת כי הי' צדיק ובהלכה דקדק מאוד, אבל בבאקס לא הי' לו מה לדקדק רק אם מאמינים להשוחט שזה טוב, ורואים כמה רגעים די, ואפילו שיעמוד שם כמה שעות קשה מאוד לתפוס, ואפילו שיעמוד הרבה שעות בעצמו ללא שוחטים, אי אפשר להבין כל הבעיות שנמצאים שם.

[12]) והאדמו"ר מפאפא זצ"ל הי' הראשון שפירסם שעד עכשיו אכלו חלב ושלח הבוטשער שלו לא"י ללמוד ניקור, והאדמו"ר מפאפא מעולם לא נתן הכשר על בשר בהמה, ואני לבד ראיתי שוויינשטאק מביא לבוטשער שלו הבשר, ושאלתי אז להאדמו"ר מפאפא אם יש לו שחיטה מיוחדת שראיתי איך שוויינשטאק עושה הדעליווערי ואמר לי [וכן אמר לעוד כמה רבנים] שלא נותן הכשר על בשר בהמה.

להעתיק כאן מקול השחיטה הסיפור ממאשין של העופות, ואיך שהפסיק לאכול מהשו"ב שאכל עשרים וחמש שנים.???

[13]) הוא יכול להיות הגאון הכי הגדול ואם לא בקי בטעכניק ולא הי' שוחט לבד אינו מבין כלום, וההכשר על המכונה אינה שוה כלום.

[14]) שקר חדש שרק בכמה שנים האחרונים נתן הכשר בפעם הראשון לחיימאביץ שאתה היית שם השוחט והמנהל.

[15]) שכחת לכתוב מה שאמרת לו והסברת לו, שהבאקס הוא טוב ומטיב, אבל המכשולות היוצאים ממנו לא סיפרת לו, ושכחת ג"כ לכתוב שאתה הבעה"ב שם, כי אז לא האמין לך כלום.

[16]) אתה הבאת אותו אולי הרבה פעמים, ולמה הי' שם עשרות פעמים אולי קיבל טשעק גדול כזה שהי' כדאי לילך עשרות פעמים, ולמעשה זה לא נפק"מ, כי כפי מה שהי' לך זמן יותר לשכנע אותו כן הבין היטב יותר [איינצורעדן אלץ מער האט ער פארשטאנען].

[17]) בכל מקום אתה כותב ומדייק אותו הנוסח יותר טוב ויותר חשוב מהסדר שהי' באירופא.

[18]) ואספר קצת מהתמימות של הגה"צ מדעברעצין שליט"א שהוא הי' הצדיק היחיד במס"נ שלו להכשרות בארצה"ב, כשארגנתי את הוועד הכשרות הייתי עוד אברך וראיתי המכשולות הגדולות שיש כאן בארצה"ב ורוב ההשגחות שהיו אז תחת הרבנים היו רובם שהרבנים היראים החסידים לא היו יודעים בין ימינם לשמאלם, הן שלא ידעו ענגליש בטוב והן עבור שהרב הרוצה ליתן הכשרים דבר ראשון שצריך לסגור גמרא והשו"ע ולנסוע כל השנה ממקום למקום כמו שהי' רב יחידי שהיכרתי אותו טוב והוא להבחל"ח הרה"ג ר' בעריל ליווי זצ"ל שהוא ז"ל נסע ממש כל השנה והי' בכל העולם כולו, והרבנים שלנו שנתנו הכשרים לא ידעו באינגרידיענס בין ימינם לשמאלם, וכששאלו לרב על איזה אינגרידיענס הי' אומר להשואל שיטלפן לו למחר, והרב שאל את הרב ליווי ואח"כ ענה להשואל, וכך הי' הסדר למשל אצל הגה"צ מוואדיסלאוו זצ"ל כשנתן ההכשר על מים חיים שהי' תחת השגחת התאחדות הרבנים לקח כל הפלעיווערס מהשגחת "אָ-קיי" - OK לאבאריטארי, ועל אף שהקאמפאני היתה 5 רגעים ע"י בארא פארק ואף פעם לא הלך לראות ולעיין האינגרידיענס, וכשנתוודע לנו כ,ז שהי' במעמד ה' רבנים שהיינו אצל הקאמפאני של קירש, ואכמ"ל, ומה שכאב לי ביותר אז היא, א) כל היהודים החרדים סומכים רק על הרב מוואדיסלאוו ולא על הרב  ליווי, ב) אם הוא סומך על כל האינגרידיענס על הרב ליווי ז"ל, אז למה מעלים את המחיר לשלש מאות אחוז יותר משאר הסודה של הקאמפאני קירש. [אגב, הרב מוואדיסלאוו קיבל אז 18,000$ שכר ההשגחה לשנה, והתאחדות הרבנים ג"כ קיבלו 18,000$ לשנה, והכסף הזה אנחנו שילמנו וזהו באמת הפקעת שערים שאין דוגמתו].

וכך עשו כל הרבנים שנתנו הכשרים, וג"כ הגה"צ מדעברעצין שליט"א שאל על כל דבר קטן את הרב ליווי אם הדבר הזה כשר או לא.

ופעם אחת כשהייתי בביתו ואחד שאל אותו על הטלפון מליסט של 20-30 פראדוקטן אם הם כשרים או לא, וכל ההכשרים ההם היו בהכשר של "אָ-קיי" OK, והרב מדעברעצין ענה לו על כל דבר שהוא כשר מכיון שהי' על זה ההכשר של "אָ-קיי" OK [מפני שהוא לבד ג"כ סמך עליו], ואחר שסגר הטלפון אמר לי אוי מה עשיתי כן, אני קיבלתי עלי עכשיו אחריות על כ"כ הרבה פראדוקטן של הרב ליווי, והשואל הזה ידע והבין מזה שכל דבר שיש עליו הכשר מהרב ליווי כבר כשר, ואם הי' יודע הטלפון של השואל הי' מטלפן לו חזרה שלא יסמוך עליו, ואח"כ אמר הוא יכול לסמוך עליו על פת עכו"ם חלב עכו"ם שהרב ליווי סומך על היתרו של הגר"מ זצ"ל, ואח"כ יאכל מהבשר שלו, ומי יודע איזה בשר הרב ליווי סומך, ואולי הרב ליווי סומך על שחיטות של ה"אָ-יו" OU? וכשארגנתי את הוועד הכשרות והוצאנו לאור את המדריך לכשרות 39 חלקים (כנגד ל"ט טילים שנפלו בארצינו הקדושה, ויכול להיות שהל"ט מדריכים הגינו שהל"ט טילים לא יזיקו לשום אחד מאחבנ"י. הלכתי להרבה רבנים ואמרתי להם שאני רוצה להוציא מדריך ולגלות לאחבנ"י האמת לאמיתו במצב הכשרות, וכל רב אמר שהוא מפחד מהטעראר של הבעלי מכשירים, וכפי הנראה הי' להם קצת רוח הקודש ע"ז, ורב אחד אמר לי אז שרוצה שיהי' לו לוי' גדולה אחר 120 שנה, ואם יצטרף לגלות האמת מי יודע אם יהי' לו מנין אחר 120 שנה בלוי' שלו, עד שהגעתי להגה"צ מדעברעצין זצ"ל להבחל"ח, ואמרתי לו אז מה שאני רוצה לעשות וזה לא יעלה לו שום כסף כי אני צריך רק מקום ולכתוב ולהדפיס, ואנ מוכן לעבוד בחנם ויש לי עוד כמה עשרות אנשים מתנדבים לעבודה, והעיקר שאני רק צריך מקום לעבודה, ואני רוצה שלפני שאני מדפיס המדריך שהרב מדעברעצין יעבור ע"ז ויראה אם הכל כהוגן עפ"י הלכה, והוא ז"ל הסכים תיכף ומיד ואמר לי שהיות ואין לי מקום עבודה יתן לי חדר אחד על הקומה הראשונה שלו ושם אוכל לכתוב ולסדר הכל, ועוד אמר לי אז שהוא מקוה שיהי' קידוש השם גדול מהוועד הכשרות הזה, שזה יהי' הארגאניזאציע הראשונה בעולם שאינם לוקחים כסף על הכשרות, ועושים בשביל הכלל ישראל בחנם, וכך עבדנו ביחד הרבה שנים עד שיצאנו נגד השחיטה ואז הי' להרב מדעברעצין הרבה טעראר שאיימו על ג' רבנים שאם לא יפסיק תיכף עם הועד הכשרות יהרגו אותו וכו', אולי להעתיק מקו' אכילת בשר לעיין שם, בקיצור???

ואספר עוד כמה ענינים שנוגע להתשובה ל"המתיר איסורים" הזה, א. הגה"צ מדעברעצין זצ"ל הי' לו בוטשער שנתן ההכשר עליו על הכשר מאכן בלבד ושמוכר בשם כשר, ובעלי הבוטשער הי' לכאורה אנשים נאמנים ת"ח וכו', עד שבמשך הזמן הרבה אנשים שאלו על הטלפון להוועד הכשרות אם אפשר לסמוך על הבוטשער סטאר שתחת השגחתו של הרב מדעברעצין, ואנחנו אמרנו להשואלים שהבשר הוא מוויינשטאק או פרינץ ועל זה הרב מדעברעצין לא נותן הכשר כי הוא לא הי' אף פעם אצל השחיטה, ואמרו לנו כמה אנשים שהם אכלו כל השנים בגלל שסמכו לגמרי על הרב מדעברעצין והם חשבו שהוא נותן ההכשר על השחיטה ג"כ, עד שאנחנו אמרנו להשואלים שישאלו להרב מדעברעצין אם הוא נותן ההכשר על השחיטה וענה להם איך אני יכול ליתן הכשר על מה שלא ראיתי ולא הייתי שם אף פעם, ועוד צעק על השואלים איך חשבתם מחשבה כזאת, וזה ידוע שכל בעל מכשיר על בוטשער הוא רק על הכשר מאכען ושהבשר הוא היימישע השגחות, עד שהרב מדעברעצין אמר לנו לעשות מודעות בבתי מדרשים לפרסם, וג"כ כתבנו במדריך לכשרות במדור שואלין ודורשין.

ואח"כ כשיצאנו נגד השחיטות הגדולות של בשר בהמה של וויינשטאק, אז כתבו השוחטים פעשקווילען [כתבי פלאסטער] ובזיונות ב"דער איד", שהיתכן שהרב מדעברעצין נתן הכשר על הבשר שלהם הרבה שנים ופתאום כותב במדריך שכל הבשר הזה הוא נבילות וטריפות.

ובאמת בעניני שחיטה של המכונת והמסתעף לא הבין כלום, רק האמין למה שאמרו לו, אבל הי' מומחה גדול בשאלות על כשרות העופות, וג"כ על הסכין של השו"ב הבין בטוב. וכ"ז שאתה כותב בשמו זה שקר מוחלט שהוא לא ידע כלום רק מה שאתה אמרת לו זה מה שהאמין לך, כרי הוא לא הי' יכול להבין ששוחט או משגיח יאמר לו שקר, ויש לי לספר עוד הרבה עובדות ע"ז, ולא רק אני לבד שאני יודע מה שהרב מדעברעצין הבין בשחיטות של המכונות רק ישנם עוד כמה רבנים ואדמו"רים שהי' לנו אז אסיפה בעניני שחיטה וכולם ודעים מה שאני יודע, ואכמ"ל.

וכבר כתבתי לעיל שההכשר מהרבי מפאפא זצ"ל על הבוטשער שלו הי' ג"כ באופן הזה שהוא לא נתן הכשר על הבשר רק על הכשר מאכען, וע"ז יש לי עדות של רבנים ואדמו"רים מפורסמים ששאלו אותו ע"ז ומה שענה להם.

[19]) הוא באמת לא ירא מהבהמה אבל מהשם ג"כ לא ירא.

[20]) אם הבהמה קטנה קצת מהבאקס אז הראש מסתובב ומכביד על הסכין ונעשה שהי' ודרסה כידוע, ואם השחיטה בבאקס הוא נבילה מה הנפק"מ אם מוחזקת היטב, כי כמה שמוחזקת יותר החסרון הוא יותר גדול כידוע.

[21]) על ידך, ובנו רק נותן ההכשר [כמו שאתה לבד סיפרת לי שבנו של הרב מדעברעצין שליט"א לא יודע בין ימינו לשמאלו, ואתה לימדת אותו הכל, ומה שאמרת לו זה הוא יודע, ובדרך הזה הי' עם כל הרבנים שלא ידעו בין ימינם לשמאלם אך ורק מה שהקצבים והשוחטים למדו אותם.

[22]) והכל על אחריותך שאתה מאכיל נבילות וטריפות לכל היהודים החרדים בכל ארצה"ב וביוראפ.

[23]) הם חושבים שאוכלים למהדרין, אבל לדאבוננו אוכלים ומפטמים אותם בנו"ט רח"ל. ומי שמעונין ביותר אינפארמאציע על השחיטה הזאת יתקשר אלינו.

[24]) אתה לבדך מעיד שבפעם אחת שביקרו סמכו ידיהם על השחיטה על אף שראו את השחיטה בפעם הראשונה, ומאיפה קיבלו סמיכה לסמוך על השחיטה שלא שחטו על המכונה ואינם יודעים כלום, רק אתה לבדך מגלה הסוד שאני הקטן הייתי נוכח שם וכו'.

[25]) עוד הפעם אתה עושה אותך קטן, ובאמת אתה חוטא גדול כמו שכ' הטו"ז בהל' תפילה???

[26]) שכחת לכתוב שאתה לבד סיפרת לו איך שהכל טוב ויפה וכמה מעלות טובות למכונות ה"פען" עלינו.

[27]) הוא באמת רב חשוב מאוד, ואביא רק דוגמא קטנה מהצדקות שלו כשנתן ההכשר על קהילת בעלז ששימש שם בתור רב ומנהיג, שהלך לבד כל שבוע לבית השחיטה של עופות בנארט 4, ואני עקבתי אחריו כמעט כל שבוע לערך חצי שנה, ובשחיטת בהמות לא האמין לחיימאביץ, מה עשה, היות וחיימאביץ לא רצה לקחת לשלם למשגיח תמידי לכן לקח הרב הנ"ל משגיח ובכל יום בערך משנה 2-3 לפנות בוקר וכמה פעמים בשעות אחרות שילם מכיסו שהמשגיח יהי' בחוץ בקאר שלו ויראה אם לא מביאים באמצע הלילה בשר נבילה ואח"כ מוכרים בתור כשר. וכשנתוודע לו מה שנתוודע תיכף ומיד הוריד ההכשר (ראה במכתב של המנקר הראשי הרב ר' אברהם שיינפעלד זצ"ל), ולא שסמך ידיו עליו, רק הוריד ידיו מעליו והתוודע ברבים שאין נותן הכשר יותר.

[28]) שקר גמור, לא הי' לו בכלל שחיטה, רק הי' שחיטה לקהילות בעלז, והוא נתן רק ההשגחה, ואז לא הי' שחיטה בבאקס כלל, רק הי' שחיטה תלוי', בקליוולאנד, ותחתיו עבד המנקר המומחה הרב ר' אברהם שיינפעלד זצ"ל שהי' לו מס"נ על ניקור והי' באמת מנקר מומחה, והי' לו הרבה מלחמות עם הבעה"ב השותף שלך מיסטער חיימאביטש, ותפס אותו כמ"פ עם טריפות וחלב עד שעזב את המקום והוציא קו"ק שהי' מפורסם בכל הבתי מדרשים בבארא-פארק ובפלעטבוש, ובגלל זה ג"כ הגאון הצדיק ר' חיים לייב כ"ץ שליט"א עזב את ההשגחה ואמר בבית המדרש בעלז בפומבי שאינו נותן יותר השגחה על חיימאביטש. [אגב, יש לספר הרבה מה שהי' שם ואכמ"ל.]

והכותר יאקאב הזה כדי להגדיל הליסט שלו עושה את כל אחד ובפרט אם הוא צדיק וגאון כאילו שהשחיטה היתה שלו לבד וכו' [ואז יש לו עוד רב המעיד וסומך ידיו עליו], ואח"כ יש לו סעיף חדש שמדובר ג"כ משחיטת בעלז, רק החילוק הוא, שאצל רח"ל כותב "וסמך ידיו עליה" ואצל הגאון רבי שלמה הכהןג ראס שליט,א אינו כותב "וסמך ידיו עליה" הגם שהוא ג"כ כהן, ואצל כל הרבנים שהם ישראלים לא שכח לכתוב "וסמך ידיו".

ובפרקי אבות (פרק ב') כתבו "והוי דן את כל האדם לכף זכות", אפשר ג"כ כאן א. שידו של הכותב יאקאב הזה הכשילו ידיו, שכתב "וסמך ידיו" ולו כותב שאמר בפיו את הווידוי שהוא כשר רק "וסמך ידיו". ב. שכל רב שכתב עליו "וסמך ידיו" זאת אומרת שבאמת "סמך ידיו" על המכונה וזהו הכל. אבל לא אמר שזה בכלל כשר, וב"ה שמצאתי ג"כ עליו ועל הרבנים איזה לימוד זכות.

[29]) צריך לשאול אותו אם שחט בכלל עם באקס, ואם כן מי אמר לו שהבאקס הזה טוב וכשר הוא???

[30]) ראה שמירה טובה, שהיות ולא שחט לבד ג' חדשים אינו יכול לדעת מציאות הדברים רק מה שאחד עושה אחר השני כמו המאנקיס בגן החיות, ואף אחד אינו שואל למה המאנקי הזה עושה כך, וכך כ' עבר ושנה נעשה לו כהיתר.

[31]) ראה הערות על אות ???.

[32]) של וויינשטאק

[33]) וסמך ידיו... עליו ולא התודה, אבל אנחנו צריכים הרבה להתוודות על אשר אכלנו בשר נבילות וטריפות חלב ודם, ומי שרוצה יכול לשמוע הטעיפ מאסיפת התאחדות הרבנים בענין החלב, ושם יכולים לשמוע איך שנודע להווינער רב איך שנתן הכשר על דבר שהוא לא כשר, ותסמר שערות הראש, וד"ל. והודעת בעל דין כמאה עדים דמי.

[34]) ולמה סמך ידו על השחיטה הזאת, ולא רק שסמך ידו אלא ג"כ הי' סטאר מיוחד ב"לי עוועניו" שהיתה תלוי' שלט של קהילות ורב מווינה, וכל זה היתה לא בחינם אלא מפני שהקהילה קיבלה 36 אלפים דאלער לשנה מוויינשטאק השגחה געלט, כידוע, וכדאי לשמוע הטעיפ מהתאחדות הרבנים איך שמודים הבעלי המכשירים שהאכילו ויאכילו להלן טריפות, עיי"ש. ראה אבן מקיר תזעק הערה אות ה.

[35]) היו לפניו הרבה רבנים גדולים בישראל כמו הגה"צ רבי יעקב יוסף זי"ע שמסר נפשו על השחיטה הכשירה בנוא יארק, ואז שחטו שחיטה מונחת כמו ביוראפ, ובספר שמירה טובה שהכותב הי' מן השוחטים היראים דאז מתאר את כל השחיטה ואת כל מלחמתו של הצדיק רי"י אז, ועל אף שהי' שחיטה מונחת כמו ביוראפ ושחטו 60 בהמות לשעה, היו אז סך של 18 שוחטים ומשגיחים ל60- בהמות לשעה, והיום ישנם ל60- בהמות רק 4-5 שוחטים ומשגיחים, אולם כשמביאים רב להראות לו את מעלות השחיטה עושים קאלעקשען מכל השוחטים החרדים שיש וג"כ לא יכולים לקבץ 18 שוחטים ולוקחים אנשים עם זקינים ועם פיאות ארוכים כמו נחשון בן עמינדב וכאלו הנקראים שיינע אידען שלא יודעים בין ימינם לשמאלם, ועושים מהרבנים הגאונים פורים שפיל, ואח"כ כשגומרים אומרים השוחטים על הרבנים וזל"ק: איך האב געוואוסט אז דער רב איז א בהמה, אבער אזא בהמה האב איך נישט געגלייבט [ידעתי שהרב הוא בהמה, אבל עד כדי כך לא האמנתי].

[36]) הי' לו משגיח יר"ש מאוד שהגם שהלך בלי זקן ופיאות הי' מדקדק מאוד ושמו הי' ר' שמעון ווינקלער ז"ל ונפטר לערך לפני 23 שנים, והי' מבין גדול בשחיטה, וכשהוא הי' חי הי' להבראייער קהילה על מי לסמוך, ואני ג"כ עבדתי בשבילם כמה שנים לפרקים, אבל אחר שנפטר התחילו אצל הבראייער כל הצרות בכשרות ובפרט בכשרות השחיטה שירדו אחורנית, התחילו לשחוט אצל עמפייער והי' שם שוחטים לא רק שהם קלים רק אינם מומחים בשחיטה, ושחטו 1200 עופות לשעה וכך ירדו מטה מטה עד שהיום יש להם הכשרים שאינם הולכים לראות בכלל רק שהם סומכים על ההכשר של CRC והולכים ביחד כמה הכשרים על כל באטעל, ומי יודע אם אחד מב' או מג' הכשרים אם יש לכל הפחות רק אחד שהולך לראות ההכשר. ונזכרתי לפני 33 שנים נכנסתי להגראסערי של ר' זלמן לייב טייטלבוים בקליימער סטריט, ואשה אחת בקשה גבינה ושאל אותה המוכר איזה גבינה את רוצה? האשה ענתה לו אני רוצה גבינה כזה שיש עליו שני חותמות משני רבנים (כך הי' כפי הנראה אז על איזה גבינה), ושאל אותו המוכר למה את רוצה דוקא מהגבינה הזאת של שני רבנים [וגבינה שלנו מן הסתם הי' עם הכשר של רב אחד], וענתה האשה הנ"ל, שהיות והגבינה הכשירה עלה עם 25 סענט יותר מהגבינה בלי הכשר ע"כ היא רוצה שבעד הקוואדער הזה ישרפו ב' רבנים בגיהנום אם הגבינה אינה כשירה כהוגן. וכמו כן לענינינו אם הכסף הזה שאנו משלמים כפי הנראה ישרפו ג' רבנים שהחותמת שלהם הוא על הקופסא הזאת. אולם החורבנות הגדולות של הבראייער קהילה היום הוא ממש באנקראט, ולדוגמא עיין בקו' וזבחת כאשר ציוויתיך מכתב ארוך שכתבתי להם לפני כמה שנים, ודיברתי עם הרב שלהם, ואין למי לדבר, כי הרב הוא רק בשביל דרשות ולא בשביל כשרות.

ראה בספרי קול השחיטה סימן ??? וסימן ??? וסימן ??? שנוגע למה שראיתי שם בהשחיטה הקטנה שקהילת בראייער שחטו שם.

[37]) סמך ידיו על השובי"ם, אבל מה שייך באופן הנ"ל, כאילו הוא הי' מעקעניקער, הוא האמין לשוחטים שיודעים מה שהם עושים וד"ל. וככה אצל כל הרבנים המשגיחים.

[38]) שקר מוחלט שידוע לכל השוחטים ולכל הערלים שעובדים שם, ובכלל לא שחטו אצל קהילת בראייער בבאקס, ושחטו שם אך ורק בשחיטה תלוי'. אני הייתי שם הרבה זמן בהשחיטה הנ"ל ובהשחיטה תלוי' הזאת ראיתי הרבה מכשולות שיצאו שתסמר שערות ראש, וכבר הבאתי בהחיבור שלי קול השחיטה באריכות. עיין סיפור???

[39]) הרב הנ"ל הוא באמת רב היותר מומחה מכל הרע-בנים המכשירים, והרב הנ"ל יודע ג"כ רק מה שהשוחטים שלו מספרים לו, ואם השוחטים הם יראים ושלימים ואומרים לו איזה מכשול תיכף ומיד או שמתקן את זה או שמוריד ההכשר שלו. והוא הרב היחידי אחר שנתגלה לו המכשולות בשחיטה התלוי' שאני ועוד כמה שוחטים העידו על מכשול גדול בשחיטת בראייער הנ"ל, ולא שקט עד שעשה שחיטה חדשה (ישנה מונחת כמו ששחטו שחיטה מונחת) וכך תיקן השחיטה שלו. אבל לדאבונינו הבעל הבית שהרב הנ"ל נותן ההכשר יש שם אצלו בעיות גדולות ויש לו ג"כ שחיטת בראייער וליובאביץ והרבה רבנים יצאו נגדו והחרימו אותו כי אינו נאמן. (ועי' בוזבחת כאשר ציוויתיך).

[40]) הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ואתה יכול לשמוע בהטעיפס של התאחדות הרבנים שמעיד בפני 70 רבנים גדולים שכל הגלאט כשר שאכלו כל השנים הוא בלאף גדול ונורא.

[41])  טעות גדול, הי' שליח הס"מ וחיילותיו ולא של האדמו"ר הקוה"ט זי"ע, וראה בדברי יואל על כשרות המאכלים שאומר שם שא"א לסמוך כאן בארצה"ב על אף אחד בכשרות, עיי"ש. וצריכים להכניס אותך בחרם על אשר אתה כותב כאילו כ"ק האדמו"ר מסאטמאר עשה שליח את הרב מבאטור להאכיל נו"ט חלב ודם. ובאמת הרב מבאטור הי' היחידי שרצה לתקן את בעיות החלב, ושותפו הרבי מסאטמאר לא נתן לו לתקן.

[42]) ג"כ שקר. הגה"צ ר' זלמן שמעון זצ"ל, הי' גאון גדול, אבל להבין מעשה השחיטה של הבאקס לא הי' יכול להבין, כנ"ל, ומה שהשוחטים אמרו לו הסכים. ובוודאי שכל זה שקר שאפילו אם השוחט יאמר את זה, יכול לבדות מלבו כמבואר בשו"ת טוטו"ד ששקר בימינם.

[43]) עי' שו"ת ד"ח סי' ז' שכותב שבדייטשלאנד יצאו מן הדת שלושה וחצי מיליאן יהודים מפני שנתפטמו משוחטים קלים.

[44]) עי' שמירה טובה הערה ??? ועוד הערת הטעיפ.

[45]) חבל שלא חשבת עוד כמה מאות קהילות שאכלו ונתפטמו מבשר נו"ט חלב ודם כ"כ הרבה שנים ולדאבוננו כל הקהילות האלו סמכו רק על המשחטה של וויינשטאק שקרא לעצמו שבע שמות כמו שיש ליצה"ר שבע שמות, (עי' סוכה נד) סאטמאר, צעהלים, פרינץ, עלן פעקינג, וויינשטאק ועוד.

[46]) אחר שיצאו קול רינון על השחיטה, התחילו בפאטענט חדש, לתכלות הכל על כ"ק אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר זי"ע, וכבר מבואר בשו"ת שואל-ומשיב, כי השוחטים שקר בימינם, וא"א להאמין להם.

[47]) עי' לעיל בהערה אות א' המכתב מהאדמו"ר מקיוויאשד שכל זה שקר וכזב.

[48]) כנ"ל עי' שמירה טובה, אני הייתי בהשחיטה דשם וראיתי הרבה מכשולות, אצל החסידישע שחיטות ודוקא אצל וועד העיר הי' תשעים אחוז יותר יפה משחיטות שנקראים חסידישע שחיטה, והם וויינשטאק וצהעלים ופרינץ, עיין ספרי קול השחיטה באריכות. ושם אצל ועד העיר ראיתי שוחט אחד חסיד שלא הי' לו כלל הרגשה, ושחט כל פעם עם סגין פגום, וכולם ידעו מזה, וזה הי' התנאי כשבאתי לשם ללמוד, שלא להגיד להשוחט הזה שהסכין שלו פגום מפני שאין לו הרגשה כלל.

[49]) למה אתה מעלים את שמו של השו"ב? וכבר כתבתי לעיל הערה אות א' שרבינו הק' מסאמטאר זי"ע לא הי' אף פעם בשחיטה ולא נתן הכשר כלל, והשו"ב הזה אני מכור אותו טוב אע"פ שאינך כותב שמו הוא שותף של וויינשטאק, ואני עבדתי אתו הרבה זמן וכשאני שאלתי אותו אם הרבי מסאטמאר הי' אצל השחיטה אמר לי שהרבי לא רצה ללכת להשחיטה מפני טעמים כמוסים. ושאלתי את שאר השוחטים אז וכולם יודעים שהרבי לא הי' בהשחיטה.

[50]) עי' לעיל בהערה אות א' המכתב מהאדמו"ר מקיוויאשד שכל זה שקר וכזב. 

[51]) פלא והפלא שדווקא הוא לא סמך ידיו, כמו כל הרבנים הנ"ל.

[52]) 1. ואם אביו הי' גדול וצדיק זה כבר סימן שהשחיטה כשרה? 2. ידיעות של פראקטיק אין לו שום שייכות לגאון גדול וצדיק, וכל אחד הולך אחר השני כצאן לטבח יובל, וכל אחד סומך על השני, וכל גאון וצדיק מאמין בהשו"ב שהוא ירא שמים מרבים, ובפרט אחר שהגאון והצדיק הזה אכל שנים הרבה מהבשר של השו"ב הזה, שהוא מספר לו ומלמדו בדיוק איך הולך כל השחיטה שאכל מזה כל השנים.3. עיין מסכת ערכין דף ג' ודף כ"ח לגבי בכור שחכם מומחה צריך להעיד עליו שזה מום קבוע. ועיין ביצה דף כ"ד בסוגית בכור שנפל לבור. ועיין עוד לעיל במכתב של הגאון מהר"א סילווער שכותב נגד השחיטה תלוי' ביחד עם רידב"ז שיצא נגד השחיטה הנ"ל.

[53]) כשנתוודע בכל ארצות הברית המכשולות הגדולות בהשחיטה ע"י וועד הכשרות שהי' תחת פיקוחו של הגאון הצדיק מצדעברעצין (שליט"א) זצ"ל, תיכף ומיד הפסיקו לאכול בשר בהמה כל איש אשר יש זיק יר"ש בלבו. ועל אף שהשוחטים ובעלי המכשירים עם כל העיתונים שלהם וביחד ההתאחדות הרע-בנים עשו כל מיני פעולות שהיהודים יאמינו ויחזרו לסיר הבשר לא עלה להם, ושבעים-תשעים אחוז מכלל ישראל החרדים הפסיקו לאכול. ואח"כ נתוודע מכשול החלב והפסיקו יותר ואכמ"ל, ועשו מה רק עשו שביזוי בזיונות ולמדו את כל הילדים בסאטמאר לקלל את כל הרבנים שיצאו נגד החלב בקללה של ימש"ו, על כל רב ורב שהיו להם חלק בהפירסום, והי' אז אסיפת התאחדות הידוע ושם נתגלה קלונם של המכשירים המכשילים שהכשילו את כל ישראל כל השנים לא רק בחלב ודם, אלא ג,כ שכל הגלאט כשר שאנו חשבנו שאוכלים גלאט נתוודע שהכל הי' שקר. ויצאו כבר הרבה ספרים על ענין מכשול החלב, וג"כ יצאו לאור טעיפ מההתאחדות שנתגלה קלונם ברבים, ושם שומעים את הרבנים שנמכרו ע"י ההכשרים וקבלו הון תועפות, ושם אפשר לשמוע איך שהשתיקו את הרבנים היראים, כמו האדמו"ר מפאפא זצ"ל, הרב מאראד זצ"ל ועוד, ואכמ"ל.

וכך על אף שכתבו וחתמו יותר מעשר רבנים שהבוטשערס כשרים, היו עוד כ20- רבנים שגילו האמת, וישראל קדושים הם והפסיקו לאכול.

וכל החכמים ישבו ימים וחדשים בעצות ותחבולות מה לעשות ולא עלתה בידם, עד שאחד בא עם עצה הנזכרת לעיל באבן מקיר תזעק אות ??? מה שעשו עם הרה"ג רבי משה ניישלאס שליט"א, וראו שהפאטענט הזה עזר להם, והתחילו לקחת רבנים לבית השחיטה כנ"ל, והועד הכשרות הוציא קו"ק קטן וסיפרו שם מה שאחד מהרבנים סיפר מהפאטענט שלהם, ושלחו הקו"ק לעשרות רבנים להודיע להם שידעו באיזה פח שנופלים, והרה"ג מסארוואש להבחל"ח (שליט"א) זצ"ל סיפר לי אז שהי' במיאמי, והרב מבאטער סיפר לו מהמכתב הקו"ק הזה, ואמר לו שהמכתב הזה כואב לו מאוד, ומבקש אותו (את הרב מסארוואש) שילך לראות את השחיטה ויראה כמה מעלות טובות לשחיטה הזאת עלנו. [אגב, הרב מסארוואש הי' חכם גדול מאוד וידע כל המכשולות כאן בארצה"ב בין של החלב בין של הבשר והדי"ת, דיברתי איתו הרבה שעות כו'] וענה לו הרב מסארוואש זצ"ל בזה"ל: באטערער רב, איך ווייס אז איר גיט א השגחה איז דאס זיכער כשר, און בארטערער רב בעט איהם נאכאמאל אבער איך וויל איר זאלט זיך אליין איבערצייגען, וענה לו הרב מסארוואס זצ"ל, הערט אויס באטערער רב, איר זענט דאך א קליגער איד, ווען איך בין געקומען קיין אמעריקע האט מען מיך געבעטען פון אלע זייטען און מען האט מיר געוואלט באצאלען גרויסע געלטער איך זאל געבען השגחות, און בפרט אויף פלייש עופות ועוד, איך וואלט געקענט היינט האבען פון די השגחות לכה"פ 40 מיליאן דאלער, און פאר די געלט האב איך דאס נישט געוואלט טוען ווייל איך האב געוואלט האבען א ריינע נשמה. און נישט טראגען די אחריות פון כשרות איבער גאנץ אמעריקע, ווילט איר יעצט אויף דער עלטער איך זאל עס טוען בחינם!!! אזוי האט ער איהם אפגעלאזט. [ויש לי עוד הרבה לספר ע"ז ואכמ"ל.]

כאן אנו רואים דוגמא של רב גדול וחכם כמו שהגמרא אומרת בבכורות יא? שאחד הלך לראות המום על הבכור אצל חכם, ואח"כ שאלו אותו אם הוא חכם סתם או חכם שלמד ומבין על מומים של בכור (להעתיק הלשון) ובביצה בכור שנופל לבור בדף כד או כה?, כמו כן כל הרבנים שהולדים לראות הם רואים מכונה יפה שהבהמה נכנסת לשם כשהיא חי' ויוצאת אחר השחיטה, והמכונה יפה מאוד וכל הסיסטעם יפה, אבל אחד שלא עומד שם חדשים ולא שוחט אינו יודע ואינו מבין ככתוב בשמירה טובה, עיי"ש (ראה לקמן בהערה??? הסיפר עם הרב הצדיק רבי משה ניישלאס מסקווער (שליט"א) זצ"ל).

[54]) כפי הנראה הוא הי' הרב היחידי שרצה לראות.

[55]) ואם אמר הר"ר לייביש רובין, אז מה? מאין יש לו ידיעה בשחיטה? ואם ילך לעבודת דיימאנט במנהעטן יהי' ברגע ובשעה אחת מומחה גדול על איזה דיימאנט ששוה שלושים אלף דאלער? ושכחת שכתב בכל ספרי שחיטות שצריך להיות שנה או לכה"פ ששה חדשים ללמוד ולהבין מה שהולך בשחיטה.

[56]) און ער האט געזעהן און פארשטאנען פונקט ווי דער האן פארשטיין צום בני אדם [=וראה והבין בדיוק כמו שהתרנגול מבין ב"בני אדם"]

[57]) עי' באבן מקיר תזעק בהערה לסעיף ל"ב, ולקחת את המאכיל נו"ט הגדול בכל העולם והוא מעיד על הרבנים הגדולים בכל העולם.

[58]) עי' בשו"ת דברי חיים בענין מאשין ציצית, מאשין מצות, ועי' ד"ת 4A חוקת סיפור מנו"א על ציצית. ועי' י"ג אורות לבית צאנז???

[59]) שם הי' שחיטה הכי הגדולה שכולם ידעו ויודעים עד היום שהשחיטה הזאת הכי הטריפה ששחט והפיץ בנוא יארק ובכל ארצה"ב.

[60]) אם אתה כבר מזכיר את הגאון ר' אליעזר סילבער זצ"ל, למה אתה לא יודע ג"כ שכתב שמי שנותן הכשר על שחיטה תלוי' מאכיל טריפות לישראל. ראה

וגם נגד השחיטה תלוי' זה יצא הרב ר' אליעזר סילווער ז"ל בשעתו (ונדפס בירחון המאור בחודש טבת תשי"ט, שנה עשירית, חוברת ג' [פט]).

וז"ל בהמאור שם במכתב שכתב מוהר"א זילבער שליט"א להרב הגאון הצדיק מוה"ר חנני' י"ט ליפא דייטש שליט"א:

הגאון האדיר מוהר"א זילבער שליט"א אב"ד סינסינטי כותב לו בנד"ז: לידי"נ הרב הגאון המוכתר בש"ט, עסקן נפלא להטבת מצב הטהרה במדינה ולכלה הקוצים מן כרמי ישראל, ירא וחרד בכל דרכיו מוה"ר חנני' יו"ט ליפא דייטש שליט"א, אב"ד דק"ק העלמעץ וכו'...

על השחיטה התלוי'

ו. אודיעו טעמי ונימוקי על פקפוקי נגד שחיטה תלוי' שהתנהגו ברוב העירות ובתי המטבחים במדינה בשנים האחרונות, ושכבר אסר באיסור גמור הרידב"ז מסלוצק וצפת לפני חמשים שנה כשהי' פה בדענווער. וכן אסרתי אני אח"ז בראותי שהנכרי המחזיק הראש של השורים והגסות התלויות מנענע את הרעש בעת השחיטה פעמים רבות, ובפרט כשהבהמה מתאמצת להטות ראשנה אל הצד מהפכה בידיו בעת השחיטה ודוחק הראש על הסכין, ונמצא כמו מסייע ממש בשחיטה, וכמו ישראל ונכרי שוחטים יחד, הנכרי מוליד הראש על הסכין, והשוחט מוליך נגדו הסכין על הצואר. מלבד שלפעמים דוחק הוא הנכרי את הראש על הסכין. וכזה ראיתי הרבה פעמים ואסרתי שחיטה תלוי'. ובס"ד בעירות שהייתי ובבתי המטבחים שהיו תחת פקודתי השחיטה הי' על הארץ כשמונחת הבהמה וכה נהגו עד לפני שנים כל בתי מטבחים הגדולות בנוי יורק ושיקאגו, בוסטון וכו', ורק אחרי מות הרבנים זקני הת"ח ונמסרה השחיטה לפיקוח הצעירים תקנו ממוני בתי המטבחים אחד אחד מבלי שאלם את הרבנים הזקנים, ואני על משמרתי אעמודה שספק נבלה יש בכמה מהם.

בברכה הננו שלו,

אליעזר זילבער

בהרה"ג ר' בונם צמח זצ"ל, הרב לאגה"ק

פה סינסינעטי, ראש נשיאות אגוה"ר דארה"ב 

[61]) לפי החשבון הי' אז בן כה שנים בערך, ומי יאמין שהי' אז ממונה? ואם הי' אז ממונה  יכול להיות כי אצלו תפסו אז שנתנו לאכול לכלל ישראל בשר חמורים וגמלים, ועי' בקובץ ספרי ניקור הקו"ק שיצאו אז מרבני ווארשא נגד השחיטה והבשר בווארשא,??? להעתיק כאן נוסחאות???

[62]) הרוצה לשקר ירחיק עדותו. על מה שהי' אז ממונה איני יודע, אבל דבר אחד אני מעיד, שאני בעצמי ועוד רב גדול ומומחה גדול בשחיטה ומצאנו את הרב הגדול הזה איך שהוא מכשיר שחיטת נבילות וטריפות במלוא מובן המלה, ושוחט אחד בהשחיטה שלו הי' לו שערות כמו היפי  והוא הי' הבודק פנים [אגב, השוחט הזה הוא ג"כ מחלל שבת ועובר על כל הבירות שבתורה], וע"י הרב הצדיק הממונה על שלושת אלפים שובי"ם הנ"ל, שחטו שם ביום אחד קרוב לאלף בהמות, ועליו סמכו כולם לאכול מהשחיטה הזאת ובהשחיטה הזאת שהי' תחת ה"אָ-יוּ" OU, שחטו שם 90 בהמות לשעה על ידי שוחט אחד [שהסכין שלו הי' פגום ועשה הרבה הגרמות ולא בדק הסימנים אחר השחיטה ועוד. והרב צווייגנהאפט הי' הבודק חוץ וג"כ הרב האחראי, ושחיטה של נבילות וטריפות כזאת במלוא מובן המלה עוד לא ראיתי בכל משך ימי חיי. ובספרי קול השחיטה כתבתי הסיפור באריכות יותר, עיי"ש]. ואם אתה כבר כותב היחוס של הרב הנ"ל, למה לא השלים היחוס שלו שמכשיר גדול כמוהו לא הי' בכל יוראפ שהוא גדול כ"כ, עד שהפליא לעשות פעולות גדולות ונוראות, ששוחט אחד שלו הוא מומחה כ"כ גדול וגבור כמו שמשון הגבור שהוא לבד שוחט קרוב ל250,000- בהמות בשנה, וסכום גדול של 250,000 בהמות לשנה לא היו יכולים ביוראפ להשחט אפילו ע"י שלושת אלפים שוחטים שהי' ממונה עליהם ביוראפ.

להעתיק כאן הסיפור מקול השחיטה.

[63]) פלא גדול על הכותב, שמעיד על עצמו ש"זה יותר משתים עשרה שנה" ש"התחבר בחבורת השובי"ם בארה"ב" - וברוב האגרת שלו אינו יודע לקרות את שמות בתי השחיטה השונים, גם לא בניו-יאָרק וסביבותיה. והגדיל לעשות כאן, שכותב ש"היה בית השחיטה בניו-דז'ערסי", ומוסיף אשר "שם העיר ניו-יאָרק"! והרי כל יהודי שמתגורר בארה"ב אפילו פחות משתים-עשרי שנה, בודאי יודע הוא שניו-דז'ערסי וניו-יורק הם שני מדינות (סטעיט"ס) שונות ושתי ערים (סיטיס) שונות.

אגב, "לינדען" (שעל שמה נק' בית המטבחיים "לינדען פּעקינג") היא שם עיר (?) בניו-דז'ערסי.

[64]) אם היית טיפש ושוטה גדול, לא הייתי כותב כל זה, אבל אגלה לך, שאתה מביא ראי' מהרה"ג הצדיק באמת רבי משה ניישלאָס שליט"א, שהי' בבית השחיטה וראה שהכל טוב וסמך ידיו עליו והתודה שהשחיטה היא טובה מאוד. מהסיפור הזה אני רואה שאתה שקרן וכזבן ואתה מוכן למכור נשמתך בעד בצע כסף.

ואספר בקיצור נמרץ מה שיצא קו"ק לכל הרבנים אחר שהרה"ג ר' משה ניישלאָס ביקר בשחיטה הנ"ל:

הרב הנ"ל הוא תמים מאוד וירא וחרד לדבר ה', וטילפן אלי אולי 50 פעמים לשאול אותי שאלות בעניני כשרות, ויש לי לספר הרבה סיפורים ממה שסיפור לי על הרבנים המכשירים, ובקיצור נמרץ, שנסע נסיעה של 8 שעות בכיוון אחד, ושמונה שעות חזרה, ושהם שם 8 שעות, ס"ה 24 שעות כדי ליתן הכשר על איזה קופסות שימורים ("קענס") או מיץ ("דזשוס"), והי' שם וראה איך שעושים מוצרים ("פּראָדוקטן") כשר לפסח תחת השגחת רב גדול מאוד חרדי משלנו, ואין שם שום משגיח. והקאמפּאַני הי' להם המדבקות ("לעיבעלס") ועשו הכל כשר לפסח. ואמר לי, שהי' כדאי לו כל הטירחה לראות מה שיכול לקרות בארצה"ב.

והרב הנ"ל הוא תמים מאוד ומאמין לכל אחד, ואינו יודע ומבין איך יכולים לומר שקר. [וכנראה שכך מה שכתב השו"מ על השוחטים כי שקר בימינם, וא"א להאמין להם, כמובא בשו"ת דברי חיים שהשוחט שחיטתו כשרה, שכשמתחיל לשחוט הוא שוחט כשר לכתחילה, ומכיון שהתחיל כבר לשחוט שחיטתו כשרה בדיעבד].

מה עשו אנשי מאכילי נבילות וטריפות חֵלב ודם הנ"ל? תמורת זה שביום רגיל ישנם בבית השחיטה רק 2 שוחטים או שוחט אחד ובודק אחד ומשגיח אחד לשחיטת 60 או 70 בהמות לשעה, הנה בעת ביקור הרב הנ"ל שם אספו את כל השוחטים והמשגיחים מכל בתי השחיטה שלהם, יותר מעשרים איש, והביאו אותם למקום השחיטה הנ"ל, והראו לו שכל אחד עומד וחושב לעשות הידורים, ומה עוד אפשר לעשות וכו', ואם כבודו רוצה לעשות עוד הידור, אנחנו מסכימים, ואפילו לטבול הבהמות לפני השחיטה ג"כ אפשר, כי כסף לא נחשב לכלום. ובמקום לשחוט 70-80 בהמות לשעה, שחטו בעת ביקור הרב הנ"ל שם רק 5 או 10 לשעה. ועכשיו נודע לי שאתה ג"כ היית שם. זאת אומרת, שגם אתה שותף לכל העסק הנ"ל.

והרב הנ"ל הוא תמים מאוד, וסיפר להאדמו"ר מוויזניץ מאָנסי הצה"ק ר' מאָטעלע וכו'.

וכבר יצא קו"ק אחד נגדך ונגד כל החברה שלך, המארגנים להפיץ הטריפות בארצה"ב

[65]) עפ"י מה שהנך כותב כאן, אני רואה שגם ידך היתה במעל, ואתה היית המארגן שיקחו כל השוחטים מהשחיטה שלכם וגם משחיטת וויינשטאָק (שהם עד היום הקאָנקורענט שלכם, ובשביל הצלחת הרמאות שלכם עשיתם יד אחת). וכפי שאתה כותב כאן משמע, שאתה היית הראש והמנהל של אסיפת כל השוחטים למקום אחד, כדי לרמות את הרבנים באופן נורא כזה, אשר מיום בריאת העולם לא הי' עוד ערמומיות כזו.

[66]) וכ"ז שמעתי שהי' על ידך שהיתה במעל הזה, כמו שהעדת לבד שהיית בכל המקומות וכו', וכל הנו"ט ששוחטים בכל יוראפ על חשבונך ווייל דו האסט זיי איינגערעדט כל מיני דברים שקרים וכזבים, כמו שאתה לבד מעיד שהיית בכל המקומות. עין בהסעיפים להלן לה, לו וכו'.

[67]) כל הרבנים היו נגד השחיטה בבאקס, וכולם כתבו מכתבים שחור ע"ג לבן, ויצא שם ספר בשבילי השחיטה ועי' לעיל מהגאון הצדיק ר' אליעזר סילווער עם הגאון הצדיק רידב"ז ז"ל, שאסרו את השחיטה תלוי'.

[68]) הוא באמת גאון ופוסק גדול, אבל אף פעם לא שחט על המכונה הנקרא באקס ו"פען", שאם הי' שוחט על המכונה הזאת לא הי' גדול וצדיק רק הי' חוטא גדול, ואתה הצלחת לבלבל ולהביא להגה"צ הזה סיפורים בדויים מלבך שכאילו כל הרבנים והצדיקים הכשירו וסמכו ידיהם על הבאקס הזה, ואין שום חידוש שהגה"צ מפאדווא נלכד במצודתך, שהיות ובאת וסיפרת לו איך שהצה"ק מסאטמאר זי"ע וכל הצדיקים שהלכו לעולמים והצדיקים שנשארו עוד בחיים, כולם סמכו ידיהם על השחיטה הנ"ל, וע"כ אמר אם הם כבר שוחטים כבר ל' שנים כך למה שלא יסכים ע"ז. וכך תפסת אותו בשק הזה, ועי' לעיל באבן מקיר תזעק פ"א אות א'.

[69]) אני ג"כ הייתי שם ועשיתי גביית עדות בכתב ע"י ג' עדים, ושו"ב אחד מג' שובי"ם שאתה כותב כאן הודה לנו ששוחט ומאכיל טריפות, ושאר השוחטים בכו אלי באמרם שהמצב נורא ואיום, ואיך ששוחט אחד מאיים על השוחטים ומכשיל את כל העיר בנו"ט, והשוחט הוא נקרא כמו מנהל השובי"ם אויבער שוחט, ואומר על עצמו שהוא מומחה גדול יותר מכל השוחטים, והוא בדיוק כמו הגדול כאן אצל וויינשטאק שכמה רבנים משגיחים תפסו אותו אחר ששחט ארבעים שנה, ששוחט תמיד עם סכין פגום, והשוחט הזה כאן הוא שותף בכל הביזנעס של וויינשטאק, וכמו כן הוא שם ג"כ שהשוחט הגדול הגבור, הוא שאמר להרב מפאדווא שליט,א שהכל טוב מאוד, והרב מפאדווא מפחד מחברה צער בעלי חיים'ניקעס שהשחיטה תתבטל לגמרי, ועכשיו אני רואה שאתה השותף הגדול להשו"ב דשם להכשיל לכל יוראפ שיתפטמו בנו"ט אך ורק בשביל דבר אחד כדי שתתפוס במצודתך עוד כמה רבנים ועוד שוחטים ועוד עיירות וקהילות גדולות בישראל, ואח"כ תוכל לכתוב שכל העולם כולו כל הרבנים והקהילות סמכו ידיהם ואוכלים בשר פַּגָם של הבאקס וה"פען" הזה.

[70]) אני הק' עוד לא ביקרתי אצלו ולא דיברתי עוד אליו, אבל דבר אחד אני יודע שבכל המקומות שכתבת ומה שראית ומה שאמרו לך הוא להיפך מהאמת, ורק דבר אחד אמת שאתה כותב, ולא חשבת שיתפסו אותך על זה הוא, שכל פעם אתה מגלה שאתה הוא זה שאתה עשית החורבן הזה בכל יוראפ כמו שאתה כותב כאן בסעיף ל"ה "ואני הקטן הייתי שם", ובסעיף ל"ג כשלקחת את הגה"צ רבי משה ניישלאס זצ"ל, כתבת שם "ואני הקטן הייתי נוכח שם", ועיי"ש בהערות באות י"ג. ומזה אני רואה שלא רק שאתה שותף עם חיימאביץ, רק קיבלת הרבה כסף מוויינשטאק ג"כ וכך אני דן אותך לכף זכות שאתה רק מומר לתיאבון, שאם עשית את זה בלי כסף אז אתה מומר להכעיס, וכפי הנראה הסוף שלך שתהי' רב גדול בארצה,ב ואתה בעל המכשיר הגדול בפומבי, הגם שכעת כבר תפסת את יוראפ בידך ואתה ג"כ רוצה לתפוס בידך את כל א"י, עד כדי כך שאתה מוכן לקחת את הרבנים הגדולים בא"י להבג"ץ בית דין גבוה דהיינו בערכאות של המדינה הציונית בארץ ישראל רח"ל. וכן באות ט"ו כותב "אני הקטן בעצמי הבאתי אותו פעם לבית המטבחיים (בלינדין פעקען - ניו-דזשערסי), ועמד על ידי הבאקס כמו [כמה] שעות ברציפות, ואמר לי אחר כך שהסדר של הבאקס יותר חשוב ויותר טוב מהסדר שהי' באירופא" כו'.

וחבל חבל מאוד שאני איחרתי עם כמה שנים שלא ידעתי כלום מה שהעמלק חושב לעשות ועושה, ואתה עשית בדיוק כמו הטעראריסטים גערילעס שנכנסים בכל מקום ושם פצצה והורג מאות אנשים, והיות ואתה נעשית שותף גדול עם כל העמלקים הטעראריסטים ובאתם לסיסטעם חדש לעשות כמו שהטעראריסטים עושים שהלכת בכל מקום שישנם עוד יהודים ואוכלים כשר ושמת שם פצצת אטום שמכלה את הנפש עד הסוף כמו שכתבנו בהקדמה, והצבא הגנה של מדינת ישראל [אולי היית ג"כ שם] אמרו כי הם אחרו עם חמש שנים, שהם היו ג"כ צריכים ללמוד וללמד שיהי' להצבא שלהם ג"כ גערילעס, וע"כ אני כותב עכשיו החיבור הזה לשלחו לכל מקום שאתה שמת פצצת אטום וגם על שיורו על נפשות בני ישראל התמימים, שיכירו וידעו מי הוא הטעראריסט הזה ששיקר בנו והפך את כל השחיטות הכשרות ביוראפ לשחיטות של נבילות וטריפות, וכל יהודי שיש בו עוד זיק של יר"ש בלבו יפסוק תיכף ומיד לאכול מהשחיטה הזאת.

[71]) ואם זכה לשמש, האם עי"ז הופך למבין גדול על מכונת הבאקס? ופלא גדול שלא חשבת ששימש עוד כמה גאונים וצדיקים, שאז היית יכול להכניס נדן יותר גדול להחתונה הזאת.

[72]) אבל לא על הבאקס.

[73]) אבל לא על הבאקס.

[74]) ואיך קיבל על עצמו? אחר שאתה הסברת לו בסבר פנים יפות כי השחיטה בבאקס הוא שחיטה מעולה, וכל הגאונים והצדיקים אמרו כי היא כשרה למהדרין, וכך זכית שהוא ג"כ קיבל על עצמו? אבל שכחת לכתוב שסמך ידיו על הבאקס כמו שאתה כותב כמה פעמים, שהרבנים סמכו ידיהם.

[75]) כבר העתקתי לעיל מירחון המאור איך שהגה"צ ר' אליעזר סילווער והרדיב"ז ז"ל יצאו באיסורים גדולים נגד המכונה הזאת, ואתה יכול עוד להתחצף ולכתוב שאף אחד לא ערער על סדר השחיטה. עיין עוד באריכות לעיל.

[76]) אני הקטן הדפסתי עשרות חיבורים על השחיטה ולערך 500 מאמרים בעיתונים שמפורסם בכל העולם ומחיתי נגד השחיטה, והבאתי קו"ק ופסקי דין מכל הרבנים החרדים שאסרו השחיטה בארצה"ב, ואיך אתה יכול לכתוב שקר גס כזה.

[77]) ראה במדריך לכשרות מספר 14 עד מספר 39 הרבה מאמרים נגד כל השחיטות בארצה"ב.

[78]) דבריו הם היפך הגמור מן האמת, כמו שהארכתי בזה לעיל הערה 5.

 

א)

ב) 1. מכתב בענין שאָנפעלד על חיימאָביץ. 2. מעשה מ"ועד הכשרות". 3. מעשה שתפסו את חיימאָביץ בנו"ט ממש, ובראַייער הורידו את ההשגחה ממנו. 4. הרה"צ ר' ח"ל כ"ץ עזב את ההשגחה בגלל שחיימאָביץ לא רצה לקחת משגיח, מפני כמה דולרים.

ג) דאָקומענט מודעות.

ד) דאָקומענטן, מעשה מאַניש.

ה) דאָקומענט.

ו) להעתיק מס' פנינים יקרים

[79]) הגאון ר' יעקב יחזקי' שליט"א נתן שם השגחה, וכל הרבנים יצאו נגדו ותפסו שהאכיל כל השנים טריפות לישראל, ויש אצלי הרבה כתבים מרבנים שהיו שם בהשחיטה הנ"ל וצועקים ובוכים אלי איך שמכשילים שם את עם ישראל, ובקשו ממני שאצא בחרב ובחנית נגד המאכילי טריפות דשם.

ועי' בקונטרס וזבחת כאשר צוויתיך המכתב נגד שחיטת הפען, מרב אחד מומחה שהי' שם וראה כל השחיטה.

וכבר הרבה שנים שהעבירו את הרב סופר מההשגחות אחר שתפסו אותו שהאכיל נו"ט בישראל ע"י שחיטת הבאקס, ואתה יודע מכל זה ואעפ"כ אתה כותב הכל.

[80]) אינני מאמין עוד אם הי' בכלל בשחיטה, ואם ראה, ואם אכן ראה, אז אז ראה מכונה יפה, ועוד טוב שלא כתבת שהי' הרבה פעמים ושעות על שעות, שאפילו אז ג"כ אינו שוה כלום כמו שביארתי לעיל בס' שמירה טובה.

[81]) הס"מ וחיילותיו, וחס מלהזכיר שם השי"ת במקום כזה.

[82]) כתבתי כבר לעיל כי כ"ז שקר מוחלט.

[83]) שקר גס! איך אתה יכול לכתוב שקר כזה שכל אחד רואה איך ששוחטים מלמטה למעלה, ואצלך כדי להכשיר הנבילות שלך אתה עושה אותו לשחיטה מן הצדדים?

[84]) ביארתי לעיל שהוא שקר גדול.

המשך בעמוד הבא...

 

*


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן